School of Business

1516973741-10.jpg

Türkiye'nin Son 10 Yılı; Editör: Emre Toros; Yazarlar: Çağkan Sayın, Cenk Aygül, Hayriye Özen, Burak Sönmezer, Savaş Zafer Şahin, Halil İbrahim Ülker, Anıl Çekiç, Ahmet Karakaş, Gonca Güzel Şahin. Ankara: 2014

v, 232 p. : 24 cm.

(Atılım Üniversitesi Yayınları; İşletme Fakültesi Yayınları;)

DR401.T9 TÜR 2013

ISBN: 978-975-6707-46-3 

Table of Contents

 1. Türkiye Siyasetinin Kısır Döngüsü
 2. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Dış Politikası
 3. Medeniyet Arayışından Demokrasi Çağrısına
 4. Türkiye'de Demokrasinin Durumu
 5. Siyasal Rejimler, Özgürlükler ve Basın Özgürlüğü
 6. Türkiye'de son On Yılın Yaratıcı Yıkım Politikalarının Mekansal Aracı
 7. Ak Parti Eğitim Uygulamaları
 8. Türkiye'de Teknoloji ve Yenilikçilik Politikalarına Dair Son 10 Yılın Değerlendirmesi
 9. Türkiye Turizminde Değişim ve Dönüşüm

 

1516974126-ul3.jpg

1945/1948 Sürecinde Türkiye - Kıbrıs - Filistin Ekseninde Yahudiler. Ulvi Keser.

Ankara: 2012.

viii, 312 p. : 19,5 cm.

(Atılım Üniversitesi Yayınları; 36. İşletme Fakültesi Yayınları; 4)

DS 135 T8 KES 2012

ISBN: 9789756707357 

Price: 15 TL

 

Table of Contents


GİRİŞ
1. İtalya’nın Yunanistan’ı İşgali
2. Almanya’nın Yunanistan’a Saldırması

BİRİNCİ BÖLÜM
A. Savaş Dönemi Avrupa ve Yahudilerin Dramı
B. Yunanistan’da Yaşayan Yahudiler
C. Yahudi Göçmenleri Taşıyan Gemiler ve Parita Gemisi
D. Struma Gemisinin Batırılması
E. Yahudilerin Durumu ve Türkiye’nin Yardım Faaliyetleri
F. Savaş Sonrasında Kıbrıs’ta ve Dünyada Genel Görüntü


İKİNCİ BÖLÜM
A. Kıbrısta Yahudi Kampları Hazırlıkları ve İlk Gelenler
B. Kıbrısta Mülteci Kamplarının Kurulmaya Başlaması
C. Kamp Yönetimi
D. Kamplarda Gıda, Giyim ve Barınma İmkanları
E. Kıbrıs’ta Siyasi ve Sosyal Gelişmeler
F. Kamplardan Kaçma Teşebbüsleri
G. Kamplarda İsyan Girişimleri
H. Kamplarda Eğitim ve Kültür Faaliyetleri
İ. İngilizlerin Yahudilere Yaklaşımı
J. Exodus Gemisi ve 4554 Yahudi Mülteci
K. İsrail Devletinin Kurulması
L. Kamplara Getirilen Yahudi Göçmenler ve Gemiler

Çalışmanın Giriş Bölümünde İkinci Dünya Savaşı sürecine ne şekilde girildiği, savaşın özellikle Balkanlarda nasıl yayıldığı, bu şartlar altında tarafsızlığını korumaya çalışan Türkiye’de alınan askeri, sosyal ve ekonomik tedbirlerin neler olduğu irdelenmektedir. Bu dönemde savaşın en çok acısını çeken ülkelerden birisi olan Yunanistan’a en büyük destek ise Türkiye’den gelmiştir. Çalışmanın I. Bölümünde İngiltere’nin farklı cephelerde Alman ordularına karşı mücadele etmeye çalışırken asker ihtiyacını karşılamak üzere Kıbrıs adasında yaşayan Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türklerden ne şekilde ve hangi şartlarda asker alımı yaptığı, başlangıçta katırcı, daktilo, sekreter, şoför, aşçı olarak göreve alınan bu askerlerin kendilerini nasıl bir anda savaşın en şiddetli cephelerinde buldukları, pek çok Kıbrıslı katırcının başta Yunanistan olmak üzere dünyanın farklı noktalarında nasıl esir düştükleri ve hayatlarını kaybettikleri vurgulanmaya çalışılmıştır.
Çalışmanın II. Bölümünde ise Avrupa’nın dört bir yanından kaçan ve İngiltere’nin uyguladığı çok sıkı askeri tedbirlere ve ablukaya rağmen Filistin’e ulaşmaya çalışan Yahudilerin yine İngilizler tarafından Kıbrıs adasına sevk edilmeleri ve bu açılan toplama kamplarında yaşadıkları ortaya konulmaya çalışılmıştır. Burada söz konusu edilen Yahudiler aslında Hitler soykırımından kurtulmayı başaran ve Yahudi tarihine “Kıbrıs mültecileri” olarak giren insanlardır ve onların hayatta kalmayı başardıktan sonraki ikinci mücadeleleri 1946 yılı Ağustos ayından itibaren yeniden başlamıştır. Burada söz edilmesi gereken bir nokta ise bu Yahudi insanların mülteciler olarak mı yoksa gözaltında tutulan şüpheliler mi oldukları sorusudur.


 

1516974170-Clipboard9.jpg

Social and Economic Teaching in Medieval Europe. Kemal Utku.

Ankara: 2012.

x, 98 p. ; 24 cm.

(Atilim University Publications; 43. Faculty of Management Publications; 6)

 ISBN: 9789756707340   

Price: 13 TL

 

Table of Contents

1.Aim and Score Of The Essay
2.Property
3.Medieval Social Philosophy and The Principles Of The Thomist Ethic
4.Duties Regarding The Acquisition and Use Of Property
5.The Exchance Of Property
6.The Medieval Attitude Towards Commerce
7.Martin Luther and Johannes Calvin
8.Conclusion

It is the aim of this essay to examine and present in as concise a form as possible the principles and rules which guided and regulated men in their economic and social relations during the period known as the Middle Ages.

The ground floor we have chosen for our study is medieval Europe.It is our longue duree,the Middle Ages;sleepy in all its relations and institutions.The history of the Middle Ages is a history which unfolds slowly and is slow to alter.Because of the long-standing stability of its values,it appears unchanging compared with all the histories which flow and work themselves out more swiftly.It appears immobile yet moving.It is a facet of history which exists almost out of time;sort of a romantic history of gentle rhythms and deep-running currents.


 

1516974300-suriye.jpg

Suriye. Poyraz Gürson .

Ankara: 2010.

307 p. ; 24 cm.

(Atılım Üniversitesi Yayınları; 32. İşletme Fakültesi Yayınları; 3)

DS 98.2 GÜR 2010

ISBN: 9789756707272

Price: 15 TL.

Table of Contents

1. Giriş

2. Tarihsel Süreçte Suriye'ye Bakış

3. Suriye'nin Kurulması

4. Baas İçi Hareketler

5. Hafız Esad Dönemi Suriye'si ve Ortadoğu'daki Gelişmeler

6. Pan Arap Milliyetçiliği ve Pan İslamizm

7. 1990 Soğuk Savaş Sonrası Dönem

8. Yeni Dünya Düzeni ve Suriye

9. Soğuk Savaş Sonrası Suriye'deki İç Politik Değişmeler

10. Beşar Esad Dönemi

11. Körfez Krizi ve Suriye

12. Suriye ve Hizbullah


 

1516974523-Clipboard02.jpg

Türkiye’de Siyasi Liderlik : Dönemler, Özellikler ve Karşılaştırmalar : Menderes, Demirel, Özal ve Erdoğan Örnekleri. Yaz. Emre Toros … [ve diğ.] ;  Ed. Emre Toros.

Ankara: 2011. 

vi, 201 p. ; 24 cm

(Atılım Üniversitesi Yayınları; 39. İşletme Fakültesi Yayınları; 5)

JQ 1809 .A8 TÜR 2011

ISBN: 9789756707333

Price: 15 TL

Table of Contents

1. Giriş / Emre Toros

2. Adnan Menderes / Halil İbrahim Ülker

3.  Süleyman Demirel / Fatma Ülkü Selçuk

4. Turgut Özal / Hayriye Özen

5. Recep Tayyip Erdoğan / Emre Toros

6. Sonuç / Emre Toros.

Son yıllardaki akademik çalışmalar sonucunda siyasi liderliğin kendine ait kuvvetli özellikleri olan entelektüel bir araştırma sahasına dönüştüğünü iddia etmek yanlış olmaz. Türkiye bağlamında ise siyasi liderliğin önemi birkaç noktada berraklaşır. Türkiye üzerine çalışan uzmanlar, sıklıkla siyasi liderlik sorunsalı ile karşı karşıya gelir. Bu şaşılacak bir durum değildir, çünkü Türkiye’de siyasetin en önemli bileşkelerinden biri siyasi liderlerin karar ve uygulamaları olagelmiştir.
Türkiye’de siyasi liderlerin toplumsal, iktisadi, siyasal alanları şekillendirmedeki baskın rolleri günümüzde de devam etmektedir.Türkiye’deki siyasi liderlerin uyguladıkları siyasalar, ürettikleri söylemler ve hatta verdikleri günlük demeçlerle siyasetin akışını alt üst edecek güce sahip oldukları rahatlıkla iddia edilebilir. Böyle bir yapıda Türkiye’deki siyasi liderliğin anlaşılması Türk siyasetinin çözümlenmesi için değerli ipuçları sağlayacaktır.
Bu kitabın amacı Türkiye’deki siyasi liderlerin Türk siyasetinde oynadıkları rolü belli bir çerçeve içerisinden incelemek olacaktır. Adı geçen çerçeve ise en az iki kez üst üste tek başına iktidar olan siyasi parti liderlerinin söylem ve faaliyetleri olarak belirlenmiştir.
Dolayısıyla bu incelemede aşağıdaki sorular üzerinde çalışılmıştır: Siyasi lider nasıl değerlendirilmelidir? Siyasi liderlerin değerlendirilmesinde kullanılan kıstaslar arasında benzerlikler kurulabilir mi? İki dönem üst üste tek başına iktidar olabilecek kadar başarılı performans sergileyen siyasi liderlerin, üçüncü defa aynı başarıyı göstermeleri hangi koşullara bağlı olabilir? Bu koşullar eğer liderin söylem ve faaliyetleri üzerinden incelenebilirse, bu incelemeye hangi dış değişkenleri eklemek gerekir?


 

1516974420-tkgvki_small.jpg

Türkiye' de Kadın Girişimci ve Küçük İşletmesi : Fırsatlar, Sorunlar, Beklentiler ve Öneriler. Doç. Dr. Mehmet Ali Gürol .

Ankara: 2000.

367 p. ; 20 cm

(Atılım Üniversitesi Yayınları; 2. İşletme Fakültesi Yayınları no; 1)

HB 615 GÜR 2000

ISBN: 9756707011  

Price: 10 TL

Table of Contents

1. Girişimci (Entrepreneur) ve Girişimcilik (Entrepreneurship)

 • Tanımlar ve girişimcilik süreci
 • Yaratıcılık ve yenilikçiliğin girişimcilikteki rolü

2. Girişimciler İçin Piyasaya Giriş Stratejileri

 • Varolan bir iţin satýn alınması
 • Franchise sözleşmesi (Franchising)
 • Temelden başlayarak yeni bir girişim kurulması (Starting a new business from scratch)
 • Evde yerleşik girişimler (Home-Based Businesses)
 • Çalışanların girişimciliği (Labor-Entrepreneurship) ve işlerini satın almaları (Employee ownership)

3. Küçük Ölçekli İşletmeler ve Yönetimleri

 • Girişimcilik genelinde bir sonraki aşama: Küçük ve orta ölçekli işletmeler
 • Osmanlı İmparatorluğu ve Cumhuriyet Türkiyesi' nde küçük ve orta ölçekli işletmelerle ilgili uygulama
 • Küçük işletmelerin fon kaynakları
 • Küçük ve orta ölçekli işletmelerin yönetimleri ve örgüt yapıları

4. Çalışma Yaşamı ve Girişimcilikte Kadının Rolü

 • Çalışma yaşamında kadın
 • Girişimcilik alanında kadın
 • Osmanlı toplumu ve günümüz Türkiye' sine ilişkin değerlendirmeler

5. Sorunlar, Beklentiler ve Çözüm Önerileri

 • Konuya genel bir bakış
 • Finansal alandaki sorun, beklenti ve olası çözüm şekilleri
 • Hukuki alanda aşılması gereken engeller ve ekonomik ve toplumsal çerçevede yeni düzenlemeler ilişkin beklentiler
 • Örgütlenme düzeyinde gerçekleţtirilebilecek düzenlemeler
 • Kadının toplumdaki geleneksel rolü nedeniyle yaşanan sorunlar ve iş yaşamında hak ettiği yerini alabilmesi amacıyla
 • Gerçekleţtirilebilecek düzenleme ve uygulamalar
 • Eğitim/danışmanlık hizmetleri konusundaki sorunlar ve çözüm önerileri
 • Girişimci kadınlara kredi sağlayan bir finansal kuruluşun tesisi (Bir küçük girişimci kadınlar bankasının kurulması)
 • Bireysel girişimciliğe karşın kollektif girişimcilik alternatifi

Kadının günümüz toplumları içerisinde toplum ve iş yaşamındaki başarılarıyla kendini büyük ölçüde kanıtlaması, onun toplumdaki yeri hakkındaki düşünce, görüş ve inançların da büyük çapta değişmesine neden olmuştur. Bugün artık global düzeyde, dünya genelinde -yalnız gelişmiş endüstri ülkelerinde, nispeten yavaş bir gelişim halinde olan ülkelerde de- ekonomik, sosyal, siyasal alanlar ve toplumsal yaşamın diğer fazlarında, "kadın konsepti", eskiye oranla, daha farklı bir şekilde algılanmaktadır. Bu konudaki eski değerler, geçmişten kaynaklanan inanç ve geleneklerin geçerliliklerini yitirmeye başlamaları ile -batıdaki rol modellerinin de etkisi ile- yerlerini yenilerine bırakmaktadırlar.
Günümüzde bu konuda yapılan araştırmalar, kadınların çalışma yaşamı ve girişimcilikte eskiye oranla belirgin bir aşama yaptıklarını ortaya koymaktadır. ABD'de gerçekleştirilen araştırmalarda, özellikle hizmet sektöründe olmak üzere, günümüzde yeni oluşturulan ABD kökenli firmaların üçte ikisinin kadınlar tarafından kurulduğunu, kadın girişimci sayısının arttığını ve bazı özellik ve nitelikleri itibari ile kadınların girişimciliğe, karşı cinslerine oranla daha yatkın olduğunu ortaya koymaktadır.
Çalışma, konular itibari ile beş bölümden oluşmaktadır. İlk üç bölümde girişimcilik konusu genel başlıklar altında incelenmiş, son iki bölüm kadın çalışma yaşamında kadına ve kadın girişimcilere ayrılmıştır. Dördüncü bölümde, genel hatları ile çalışma yaşamında kadın ve kadının işgücündeki yerine, girişimcilik alanında kadın konusuna ve Türkiye'de kadının çalışma yaşamına ilişkin hukuksal düzenlemelere yer verilmiştir. Son olarak beşinci bölümde, konunun finansal, hukuki, eğitim/danışmanlık alanlarında ve örgütlenme ile ilgili aşılması gereken engeller, beklentiler ve çözüm önerileri gözden geçirilerek irdelenmiş, bunun dışında, kadının toplumumuzdaki geleneksel rolü nedeniyle yaşanan sorunlar ve iş yaşamında hak ettiği yer alabilmesi için gerçekleştirilebilecek düzenleme ve uygulamalar üzerinde durulmuştur.Bölümde ayrıca bu alanda belli bir çözüm getireceğine inanılan bir öneri olarak, "yalnızca küçük girişimci kadınlarımıza kredi sağlayan bir finansal kuruluşun tesisi" ve "bireysel girişimciliğe karşın kolektif girişimcilik alternatifi" konularına değinilmiştir.App\Page Object ( [scoped:protected] => Array ( [0] => site_id ) [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 3189 [title_tr] => İşletme Fakültesi [title_en] => School of Business [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => rich_content [content] => stdClass Object ( [blocks] => Array ( [0] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-3 [1] => col-md-4 [2] => col-sm-4 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => image_gallery [module_type] => one-image [images] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( [0] => /uploads/pages/isletme-fakultesi-1517410940/1516973741-10.jpg ) [initialPreviewConfig] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => image [size] => 62600 [extra] => stdClass Object ( [file] => /uploads/pages/isletme-fakultesi-1517410940/1516973741-10.jpg ) [caption] => 1516973741-10.jpg [width] => 804px [height] => 1200px [key] => 0 [target_url] => /uploads/pages/isletme-fakultesi-1517410940/1516973741-10.jpg ) ) ) [settings] => stdClass Object ( [width] => [height] => [process] => ) ) ) ) [1] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-9 [1] => col-md-8 [2] => col-sm-8 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => html [content] =>

Türkiye'nin Son 10 YılıEditör: Emre Toros; Yazarlar: Çağkan Sayın, Cenk Aygül, Hayriye Özen, Burak Sönmezer, Savaş Zafer Şahin, Halil İbrahim Ülker, Anıl Çekiç, Ahmet Karakaş, Gonca Güzel Şahin. Ankara: 2014

v, 232 p. : 24 cm.

