ARGEDA - Teknoloji Transfer Ofisi Direktörlüğü - Duyurular

2216B - TÜBİTAK-BİDEB ve UNESCO-TWAS iş birliği ile gerçekleştirilecek olan TÜBİTAK-TWAS Doktora Sırası ve Doktora Sonrası Araştırma Burs Programları başvuruya açıldı. Başvurular 15 Kasım 2022 saat 17:30'a kadar BİDEB Başvuru ve İzleme Sistemi (ebideb.tubitak.gov.tr) üzerinden alınacaktır.

23.09.2022

2224-C Uluslararası Anlaşmalar Çerçevesinde Yurt Dışındaki Bilimsel Etkinliklere Katılımı Destekleme Programı kapsamında “Tıp/Fizyoloji” alanında 25-30 Haziran 2023 tarihleri arasında düzenlenecek 72. Lindau Nobel Ödüllü Bilim İnsanları Toplantısı (72nd Lindau Nobel Laureate Meeting on Physiology

21.09.2022

Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından yürütülmekte olan 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı’nın 2022 yılı 2. dönem başvuru tarihi güncellenmiştir. Çevrimiçi başvurunun tamamlanması için son tarih 23 Eylül 2022 saat 23.59

15.09.2022

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği Programı ve 2237-B Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı 2022 yılı 3. dönem çağrıları başvuruya açılmıştır. Başvurular, 30 Eylül 2022 saat 17:30’a kadar BİDEB

12.09.2022

Temel amacı, uluslararası işbirlikleri yoluyla yeni ve gelişen teknolojiler alanında çığır açacak ileri araştırma projelerinin desteklenmesi olan çağrı programına tüm araştırma alanlarına başvurular kabul edilmektedir.

07.09.2022

TÜBİTAK ile Azerbaycan Ulusal Bilimler Akademisi (Azerbaijan National Academy of Sciences – ANAS) arasında 13 Kasım 2013 tarihinde imzalanan İşbirliği Protokolü doğrultusunda, Türk ve Azerbaycanlı bilim insanları arasında gerçekleştirilecek olan ortak akademik araştırma

26.08.2022

LAP projeleri destek üst limiti 25.000 TL olup son başvuru tarihi: 14.10.2022 BAD projeleri son başvuru tarihi: 07.10.2022 ATÜÇAP yeni destek programın proje destek üst limiti 150.000 TL. Proje başvuruları son başvuru tarihine kadar ARGEDA-TTO Direktörlüğüne ıslak imzalı bir kopya

26.08.2022

Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından yürütülmekte olan «1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı’nın» 2022 yılı 2. dönem başvuruları 5 Ağustos 2022 tarihi itibariyle alınmaya başlanmıştır.

08.08.2022

Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından yürütülen «1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı’na» ilişkin proje destek üst limiti %75 oranında artırılarak 720 bin TL’den 1 milyon 250 bin TL’ye yükseltildi.

03.08.2022

Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) ve Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) tarafından yürütülen programlar kapsamında desteklenen projelerde görev alan lisans, yüksek lisans, doktora ve doktora sonrası araştırmacılara proje bütçesinden

03.08.2022

ARGEDA-TTO Hızlandırıcı Programı Eğitimleri Başlıyor!

26.07.2022

Proje çağrısı kapsamında iki ülkenin bilim insanlarının gerçekleştirilecekleri ortak akademik-sanayi iş birliği projelerinin destekleneceği belirtilmiştir. 2022 yılı ikili iş birliği çağrısının son başvuru tarihinin 31 Ağustos 2022

20.07.2022

ARDEB tarafından yürütülen “3501-Kariyer Geliştirme Programı” ve “1005-Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı” kapsamında uygulanmakta olan proje destek üst limitlerinde güncelleme yapıldı. Bu kapsamda;“3501-Kariyer Geliştirme Programı” destek

30.06.2022

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ölçeğindeki kuruluşların proje esaslı araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) tarafından yürütülen, 1501-Sanayi

22.06.2022

Türkiye'de tarımsal Ar-Ge ve yenilik ekosistemine sunulan imkânların çıktı odaklı ve bütüncül olarak yönetilmesi amacıyla, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM)

17.06.2022

Ufuk Avrupa Programı kapsamında desteklenen bir ortak girişim olan Anahtar Dijital Teknolojiler (Key Digital Technologies - KDT) Ortak Girişimi’nin 2022 yılı çağrısı açılmıştır. Uluslararası proje önerilerin sunulması için son tarih 21 Eylül 2022’dir.

16.06.2022

Doktora derecesine sahip olup herhangi bir kurum/kuruluşta tam zamanlı/kadrolu çalışmayan doktora sonrası araştırmacılara; projenin yürütüleceği kurum/kuruluş üst düzey yetkilisi tarafından projede görev alabileceklerine dair onay verilmesi şartıyla,

16.06.2022

«1002-A HIZLI DESTEK MODÜLÜ» ve «1002-B ACİL DESTEK MODÜLÜ » olmak üzere iki ayrı modül altında başvuru alınacaktır. Başvuru Başlangıç Tarihi: 16 Haziran 2022

16.06.2022

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından yürütülen 2209-B Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Desteği Programı ve 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı 2022 Yılı 1. Dönem Çağrısı

16.06.2022

Doktora/tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta, veteriner hekimlikte uzmanlık/sanatta yeterlik öğrenimine devam eden doktora öğrencileri; Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından desteklenmekte olan bir projede bursiyer iken aynı anda,

14.06.2022