1516973741-10.jpg

Türkiye'nin Son 10 YılıEditör: Emre Toros; Yazarlar: Çağkan Sayın, Cenk Aygül, Hayriye Özen, Burak Sönmezer, Savaş Zafer Şahin, Halil İbrahim Ülker, Anıl Çekiç, Ahmet Karakaş, Gonca Güzel Şahin. Ankara: 2014

v, 232 p. : 24 cm.

(Atılım Üniversitesi Yayınları; İşletme Fakültesi Yayınları;)

DR401.T9 TÜR 2013

ISBN: 978-975-6707-46-3 

FİYAT: 

İÇİNDEKİLER

 1. Türkiye Siyasetinin Kısır Döngüsü
 2. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Dış Politikası
 3. Medeniyet Arayışından Demokrasi Çağrısına
 4. Türkiye'de Demokrasinin Durumu
 5. Siyasal Rejimler, Özgürlükler ve Basın Özgürlüğü
 6. Türkiye'de son On Yılın Yaratıcı Yıkım Politikalarının Mekansal Aracı
 7. Ak Parti Eğitim Uygulamaları
 8. Türkiye'de Teknoloji ve Yenilikçilik Politikalarına Dair Son 10 Yılın Değerlendirmesi
 9. Türkiye Turizminde Değişim ve Dönüşüm

 

1516974126-ul3.jpg

1945/1948 Sürecinde Türkiye - Kıbrıs - Filistin Ekseninde Yahudiler. Ulvi Keser.

Ankara: 2012.

viii, 312 p. : 19,5 cm.

(Atılım Üniversitesi Yayınları; 36. İşletme Fakültesi Yayınları; 4)

DS 135 T8 KES 2012

ISBN: 9789756707357 

FİYAT: 15 TL

 

İÇİNDEKİLER


GİRİŞ
1. İtalya’nın Yunanistan’ı İşgali
2. Almanya’nın Yunanistan’a Saldırması

BİRİNCİ BÖLÜM
A. Savaş Dönemi Avrupa ve Yahudilerin Dramı
B. Yunanistan’da Yaşayan Yahudiler
C. Yahudi Göçmenleri Taşıyan Gemiler ve Parita Gemisi
D. Struma Gemisinin Batırılması
E. Yahudilerin Durumu ve Türkiye’nin Yardım Faaliyetleri
F. Savaş Sonrasında Kıbrıs’ta ve Dünyada Genel Görüntü


İKİNCİ BÖLÜM
A. Kıbrısta Yahudi Kampları Hazırlıkları ve İlk Gelenler
B. Kıbrısta Mülteci Kamplarının Kurulmaya Başlaması
C. Kamp Yönetimi
D. Kamplarda Gıda, Giyim ve Barınma İmkanları
E. Kıbrıs’ta Siyasi ve Sosyal Gelişmeler
F. Kamplardan Kaçma Teşebbüsleri
G. Kamplarda İsyan Girişimleri
H. Kamplarda Eğitim ve Kültür Faaliyetleri
İ. İngilizlerin Yahudilere Yaklaşımı
J. Exodus Gemisi ve 4554 Yahudi Mülteci
K. İsrail Devletinin Kurulması
L. Kamplara Getirilen Yahudi Göçmenler ve Gemiler