(Atılım Üniversitesi Yayınları; İşletme Fakültesi Yayınları;)

DR401.T9 TÜR 2013

ISBN: 978-975-6707-46-3 

FİYAT: 

) [1] => stdClass Object ( [type] => accordion [module_class] => accordionGray [content] => Array ( [0] => stdClass Object ( [title] => Detaylı İncele [content] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

İÇİNDEKİLER

 1. Türkiye Siyasetinin Kısır Döngüsü
 2. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Dış Politikası
 3. Medeniyet Arayışından Demokrasi Çağrısına
 4. Türkiye'de Demokrasinin Durumu
 5. Siyasal Rejimler, Özgürlükler ve Basın Özgürlüğü
 6. Türkiye'de son On Yılın Yaratıcı Yıkım Politikalarının Mekansal Aracı
 7. Ak Parti Eğitim Uygulamaları
 8. Türkiye'de Teknoloji ve Yenilikçilik Politikalarına Dair Son 10 Yılın Değerlendirmesi
 9. Türkiye Turizminde Değişim ve Dönüşüm
) ) ) [closeAll] => 1 ) ) ) [2] => stdClass Object ( [type] => clearfix [class_] => Array ( [0] => col-md-12 [1] => clearfix ) [modules] => Array ( ) ) [3] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-12 [1] => col-md-12 [2] => col-sm-12 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => html [content] =>

 

) ) ) [4] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-3 [1] => col-md-4 [2] => col-sm-4 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => image_gallery [module_type] => one-image [images] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( [0] => /uploads/pages/isletme-fakultesi-1517410940/1516974126-ul3.jpg ) [initialPreviewConfig] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => image [size] => 25741 [extra] => stdClass Object ( [file] => /uploads/pages/isletme-fakultesi-1517410940/1516974126-ul3.jpg ) [caption] => 1516974126-ul3.jpg [width] => 233px [height] => 387px [key] => 0 [target_url] => /uploads/pages/isletme-fakultesi-1517410940/1516974126-ul3.jpg ) ) ) [settings] => stdClass Object ( [width] => [height] => [process] => ) ) ) ) [5] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-9 [1] => col-md-8 [2] => col-sm-8 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => html [content] =>

1945/1948 Sürecinde Türkiye - Kıbrıs - Filistin Ekseninde Yahudiler. Ulvi Keser.

Ankara: 2012.

viii, 312 p. : 19,5 cm.

(Atılım Üniversitesi Yayınları; 36. İşletme Fakültesi Yayınları; 4)

DS 135 T8 KES 2012

ISBN: 9789756707357 

FİYAT: 15 TL

 

) [1] => stdClass Object ( [type] => accordion [module_class] => accordionGray [content] => Array ( [0] => stdClass Object ( [title] => Detaylı İncele [content] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

İÇİNDEKİLER


GİRİŞ
1. İtalya’nın Yunanistan’ı İşgali
2. Almanya’nın Yunanistan’a Saldırması

BİRİNCİ BÖLÜM
A. Savaş Dönemi Avrupa ve Yahudilerin Dramı
B. Yunanistan’da Yaşayan Yahudiler
C. Yahudi Göçmenleri Taşıyan Gemiler ve Parita Gemisi
D. Struma Gemisinin Batırılması
E. Yahudilerin Durumu ve Türkiye’nin Yardım Faaliyetleri
F. Savaş Sonrasında Kıbrıs’ta ve Dünyada Genel Görüntü


İKİNCİ BÖLÜM
A. Kıbrısta Yahudi Kampları Hazırlıkları ve İlk Gelenler
B. Kıbrısta Mülteci Kamplarının Kurulmaya Başlaması
C. Kamp Yönetimi
D. Kamplarda Gıda, Giyim ve Barınma İmkanları
E. Kıbrıs’ta Siyasi ve Sosyal Gelişmeler
F. Kamplardan Kaçma Teşebbüsleri
G. Kamplarda İsyan Girişimleri
H. Kamplarda Eğitim ve Kültür Faaliyetleri
İ. İngilizlerin Yahudilere Yaklaşımı
J. Exodus Gemisi ve 4554 Yahudi Mülteci
K. İsrail Devletinin Kurulması
L. Kamplara Getirilen Yahudi Göçmenler ve Gemiler

Çalışmanın Giriş Bölümünde İkinci Dünya Savaşı sürecine ne şekilde girildiği, savaşın özellikle Balkanlarda nasıl yayıldığı, bu şartlar altında tarafsızlığını korumaya çalışan Türkiye’de alınan askeri, sosyal ve ekonomik tedbirlerin neler olduğu irdelenmektedir. Bu dönemde savaşın en çok acısını çeken ülkelerden birisi olan Yunanistan’a en büyük destek ise Türkiye’den gelmiştir. Çalışmanın I. Bölümünde İngiltere’nin farklı cephelerde Alman ordularına karşı mücadele etmeye çalışırken asker ihtiyacını karşılamak üzere Kıbrıs adasında yaşayan Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türklerden ne şekilde ve hangi şartlarda asker alımı yaptığı, başlangıçta katırcı, daktilo, sekreter, şoför, aşçı olarak göreve alınan bu askerlerin kendilerini nasıl bir anda savaşın en şiddetli cephelerinde buldukları, pek çok Kıbrıslı katırcının başta Yunanistan olmak üzere dünyanın farklı noktalarında nasıl esir düştükleri ve hayatlarını kaybettikleri vurgulanmaya çalışılmıştır.
Çalışmanın II. Bölümünde ise Avrupa’nın dört bir yanından kaçan ve İngiltere’nin uyguladığı çok sıkı askeri tedbirlere ve ablukaya rağmen Filistin’e ulaşmaya çalışan Yahudilerin yine İngilizler tarafından Kıbrıs adasına sevk edilmeleri ve bu açılan toplama kamplarında yaşadıkları ortaya konulmaya çalışılmıştır. Burada söz konusu edilen Yahudiler aslında Hitler soykırımından kurtulmayı başaran ve Yahudi tarihine “Kıbrıs mültecileri” olarak giren insanlardır ve onların hayatta kalmayı başardıktan sonraki ikinci mücadeleleri 1946 yılı Ağustos ayından itibaren yeniden başlamıştır. Burada söz edilmesi gereken bir nokta ise bu Yahudi insanların mülteciler olarak mı yoksa gözaltında tutulan şüpheliler mi oldukları sorusudur.

) ) ) [closeAll] => 1 ) ) ) [6] => stdClass Object ( [type] => clearfix [class_] => Array ( [0] => col-md-12 [1] => clearfix ) [modules] => Array ( ) ) [7] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-12 [1] => col-md-12 [2] => col-sm-12 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => html [content] =>

 

) ) ) [8] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-3 [1] => col-md-4 [2] => col-sm-4 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => image_gallery [module_type] => one-image [images] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( [0] => /uploads/pages/isletme-fakultesi-1517410940/1516974170-Clipboard9.jpg ) [initialPreviewConfig] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => image [size] => 15411 [extra] => stdClass Object ( [file] => /uploads/pages/isletme-fakultesi-1517410940/1516974170-Clipboard9.jpg ) [caption] => 1516974170-Clipboard9.jpg [width] => 200px [height] => 309px [key] => 0 [target_url] => /uploads/pages/isletme-fakultesi-1517410940/1516974170-Clipboard9.jpg ) ) ) [settings] => stdClass Object ( [width] => [height] => [process] => ) ) ) ) [9] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-9 [1] => col-md-8 [2] => col-sm-8 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => html [content] =>

Social and Economic Teaching in Medieval Europe. Kemal Utku.

Ankara: 2012.

x, 98 p. ; 24 cm.

(Atilim University Publications; 43. Faculty of Management Publications; 6)

 ISBN: 9789756707340   

FİYAT: 13 TL

 

) [1] => stdClass Object ( [type] => accordion [module_class] => accordionGray [content] => Array ( [0] => stdClass Object ( [title] => Detaylı İncele [content] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

İÇİNDEKİLER:

1.Aim and Score Of The Essay
2.Property
3.Medieval Social Philosophy and The Principles Of The Thomist Ethic
4.Duties Regarding The Acquisition and Use Of Property
5.The Exchance Of Property
6.The Medieval Attitude Towards Commerce
7.Martin Luther and Johannes Calvin
8.Conclusion

It is the aim of this essay to examine and present in as concise a form as possible the principles and rules which guided and regulated men in their economic and social relations during the period known as the Middle Ages.

The ground floor we have chosen for our study is medieval Europe.It is our longue duree,the Middle Ages;sleepy in all its relations and institutions.The history of the Middle Ages is a history which unfolds slowly and is slow to alter.Because of the long-standing stability of its values,it appears unchanging compared with all the histories which flow and work themselves out more swiftly.It appears immobile yet moving.It is a facet of history which exists almost out of time;sort of a romantic history of gentle rhythms and deep-running currents.

) ) ) [closeAll] => 1 ) ) ) [10] => stdClass Object ( [type] => clearfix [class_] => Array ( [0] => col-md-12 [1] => clearfix ) [modules] => Array ( ) ) [11] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-12 [1] => col-md-12 [2] => col-sm-12 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => html [content] =>

 

) ) ) [12] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-3 [1] => col-md-4 [2] => col-sm-4 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => image_gallery [module_type] => one-image [images] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( [0] => /uploads/pages/isletme-fakultesi-1517410940/1516974300-suriye.jpg ) [initialPreviewConfig] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => image [size] => 3854 [extra] => stdClass Object ( [file] => /uploads/pages/isletme-fakultesi-1517410940/1516974300-suriye.jpg ) [caption] => 1516974300-suriye.jpg [width] => 100px [height] => 152px [key] => 0 [target_url] => /uploads/pages/isletme-fakultesi-1517410940/1516974300-suriye.jpg ) ) ) [settings] => stdClass Object ( [width] => [height] => [process] => ) ) ) ) [13] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-9 [1] => col-md-8 [2] => col-sm-8 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => html [content] =>

Suriye. Poyraz Gürson .

Ankara: 2010.

307 p. ; 24 cm.

(Atılım Üniversitesi Yayınları; 32. İşletme Fakültesi Yayınları; 3)

DS 98.2 GÜR 2010

ISBN: 9789756707272

FİYATI: 15 TL.

) [1] => stdClass Object ( [type] => accordion [module_class] => accordionGray [content] => Array ( [0] => stdClass Object ( [title] => Detaylı İncele [content] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

İÇİNDEKİLER

1. Giriş

2. Tarihsel Süreçte Suriye'ye Bakış

3. Suriye'nin Kurulması

4. Baas İçi Hareketler

5. Hafız Esad Dönemi Suriye'si ve Ortadoğu'daki Gelişmeler

6. Pan Arap Milliyetçiliği ve Pan İslamizm

7. 1990 Soğuk Savaş Sonrası Dönem

8. Yeni Dünya Düzeni ve Suriye

9. Soğuk Savaş Sonrası Suriye'deki İç Politik Değişmeler

10. Beşar Esad Dönemi

11. Körfez Krizi ve Suriye

12. Suriye ve Hizbullah

) ) ) [closeAll] => 1 ) ) ) [14] => stdClass Object ( [type] => clearfix [class_] => Array ( [0] => col-md-12 [1] => clearfix ) [modules] => Array ( ) ) [15] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-12 [1] => col-md-12 [2] => col-sm-12 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => html [content] =>

 

) ) ) [16] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-3 [1] => col-md-4 [2] => col-sm-4 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => image_gallery [module_type] => one-image [images] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( [0] => /uploads/pages/isletme-fakultesi-1517410940/1516974523-Clipboard02.jpg ) [initialPreviewConfig] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => image [size] => 24376 [extra] => stdClass Object ( [file] => /uploads/pages/isletme-fakultesi-1517410940/1516974523-Clipboard02.jpg ) [caption] => 1516974523-Clipboard02.jpg [width] => 395px [height] => 589px [key] => 0 [target_url] => /uploads/pages/isletme-fakultesi-1517410940/1516974523-Clipboard02.jpg ) ) ) [settings] => stdClass Object ( [width] => [height] => [process] => ) ) ) ) [17] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-9 [1] => col-md-8 [2] => col-sm-8 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => html [content] =>

Türkiye’de Siyasi Liderlik : Dönemler, Özellikler ve Karşılaştırmalar : Menderes, Demirel, Özal ve Erdoğan Örnekleri. Yaz. Emre Toros … [ve diğ.] ;  Ed. Emre Toros.

Ankara: 2011. 

vi, 201 p. ; 24 cm

(Atılım Üniversitesi Yayınları; 39. İşletme Fakültesi Yayınları; 5)

JQ 1809 .A8 TÜR 2011

ISBN: 9789756707333

FİYAT: 15 TL

) [1] => stdClass Object ( [type] => accordion [module_class] => accordionGray [content] => Array ( [0] => stdClass Object ( [title] => Detaylı İncele [content] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

İÇİNDEKİLER :

1. Giriş / Emre Toros

2. Adnan Menderes / Halil İbrahim Ülker

3.  Süleyman Demirel / Fatma Ülkü Selçuk

4. Turgut Özal / Hayriye Özen

5. Recep Tayyip Erdoğan / Emre Toros

6. Sonuç / Emre Toros.

Son yıllardaki akademik çalışmalar sonucunda siyasi liderliğin kendine ait kuvvetli özellikleri olan entelektüel bir araştırma sahasına dönüştüğünü iddia etmek yanlış olmaz. Türkiye bağlamında ise siyasi liderliğin önemi birkaç noktada berraklaşır. Türkiye üzerine çalışan uzmanlar, sıklıkla siyasi liderlik sorunsalı ile karşı karşıya gelir. Bu şaşılacak bir durum değildir, çünkü Türkiye’de siyasetin en önemli bileşkelerinden biri siyasi liderlerin karar ve uygulamaları olagelmiştir.
Türkiye’de siyasi liderlerin toplumsal, iktisadi, siyasal alanları şekillendirmedeki baskın rolleri günümüzde de devam etmektedir.Türkiye’deki siyasi liderlerin uyguladıkları siyasalar, ürettikleri söylemler ve hatta verdikleri günlük demeçlerle siyasetin akışını alt üst edecek güce sahip oldukları rahatlıkla iddia edilebilir. Böyle bir yapıda Türkiye’deki siyasi liderliğin anlaşılması Türk siyasetinin çözümlenmesi için değerli ipuçları sağlayacaktır.
Bu kitabın amacı Türkiye’deki siyasi liderlerin Türk siyasetinde oynadıkları rolü belli bir çerçeve içerisinden incelemek olacaktır. Adı geçen çerçeve ise en az iki kez üst üste tek başına iktidar olan siyasi parti liderlerinin söylem ve faaliyetleri olarak belirlenmiştir.
Dolayısıyla bu incelemede aşağıdaki sorular üzerinde çalışılmıştır: Siyasi lider nasıl değerlendirilmelidir? Siyasi liderlerin değerlendirilmesinde kullanılan kıstaslar arasında benzerlikler kurulabilir mi? İki dönem üst üste tek başına iktidar olabilecek kadar başarılı performans sergileyen siyasi liderlerin, üçüncü defa aynı başarıyı göstermeleri hangi koşullara bağlı olabilir? Bu koşullar eğer liderin söylem ve faaliyetleri üzerinden incelenebilirse, bu incelemeye hangi dış değişkenleri eklemek gerekir?

