SEA-EU JFS - Güneydoğu Asya ve Avrupa Ülkeleri Ortak Fonlama Programı 2023 Yılı Çağrısı Açıldı
14.12.2023

Güneydoğu Asya ve Avrupa Ülkeleri Ortak Fonlama Programı (Southeast Asia and Europe Joint Funding Scheme, SEA-EU JFS) 2023 yılı çağrısı başvurulara açıldı.

SEA-EU JFS 2023 yılı çağrısı kapsamında

- Döngüsel Ekonomi (Tarım ve Gıda Güvenliği dâhil, ana odağı su olan projeler hariç)

- Temiz, Erişilebilir ve Güvenli Enerji Arzı

tematik alanlarında başvuru yapılabilmektedir.

Uluslararası çağrı kuralları gereği çağrı kapsamında her bir proje konsorsiyumun her iki bölgenin de temsil edileceği şekilde, çağrıya katılan en az üç farklı ülkeden en az üç bağımsız kurum/kuruluş ile oluşturulması gerekmektedir.

Detaylı bilgi için:

https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/sea-eu-jfs-guneydogu-asya-ve-avrupa-ulkeleri-ortak-fonlama-programi-2023-yili-cagrisi-acildi