Çalışmanın Giriş Bölümünde İkinci Dünya Savaşı sürecine ne şekilde girildiği, savaşın özellikle Balkanlarda nasıl yayıldığı, bu şartlar altında tarafsızlığını korumaya çalışan Türkiye’de alınan askeri, sosyal ve ekonomik tedbirlerin neler olduğu irdelenmektedir. Bu dönemde savaşın en çok acısını çeken ülkelerden birisi olan Yunanistan’a en büyük destek ise Türkiye’den gelmiştir. Çalışmanın I. Bölümünde İngiltere’nin farklı cephelerde Alman ordularına karşı mücadele etmeye çalışırken asker ihtiyacını karşılamak üzere Kıbrıs adasında yaşayan Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türklerden ne şekilde ve hangi şartlarda asker alımı yaptığı, başlangıçta katırcı, daktilo, sekreter, şoför, aşçı olarak göreve alınan bu askerlerin kendilerini nasıl bir anda savaşın en şiddetli cephelerinde buldukları, pek çok Kıbrıslı katırcının başta Yunanistan olmak üzere dünyanın farklı noktalarında nasıl esir düştükleri ve hayatlarını kaybettikleri vurgulanmaya çalışılmıştır.
Çalışmanın II. Bölümünde ise Avrupa’nın dört bir yanından kaçan ve İngiltere’nin uyguladığı çok sıkı askeri tedbirlere ve ablukaya rağmen Filistin’e ulaşmaya çalışan Yahudilerin yine İngilizler tarafından Kıbrıs adasına sevk edilmeleri ve bu açılan toplama kamplarında yaşadıkları ortaya konulmaya çalışılmıştır. Burada söz konusu edilen Yahudiler aslında Hitler soykırımından kurtulmayı başaran ve Yahudi tarihine “Kıbrıs mültecileri” olarak giren insanlardır ve onların hayatta kalmayı başardıktan sonraki ikinci mücadeleleri 1946 yılı Ağustos ayından itibaren yeniden başlamıştır. Burada söz edilmesi gereken bir nokta ise bu Yahudi insanların mülteciler olarak mı yoksa gözaltında tutulan şüpheliler mi oldukları sorusudur.


 

1516974170-Clipboard9.jpg

Social and Economic Teaching in Medieval Europe. Kemal Utku.

Ankara: 2012.

x, 98 p. ; 24 cm.

(Atilim University Publications; 43. Faculty of Management Publications; 6)

 ISBN: 9789756707340   

FİYAT: 13 TL

 

İÇİNDEKİLER:

1.Aim and Score Of The Essay
2.Property
3.Medieval Social Philosophy and The Principles Of The Thomist Ethic
4.Duties Regarding The Acquisition and Use Of Property
5.The Exchance Of Property
6.The Medieval Attitude Towards Commerce
7.Martin Luther and Johannes Calvin
8.Conclusion

It is the aim of this essay to examine and present in as concise a form as possible the principles and rules which guided and regulated men in their economic and social relations during the period known as the Middle Ages.

The ground floor we have chosen for our study is medieval Europe.It is our longue duree,the Middle Ages;sleepy in all its relations and institutions.The history of the Middle Ages is a history which unfolds slowly and is slow to alter.Because of the long-standing stability of its values,it appears unchanging compared with all the histories which flow and work themselves out more swiftly.It appears immobile yet moving.It is a facet of history which exists almost out of time;sort of a romantic history of gentle rhythms and deep-running currents.


 

1516974300-suriye.jpg

Suriye. Poyraz Gürson .

Ankara: 2010.

307 p. ; 24 cm.

(Atılım Üniversitesi Yayınları; 32. İşletme Fakültesi Yayınları; 3)

DS 98.2 GÜR 2010

ISBN: 9789756707272

FİYATI: 15 TL.

İÇİNDEKİLER

1. Giriş

2. Tarihsel Süreçte Suriye'ye Bakış

3. Suriye'nin Kurulması

4. Baas İçi Hareketler

5. Hafız Esad Dönemi Suriye'si ve Ortadoğu'daki Gelişmeler

6. Pan Arap Milliyetçiliği ve Pan İslamizm

7. 1990 Soğuk Savaş Sonrası Dönem

8. Yeni Dünya Düzeni ve Suriye

9. Soğuk Savaş Sonrası Suriye'deki İç Politik Değişmeler

10. Beşar Esad Dönemi

11. Körfez Krizi ve Suriye

12. Suriye ve Hizbullah


 

1516974523-Clipboard02.jpg

Türkiye’de Siyasi Liderlik : Dönemler, Özellikler ve Karşılaştırmalar : Menderes, Demirel, Özal ve Erdoğan Örnekleri. Yaz. Emre Toros … [ve diğ.] ;  Ed. Emre Toros.