) ) ) [closeAll] => 1 ) ) ) [18] => stdClass Object ( [type] => clearfix [class_] => Array ( [0] => col-md-12 [1] => clearfix ) [modules] => Array ( ) ) [19] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-12 [1] => col-md-12 [2] => col-sm-12 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => html [content] =>

 

) ) ) [20] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-3 [1] => col-md-4 [2] => col-sm-4 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => image_gallery [module_type] => one-image [images] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( [0] => /uploads/pages/isletme-fakultesi-1517410940/1516974420-tkgvki_small.jpg ) [initialPreviewConfig] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => image [size] => 3707 [extra] => stdClass Object ( [file] => /uploads/pages/isletme-fakultesi-1517410940/1516974420-tkgvki_small.jpg ) [caption] => 1516974420-tkgvki_small.jpg [width] => 100px [height] => 146px [key] => 0 [target_url] => /uploads/pages/isletme-fakultesi-1517410940/1516974420-tkgvki_small.jpg ) ) ) [settings] => stdClass Object ( [width] => [height] => [process] => ) ) ) ) [21] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-9 [1] => col-md-8 [2] => col-sm-8 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => html [content] =>

Türkiye' de Kadın Girişimci ve Küçük İşletmesi : Fırsatlar, Sorunlar, Beklentiler ve Öneriler. Doç. Dr. Mehmet Ali Gürol .

Ankara: 2000.

367 p. ; 20 cm

(Atılım Üniversitesi Yayınları; 2. İşletme Fakültesi Yayınları no; 1)

HB 615 GÜR 2000

ISBN: 9756707011  

FİYAT: 10 TL.

) [1] => stdClass Object ( [type] => accordion [module_class] => accordionGray [content] => Array ( [0] => stdClass Object ( [title] => Detaylı İncele [content] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

İÇİNDEKİLER

1. Girişimci (Entrepreneur) ve Girişimcilik (Entrepreneurship)

 • Tanımlar ve girişimcilik süreci
 • Yaratıcılık ve yenilikçiliğin girişimcilikteki rolü

2. Girişimciler İçin Piyasaya Giriş Stratejileri

 • Varolan bir iţin satýn alınması
 • Franchise sözleşmesi (Franchising)
 • Temelden başlayarak yeni bir girişim kurulması (Starting a new business from scratch)
 • Evde yerleşik girişimler (Home-Based Businesses)
 • Çalışanların girişimciliği (Labor-Entrepreneurship) ve işlerini satın almaları (Employee ownership)

3. Küçük Ölçekli İşletmeler ve Yönetimleri

 • Girişimcilik genelinde bir sonraki aşama: Küçük ve orta ölçekli işletmeler
 • Osmanlı İmparatorluğu ve Cumhuriyet Türkiyesi' nde küçük ve orta ölçekli işletmelerle ilgili uygulama
 • Küçük işletmelerin fon kaynakları
 • Küçük ve orta ölçekli işletmelerin yönetimleri ve örgüt yapıları

4. Çalışma Yaşamı ve Girişimcilikte Kadının Rolü

 • Çalışma yaşamında kadın
 • Girişimcilik alanında kadın
 • Osmanlı toplumu ve günümüz Türkiye' sine ilişkin değerlendirmeler

5. Sorunlar, Beklentiler ve Çözüm Önerileri

 • Konuya genel bir bakış
 • Finansal alandaki sorun, beklenti ve olası çözüm şekilleri
 • Hukuki alanda aşılması gereken engeller ve ekonomik ve toplumsal çerçevede yeni düzenlemeler ilişkin beklentiler
 • Örgütlenme düzeyinde gerçekleţtirilebilecek düzenlemeler
 • Kadının toplumdaki geleneksel rolü nedeniyle yaşanan sorunlar ve iş yaşamında hak ettiği yerini alabilmesi amacıyla
 • Gerçekleţtirilebilecek düzenleme ve uygulamalar
 • Eğitim/danışmanlık hizmetleri konusundaki sorunlar ve çözüm önerileri
 • Girişimci kadınlara kredi sağlayan bir finansal kuruluşun tesisi (Bir küçük girişimci kadınlar bankasının kurulması)
 • Bireysel girişimciliğe karşın kollektif girişimcilik alternatifi

Kadının günümüz toplumları içerisinde toplum ve iş yaşamındaki başarılarıyla kendini büyük ölçüde kanıtlaması, onun toplumdaki yeri hakkındaki düşünce, görüş ve inançların da büyük çapta değişmesine neden olmuştur. Bugün artık global düzeyde, dünya genelinde -yalnız gelişmiş endüstri ülkelerinde, nispeten yavaş bir gelişim halinde olan ülkelerde de- ekonomik, sosyal, siyasal alanlar ve toplumsal yaşamın diğer fazlarında, "kadın konsepti", eskiye oranla, daha farklı bir şekilde algılanmaktadır. Bu konudaki eski değerler, geçmişten kaynaklanan inanç ve geleneklerin geçerliliklerini yitirmeye başlamaları ile -batıdaki rol modellerinin de etkisi ile- yerlerini yenilerine bırakmaktadırlar.
Günümüzde bu konuda yapılan araştırmalar, kadınların çalışma yaşamı ve girişimcilikte eskiye oranla belirgin bir aşama yaptıklarını ortaya koymaktadır. ABD'de gerçekleştirilen araştırmalarda, özellikle hizmet sektöründe olmak üzere, günümüzde yeni oluşturulan ABD kökenli firmaların üçte ikisinin kadınlar tarafından kurulduğunu, kadın girişimci sayısının arttığını ve bazı özellik ve nitelikleri itibari ile kadınların girişimciliğe, karşı cinslerine oranla daha yatkın olduğunu ortaya koymaktadır.
Çalışma, konular itibari ile beş bölümden oluşmaktadır. İlk üç bölümde girişimcilik konusu genel başlıklar altında incelenmiş, son iki bölüm kadın çalışma yaşamında kadına ve kadın girişimcilere ayrılmıştır. Dördüncü bölümde, genel hatları ile çalışma yaşamında kadın ve kadının işgücündeki yerine, girişimcilik alanında kadın konusuna ve Türkiye'de kadının çalışma yaşamına ilişkin hukuksal düzenlemelere yer verilmiştir. Son olarak beşinci bölümde, konunun finansal, hukuki, eğitim/danışmanlık alanlarında ve örgütlenme ile ilgili aşılması gereken engeller, beklentiler ve çözüm önerileri gözden geçirilerek irdelenmiş, bunun dışında, kadının toplumumuzdaki geleneksel rolü nedeniyle yaşanan sorunlar ve iş yaşamında hak ettiği yer alabilmesi için gerçekleştirilebilecek düzenleme ve uygulamalar üzerinde durulmuştur.Bölümde ayrıca bu alanda belli bir çözüm getireceğine inanılan bir öneri olarak, "yalnızca küçük girişimci kadınlarımıza kredi sağlayan bir finansal kuruluşun tesisi" ve "bireysel girişimciliğe karşın kolektif girişimcilik alternatifi" konularına değinilmiştir.

) ) ) [closeAll] => 1 ) ) ) ) ) ) [content_en] => stdClass Object ( [type] => rich_content [content] => stdClass Object ( [blocks] => Array ( [0] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-3 [1] => col-md-4 [2] => col-sm-4 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => image_gallery [module_type] => one-image [images] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( [0] => /uploads/pages/isletme-fakultesi-1517410940/1516973741-10.jpg ) [initialPreviewConfig] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => image [size] => 62600 [extra] => stdClass Object ( [file] => /uploads/pages/isletme-fakultesi-1517410940/1516973741-10.jpg ) [caption] => 1516973741-10.jpg [width] => 804px [height] => 1200px [key] => 0 [target_url] => /uploads/pages/isletme-fakultesi-1517410940/1516973741-10.jpg ) ) ) [settings] => stdClass Object ( [width] => [height] => [process] => ) ) ) ) [1] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-9 [1] => col-md-8 [2] => col-sm-8 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => html [content] =>

Türkiye'nin Son 10 Yılı; Editör: Emre Toros; Yazarlar: Çağkan Sayın, Cenk Aygül, Hayriye Özen, Burak Sönmezer, Savaş Zafer Şahin, Halil İbrahim Ülker, Anıl Çekiç, Ahmet Karakaş, Gonca Güzel Şahin. Ankara: 2014

v, 232 p. : 24 cm.

(Atılım Üniversitesi Yayınları; İşletme Fakültesi Yayınları;)

DR401.T9 TÜR 2013

ISBN: 978-975-6707-46-3 

) [1] => stdClass Object ( [type] => accordion [module_class] => accordionGray [content] => Array ( [0] => stdClass Object ( [title] => Details [content] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Table of Contents

 1. Türkiye Siyasetinin Kısır Döngüsü
 2. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Dış Politikası
 3. Medeniyet Arayışından Demokrasi Çağrısına
 4. Türkiye'de Demokrasinin Durumu
 5. Siyasal Rejimler, Özgürlükler ve Basın Özgürlüğü
 6. Türkiye'de son On Yılın Yaratıcı Yıkım Politikalarının Mekansal Aracı
 7. Ak Parti Eğitim Uygulamaları
 8. Türkiye'de Teknoloji ve Yenilikçilik Politikalarına Dair Son 10 Yılın Değerlendirmesi
 9. Türkiye Turizminde Değişim ve Dönüşüm
) ) ) [closeAll] => 1 ) ) ) [2] => stdClass Object ( [type] => clearfix [class_] => Array ( [0] => col-md-12 [1] => clearfix ) [modules] => Array ( ) ) [3] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-12 [1] => col-md-12 [2] => col-sm-12 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => html [content] =>

 

) ) ) [4] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-3 [1] => col-md-4 [2] => col-sm-4 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => image_gallery [module_type] => one-image [images] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( [0] => /uploads/pages/isletme-fakultesi-1517410940/1516974126-ul3.jpg ) [initialPreviewConfig] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => image [size] => 25741 [extra] => stdClass Object ( [file] => /uploads/pages/isletme-fakultesi-1517410940/1516974126-ul3.jpg ) [caption] => 1516974126-ul3.jpg [width] => 233px [height] => 387px [key] => 0 [target_url] => /uploads/pages/isletme-fakultesi-1517410940/1516974126-ul3.jpg ) ) ) [settings] => stdClass Object ( [width] => [height] => [process] => ) ) ) ) [5] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-9 [1] => col-md-8 [2] => col-sm-8 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => html [content] =>

1945/1948 Sürecinde Türkiye - Kıbrıs - Filistin Ekseninde Yahudiler. Ulvi Keser.

Ankara: 2012.

viii, 312 p. : 19,5 cm.

(Atılım Üniversitesi Yayınları; 36. İşletme Fakültesi Yayınları; 4)

DS 135 T8 KES 2012

ISBN: 9789756707357 

Price: 15 TL

 

) [1] => stdClass Object ( [type] => accordion [module_class] => accordionGray [content] => Array ( [0] => stdClass Object ( [title] => Details [content] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Table of Contents


GİRİŞ
1. İtalya’nın Yunanistan’ı İşgali
2. Almanya’nın Yunanistan’a Saldırması

BİRİNCİ BÖLÜM
A. Savaş Dönemi Avrupa ve Yahudilerin Dramı
B. Yunanistan’da Yaşayan Yahudiler
C. Yahudi Göçmenleri Taşıyan Gemiler ve Parita Gemisi
D. Struma Gemisinin Batırılması
E. Yahudilerin Durumu ve Türkiye’nin Yardım Faaliyetleri
F. Savaş Sonrasında Kıbrıs’ta ve Dünyada Genel Görüntü


İKİNCİ BÖLÜM
A. Kıbrısta Yahudi Kampları Hazırlıkları ve İlk Gelenler
B. Kıbrısta Mülteci Kamplarının Kurulmaya Başlaması
C. Kamp Yönetimi
D. Kamplarda Gıda, Giyim ve Barınma İmkanları
E. Kıbrıs’ta Siyasi ve Sosyal Gelişmeler
F. Kamplardan Kaçma Teşebbüsleri
G. Kamplarda İsyan Girişimleri
H. Kamplarda Eğitim ve Kültür Faaliyetleri
İ. İngilizlerin Yahudilere Yaklaşımı
J. Exodus Gemisi ve 4554 Yahudi Mülteci
K. İsrail Devletinin Kurulması
L. Kamplara Getirilen Yahudi Göçmenler ve Gemiler

Çalışmanın Giriş Bölümünde İkinci Dünya Savaşı sürecine ne şekilde girildiği, savaşın özellikle Balkanlarda nasıl yayıldığı, bu şartlar altında tarafsızlığını korumaya çalışan Türkiye’de alınan askeri, sosyal ve ekonomik tedbirlerin neler olduğu irdelenmektedir. Bu dönemde savaşın en çok acısını çeken ülkelerden birisi olan Yunanistan’a en büyük destek ise Türkiye’den gelmiştir. Çalışmanın I. Bölümünde İngiltere’nin farklı cephelerde Alman ordularına karşı mücadele etmeye çalışırken asker ihtiyacını karşılamak üzere Kıbrıs adasında yaşayan Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türklerden ne şekilde ve hangi şartlarda asker alımı yaptığı, başlangıçta katırcı, daktilo, sekreter, şoför, aşçı olarak göreve alınan bu askerlerin kendilerini nasıl bir anda savaşın en şiddetli cephelerinde buldukları, pek çok Kıbrıslı katırcının başta Yunanistan olmak üzere dünyanın farklı noktalarında nasıl esir düştükleri ve hayatlarını kaybettikleri vurgulanmaya çalışılmıştır.
Çalışmanın II. Bölümünde ise Avrupa’nın dört bir yanından kaçan ve İngiltere’nin uyguladığı çok sıkı askeri tedbirlere ve ablukaya rağmen Filistin’e ulaşmaya çalışan Yahudilerin yine İngilizler tarafından Kıbrıs adasına sevk edilmeleri ve bu açılan toplama kamplarında yaşadıkları ortaya konulmaya çalışılmıştır. Burada söz konusu edilen Yahudiler aslında Hitler soykırımından kurtulmayı başaran ve Yahudi tarihine “Kıbrıs mültecileri” olarak giren insanlardır ve onların hayatta kalmayı başardıktan sonraki ikinci mücadeleleri 1946 yılı Ağustos ayından itibaren yeniden başlamıştır. Burada söz edilmesi gereken bir nokta ise bu Yahudi insanların mülteciler olarak mı yoksa gözaltında tutulan şüpheliler mi oldukları sorusudur.

) ) ) [closeAll] => 1 ) ) ) [6] => stdClass Object ( [type] => clearfix [class_] => Array ( [0] => col-md-12 [1] => clearfix ) [modules] => Array ( ) ) [7] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-12 [1] => col-md-12 [2] => col-sm-12 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => html [content] =>

 

) ) ) [8] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-3 [1] => col-md-4 [2] => col-sm-4 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => image_gallery [module_type] => one-image [images] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( [0] => /uploads/pages/isletme-fakultesi-1517410940/1516974170-Clipboard9.jpg ) [initialPreviewConfig] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => image [size] => 15411 [extra] => stdClass Object ( [file] => /uploads/pages/isletme-fakultesi-1517410940/1516974170-Clipboard9.jpg ) [caption] => 1516974170-Clipboard9.jpg [width] => 200px [height] => 309px [key] => 0 [target_url] => /uploads/pages/isletme-fakultesi-1517410940/1516974170-Clipboard9.jpg ) ) ) [settings] => stdClass Object ( [width] => [height] => [process] => ) ) ) ) [9] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-9 [1] => col-md-8 [2] => col-sm-8 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => html [content] =>

Social and Economic Teaching in Medieval Europe. Kemal Utku.

Ankara: 2012.

x, 98 p. ; 24 cm.

