BiodivERsA+ 2022 Yılı BiodivMon “Bilim ve Toplum İçin Ekosistem Değişikliklerinin Ulusötesi İzlenmesi” Başlıklı Çağrı Açılmıştır
30.09.2022

BiodivERsA+ üyelerinin ortak öncelikleri gözetilerek biyoçeşitlilik kapsamında bir izleme ağı oluşturulması ve böylece ulusötesi biyoçeşitliliği teşvik etmek ve desteklemektir.

 Çağrının kapsayacağı araştırma konuları aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

-Biyoçeşitlilik izleme verilerinin toplanması ve yönetimi için yöntem ve araçların yenilenmesi ve uyumlaştırılması

-Biyoçeşitlilik durumu, dinamikleri ve biyoçeşitlilik kaybını tersine çevirme eğilimleri hakkındaki bilgi boşluklarının ele alınması

-Mevcut biyoçeşitlilik izleme verilerinden yararlanılması

 

1. Aşama Uluslararası Son Başvuru Tarihi: 09 Kasım 2022

 

Detaylı bilgi için;https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/biodiversa-2022-yili-biodivmon-bilim-ve-toplum-icin-ekosistem-degisikliklerinin-ulusotesi-izlenmesi