Ankara: 2011. 

vi, 201 p. ; 24 cm

(Atılım Üniversitesi Yayınları; 39. İşletme Fakültesi Yayınları; 5)

JQ 1809 .A8 TÜR 2011

ISBN: 9789756707333

FİYAT: 15 TL

İÇİNDEKİLER :

1. Giriş / Emre Toros

2. Adnan Menderes / Halil İbrahim Ülker

3.  Süleyman Demirel / Fatma Ülkü Selçuk

4. Turgut Özal / Hayriye Özen

5. Recep Tayyip Erdoğan / Emre Toros

6. Sonuç / Emre Toros.

Son yıllardaki akademik çalışmalar sonucunda siyasi liderliğin kendine ait kuvvetli özellikleri olan entelektüel bir araştırma sahasına dönüştüğünü iddia etmek yanlış olmaz. Türkiye bağlamında ise siyasi liderliğin önemi birkaç noktada berraklaşır. Türkiye üzerine çalışan uzmanlar, sıklıkla siyasi liderlik sorunsalı ile karşı karşıya gelir. Bu şaşılacak bir durum değildir, çünkü Türkiye’de siyasetin en önemli bileşkelerinden biri siyasi liderlerin karar ve uygulamaları olagelmiştir.
Türkiye’de siyasi liderlerin toplumsal, iktisadi, siyasal alanları şekillendirmedeki baskın rolleri günümüzde de devam etmektedir.Türkiye’deki siyasi liderlerin uyguladıkları siyasalar, ürettikleri söylemler ve hatta verdikleri günlük demeçlerle siyasetin akışını alt üst edecek güce sahip oldukları rahatlıkla iddia edilebilir. Böyle bir yapıda Türkiye’deki siyasi liderliğin anlaşılması Türk siyasetinin çözümlenmesi için değerli ipuçları sağlayacaktır.
Bu kitabın amacı Türkiye’deki siyasi liderlerin Türk siyasetinde oynadıkları rolü belli bir çerçeve içerisinden incelemek olacaktır. Adı geçen çerçeve ise en az iki kez üst üste tek başına iktidar olan siyasi parti liderlerinin söylem ve faaliyetleri olarak belirlenmiştir.
Dolayısıyla bu incelemede aşağıdaki sorular üzerinde çalışılmıştır: Siyasi lider nasıl değerlendirilmelidir? Siyasi liderlerin değerlendirilmesinde kullanılan kıstaslar arasında benzerlikler kurulabilir mi? İki dönem üst üste tek başına iktidar olabilecek kadar başarılı performans sergileyen siyasi liderlerin, üçüncü defa aynı başarıyı göstermeleri hangi koşullara bağlı olabilir? Bu koşullar eğer liderin söylem ve faaliyetleri üzerinden incelenebilirse, bu incelemeye hangi dış değişkenleri eklemek gerekir?


 

1516974420-tkgvki_small.jpg

Türkiye' de Kadın Girişimci ve Küçük İşletmesi : Fırsatlar, Sorunlar, Beklentiler ve Öneriler. Doç. Dr. Mehmet Ali Gürol .

Ankara: 2000.

367 p. ; 20 cm

(Atılım Üniversitesi Yayınları; 2. İşletme Fakültesi Yayınları no; 1)

HB 615 GÜR 2000

ISBN: 9756707011  

FİYAT: 10 TL.

İÇİNDEKİLER

1. Girişimci (Entrepreneur) ve Girişimcilik (Entrepreneurship)

 • Tanımlar ve girişimcilik süreci
 • Yaratıcılık ve yenilikçiliğin girişimcilikteki rolü

2. Girişimciler İçin Piyasaya Giriş Stratejileri

 • Varolan bir iţin satýn alınması
 • Franchise sözleşmesi (Franchising)
 • Temelden başlayarak yeni bir girişim kurulması (Starting a new business from scratch)
 • Evde yerleşik girişimler (Home-Based Businesses)
 • Çalışanların girişimciliği (Labor-Entrepreneurship) ve işlerini satın almaları (Employee ownership)

3. Küçük Ölçekli İşletmeler ve Yönetimleri

 • Girişimcilik genelinde bir sonraki aşama: Küçük ve orta ölçekli işletmeler
 • Osmanlı İmparatorluğu ve Cumhuriyet Türkiyesi' nde küçük ve orta ölçekli işletmelerle ilgili uygulama
 • Küçük işletmelerin fon kaynakları
 • Küçük ve orta ölçekli işletmelerin yönetimleri ve örgüt yapıları