(Atilim University Publications; 43. Faculty of Management Publications; 6)

 ISBN: 9789756707340   

Price: 13 TL

 

) [1] => stdClass Object ( [type] => accordion [module_class] => accordionGray [content] => Array ( [0] => stdClass Object ( [title] => Details [content] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Table of Contents

1.Aim and Score Of The Essay
2.Property
3.Medieval Social Philosophy and The Principles Of The Thomist Ethic
4.Duties Regarding The Acquisition and Use Of Property
5.The Exchance Of Property
6.The Medieval Attitude Towards Commerce
7.Martin Luther and Johannes Calvin
8.Conclusion

It is the aim of this essay to examine and present in as concise a form as possible the principles and rules which guided and regulated men in their economic and social relations during the period known as the Middle Ages.

The ground floor we have chosen for our study is medieval Europe.It is our longue duree,the Middle Ages;sleepy in all its relations and institutions.The history of the Middle Ages is a history which unfolds slowly and is slow to alter.Because of the long-standing stability of its values,it appears unchanging compared with all the histories which flow and work themselves out more swiftly.It appears immobile yet moving.It is a facet of history which exists almost out of time;sort of a romantic history of gentle rhythms and deep-running currents.

) ) ) [closeAll] => 1 ) ) ) [10] => stdClass Object ( [type] => clearfix [class_] => Array ( [0] => col-md-12 [1] => clearfix ) [modules] => Array ( ) ) [11] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-12 [1] => col-md-12 [2] => col-sm-12 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => html [content] =>

 

) ) ) [12] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-3 [1] => col-md-4 [2] => col-sm-4 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => image_gallery [module_type] => one-image [images] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( [0] => /uploads/pages/isletme-fakultesi-1517410940/1516974300-suriye.jpg ) [initialPreviewConfig] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => image [size] => 3854 [extra] => stdClass Object ( [file] => /uploads/pages/isletme-fakultesi-1517410940/1516974300-suriye.jpg ) [caption] => 1516974300-suriye.jpg [width] => 100px [height] => 152px [key] => 0 [target_url] => /uploads/pages/isletme-fakultesi-1517410940/1516974300-suriye.jpg ) ) ) [settings] => stdClass Object ( [width] => [height] => [process] => ) ) ) ) [13] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-9 [1] => col-md-8 [2] => col-sm-8 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => html [content] =>

Suriye. Poyraz Gürson .

Ankara: 2010.

307 p. ; 24 cm.

(Atılım Üniversitesi Yayınları; 32. İşletme Fakültesi Yayınları; 3)

DS 98.2 GÜR 2010

ISBN: 9789756707272

Price: 15 TL.

) [1] => stdClass Object ( [type] => accordion [module_class] => accordionGray [content] => Array ( [0] => stdClass Object ( [title] => Details [content] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Table of Contents

1. Giriş

2. Tarihsel Süreçte Suriye'ye Bakış

3. Suriye'nin Kurulması

4. Baas İçi Hareketler

5. Hafız Esad Dönemi Suriye'si ve Ortadoğu'daki Gelişmeler

6. Pan Arap Milliyetçiliği ve Pan İslamizm

7. 1990 Soğuk Savaş Sonrası Dönem

8. Yeni Dünya Düzeni ve Suriye

9. Soğuk Savaş Sonrası Suriye'deki İç Politik Değişmeler

10. Beşar Esad Dönemi

11. Körfez Krizi ve Suriye

12. Suriye ve Hizbullah

) ) ) [closeAll] => 1 ) ) ) [14] => stdClass Object ( [type] => clearfix [class_] => Array ( [0] => col-md-12 [1] => clearfix ) [modules] => Array ( ) ) [15] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-12 [1] => col-md-12 [2] => col-sm-12 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => html [content] =>

 

) ) ) [16] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-3 [1] => col-md-4 [2] => col-sm-4 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => image_gallery [module_type] => one-image [images] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( [0] => /uploads/pages/isletme-fakultesi-1517410940/1516974523-Clipboard02.jpg ) [initialPreviewConfig] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => image [size] => 24376 [extra] => stdClass Object ( [file] => /uploads/pages/isletme-fakultesi-1517410940/1516974523-Clipboard02.jpg ) [caption] => 1516974523-Clipboard02.jpg [width] => 395px [height] => 589px [key] => 0 [target_url] => /uploads/pages/isletme-fakultesi-1517410940/1516974523-Clipboard02.jpg ) ) ) [settings] => stdClass Object ( [width] => [height] => [process] => ) ) ) ) [17] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-9 [1] => col-md-8 [2] => col-sm-8 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => html [content] =>

Türkiye’de Siyasi Liderlik : Dönemler, Özellikler ve Karşılaştırmalar : Menderes, Demirel, Özal ve Erdoğan Örnekleri. Yaz. Emre Toros … [ve diğ.] ;  Ed. Emre Toros.

Ankara: 2011. 

vi, 201 p. ; 24 cm

(Atılım Üniversitesi Yayınları; 39. İşletme Fakültesi Yayınları; 5)

JQ 1809 .A8 TÜR 2011

ISBN: 9789756707333

Price: 15 TL

) [1] => stdClass Object ( [type] => accordion [module_class] => accordionGray [content] => Array ( [0] => stdClass Object ( [title] => Details [content] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Table of Contents

1. Giriş / Emre Toros

2. Adnan Menderes / Halil İbrahim Ülker

3.  Süleyman Demirel / Fatma Ülkü Selçuk

4. Turgut Özal / Hayriye Özen

5. Recep Tayyip Erdoğan / Emre Toros

6. Sonuç / Emre Toros.

Son yıllardaki akademik çalışmalar sonucunda siyasi liderliğin kendine ait kuvvetli özellikleri olan entelektüel bir araştırma sahasına dönüştüğünü iddia etmek yanlış olmaz. Türkiye bağlamında ise siyasi liderliğin önemi birkaç noktada berraklaşır. Türkiye üzerine çalışan uzmanlar, sıklıkla siyasi liderlik sorunsalı ile karşı karşıya gelir. Bu şaşılacak bir durum değildir, çünkü Türkiye’de siyasetin en önemli bileşkelerinden biri siyasi liderlerin karar ve uygulamaları olagelmiştir.
Türkiye’de siyasi liderlerin toplumsal, iktisadi, siyasal alanları şekillendirmedeki baskın rolleri günümüzde de devam etmektedir.Türkiye’deki siyasi liderlerin uyguladıkları siyasalar, ürettikleri söylemler ve hatta verdikleri günlük demeçlerle siyasetin akışını alt üst edecek güce sahip oldukları rahatlıkla iddia edilebilir. Böyle bir yapıda Türkiye’deki siyasi liderliğin anlaşılması Türk siyasetinin çözümlenmesi için değerli ipuçları sağlayacaktır.
Bu kitabın amacı Türkiye’deki siyasi liderlerin Türk siyasetinde oynadıkları rolü belli bir çerçeve içerisinden incelemek olacaktır. Adı geçen çerçeve ise en az iki kez üst üste tek başına iktidar olan siyasi parti liderlerinin söylem ve faaliyetleri olarak belirlenmiştir.
Dolayısıyla bu incelemede aşağıdaki sorular üzerinde çalışılmıştır: Siyasi lider nasıl değerlendirilmelidir? Siyasi liderlerin değerlendirilmesinde kullanılan kıstaslar arasında benzerlikler kurulabilir mi? İki dönem üst üste tek başına iktidar olabilecek kadar başarılı performans sergileyen siyasi liderlerin, üçüncü defa aynı başarıyı göstermeleri hangi koşullara bağlı olabilir? Bu koşullar eğer liderin söylem ve faaliyetleri üzerinden incelenebilirse, bu incelemeye hangi dış değişkenleri eklemek gerekir?

) ) ) [closeAll] => 1 ) ) ) [18] => stdClass Object ( [type] => clearfix [class_] => Array ( [0] => col-md-12 [1] => clearfix ) [modules] => Array ( ) ) [19] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-12 [1] => col-md-12 [2] => col-sm-12 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => html [content] =>

 

) ) ) [20] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-3 [1] => col-md-4 [2] => col-sm-4 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => image_gallery [module_type] => one-image [images] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( [0] => /uploads/pages/isletme-fakultesi-1517410940/1516974420-tkgvki_small.jpg ) [initialPreviewConfig] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => image [size] => 3707 [extra] => stdClass Object ( [file] => /uploads/pages/isletme-fakultesi-1517410940/1516974420-tkgvki_small.jpg ) [caption] => 1516974420-tkgvki_small.jpg [width] => 100px [height] => 146px [key] => 0 [target_url] => /uploads/pages/isletme-fakultesi-1517410940/1516974420-tkgvki_small.jpg ) ) ) [settings] => stdClass Object ( [width] => [height] => [process] => ) ) ) ) [21] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-9 [1] => col-md-8 [2] => col-sm-8 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => html [content] =>

Türkiye' de Kadın Girişimci ve Küçük İşletmesi : Fırsatlar, Sorunlar, Beklentiler ve Öneriler. Doç. Dr. Mehmet Ali Gürol .

Ankara: 2000.

367 p. ; 20 cm

(Atılım Üniversitesi Yayınları; 2. İşletme Fakültesi Yayınları no; 1)

HB 615 GÜR 2000

ISBN: 9756707011  

Price: 10 TL

) [1] => stdClass Object ( [type] => accordion [module_class] => accordionGray [content] => Array ( [0] => stdClass Object ( [title] => Details [content] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Table of Contents

1. Girişimci (Entrepreneur) ve Girişimcilik (Entrepreneurship)

 • Tanımlar ve girişimcilik süreci
 • Yaratıcılık ve yenilikçiliğin girişimcilikteki rolü

2. Girişimciler İçin Piyasaya Giriş Stratejileri

 • Varolan bir iţin satýn alınması
 • Franchise sözleşmesi (Franchising)
 • Temelden başlayarak yeni bir girişim kurulması (Starting a new business from scratch)
 • Evde yerleşik girişimler (Home-Based Businesses)
 • Çalışanların girişimciliği (Labor-Entrepreneurship) ve işlerini satın almaları (Employee ownership)

3. Küçük Ölçekli İşletmeler ve Yönetimleri

 • Girişimcilik genelinde bir sonraki aşama: Küçük ve orta ölçekli işletmeler
 • Osmanlı İmparatorluğu ve Cumhuriyet Türkiyesi' nde küçük ve orta ölçekli işletmelerle ilgili uygulama
 • Küçük işletmelerin fon kaynakları
 • Küçük ve orta ölçekli işletmelerin yönetimleri ve örgüt yapıları

4. Çalışma Yaşamı ve Girişimcilikte Kadının Rolü

 • Çalışma yaşamında kadın
 • Girişimcilik alanında kadın
 • Osmanlı toplumu ve günümüz Türkiye' sine ilişkin değerlendirmeler

5. Sorunlar, Beklentiler ve Çözüm Önerileri

 • Konuya genel bir bakış
 • Finansal alandaki sorun, beklenti ve olası çözüm şekilleri
 • Hukuki alanda aşılması gereken engeller ve ekonomik ve toplumsal çerçevede yeni düzenlemeler ilişkin beklentiler
 • Örgütlenme düzeyinde gerçekleţtirilebilecek düzenlemeler
 • Kadının toplumdaki geleneksel rolü nedeniyle yaşanan sorunlar ve iş yaşamında hak ettiği yerini alabilmesi amacıyla
 • Gerçekleţtirilebilecek düzenleme ve uygulamalar
 • Eğitim/danışmanlık hizmetleri konusundaki sorunlar ve çözüm önerileri
 • Girişimci kadınlara kredi sağlayan bir finansal kuruluşun tesisi (Bir küçük girişimci kadınlar bankasının kurulması)
 • Bireysel girişimciliğe karşın kollektif girişimcilik alternatifi

Kadının günümüz toplumları içerisinde toplum ve iş yaşamındaki başarılarıyla kendini büyük ölçüde kanıtlaması, onun toplumdaki yeri hakkındaki düşünce, görüş ve inançların da büyük çapta değişmesine neden olmuştur. Bugün artık global düzeyde, dünya genelinde -yalnız gelişmiş endüstri ülkelerinde, nispeten yavaş bir gelişim halinde olan ülkelerde de- ekonomik, sosyal, siyasal alanlar ve toplumsal yaşamın diğer fazlarında, "kadın konsepti", eskiye oranla, daha farklı bir şekilde algılanmaktadır. Bu konudaki eski değerler, geçmişten kaynaklanan inanç ve geleneklerin geçerliliklerini yitirmeye başlamaları ile -batıdaki rol modellerinin de etkisi ile- yerlerini yenilerine bırakmaktadırlar.
Günümüzde bu konuda yapılan araştırmalar, kadınların çalışma yaşamı ve girişimcilikte eskiye oranla belirgin bir aşama yaptıklarını ortaya koymaktadır. ABD'de gerçekleştirilen araştırmalarda, özellikle hizmet sektöründe olmak üzere, günümüzde yeni oluşturulan ABD kökenli firmaların üçte ikisinin kadınlar tarafından kurulduğunu, kadın girişimci sayısının arttığını ve bazı özellik ve nitelikleri itibari ile kadınların girişimciliğe, karşı cinslerine oranla daha yatkın olduğunu ortaya koymaktadır.
Çalışma, konular itibari ile beş bölümden oluşmaktadır. İlk üç bölümde girişimcilik konusu genel başlıklar altında incelenmiş, son iki bölüm kadın çalışma yaşamında kadına ve kadın girişimcilere ayrılmıştır. Dördüncü bölümde, genel hatları ile çalışma yaşamında kadın ve kadının işgücündeki yerine, girişimcilik alanında kadın konusuna ve Türkiye'de kadının çalışma yaşamına ilişkin hukuksal düzenlemelere yer verilmiştir. Son olarak beşinci bölümde, konunun finansal, hukuki, eğitim/danışmanlık alanlarında ve örgütlenme ile ilgili aşılması gereken engeller, beklentiler ve çözüm önerileri gözden geçirilerek irdelenmiş, bunun dışında, kadının toplumumuzdaki geleneksel rolü nedeniyle yaşanan sorunlar ve iş yaşamında hak ettiği yer alabilmesi için gerçekleştirilebilecek düzenleme ve uygulamalar üzerinde durulmuştur.Bölümde ayrıca bu alanda belli bir çözüm getireceğine inanılan bir öneri olarak, "yalnızca küçük girişimci kadınlarımıza kredi sağlayan bir finansal kuruluşun tesisi" ve "bireysel girişimciliğe karşın kolektif girişimcilik alternatifi" konularına değinilmiştir.

