ARGEDA - Teknoloji Transfer Ofisi Direktörlüğü - Duyurular

Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından yürütülmekte olan “1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı”nın 2023 yılı 2. dönem başvuru süresi uzatılmıştır.

21.09.2023

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ), LIFT UP Programı ile lisans son sınıf öğrencilerine sanayi odaklı lisans bitirme projeleri yapma fırsatı sunuyor. Program kapsamında öğrencilere TUSAŞ bünyesinde çalışma imkanı sunmaktadır. .

14.09.2023

SHE Leads, Ankara’daki kadın üniversite öğrencilerine yönelik girişimcilik odaklı bir networking platformudur. Girişimcilik dünyasını keşfetmek ve ekosistemden kilit bağlantılar kurmak isteyen Ankara'daki kadın üniversite öğrencileri, She Leads'in ilk dönemine katılmak istiyorsan 29 Eylül

12.09.2023

TÜBİTAK ile Azerbaycan Bilim Vakfı (Azerbaijan Science Foundation - ASF) arasında 05 Haziran 2023 tarihinde imzalanan İşbirliği Protokolü doğrultusunda, Türk ve Azerbaycanlı sanayi kuruluşları arasında gerçekleştirilecek olan ortak araştırma, geliştirme ve yenilik projeleri desteklenecektir.

31.08.2023

Koordinatörlüğünü Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yürüttüğü Dünya Bankası Türkiye Yeşil Sanayi Projesi kapsamında özel sektörün yeşil dönüşüme yönelik ürün veya süreç geliştirme faaliyetleri TÜBİTAK-TEYDEB tarafından desteklenecektir.

25.08.2023

COST Aksiyonları bünyesinde yer alan Yönetim Komitesi (Management Committee-MC) üyeleri COST üyesi ülke koordinatörlükleri tarafından seçilmektedir. Yönetim Komitesi üyeleri Türkiye'de TÜBİTAK tarafından COST Aksiyonlarına Katılım Kuralları doğrultusunda belirlenmektedir.

24.08.2023

KOBİ ölçeğindeki kuruluşların proje esaslı araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla TEYDEB tarafından yürütülen, 1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı ve 1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programları açılmıştır.

22.08.2023

1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programının 2023 yılı 2. dönem başvuruları 18 Ağustos 2023 tarihi itibariyle https://ardeb-pbs.tubitak.gov.tr  adresi üzerinden alınmaya başlanmıştır.

21.08.2023

TÜBİTAK TEYDEB Başkanlığı tarafından yürütülen destek programlarında limitler güncellendi. Araştırma- teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerine olan destekler artmaya devam ediyor.  Güncel limitler aşağıdaki gibidir:

21.08.2023

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen 2250-Lisansüstü Bursları Performans Programı 2023 yılı 2. dönem çağrısı başvuruya açıldı. Başvurular, 18 Ağustos 2023 saat 17:30’a kadar BİDEB Başvuru ve İzleme Sistemi (https://ebideb.tubitak.gov.tr)

04.08.2023

Çağrıya çıkılan farklı disiplinlerdeki konulara başvuru yapan ve kabul alan araştırmacılara bütçe desteği sunulmaktadır. Çağrıya başvuru yapılabilmesi için son tarih 30 Eylül 2023’tür.

02.08.2023

TÜBİTAK, Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı kapsamında “Kamu Yapay Zekâ Ekosistemi - 2023” çağrısının başvuruya açıldığını duyurdu.

01.08.2023

"Kutuplar" ile ilgili bilimsel çalışmaların destekleneceği 2024 Yılı KUTUP-1001 ve KUTUP Yabancı Araştırma Üssü Katılım Proje çağrıları, TÜBİTAK-MAM KARE ile ARDEB tarafından belirlenen koşullar çerçevesinde 24 Temmuz 2023 tarihinde açılmıştır.

26.07.2023

TÜBİTAK 1071 Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında desteklenen çağrı kapsamında kültürel miras ve iklim değişikliği konusunda transdisipliner projelerin desteklemesi,

24.07.2023

ERA-NET Enerji Sistemleri ve Ağlarının Dijitalleşmesi (projesi kapsamında, yerel ve bölgesel düzeyde enerji sistemlerinin optimize edilmesi ve bu sistemlerin güvenli/esnek bir Avrupa enerji sistemine bağlanabilmesi için yeni teknolojik seçeneklerin ve iş süreçlerinin geliştirilmesine

23.06.2023

Türkiye ve Kore’deki araştırmacılar tarafından yürütülecek ortak araştırma projelerine destek sağlanmasının planlandığı "2523 - TÜBİTAK – Kore Ulusal Araştırma Vakfı (NRF) İkili İşbirliği Çağrısı”nın son başvuru günü 4 Temmuz 2023 tarihine karar uzatılmıştır.

23.06.2023

Avrupa ve Japonya arasında bilimsel ve teknolojik işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan bağımsız bir platform olan EIG CONCERT Japan (Connecting and Coordinating European Research and Technology Development with Japan/ Japonya ile Avrupa Araştırma ve Teknoloji Geliştirme Faaliyetlerinin

23.06.2023

Türkiye ve Fransa’daki araştırmacılar tarafından yürütülecek ortak araştırma projelerine destek sağlanmasının planlandığı "2509- Fransa Dışişleri Bakanlığı (Bosphorus) ile İkili İş Birliği Çağrısı”nın son başvuru tarihi 5 Temmuz 2023 tarihine karar uzatılmıştır.

23.06.2023

TÜBİTAK ile Japonya Bilimi Destekleme Kuruluşu (Japan Society for the Promotion of Science – JSPS) arasında iki ülkenin bilim insanları arasında gerçekleştirilecek olan ortak akademik araştırma projeleri desteklenecektir.

23.06.2023

TÜBİTAK ile Sırbistan Cumhuriyeti Bilim, Teknolojik Gelişme ve Yenilik Bakanlığı (the Ministry of Science, Technological Development and Innovation of the Republic of Serbia (NITRA) arasında iki ülkenin bilim insanları arasında gerçekleştirilecek olan ortak akademik araştırma projeleri

23.06.2023