Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu:

Ad-Soyadı

Bölüm

Topluluk Başkanı:

Gökhan Oğuzhan

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fak.

Üye:

Kübra Kesmekaya

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fak.

Üye:

Mustafa Topçu

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fak..

Üye:

Tuğçe Yiğiter

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fak.

Üye:

Ceren Altındağ

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fak.

Üye:

Elif Yurtkuran

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fak.

Akademik Danışman: Doç.Dr. Filiz Bal Koçyiğit