) ) ) [closeAll] => 1 ) ) ) ) ) ) [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( ) [initialPreviewConfig] => Array ( ) ) [site_id] => 247 [start] => [end] => [created_at] => 2018-01-26 16:34:33 [updated_at] => 2019-03-25 12:54:17 [parent_id] => 3186 [lft] => 6 [rgt] => 7 [depth] => 1 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => isletme-fakultesi-1517410940 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 55 [name_en] => Library [url] => library [type] => ) [1] => Array ( [id] => 247 [name_en] => Publications [url] => press [type] => ) ) [pages] => Array ( [3186] => Array ( [id] => 3186 [title_en] => Books [parent_id] => [site_id] => 247 [external_link] => javascript:; [lft] => 1 [rgt] => 22 [depth] => 0 [children] => Array ( ) ) ) [page_parent_ids] => Array ( [0] => 3186 ) ) [user] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 3189 [title_tr] => İşletme Fakültesi [title_en] => School of Business [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"rich_content","content":{"blocks":[{"class_":["col-lg-3","col-md-4","col-sm-4","col-xs-12"],"modules":[{"type":"image_gallery","module_type":"one-image","images":{"initialPreview":["\/uploads\/pages\/isletme-fakultesi-1517410940\/1516973741-10.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":62600,"extra":{"file":"\/uploads\/pages\/isletme-fakultesi-1517410940\/1516973741-10.jpg"},"caption":"1516973741-10.jpg","width":"804px","height":"1200px","key":0,"target_url":"\/uploads\/pages\/isletme-fakultesi-1517410940\/1516973741-10.jpg"}]},"settings":{"width":null,"height":null,"process":null}}]},{"class_":["col-lg-9","col-md-8","col-sm-8","col-xs-12"],"modules":[{"type":"html","content":"

Türkiye'nin Son 10 Y\u0131l\u0131<\/strong>; <\/span>Editör: Emre Toros; Yazarlar: <\/span>Ça\u011fkan Say\u0131n, <\/span>Cenk Aygül, <\/span>Hayriye Özen, <\/span>Burak Sönmezer, <\/span>Sava\u015f Zafer \u015eahin, <\/span>Halil \u0130brahim Ülker, <\/span>An\u0131l Çekiç, Ahmet Karaka\u015f, <\/span>Gonca Güzel \u015eahin. Ankara: 2014<\/span><\/p>\n\n

v, 232 p. : 24 cm.<\/span><\/p>\n\n

(At\u0131l\u0131m Üniversitesi Yay\u0131nlar\u0131; \u0130\u015fletme Fakültesi Yay\u0131nlar\u0131;)<\/span><\/p>\n\n

DR401.T9 TÜR 2013<\/p>\n\n

ISBN: 978-975-6707-46-3 <\/p>\n\n

F\u0130YAT: <\/p>"},{"type":"accordion","module_class":"accordionGray","content":[{"title":"Detayl\u0131 \u0130ncele","content":{"type":"ckeditor","content":"

\u0130Ç\u0130NDEK\u0130LER<\/strong><\/p>\n\n

  \n\t
 1. Türkiye Siyasetinin K\u0131s\u0131r Döngüsü<\/li>\n\t
 2. Adalet ve Kalk\u0131nma Partisi'nin D\u0131\u015f Politikas\u0131<\/li>\n\t
 3. Medeniyet Aray\u0131\u015f\u0131ndan Demokrasi Ça\u011fr\u0131s\u0131na<\/li>\n\t
 4. Türkiye'de Demokrasinin Durumu<\/li>\n\t
 5. Siyasal Rejimler, Özgürlükler ve Bas\u0131n Özgürlü\u011fü<\/li>\n\t
 6. Türkiye'de son On Y\u0131l\u0131n Yarat\u0131c\u0131 Y\u0131k\u0131m Politikalar\u0131n\u0131n Mekansal Arac\u0131<\/li>\n\t
 7. Ak Parti E\u011fitim Uygulamalar\u0131<\/li>\n\t
 8. Türkiye'de Teknoloji ve Yenilikçilik Politikalar\u0131na Dair Son 10 Y\u0131l\u0131n De\u011ferlendirmesi<\/li>\n\t
 9. Türkiye Turizminde De\u011fi\u015fim ve Dönü\u015füm<\/li>\n<\/ol>"}}],"closeAll":true}]},{"type":"clearfix","class_":["col-md-12","clearfix"],"modules":[]},{"class_":["col-lg-12","col-md-12","col-sm-12","col-xs-12"],"modules":[{"type":"html","content":"
  \n

   <\/p>"}]},{"class_":["col-lg-3","col-md-4","col-sm-4","col-xs-12"],"modules":[{"type":"image_gallery","module_type":"one-image","images":{"initialPreview":["\/uploads\/pages\/isletme-fakultesi-1517410940\/1516974126-ul3.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":25741,"extra":{"file":"\/uploads\/pages\/isletme-fakultesi-1517410940\/1516974126-ul3.jpg"},"caption":"1516974126-ul3.jpg","width":"233px","height":"387px","key":0,"target_url":"\/uploads\/pages\/isletme-fakultesi-1517410940\/1516974126-ul3.jpg"}]},"settings":{"width":null,"height":null,"process":null}}]},{"class_":["col-lg-9","col-md-8","col-sm-8","col-xs-12"],"modules":[{"type":"html","content":"

  1945\/1948 Sürecinde Türkiye - K\u0131br\u0131s - Filistin Ekseninde Yahudiler. Ulvi Keser.<\/strong><\/p>\n\n

  Ankara: 2012.<\/p>\n\n

  viii, 312 p. : 19,5 cm.<\/span><\/p>\n\n

  (At\u0131l\u0131m Üniversitesi Yay\u0131nlar\u0131; 36. \u0130\u015fletme Fakültesi Yay\u0131nlar\u0131; 4)<\/span><\/p>\n\n

  DS 135 T8 KES 2012<\/p>\n\n

  ISBN: 9789756707357 <\/p>\n\n

  F\u0130YAT: 15 TL<\/p>\n\n

   <\/p>"},{"type":"accordion","module_class":"accordionGray","content":[{"title":"Detayl\u0131 \u0130ncele","content":{"type":"ckeditor","content":"

  \u0130Ç\u0130NDEK\u0130LER <\/strong><\/p>\n\n


  \nG\u0130R\u0130\u015e<\/strong>
  \n1. \u0130talya’n\u0131n Yunanistan’\u0131 \u0130\u015fgali
  \n2. Almanya’n\u0131n Yunanistan’a Sald\u0131rmas\u0131<\/p>\n\n

  B\u0130R\u0130NC\u0130 BÖLÜM<\/strong>
  \nA. Sava\u015f Dönemi Avrupa ve Yahudilerin Dram\u0131
  \nB. Yunanistan’da Ya\u015fayan Yahudiler
  \nC. Yahudi Göçmenleri Ta\u015f\u0131yan Gemiler ve Parita Gemisi
  \nD. Struma Gemisinin Bat\u0131r\u0131lmas\u0131
  \nE. Yahudilerin Durumu ve Türkiye’nin Yard\u0131m Faaliyetleri
  \nF. Sava\u015f Sonras\u0131nda K\u0131br\u0131s’ta ve Dünyada Genel Görüntü<\/p>\n\n


  \n\u0130K\u0130NC\u0130 BÖLÜM<\/strong>
  \nA. K\u0131br\u0131sta Yahudi Kamplar\u0131 Haz\u0131rl\u0131klar\u0131 ve \u0130lk Gelenler
  \nB. K\u0131br\u0131sta Mülteci Kamplar\u0131n\u0131n Kurulmaya Ba\u015flamas\u0131
  \nC. Kamp Yönetimi
  \nD. Kamplarda G\u0131da, Giyim ve Bar\u0131nma \u0130mkanlar\u0131
  \nE. K\u0131br\u0131s’ta Siyasi ve Sosyal Geli\u015fmeler
  \nF. Kamplardan Kaçma Te\u015febbüsleri
  \nG. Kamplarda \u0130syan Giri\u015fimleri
  \nH. Kamplarda E\u011fitim ve Kültür Faaliyetleri
  \n\u0130. \u0130ngilizlerin Yahudilere Yakla\u015f\u0131m\u0131
  \nJ. Exodus Gemisi ve 4554 Yahudi Mülteci
  \nK. \u0130srail Devletinin Kurulmas\u0131
  \nL. Kamplara Getirilen Yahudi Göçmenler ve Gemiler<\/p>\n\n

  Çal\u0131\u015fman\u0131n Giri\u015f Bölümünde \u0130kinci Dünya Sava\u015f\u0131 sürecine ne \u015fekilde girildi\u011fi, sava\u015f\u0131n özellikle Balkanlarda nas\u0131l yay\u0131ld\u0131\u011f\u0131, bu \u015fartlar alt\u0131nda tarafs\u0131zl\u0131\u011f\u0131n\u0131 korumaya çal\u0131\u015fan Türkiye’de al\u0131nan askeri, sosyal ve ekonomik tedbirlerin neler oldu\u011fu irdelenmektedir. Bu dönemde sava\u015f\u0131n en çok ac\u0131s\u0131n\u0131 çeken ülkelerden birisi olan Yunanistan’a en büyük destek ise Türkiye’den gelmi\u015ftir. Çal\u0131\u015fman\u0131n I. Bölümünde \u0130ngiltere’nin farkl\u0131 cephelerde Alman ordular\u0131na kar\u015f\u0131 mücadele etmeye çal\u0131\u015f\u0131rken asker ihtiyac\u0131n\u0131 kar\u015f\u0131lamak üzere K\u0131br\u0131s adas\u0131nda ya\u015fayan K\u0131br\u0131sl\u0131 Rumlar ve K\u0131br\u0131sl\u0131 Türklerden ne \u015fekilde ve hangi \u015fartlarda asker al\u0131m\u0131 yapt\u0131\u011f\u0131, ba\u015flang\u0131çta kat\u0131rc\u0131, daktilo, sekreter, \u015foför, a\u015fç\u0131 olarak göreve al\u0131nan bu askerlerin kendilerini nas\u0131l bir anda sava\u015f\u0131n en \u015fiddetli cephelerinde bulduklar\u0131, pek çok K\u0131br\u0131sl\u0131 kat\u0131rc\u0131n\u0131n ba\u015fta Yunanistan olmak üzere dünyan\u0131n farkl\u0131 noktalar\u0131nda nas\u0131l esir dü\u015ftükleri ve hayatlar\u0131n\u0131 kaybettikleri vurgulanmaya çal\u0131\u015f\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r.<\/span>
  \nÇal\u0131\u015fman\u0131n II. Bölümünde ise Avrupa’n\u0131n dört bir yan\u0131ndan kaçan ve \u0130ngiltere’nin uygulad\u0131\u011f\u0131 çok s\u0131k\u0131 askeri tedbirlere ve ablukaya ra\u011fmen Filistin’e ula\u015fmaya çal\u0131\u015fan Yahudilerin yine \u0130ngilizl<\/span>er taraf\u0131ndan K\u0131br\u0131s adas\u0131na sevk edilmeleri ve bu aç\u0131lan toplama kamplar\u0131nda ya\u015fad\u0131klar\u0131 ortaya konulmaya çal\u0131\u015f\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r. Burada söz konusu edilen Yahudiler asl\u0131nda Hitler soyk\u0131r\u0131m\u0131ndan kurtulmay\u0131 ba\u015faran ve Yahudi tarihine “K\u0131br\u0131s mültecileri” olarak giren insanlard\u0131r ve onlar\u0131n hayatta kalmay\u0131 ba\u015fard\u0131ktan sonraki ikinci mücadeleleri 1946 y\u0131l\u0131 A\u011fustos ay\u0131ndan itibaren yeniden ba\u015flam\u0131\u015ft\u0131r. Burada söz edilmesi gereken bir nokta ise bu Yahudi insanlar\u0131n mülteciler olarak m\u0131 yoksa gözalt\u0131nda tutulan \u015füpheliler mi olduklar\u0131 sorusudur.<\/span><\/p>"}}],"closeAll":true}]},{"type":"clearfix","class_":["col-md-12","clearfix"],"modules":[]},{"class_":["col-lg-12","col-md-12","col-sm-12","col-xs-12"],"modules":[{"type":"html","content":"


  \n

   <\/p>"}]},{"class_":["col-lg-3","col-md-4","col-sm-4","col-xs-12"],"modules":[{"type":"image_gallery","module_type":"one-image","images":{"initialPreview":["\/uploads\/pages\/isletme-fakultesi-1517410940\/1516974170-Clipboard9.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":15411,"extra":{"file":"\/uploads\/pages\/isletme-fakultesi-1517410940\/1516974170-Clipboard9.jpg"},"caption":"1516974170-Clipboard9.jpg","width":"200px","height":"309px","key":0,"target_url":"\/uploads\/pages\/isletme-fakultesi-1517410940\/1516974170-Clipboard9.jpg"}]},"settings":{"width":null,"height":null,"process":null}}]},{"class_":["col-lg-9","col-md-8","col-sm-8","col-xs-12"],"modules":[{"type":"html","content":"

  Social and Economic Teaching in Medieval Europe. Kemal Utku. <\/strong><\/p>\n\n

  Ankara: 2012.<\/p>\n\n

  x, 98 p. ; 24 cm.<\/strong><\/p>\n\n

  (Atilim University Publications; 43. Faculty of Management Publications; 6)<\/p>\n\n

   ISBN: 9789756707340   <\/p>\n\n

  F\u0130YAT: 13 TL<\/p>\n\n

   <\/p>"},{"type":"accordion","module_class":"accordionGray","content":[{"title":"Detayl\u0131 \u0130ncele","content":{"type":"ckeditor","content":"

  \u0130Ç\u0130NDEK\u0130LER<\/strong>:<\/p>\n\n

  1.Aim and Score Of The Essay
  \n2.Property
  \n3.Medieval Social Philosophy and The Principles Of The Thomist Ethic
  \n4.Duties Regarding The Acquisition and Use Of Property
  \n5.The Exchance Of Property
  \n6.The Medieval Attitude Towards Commerce
  \n7.Martin Luther and Johannes Calvin
  \n8.Conclusion<\/p>\n\n

  It is the aim of this essay to examine and present in as concise a form as possible the principles and rules which guided and regulated men in their economic and social relations during the period known as the Middle Ages.<\/p>\n\n

  The ground floor we have chosen for our study is medieval Europe.It is our longue duree,the Middle Ages;sleepy in all its relations and institutions.The history of the Middle Ages is a history which unfolds slowly and is slow to alter.Because of the long-standing stability of its values,it appears unchanging compared with all the histories which flow and work themselves out more swiftly.It appears immobile yet moving.It is a facet of history which exists almost out of time;sort of a romantic history of gentle rhythms and deep-running currents.<\/p>"}}],"closeAll":true}]},{"type":"clearfix","class_":["col-md-12","clearfix"],"modules":[]},{"class_":["col-lg-12","col-md-12","col-sm-12","col-xs-12"],"modules":[{"type":"html","content":"


  \n

   <\/p>"}]},{"class_":["col-lg-3","col-md-4","col-sm-4","col-xs-12"],"modules":[{"type":"image_gallery","module_type":"one-image","images":{"initialPreview":["\/uploads\/pages\/isletme-fakultesi-1517410940\/1516974300-suriye.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":3854,"extra":{"file":"\/uploads\/pages\/isletme-fakultesi-1517410940\/1516974300-suriye.jpg"},"caption":"1516974300-suriye.jpg","width":"100px","height":"152px","key":0,"target_url":"\/uploads\/pages\/isletme-fakultesi-1517410940\/1516974300-suriye.jpg"}]},"settings":{"width":null,"height":null,"process":null}}]},{"class_":["col-lg-9","col-md-8","col-sm-8","col-xs-12"],"modules":[{"type":"html","content":"

  Suriye. Poyraz Gürson . <\/strong><\/p>\n\n

  Ankara: 2010.<\/p>\n\n

  307 p. ; 24 cm.<\/p>\n\n

  (At\u0131l\u0131m Üniversitesi Yay\u0131nlar\u0131; 32. \u0130\u015fletme Fakültesi Yay\u0131nlar\u0131; 3)<\/p>\n\n

  DS 98.2 GÜR 2010
  \n
  \nISBN: 9789756707272<\/p>\n\n

  F\u0130YATI: 15 TL.<\/p>"},{"type":"accordion","module_class":"accordionGray","content":[{"title":"Detayl\u0131 \u0130ncele","content":{"type":"ckeditor","content":"

  \u0130Ç\u0130NDEK\u0130LER<\/strong><\/p>\n\n

  1. Giri\u015f<\/p>\n\n

  2. Tarihsel Süreçte Suriye'ye Bak\u0131\u015f<\/p>\n\n

  3. Suriye'nin Kurulmas\u0131<\/p>\n\n

  4. Baas \u0130çi Hareketler<\/p>\n\n

  5. Haf\u0131z Esad Dönemi Suriye'si ve Ortado\u011fu'daki Geli\u015fmeler<\/p>\n\n

  6. Pan Arap Milliyetçili\u011fi ve Pan \u0130slamizm<\/p>\n\n

  7. 1990 So\u011fuk Sava\u015f Sonras\u0131 Dönem<\/p>\n\n

  8. Yeni Dünya Düzeni ve Suriye<\/p>\n\n

  9. So\u011fuk Sava\u015f Sonras\u0131 Suriye'deki \u0130ç Politik De\u011fi\u015fmeler<\/p>\n\n

  10. Be\u015far Esad Dönemi<\/p>\n\n

  11. Körfez Krizi ve Suriye<\/p>\n\n

  12. Suriye ve Hizbullah<\/p>"}}],"closeAll":true}]},{"type":"clearfix","class_":["col-md-12","clearfix"],"modules":[]},{"class_":["col-lg-12","col-md-12","col-sm-12","col-xs-12"],"modules":[{"type":"html","content":"