4. Çalışma Yaşamı ve Girişimcilikte Kadının Rolü

 • Çalışma yaşamında kadın
 • Girişimcilik alanında kadın
 • Osmanlı toplumu ve günümüz Türkiye' sine ilişkin değerlendirmeler

5. Sorunlar, Beklentiler ve Çözüm Önerileri

 • Konuya genel bir bakış
 • Finansal alandaki sorun, beklenti ve olası çözüm şekilleri
 • Hukuki alanda aşılması gereken engeller ve ekonomik ve toplumsal çerçevede yeni düzenlemeler ilişkin beklentiler
 • Örgütlenme düzeyinde gerçekleţtirilebilecek düzenlemeler
 • Kadının toplumdaki geleneksel rolü nedeniyle yaşanan sorunlar ve iş yaşamında hak ettiği yerini alabilmesi amacıyla
 • Gerçekleţtirilebilecek düzenleme ve uygulamalar
 • Eğitim/danışmanlık hizmetleri konusundaki sorunlar ve çözüm önerileri
 • Girişimci kadınlara kredi sağlayan bir finansal kuruluşun tesisi (Bir küçük girişimci kadınlar bankasının kurulması)
 • Bireysel girişimciliğe karşın kollektif girişimcilik alternatifi

Kadının günümüz toplumları içerisinde toplum ve iş yaşamındaki başarılarıyla kendini büyük ölçüde kanıtlaması, onun toplumdaki yeri hakkındaki düşünce, görüş ve inançların da büyük çapta değişmesine neden olmuştur. Bugün artık global düzeyde, dünya genelinde -yalnız gelişmiş endüstri ülkelerinde, nispeten yavaş bir gelişim halinde olan ülkelerde de- ekonomik, sosyal, siyasal alanlar ve toplumsal yaşamın diğer fazlarında, "kadın konsepti", eskiye oranla, daha farklı bir şekilde algılanmaktadır. Bu konudaki eski değerler, geçmişten kaynaklanan inanç ve geleneklerin geçerliliklerini yitirmeye başlamaları ile -batıdaki rol modellerinin de etkisi ile- yerlerini yenilerine bırakmaktadırlar.
Günümüzde bu konuda yapılan araştırmalar, kadınların çalışma yaşamı ve girişimcilikte eskiye oranla belirgin bir aşama yaptıklarını ortaya koymaktadır. ABD'de gerçekleştirilen araştırmalarda, özellikle hizmet sektöründe olmak üzere, günümüzde yeni oluşturulan ABD kökenli firmaların üçte ikisinin kadınlar tarafından kurulduğunu, kadın girişimci sayısının arttığını ve bazı özellik ve nitelikleri itibari ile kadınların girişimciliğe, karşı cinslerine oranla daha yatkın olduğunu ortaya koymaktadır.
Çalışma, konular itibari ile beş bölümden oluşmaktadır. İlk üç bölümde girişimcilik konusu genel başlıklar altında incelenmiş, son iki bölüm kadın çalışma yaşamında kadına ve kadın girişimcilere ayrılmıştır. Dördüncü bölümde, genel hatları ile çalışma yaşamında kadın ve kadının işgücündeki yerine, girişimcilik alanında kadın konusuna ve Türkiye'de kadının çalışma yaşamına ilişkin hukuksal düzenlemelere yer verilmiştir. Son olarak beşinci bölümde, konunun finansal, hukuki, eğitim/danışmanlık alanlarında ve örgütlenme ile ilgili aşılması gereken engeller, beklentiler ve çözüm önerileri gözden geçirilerek irdelenmiş, bunun dışında, kadının toplumumuzdaki geleneksel rolü nedeniyle yaşanan sorunlar ve iş yaşamında hak ettiği yer alabilmesi için gerçekleştirilebilecek düzenleme ve uygulamalar üzerinde durulmuştur.Bölümde ayrıca bu alanda belli bir çözüm getireceğine inanılan bir öneri olarak, "yalnızca küçük girişimci kadınlarımıza kredi sağlayan bir finansal kuruluşun tesisi" ve "bireysel girişimciliğe karşın kolektif girişimcilik alternatifi" konularına değinilmiştir.