  \n

   <\/p>"}]},{"class_":["col-lg-3","col-md-4","col-sm-4","col-xs-12"],"modules":[{"type":"image_gallery","module_type":"one-image","images":{"initialPreview":["\/uploads\/pages\/isletme-fakultesi-1517410940\/1516974523-Clipboard02.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":24376,"extra":{"file":"\/uploads\/pages\/isletme-fakultesi-1517410940\/1516974523-Clipboard02.jpg"},"caption":"1516974523-Clipboard02.jpg","width":"395px","height":"589px","key":0,"target_url":"\/uploads\/pages\/isletme-fakultesi-1517410940\/1516974523-Clipboard02.jpg"}]},"settings":{"width":null,"height":null,"process":null}}]},{"class_":["col-lg-9","col-md-8","col-sm-8","col-xs-12"],"modules":[{"type":"html","content":"

  Türkiye’de Siyasi Liderlik : Dönemler, Özellikler ve Kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131rmalar : Menderes, Demirel, Özal ve Erdo\u011fan Örnekleri. Yaz. Emre Toros … [ve di\u011f.] ;  Ed. Emre Toros.<\/strong><\/p>\n\n

  Ankara: 2011. <\/p>\n\n

  vi, 201 p. ; 24 cm<\/p>\n\n

  (At\u0131l\u0131m Üniversitesi Yay\u0131nlar\u0131; 39. \u0130\u015fletme Fakültesi Yay\u0131nlar\u0131; 5)<\/p>\n\n

  JQ 1809 .A8 TÜR 2011<\/p>\n\n

  ISBN: 9789756707333<\/p>\n\n

  F\u0130YAT: 15 TL<\/p>"},{"type":"accordion","module_class":"accordionGray","content":[{"title":"Detayl\u0131 \u0130ncele","content":{"type":"ckeditor","content":"

  \u0130Ç\u0130NDEK\u0130LER :<\/strong>
  \n
  \n1. Giri\u015f \/ Emre Toros<\/p>\n\n

  2. Adnan Menderes \/ Halil \u0130brahim Ülker<\/p>\n\n

  3.  Süleyman Demirel \/ Fatma Ülkü Selçuk<\/p>\n\n

  4. Turgut Özal \/ Hayriye Özen<\/p>\n\n

  5. Recep Tayyip Erdo\u011fan \/ Emre Toros<\/p>\n\n

  6. Sonuç \/ Emre Toros.<\/p>\n\n

  Son y\u0131llardaki akademik çal\u0131\u015fmalar sonucunda siyasi liderli\u011fin kendine ait kuvvetli özellikleri olan entelektüel bir ara\u015ft\u0131rma sahas\u0131na dönü\u015ftü\u011fünü iddia etmek yanl\u0131\u015f olmaz. Türkiye ba\u011flam\u0131nda ise siyasi liderli\u011fin önemi birkaç noktada berrakla\u015f\u0131r. Türkiye üzerine çal\u0131\u015fan uzmanlar, s\u0131kl\u0131kla siyasi liderlik sorunsal\u0131 ile kar\u015f\u0131 kar\u015f\u0131ya gelir. Bu \u015fa\u015f\u0131lacak bir durum de\u011fildir, çünkü Türkiye’de siyasetin en önemli bile\u015fkelerinden biri siyasi liderlerin karar ve uygulamalar\u0131 olagelmi\u015ftir.
  \nTürkiye’de siyasi liderlerin toplumsal, iktisadi, siyasal alanlar\u0131 \u015fekillendirmedeki bask\u0131n rolleri günümüzde de devam etmektedir.Türkiye’deki siyasi liderlerin uygulad\u0131klar\u0131 siyasalar, ürettikleri söylemler ve hatta verdikleri günlük demeçlerle siyasetin ak\u0131\u015f\u0131n\u0131 alt üst edecek güce sahip olduklar\u0131 rahatl\u0131kla iddia edilebilir. Böyle bir yap\u0131da Türkiye’deki siyasi liderli\u011fin anla\u015f\u0131lmas\u0131 Türk siyasetinin çözümlenmesi için de\u011ferli ipuçlar\u0131 sa\u011flayacakt\u0131r.
  \nBu kitab\u0131n amac\u0131 Türkiye’deki siyasi liderlerin Türk siyasetinde oynad\u0131klar\u0131 rolü belli bir çerçeve içerisinden incelemek olacakt\u0131r. Ad\u0131 geçen çerçeve ise en az iki kez üst üste tek ba\u015f\u0131na iktidar olan siyasi parti liderlerinin söylem ve faaliyetleri olarak belirlenmi\u015ftir.
  \nDolay\u0131s\u0131yla bu incelemede a\u015fa\u011f\u0131daki sorular üzerinde çal\u0131\u015f\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r: Siyasi lider nas\u0131l de\u011ferlendirilmelidir? Siyasi liderlerin de\u011ferlendirilmesinde kullan\u0131lan k\u0131staslar aras\u0131nda benzerlikler kurulabilir mi? \u0130ki dönem üst üste tek ba\u015f\u0131na iktidar olabilecek kadar ba\u015far\u0131l\u0131 performans sergileyen siyasi liderlerin, üçüncü defa ayn\u0131 ba\u015far\u0131y\u0131 göstermeleri hangi ko\u015fullara ba\u011fl\u0131 olabilir? Bu ko\u015fullar e\u011fer liderin söylem ve faaliyetleri üzerinden incelenebilirse, bu incelemeye hangi d\u0131\u015f de\u011fi\u015fkenleri eklemek gerekir?<\/p>"}}],"closeAll":true}]},{"type":"clearfix","class_":["col-md-12","clearfix"],"modules":[]},{"class_":["col-lg-12","col-md-12","col-sm-12","col-xs-12"],"modules":[{"type":"html","content":"


  \n

   <\/p>"}]},{"class_":["col-lg-3","col-md-4","col-sm-4","col-xs-12"],"modules":[{"type":"image_gallery","module_type":"one-image","images":{"initialPreview":["\/uploads\/pages\/isletme-fakultesi-1517410940\/1516974420-tkgvki_small.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":3707,"extra":{"file":"\/uploads\/pages\/isletme-fakultesi-1517410940\/1516974420-tkgvki_small.jpg"},"caption":"1516974420-tkgvki_small.jpg","width":"100px","height":"146px","key":0,"target_url":"\/uploads\/pages\/isletme-fakultesi-1517410940\/1516974420-tkgvki_small.jpg"}]},"settings":{"width":null,"height":null,"process":null}}]},{"class_":["col-lg-9","col-md-8","col-sm-8","col-xs-12"],"modules":[{"type":"html","content":"

  Türkiye' de Kad\u0131n Giri\u015fimci ve Küçük \u0130\u015fletmesi : F\u0131rsatlar, Sorunlar, Beklentiler ve Öneriler. Doç. Dr. Mehmet Ali Gürol .<\/strong><\/p>\n\n

  Ankara: 2000.<\/p>\n\n

  367 p. ; 20 cm<\/p>\n\n

  (At\u0131l\u0131m Üniversitesi Yay\u0131nlar\u0131; 2. \u0130\u015fletme Fakültesi Yay\u0131nlar\u0131 no; 1)<\/p>\n\n

  HB 615 GÜR 2000<\/p>\n\n

  ISBN: 9756707011  <\/p>\n\n

  F\u0130YAT: 10 TL.<\/p>"},{"type":"accordion","module_class":"accordionGray","content":[{"title":"Detayl\u0131 \u0130ncele","content":{"type":"ckeditor","content":"

  \u0130Ç\u0130NDEK\u0130LER<\/strong>
  \n
  \n1. Giri\u015fimci (Entrepreneur) ve Giri\u015fimcilik (Entrepreneurship)<\/p>\n\n

   \n\t
  • Tan\u0131mlar ve giri\u015fimcilik süreci<\/li>\n\t
  • Yarat\u0131c\u0131l\u0131k ve yenilikçili\u011fin giri\u015fimcilikteki rolü<\/li>\n<\/ul>\n\n

   2. Giri\u015fimciler \u0130çin Piyasaya Giri\u015f Stratejileri<\/p>\n\n

    \n\t
   • Varolan bir i\u0163in satýn al\u0131nmas\u0131<\/li>\n\t
   • Franchise sözle\u015fmesi (Franchising)<\/li>\n\t
   • Temelden ba\u015flayarak yeni bir giri\u015fim kurulmas\u0131 (Starting a new business from scratch)<\/li>\n\t
   • Evde yerle\u015fik giri\u015fimler (Home-Based Businesses)<\/li>\n\t
   • Çal\u0131\u015fanlar\u0131n giri\u015fimcili\u011fi (Labor-Entrepreneurship) ve i\u015flerini sat\u0131n almalar\u0131 (Employee ownership)<\/li>\n<\/ul>\n\n

    3. Küçük Ölçekli \u0130\u015fletmeler ve Yönetimleri<\/p>\n\n

     \n\t
    • Giri\u015fimcilik genelinde bir sonraki a\u015fama: Küçük ve orta ölçekli i\u015fletmeler<\/li>\n\t
    • Osmanl\u0131 \u0130mparatorlu\u011fu ve Cumhuriyet Türkiyesi' nde küçük ve orta ölçekli i\u015fletmelerle ilgili uygulama<\/li>\n\t
    • Küçük i\u015fletmelerin fon kaynaklar\u0131<\/li>\n\t
    • Küçük ve orta ölçekli i\u015fletmelerin yönetimleri ve örgüt yap\u0131lar\u0131<\/li>\n<\/ul>\n\n

     4. Çal\u0131\u015fma Ya\u015fam\u0131 ve Giri\u015fimcilikte Kad\u0131n\u0131n Rolü<\/p>\n\n

      \n\t
     • Çal\u0131\u015fma ya\u015fam\u0131nda kad\u0131n<\/li>\n\t
     • Giri\u015fimcilik alan\u0131nda kad\u0131n<\/li>\n\t
     • Osmanl\u0131 toplumu ve günümüz Türkiye' sine ili\u015fkin de\u011ferlendirmeler<\/li>\n<\/ul>\n\n

      5. Sorunlar, Beklentiler ve Çözüm Önerileri<\/p>\n\n

       \n\t
      • Konuya genel bir bak\u0131\u015f<\/li>\n\t
      • Finansal alandaki sorun, beklenti ve olas\u0131 çözüm \u015fekilleri<\/li>\n\t
      • Hukuki alanda a\u015f\u0131lmas\u0131 gereken engeller ve ekonomik ve toplumsal çerçevede yeni düzenlemeler ili\u015fkin beklentiler<\/li>\n\t
      • Örgütlenme düzeyinde gerçekle\u0163tirilebilecek düzenlemeler<\/li>\n\t
      • Kad\u0131n\u0131n toplumdaki geleneksel rolü nedeniyle ya\u015fanan sorunlar ve i\u015f ya\u015fam\u0131nda hak etti\u011fi yerini alabilmesi amac\u0131yla<\/li>\n\t
      • Gerçekle\u0163tirilebilecek düzenleme ve uygulamalar<\/li>\n\t
      • E\u011fitim\/dan\u0131\u015fmanl\u0131k hizmetleri konusundaki sorunlar ve çözüm önerileri<\/li>\n\t
      • Giri\u015fimci kad\u0131nlara kredi sa\u011flayan bir finansal kurulu\u015fun tesisi (Bir küçük giri\u015fimci kad\u0131nlar bankas\u0131n\u0131n kurulmas\u0131)<\/li>\n\t
      • Bireysel giri\u015fimcili\u011fe kar\u015f\u0131n kollektif giri\u015fimcilik alternatifi<\/li>\n<\/ul>\n\n

       Kad\u0131n\u0131n günümüz toplumlar\u0131 içerisinde toplum ve i\u015f ya\u015fam\u0131ndaki ba\u015far\u0131lar\u0131yla kendini büyük ölçüde kan\u0131tlamas\u0131, onun toplumdaki yeri hakk\u0131ndaki dü\u015fünce, görü\u015f ve inançlar\u0131n da büyük çapta de\u011fi\u015fmesine neden olmu\u015ftur. Bugün art\u0131k global düzeyde, dünya genelinde -yaln\u0131z geli\u015fmi\u015f endüstri ülkelerinde, nispeten yava\u015f bir geli\u015fim halinde olan ülkelerde de- ekonomik, sosyal, siyasal alanlar ve toplumsal ya\u015fam\u0131n di\u011fer fazlar\u0131nda, "kad\u0131n konsepti", eskiye oranla, daha farkl\u0131 bir \u015fekilde alg\u0131lanmaktad\u0131r. Bu konudaki eski de\u011ferler, geçmi\u015ften kaynaklanan inanç ve geleneklerin geçerliliklerini yitirmeye ba\u015flamalar\u0131 ile -bat\u0131daki rol modellerinin de etkisi ile- yerlerini yenilerine b\u0131rakmaktad\u0131rlar.
       \nGünümüzde bu konuda yap\u0131lan ara\u015ft\u0131rmalar, kad\u0131nlar\u0131n çal\u0131\u015fma ya\u015fam\u0131 ve giri\u015fimcilikte eskiye oranla belirgin bir a\u015fama yapt\u0131klar\u0131n\u0131 ortaya koymaktad\u0131r. ABD'de gerçekle\u015ftirilen ara\u015ft\u0131rmalarda, özellikle hizmet sektöründe olmak üzere, günümüzde yeni olu\u015fturulan ABD kökenli firmalar\u0131n üçte ikisinin kad\u0131nlar taraf\u0131ndan kuruldu\u011funu, kad\u0131n giri\u015fimci say\u0131s\u0131n\u0131n artt\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve baz\u0131 özellik ve nitelikleri itibari ile kad\u0131nlar\u0131n giri\u015fimcili\u011fe, kar\u015f\u0131 cinslerine oranla daha yatk\u0131n oldu\u011funu ortaya koymaktad\u0131r.
       \nÇal\u0131\u015fma, konular itibari ile be\u015f bölümden olu\u015fmaktad\u0131r. \u0130lk üç bölümde giri\u015fimcilik konusu genel ba\u015fl\u0131klar alt\u0131nda incelenmi\u015f, son iki bölüm kad\u0131n çal\u0131\u015fma ya\u015fam\u0131nda kad\u0131na ve kad\u0131n giri\u015fimcilere ayr\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r. Dördüncü bölümde, genel hatlar\u0131 ile çal\u0131\u015fma ya\u015fam\u0131nda kad\u0131n ve kad\u0131n\u0131n i\u015fgücündeki yerine, giri\u015fimcilik alan\u0131nda kad\u0131n konusuna ve Türkiye'de kad\u0131n\u0131n çal\u0131\u015fma ya\u015fam\u0131na ili\u015fkin hukuksal düzenlemelere yer verilmi\u015ftir. Son olarak be\u015finci bölümde, konunun finansal, hukuki, e\u011fitim\/dan\u0131\u015fmanl\u0131k alanlar\u0131nda ve örgütlenme ile ilgili a\u015f\u0131lmas\u0131 gereken engeller, beklentiler ve çözüm önerileri gözden geçirilerek irdelenmi\u015f, bunun d\u0131\u015f\u0131nda, kad\u0131n\u0131n toplumumuzdaki geleneksel rolü nedeniyle ya\u015fanan sorunlar ve i\u015f ya\u015fam\u0131nda hak etti\u011fi yer alabilmesi için gerçekle\u015ftirilebilecek düzenleme ve uygulamalar üzerinde durulmu\u015ftur.Bölümde ayr\u0131ca bu alanda belli bir çözüm getirece\u011fine inan\u0131lan bir öneri olarak, "yaln\u0131zca küçük giri\u015fimci kad\u0131nlar\u0131m\u0131za kredi sa\u011flayan bir finansal kurulu\u015fun tesisi" ve "bireysel giri\u015fimcili\u011fe kar\u015f\u0131n kolektif giri\u015fimcilik alternatifi" konular\u0131na de\u011finilmi\u015ftir.<\/p>"}}],"closeAll":true}]}]}} [content_en] => {"type":"rich_content","content":{"blocks":[{"class_":["col-lg-3","col-md-4","col-sm-4","col-xs-12"],"modules":[{"type":"image_gallery","module_type":"one-image","images":{"initialPreview":["\/uploads\/pages\/isletme-fakultesi-1517410940\/1516973741-10.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":62600,"extra":{"file":"\/uploads\/pages\/isletme-fakultesi-1517410940\/1516973741-10.jpg"},"caption":"1516973741-10.jpg","width":"804px","height":"1200px","key":0,"target_url":"\/uploads\/pages\/isletme-fakultesi-1517410940\/1516973741-10.jpg"}]},"settings":{"width":null,"height":null,"process":null}}]},{"class_":["col-lg-9","col-md-8","col-sm-8","col-xs-12"],"modules":[{"type":"html","content":"

       Türkiye'nin Son 10 Y\u0131l\u0131<\/strong>; Editör: Emre Toros; Yazarlar: Ça\u011fkan Say\u0131n, Cenk Aygül, Hayriye Özen, Burak Sönmezer, Sava\u015f Zafer \u015eahin, Halil \u0130brahim Ülker, An\u0131l Çekiç, Ahmet Karaka\u015f, Gonca Güzel \u015eahin. Ankara: 2014<\/p>\n\n

       v, 232 p. : 24 cm.<\/p>\n\n

       (At\u0131l\u0131m Üniversitesi Yay\u0131nlar\u0131; \u0130\u015fletme Fakültesi Yay\u0131nlar\u0131;)<\/p>\n\n

       DR401.T9 TÜR 2013<\/p>\n\n

       ISBN: 978-975-6707-46-3 <\/p>"},{"type":"accordion","module_class":"accordionGray","content":[{"title":"Details","content":{"type":"ckeditor","content":"

       Table of Contents<\/strong><\/p>\n\n

        \n\t
       1. Türkiye Siyasetinin K\u0131s\u0131r Döngüsü<\/li>\n\t
       2. Adalet ve Kalk\u0131nma Partisi'nin D\u0131\u015f Politikas\u0131<\/li>\n\t
       3. Medeniyet Aray\u0131\u015f\u0131ndan Demokrasi Ça\u011fr\u0131s\u0131na<\/li>\n\t
       4. Türkiye'de Demokrasinin Durumu<\/li>\n\t
       5. Siyasal Rejimler, Özgürlükler ve Bas\u0131n Özgürlü\u011fü<\/li>\n\t
       6. Türkiye'de son On Y\u0131l\u0131n Yarat\u0131c\u0131 Y\u0131k\u0131m Politikalar\u0131n\u0131n Mekansal Arac\u0131<\/li>\n\t
       7. Ak Parti E\u011fitim Uygulamalar\u0131<\/li>\n\t
       8. Türkiye'de Teknoloji ve Yenilikçilik Politikalar\u0131na Dair Son 10 Y\u0131l\u0131n De\u011ferlendirmesi<\/li>\n\t
       9. Türkiye Turizminde De\u011fi\u015fim ve Dönü\u015füm<\/li>\n<\/ol>"}}],"closeAll":true}]},{"type":"clearfix","class_":["col-md-12","clearfix"],"modules":[]},{"class_":["col-lg-12","col-md-12","col-sm-12","col-xs-12"],"modules":[{"type":"html","content":"
        \n

         <\/p>"}]},{"class_":["col-lg-3","col-md-4","col-sm-4","col-xs-12"],"modules":[{"type":"image_gallery","module_type":"one-image","images":{"initialPreview":["\/uploads\/pages\/isletme-fakultesi-1517410940\/1516974126-ul3.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":25741,"extra":{"file":"\/uploads\/pages\/isletme-fakultesi-1517410940\/1516974126-ul3.jpg"},"caption":"1516974126-ul3.jpg","width":"233px","height":"387px","key":0,"target_url":"\/uploads\/pages\/isletme-fakultesi-1517410940\/1516974126-ul3.jpg"}]},"settings":{"width":null,"height":null,"process":null}}]},{"class_":["col-lg-9","col-md-8","col-sm-8","col-xs-12"],"modules":[{"type":"html","content":"

        1945\/1948 Sürecinde Türkiye - K\u0131br\u0131s - Filistin Ekseninde Yahudiler. Ulvi Keser.<\/strong><\/p>\n\n

        Ankara: 2012.<\/p>\n\n

        viii, 312 p. : 19,5 cm.<\/p>\n\n

        (At\u0131l\u0131m Üniversitesi Yay\u0131nlar\u0131; 36. \u0130\u015fletme Fakültesi Yay\u0131nlar\u0131; 4)<\/p>\n\n

        DS 135 T8 KES 2012<\/p>\n\n

        ISBN: 9789756707357 <\/p>\n\n

        Price: 15 TL<\/p>\n\n

         <\/p>"},{"type":"accordion","module_class":"accordionGray","content":[{"title":"Details","content":{"type":"ckeditor","content":"

        Table of Contents <\/strong><\/p>\n\n


        \nG\u0130R\u0130\u015e<\/strong>
        \n1. \u0130talya’n\u0131n Yunanistan’\u0131 \u0130\u015fgali
        \n2. Almanya’n\u0131n Yunanistan’a Sald\u0131rmas\u0131<\/p>\n\n

        B\u0130R\u0130NC\u0130 BÖLÜM<\/strong>
        \nA. Sava\u015f Dönemi Avrupa ve Yahudilerin Dram\u0131
        \nB. Yunanistan’da Ya\u015fayan Yahudiler
        \nC. Yahudi Göçmenleri Ta\u015f\u0131yan Gemiler ve Parita Gemisi
        \nD. Struma Gemisinin Bat\u0131r\u0131lmas\u0131
        \nE. Yahudilerin Durumu ve Türkiye’nin Yard\u0131m Faaliyetleri
        \nF. Sava\u015f Sonras\u0131nda K\u0131br\u0131s’ta ve Dünyada Genel Görüntü<\/p>\n\n


        \n\u0130K\u0130NC\u0130 BÖLÜM<\/strong>
        \nA. K\u0131br\u0131sta Yahudi Kamplar\u0131 Haz\u0131rl\u0131klar\u0131 ve \u0130lk Gelenler
        \nB. K\u0131br\u0131sta Mülteci Kamplar\u0131n\u0131n Kurulmaya Ba\u015flamas\u0131
        \nC. Kamp Yönetimi
        \nD. Kamplarda G\u0131da, Giyim ve Bar\u0131nma \u0130mkanlar\u0131
        \nE. K\u0131br\u0131s’ta Siyasi ve Sosyal Geli\u015fmeler
        \nF. Kamplardan Kaçma Te\u015febbüsleri
        \nG. Kamplarda \u0130syan Giri\u015fimleri
        \nH. Kamplarda E\u011fitim ve Kültür Faaliyetleri
        \n\u0130. \u0130ngilizlerin Yahudilere Yakla\u015f\u0131m\u0131
        \nJ. Exodus Gemisi ve 4554 Yahudi Mülteci
        \nK. \u0130srail Devletinin Kurulmas\u0131
        \nL. Kamplara Getirilen Yahudi Göçmenler ve Gemiler<\/p>\n\n

        Çal\u0131\u015fman\u0131n Giri\u015f Bölümünde \u0130kinci Dünya Sava\u015f\u0131 sürecine ne \u015fekilde girildi\u011fi, sava\u015f\u0131n özellikle Balkanlarda nas\u0131l yay\u0131ld\u0131\u011f\u0131, bu \u015fartlar alt\u0131nda tarafs\u0131zl\u0131\u011f\u0131n\u0131 korumaya çal\u0131\u015fan Türkiye’de al\u0131nan askeri, sosyal ve ekonomik tedbirlerin neler oldu\u011fu irdelenmektedir. Bu dönemde sava\u015f\u0131n en çok ac\u0131s\u0131n\u0131 çeken ülkelerden birisi olan Yunanistan’a en büyük destek ise Türkiye’den gelmi\u015ftir. Çal\u0131\u015fman\u0131n I. Bölümünde \u0130ngiltere’nin farkl\u0131 cephelerde Alman ordular\u0131na kar\u015f\u0131 mücadele etmeye çal\u0131\u015f\u0131rken asker ihtiyac\u0131n\u0131 kar\u015f\u0131lamak üzere K\u0131br\u0131s adas\u0131nda ya\u015fayan K\u0131br\u0131sl\u0131 Rumlar ve K\u0131br\u0131sl\u0131 Türklerden ne \u015fekilde ve hangi \u015fartlarda asker al\u0131m\u0131 yapt\u0131\u011f\u0131, ba\u015flang\u0131çta kat\u0131rc\u0131, daktilo, sekreter, \u015foför, a\u015fç\u0131 olarak göreve al\u0131nan bu askerlerin kendilerini nas\u0131l bir anda sava\u015f\u0131n en \u015fiddetli cephelerinde bulduklar\u0131, pek çok K\u0131br\u0131sl\u0131 kat\u0131rc\u0131n\u0131n ba\u015fta Yunanistan olmak üzere dünyan\u0131n farkl\u0131 noktalar\u0131nda nas\u0131l esir dü\u015ftükleri ve hayatlar\u0131n\u0131 kaybettikleri vurgulanmaya çal\u0131\u015f\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r.
        \nÇal\u0131\u015fman\u0131n II. Bölümünde ise Avrupa’n\u0131n dört bir yan\u0131ndan kaçan ve \u0130ngiltere’nin uygulad\u0131\u011f\u0131 çok s\u0131k\u0131 askeri tedbirlere ve ablukaya ra\u011fmen Filistin’e ula\u015fmaya çal\u0131\u015fan Yahudilerin yine \u0130ngilizler taraf\u0131ndan K\u0131br\u0131s adas\u0131na sevk edilmeleri ve bu aç\u0131lan toplama kamplar\u0131nda ya\u015fad\u0131klar\u0131 ortaya konulmaya çal\u0131\u015f\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r. Burada söz konusu edilen Yahudiler asl\u0131nda Hitler soyk\u0131r\u0131m\u0131ndan kurtulmay\u0131 ba\u015faran ve Yahudi tarihine “K\u0131br\u0131s mültecileri” olarak giren insanlard\u0131r ve onlar\u0131n hayatta kalmay\u0131 ba\u015fard\u0131ktan sonraki ikinci mücadeleleri 1946 y\u0131l\u0131 A\u011fustos ay\u0131ndan itibaren yeniden ba\u015flam\u0131\u015ft\u0131r. Burada söz edilmesi gereken bir nokta ise bu Yahudi insanlar\u0131n mülteciler olarak m\u0131 yoksa gözalt\u0131nda tutulan \u015füpheliler mi olduklar\u0131 sorusudur.<\/p>"}}],"closeAll":true}]},{"type":"clearfix","class_":["col-md-12","clearfix"],"modules":[]},{"class_":["col-lg-12","col-md-12","col-sm-12","col-xs-12"],"modules":[{"type":"html","content":"


        \n

         <\/p>"}]},{"class_":["col-lg-3","col-md-4","col-sm-4","col-xs-12"],"modules":[{"type":"image_gallery","module_type":"one-image","images":{"initialPreview":["\/uploads\/pages\/isletme-fakultesi-1517410940\/1516974170-Clipboard9.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":15411,"extra":{"file":"\/uploads\/pages\/isletme-fakultesi-1517410940\/1516974170-Clipboard9.jpg"},"caption":"1516974170-Clipboard9.jpg","width":"200px","height":"309px","key":0,"target_url":"\/uploads\/pages\/isletme-fakultesi-1517410940\/1516974170-Clipboard9.jpg"}]},"settings":{"width":null,"height":null,"process":null}}]},{"class_":["col-lg-9","col-md-8","col-sm-8","col-xs-12"],"modules":[{"type":"html","content":"

        Social and Economic Teaching in Medieval Europe. Kemal Utku. <\/strong><\/p>\n\n

        Ankara: 2012.<\/p>\n\n

        x, 98 p. ; 24 cm.<\/strong><\/p>\n\n

        (Atilim University Publications; 43. Faculty of Management Publications; 6)<\/p>\n\n

         ISBN: 9789756707340   <\/p>\n\n

        Price: 13 TL<\/p>\n\n

         <\/p>"},{"type":"accordion","module_class":"accordionGray","content":[{"title":"Details","content":{"type":"ckeditor","content":"

        Table of Contents<\/strong><\/p>\n\n

        1.Aim and Score Of The Essay
        \n2.Property
        \n3.Medieval Social Philosophy and The Principles Of The Thomist Ethic
        \n4.Duties Regarding The Acquisition and Use Of Property
        \n5.The Exchance Of Property
        \n6.The Medieval Attitude Towards Commerce
        \n7.Martin Luther and Johannes Calvin
        \n8.Conclusion<\/p>\n\n

        It is the aim of this essay to examine and present in as concise a form as possible the principles and rules which guided and regulated men in their economic and social relations during the period known as the Middle Ages.<\/p>\n\n

        The ground floor we have chosen for our study is medieval Europe.It is our longue duree,the Middle Ages;sleepy in all its relations and institutions.The history of the Middle Ages is a history which unfolds slowly and is slow to alter.Because of the long-standing stability of its values,it appears unchanging compared with all the histories which flow and work themselves out more swiftly.It appears immobile yet moving.It is a facet of history which exists almost out of time;sort of a romantic history of gentle rhythms and deep-running currents.<\/p>"}}],"closeAll":true}]},{"type":"clearfix","class_":["col-md-12","clearfix"],"modules":[]},{"class_":["col-lg-12","col-md-12","col-sm-12","col-xs-12"],"modules":[{"type":"html","content":"


        \n

         <\/p>"}]},{"class_":["col-lg-3","col-md-4","col-sm-4","col-xs-12"],"modules":[{"type":"image_gallery","module_type":"one-image","images":{"initialPreview":["\/uploads\/pages\/isletme-fakultesi-1517410940\/1516974300-suriye.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":3854,"extra":{"file":"\/uploads\/pages\/isletme-fakultesi-1517410940\/1516974300-suriye.jpg"},"caption":"1516974300-suriye.jpg","width":"100px","height":"152px","key":0,"target_url":"\/uploads\/pages\/isletme-fakultesi-1517410940\/1516974300-suriye.jpg"}]},"settings":{"width":null,"height":null,"process":null}}]},{"class_":["col-lg-9","col-md-8","col-sm-8","col-xs-12"],"modules":[{"type":"html","content":"

        Suriye. Poyraz Gürson . <\/strong><\/p>\n\n

        Ankara: 2010.<\/p>\n\n

        307 p. ; 24 cm.<\/p>\n\n

        (At\u0131l\u0131m Üniversitesi Yay\u0131nlar\u0131; 32. \u0130\u015fletme Fakültesi Yay\u0131nlar\u0131; 3)<\/p>\n\n

        DS 98.2 GÜR 2010
        \n
        \nISBN: 9789756707272<\/p>\n\n

        Price: 15 TL.<\/p>"},{"type":"accordion","module_class":"accordionGray","content":[{"title":"Details","content":{"type":"ckeditor","content":"

        Table of Contents<\/strong><\/p>\n\n

        1. Giri\u015f<\/p>\n\n

        2. Tarihsel Süreçte Suriye'ye Bak\u0131\u015f<\/p>\n\n

        3. Suriye'nin Kurulmas\u0131<\/p>\n\n

        4. Baas \u0130çi Hareketler<\/p>\n\n

        5. Haf\u0131z Esad Dönemi Suriye'si ve Ortado\u011fu'daki Geli\u015fmeler<\/p>\n\n

        6. Pan Arap Milliyetçili\u011fi ve Pan \u0130slamizm<\/p>\n\n

        7. 1990 So\u011fuk Sava\u015f Sonras\u0131 Dönem<\/p>\n\n

        8. Yeni Dünya Düzeni ve Suriye<\/p>\n\n

        9. So\u011fuk Sava\u015f Sonras\u0131 Suriye'deki \u0130ç Politik De\u011fi\u015fmeler<\/p>\n\n

        10. Be\u015far Esad Dönemi<\/p>\n\n

        11. Körfez Krizi ve Suriye<\/p>\n\n

        12. Suriye ve Hizbullah<\/p>"}}],"closeAll":true}]},{"type":"clearfix","class_":["col-md-12","clearfix"],"modules":[]},{"class_":["col-lg-12","col-md-12","col-sm-12","col-xs-12"],"modules":[{"type":"html","content":"


        \n

         <\/p>"}]},{"class_":["col-lg-3","col-md-4","col-sm-4","col-xs-12"],"modules":[{"type":"image_gallery","module_type":"one-image","images":{"initialPreview":["\/uploads\/pages\/isletme-fakultesi-1517410940\/1516974523-Clipboard02.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":24376,"extra":{"file":"\/uploads\/pages\/isletme-fakultesi-1517410940\/1516974523-Clipboard02.jpg"},"caption":"1516974523-Clipboard02.jpg","width":"395px","height":"589px","key":0,"target_url":"\/uploads\/pages\/isletme-fakultesi-1517410940\/1516974523-Clipboard02.jpg"}]},"settings":{"width":null,"height":null,"process":null}}]},{"class_":["col-lg-9","col-md-8","col-sm-8","col-xs-12"],"modules":[{"type":"html","content":"

        Türkiye’de Siyasi Liderlik : Dönemler, Özellikler ve Kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131rmalar : Menderes, Demirel, Özal ve Erdo\u011fan Örnekleri. Yaz. Emre Toros … [ve di\u011f.] ;  Ed. Emre Toros.<\/strong><\/p>\n\n

        Ankara: 2011. <\/p>\n\n

        vi, 201 p. ; 24 cm<\/p>\n\n

        (At\u0131l\u0131m Üniversitesi Yay\u0131nlar\u0131; 39. \u0130\u015fletme Fakültesi Yay\u0131nlar\u0131; 5)<\/p>\n\n

        JQ 1809 .A8 TÜR 2011<\/p>\n\n

        ISBN: 9789756707333<\/p>\n\n

        Price: 15 TL<\/p>"},{"type":"accordion","module_class":"accordionGray","content":[{"title":"Details","content":{"type":"ckeditor","content":"

        Table of Contents<\/strong>
        \n
        \n1. Giri\u015f \/ Emre Toros<\/p>\n\n

        2. Adnan Menderes \/ Halil \u0130brahim Ülker<\/p>\n\n

        3.  Süleyman Demirel \/ Fatma Ülkü Selçuk<\/p>\n\n

        4. Turgut Özal \/ Hayriye Özen<\/p>\n\n

        5. Recep Tayyip Erdo\u011fan \/ Emre Toros<\/p>\n\n

        6. Sonuç \/ Emre Toros.<\/p>\n\n

        Son y\u0131llardaki akademik çal\u0131\u015fmalar sonucunda siyasi liderli\u011fin kendine ait kuvvetli özellikleri olan entelektüel bir ara\u015ft\u0131rma sahas\u0131na dönü\u015ftü\u011fünü iddia etmek yanl\u0131\u015f olmaz. Türkiye ba\u011flam\u0131nda ise siyasi liderli\u011fin önemi birkaç noktada berrakla\u015f\u0131r. Türkiye üzerine çal\u0131\u015fan uzmanlar, s\u0131kl\u0131kla siyasi liderlik sorunsal\u0131 ile kar\u015f\u0131 kar\u015f\u0131ya gelir. Bu \u015fa\u015f\u0131lacak bir durum de\u011fildir, çünkü Türkiye’de siyasetin en önemli bile\u015fkelerinden biri siyasi liderlerin karar ve uygulamalar\u0131 olagelmi\u015ftir.
        \nTürkiye’de siyasi liderlerin toplumsal, iktisadi, siyasal alanlar\u0131 \u015fekillendirmedeki bask\u0131n rolleri günümüzde de devam etmektedir.Türkiye’deki siyasi liderlerin uygulad\u0131klar\u0131 siyasalar, ürettikleri söylemler ve hatta verdikleri günlük demeçlerle siyasetin ak\u0131\u015f\u0131n\u0131 alt üst edecek güce sahip olduklar\u0131 rahatl\u0131kla iddia edilebilir. Böyle bir yap\u0131da Türkiye’deki siyasi liderli\u011fin anla\u015f\u0131lmas\u0131 Türk siyasetinin çözümlenmesi için de\u011ferli ipuçlar\u0131 sa\u011flayacakt\u0131r.
        \nBu kitab\u0131n amac\u0131 Türkiye’deki siyasi liderlerin Türk siyasetinde oynad\u0131klar\u0131 rolü belli bir çerçeve içerisinden incelemek olacakt\u0131r. Ad\u0131 geçen çerçeve ise en az iki kez üst üste tek ba\u015f\u0131na iktidar olan siyasi parti liderlerinin söylem ve faaliyetleri olarak belirlenmi\u015ftir.
        \nDolay\u0131s\u0131yla bu incelemede a\u015fa\u011f\u0131daki sorular üzerinde çal\u0131\u015f\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r: Siyasi lider nas\u0131l de\u011ferlendirilmelidir? Siyasi liderlerin de\u011ferlendirilmesinde kullan\u0131lan k\u0131staslar aras\u0131nda benzerlikler kurulabilir mi? \u0130ki dönem üst üste tek ba\u015f\u0131na iktidar olabilecek kadar ba\u015far\u0131l\u0131 performans sergileyen siyasi liderlerin, üçüncü defa ayn\u0131 ba\u015far\u0131y\u0131 göstermeleri hangi ko\u015fullara ba\u011fl\u0131 olabilir? Bu ko\u015fullar e\u011fer liderin söylem ve faaliyetleri üzerinden incelenebilirse, bu incelemeye hangi d\u0131\u015f de\u011fi\u015fkenleri eklemek gerekir?<\/p>"}}],"closeAll":true}]},{"type":"clearfix","class_":["col-md-12","clearfix"],"modules":[]},{"class_":["col-lg-12","col-md-12","col-sm-12","col-xs-12"],"modules":[{"type":"html","content":"


        \n

         <\/p>"}]},{"class_":["col-lg-3","col-md-4","col-sm-4","col-xs-12"],"modules":[{"type":"image_gallery","module_type":"one-image","images":{"initialPreview":["\/uploads\/pages\/isletme-fakultesi-1517410940\/1516974420-tkgvki_small.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":3707,"extra":{"file":"\/uploads\/pages\/isletme-fakultesi-1517410940\/1516974420-tkgvki_small.jpg"},"caption":"1516974420-tkgvki_small.jpg","width":"100px","height":"146px","key":0,"target_url":"\/uploads\/pages\/isletme-fakultesi-1517410940\/1516974420-tkgvki_small.jpg"}]},"settings":{"width":null,"height":null,"process":null}}]},{"class_":["col-lg-9","col-md-8","col-sm-8","col-xs-12"],"modules":[{"type":"html","content":"

        Türkiye' de Kad\u0131n Giri\u015fimci ve Küçük \u0130\u015fletmesi : F\u0131rsatlar, Sorunlar, Beklentiler ve Öneriler. Doç. Dr. Mehmet Ali Gürol .<\/strong><\/p>\n\n

        Ankara: 2000.<\/p>\n\n

        367 p. ; 20 cm<\/p>\n\n

        (At\u0131l\u0131m Üniversitesi Yay\u0131nlar\u0131; 2. \u0130\u015fletme Fakültesi Yay\u0131nlar\u0131 no; 1)<\/p>\n\n

        HB 615 GÜR 2000<\/p>\n\n

        ISBN: 9756707011  <\/p>\n\n

        Price: 10 TL<\/p>"},{"type":"accordion","module_class":"accordionGray","content":[{"title":"Details","content":{"type":"ckeditor","content":"

        Table of Contents<\/strong>
        \n
        \n1. Giri\u015fimci (Entrepreneur) ve Giri\u015fimcilik (Entrepreneurship)<\/p>\n\n

         \n\t
        • Tan\u0131mlar ve giri\u015fimcilik süreci<\/li>\n\t
        • Yarat\u0131c\u0131l\u0131k ve yenilikçili\u011fin giri\u015fimcilikteki rolü<\/li>\n<\/ul>\n\n

         2. Giri\u015fimciler \u0130çin Piyasaya Giri\u015f Stratejileri<\/p>\n\n

          \n\t
         • Varolan bir i\u0163in satýn al\u0131nmas\u0131<\/li>\n\t
         • Franchise sözle\u015fmesi (Franchising)<\/li>\n\t
         • Temelden ba\u015flayarak yeni bir giri\u015fim kurulmas\u0131 (Starting a new business from scratch)<\/li>\n\t
         • Evde yerle\u015fik giri\u015fimler (Home-Based Businesses)<\/li>\n\t
         • Çal\u0131\u015fanlar\u0131n giri\u015fimcili\u011fi (Labor-Entrepreneurship) ve i\u015flerini sat\u0131n almalar\u0131 (Employee ownership)<\/li>\n<\/ul>\n\n

          3. Küçük Ölçekli \u0130\u015fletmeler ve Yönetimleri<\/p>\n\n

           \n\t
          • Giri\u015fimcilik genelinde bir sonraki a\u015fama: Küçük ve orta ölçekli i\u015fletmeler<\/li>\n\t
          • Osmanl\u0131 \u0130mparatorlu\u011fu ve Cumhuriyet Türkiyesi' nde küçük ve orta ölçekli i\u015fletmelerle ilgili uygulama<\/li>\n\t
          • Küçük i\u015fletmelerin fon kaynaklar\u0131<\/li>\n\t
          • Küçük ve orta ölçekli i\u015fletmelerin yönetimleri ve örgüt yap\u0131lar\u0131<\/li>\n<\/ul>\n\n

           4. Çal\u0131\u015fma Ya\u015fam\u0131 ve Giri\u015fimcilikte Kad\u0131n\u0131n Rolü<\/p>\n\n

            \n\t
           • Çal\u0131\u015fma ya\u015fam\u0131nda kad\u0131n<\/li>\n\t
           • Giri\u015fimcilik alan\u0131nda kad\u0131n<\/li>\n\t
           • Osmanl\u0131 toplumu ve günümüz Türkiye' sine ili\u015fkin de\u011ferlendirmeler<\/li>\n<\/ul>\n\n

            5. Sorunlar, Beklentiler ve Çözüm Önerileri<\/p>\n\n

             \n\t
            • Konuya genel bir bak\u0131\u015f<\/li>\n\t
            • Finansal alandaki sorun, beklenti ve olas\u0131 çözüm \u015fekilleri<\/li>\n\t
            • Hukuki alanda a\u015f\u0131lmas\u0131 gereken engeller ve ekonomik ve toplumsal çerçevede yeni düzenlemeler ili\u015fkin beklentiler<\/li>\n\t
            • Örgütlenme düzeyinde gerçekle\u0163tirilebilecek düzenlemeler<\/li>\n\t
            • Kad\u0131n\u0131n toplumdaki geleneksel rolü nedeniyle ya\u015fanan sorunlar ve i\u015f ya\u015fam\u0131nda hak etti\u011fi yerini alabilmesi amac\u0131yla<\/li>\n\t
            • Gerçekle\u0163tirilebilecek düzenleme ve uygulamalar<\/li>\n\t
            • E\u011fitim\/dan\u0131\u015fmanl\u0131k hizmetleri konusundaki sorunlar ve çözüm önerileri<\/li>\n\t
            • Giri\u015fimci kad\u0131nlara kredi sa\u011flayan bir finansal kurulu\u015fun tesisi (Bir küçük giri\u015fimci kad\u0131nlar bankas\u0131n\u0131n kurulmas\u0131)<\/li>\n\t
            • Bireysel giri\u015fimcili\u011fe kar\u015f\u0131n kollektif giri\u015fimcilik alternatifi<\/li>\n<\/ul>\n\n

             Kad\u0131n\u0131n günümüz toplumlar\u0131 içerisinde toplum ve i\u015f ya\u015fam\u0131ndaki ba\u015far\u0131lar\u0131yla kendini büyük ölçüde kan\u0131tlamas\u0131, onun toplumdaki yeri hakk\u0131ndaki dü\u015fünce, görü\u015f ve inançlar\u0131n da büyük çapta de\u011fi\u015fmesine neden olmu\u015ftur. Bugün art\u0131k global düzeyde, dünya genelinde -yaln\u0131z geli\u015fmi\u015f endüstri ülkelerinde, nispeten yava\u015f bir geli\u015fim halinde olan ülkelerde de- ekonomik, sosyal, siyasal alanlar ve toplumsal ya\u015fam\u0131n di\u011fer fazlar\u0131nda, "kad\u0131n konsepti", eskiye oranla, daha farkl\u0131 bir \u015fekilde alg\u0131lanmaktad\u0131r. Bu konudaki eski de\u011ferler, geçmi\u015ften kaynaklanan inanç ve geleneklerin geçerliliklerini yitirmeye ba\u015flamalar\u0131 ile -bat\u0131daki rol modellerinin de etkisi ile- yerlerini yenilerine b\u0131rakmaktad\u0131rlar.
             \nGünümüzde bu konuda yap\u0131lan ara\u015ft\u0131rmalar, kad\u0131nlar\u0131n çal\u0131\u015fma ya\u015fam\u0131 ve giri\u015fimcilikte eskiye oranla belirgin bir a\u015fama yapt\u0131klar\u0131n\u0131 ortaya koymaktad\u0131r. ABD'de gerçekle\u015ftirilen ara\u015ft\u0131rmalarda, özellikle hizmet sektöründe olmak üzere, günümüzde yeni olu\u015fturulan ABD kökenli firmalar\u0131n üçte ikisinin kad\u0131nlar taraf\u0131ndan kuruldu\u011funu, kad\u0131n giri\u015fimci say\u0131s\u0131n\u0131n artt\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve baz\u0131 özellik ve nitelikleri itibari ile kad\u0131nlar\u0131n giri\u015fimcili\u011fe, kar\u015f\u0131 cinslerine oranla daha yatk\u0131n oldu\u011funu ortaya koymaktad\u0131r.
             \nÇal\u0131\u015fma, konular itibari ile be\u015f bölümden olu\u015fmaktad\u0131r. \u0130lk üç bölümde giri\u015fimcilik konusu genel ba\u015fl\u0131klar alt\u0131nda incelenmi\u015f, son iki bölüm kad\u0131n çal\u0131\u015fma ya\u015fam\u0131nda kad\u0131na ve kad\u0131n giri\u015fimcilere ayr\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r. Dördüncü bölümde, genel hatlar\u0131 ile çal\u0131\u015fma ya\u015fam\u0131nda kad\u0131n ve kad\u0131n\u0131n i\u015fgücündeki yerine, giri\u015fimcilik alan\u0131nda kad\u0131n konusuna ve Türkiye'de kad\u0131n\u0131n çal\u0131\u015fma ya\u015fam\u0131na ili\u015fkin hukuksal düzenlemelere yer verilmi\u015ftir. Son olarak be\u015finci bölümde, konunun finansal, hukuki, e\u011fitim\/dan\u0131\u015fmanl\u0131k alanlar\u0131nda ve örgütlenme ile ilgili a\u015f\u0131lmas\u0131 gereken engeller, beklentiler ve çözüm önerileri gözden geçirilerek irdelenmi\u015f, bunun d\u0131\u015f\u0131nda, kad\u0131n\u0131n toplumumuzdaki geleneksel rolü nedeniyle ya\u015fanan sorunlar ve i\u015f ya\u015fam\u0131nda hak etti\u011fi yer alabilmesi için gerçekle\u015ftirilebilecek düzenleme ve uygulamalar üzerinde durulmu\u015ftur.Bölümde ayr\u0131ca bu alanda belli bir çözüm getirece\u011fine inan\u0131lan bir öneri olarak, "yaln\u0131zca küçük giri\u015fimci kad\u0131nlar\u0131m\u0131za kredi sa\u011flayan bir finansal kurulu\u015fun tesisi" ve "bireysel giri\u015fimcili\u011fe kar\u015f\u0131n kolektif giri\u015fimcilik alternatifi" konular\u0131na de\u011finilmi\u015ftir.<\/p>"}}],"closeAll":true}]}]}} [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]} [site_id] => 247 [start] => [end] => [created_at] => 2018-01-26 16:34:33 [updated_at] => 2019-03-25 12:54:17 [parent_id] => 3186 [lft] => 6 [rgt] => 7 [depth] => 1 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => isletme-fakultesi-1517410940 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 247 [url] => press [name_en] => Publications [type_id] => 19 [parent_id] => 55 [lft] => 313 [rgt] => 314 [depth] => 2 ) [original:protected] => Array ( [id] => 247 [url] => press [name_en] => Publications [type_id] => 19 [parent_id] => 55 [lft] => 313 [rgt] => 314 [depth] => 2 ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) [employee] => [program] => [department] => ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) 1