ARGEDA - Teknoloji Transfer Ofisi Direktörlüğü - Duyurular

«1002-A HIZLI DESTEK MODÜLÜ» ve «1002-B ACİL DESTEK MODÜLÜ » olmak üzere iki ayrı modül altında başvuru alınacaktır. Başvuru Başlangıç Tarihi: 16 Haziran 2022

16.06.2022

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından yürütülen 2209-B Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Desteği Programı ve 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı 2022 Yılı 1. Dönem Çağrısı

16.06.2022

Doktora/tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta, veteriner hekimlikte uzmanlık/sanatta yeterlik öğrenimine devam eden doktora öğrencileri; Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından desteklenmekte olan bir projede bursiyer iken aynı anda,

14.06.2022

BİGG-Atılım programında girişimcilere eğitim ve mentorluk hizmetleri ile iş fikirlerini geliştirme ve TÜBİTAK’tan 450.000 TL hibe alarak kendi şirketlerini kurma konusunda destek verilmektedir. Yeni çağrıda 31 Temmuz 2022 tarihine kadar www.bigg-atilim.com

10.06.2022

İklim değişikliği ile mücadele kapsamında, Türkiye ekonomisi ve sanayisinin yeşil dönüşümüne katkı sağlamak amacıyla 2022-2 BiGG Yeşil Büyüme Çağrısı açıldı

09.06.2022

22-23 Haziran 2022 tarihlerinde Portekiz/Estoril’de düzenlenecek olan “Eureka Küresel İnovasyon Zirvesi 2022”  etkinliğine katılım için TÜBİTAK tarafından seyahat desteği verilecektir. Seyahat desteği, EUREKA çağrılarına sunulacak projelerde yer almak isteyen

08.06.2022

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından yürütülen “2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı ve 2209-B Sanayiye Yönelik Lisans Araştırma Projeleri Desteği Programı” kapsamında 10.06.2022 tarihi saat 15:30’

07.06.2022

1707 Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı (1707 Sipariş Ar-Ge 2022-1) ve 1707 BİGG Ortaklı Sipariş Ar-Ge 2022-1 (1707 Sipariş Ar-Ge-b 2022-1) çağrılarının kuruluş bazlı ön kayıt ve proje son başvuru tarihleri uzatılmıştır.

06.06.2022

70 yeni COST Aksiyonu, 27 Mayıs 2022 tarihli COST Üst Düzey Temsilciler Komitesi (Committee of Senior Officials-CSO) kararı ile onaylandı.Söz konusu Aksiyonlarla ilgili detaylar ve Aksiyon Mutabakat Zaptları (Memorandum of Understanding)

03.06.2022

TÜBİTAK ile Macaristan Ulusal Araştırma, Geliştirme ve Yenilik Ofisi (National Research, Development and Innovation Office - NRDIO) arasında açılan ikili iş birliği çağrısı kapsamında iki ülkenin bilim insanları arasında gerçekleştirilecek olan ortak akademik-sanayi

01.06.2022

Atılım Üniversitesi Lisans Öğrencileri İş Fikri Yarışması’nda 29 Nisan 2022 tarihinde yapılan nihai değerlendirme ile bu yılın ilk 3’e kalan finalistleri belirlendi. Yarışmaya katılan tüm öğrencilerimize teşekkür eder, finalistlerimizi tebrik ederiz.

18.05.2022

Üniversitemizin ‘Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi' veri sağlama çalışmaları kapsamında, Atılım Üniversitesi öğrencisi, mezun öğrencisi ve akademisyenlerinin; Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde/TEKMER/Kuluçka Merkezlerinde sahibi veya ortağı olduğu firmalara

06.05.2022

Çağrı kapsamında sunulacak proje önerilerinin; çevre ve iklim değişikliği, demografik değişimler ve tüketim kalıpları gibi küresel değişim süreçleriyle ilgili göç belirleyicilerini aydınlatmaya odaklanması beklenmektedir.

21.04.2022

2530 kodlu program kapsamında araştırma projelerinin destekleneceği açıklanmıştır. Söz konusu çağrı; Mühendislik ve Teknoloji, Tıp ve Sağlık Bilimleri, Tarım, Küresel Krizlerle ilgili Sosyal Bilimler Araştırmaları ve Çevre (Toprak, Su, İklim) tematik alanları başvurularına açıktır.

19.04.2022

M-Era.Net çağrısı aşağıda belirtilen alanlara yönelik olarak açılmıştır:Enerji Alanında Malzemeler,Yenilikçi Yüzeyler, Kaplamalar ve Arayüzeyler,Yüksek Performanslı Kompozitler,Fonksiyonel Malzemeler,Sağlık Uygulamaları için İleri Malzeme Tabanlı Teknolojilere Yönelik Yeni Stratejiler

08.04.2022

TÜBİTAK ile Güney Kore Ulusal Araştırma Vakfı (NRF) arasındaki mevcut işbirliği protokolü çerçevesinde ortak araştırma projeleri desteklenecektir. TÜBİTAK-NRF Ortak Proje Çağrısında proje başvurusu için herhangi bir konu sınırlaması bulunmamaktadır.

06.04.2022

2022 yılı çağrısı kapsamında araştırma projelerinin destekleneceği ve çağrının tüm tematik alanlara açık olduğu belirtilmiştir. Proje süreleri 24 ay ile sınırlandırılmıştır. Son Başvuru Tarihi: 6 Haziran 2022, saat 23:59

06.04.2022

ARGEDA-TTO Direktörlüğü ve Yazılım Mühendisliği Ana Bilim Dalı iş birliğiyle, Sayın Mehmet Ali İnceefe sunumuyla,13 Nisan tarihinde saat: 15:30’da Kemal Zaim Salonunda KVKK/GDPR Farkındalık Semineri düzenlenecektir.

05.04.2022

Atılım Üniversitesi ve TÜGİAD Ankara Şubesi ile düzenlenecek olan Fikrinle İz Bırak İş Fikri Yarışması ile yenilikçi/teknoloji tabanlı iş fikri olan girişimci adaylarını ödüllendirme yolu ile teşvik ederek desteklemek ve iş fikirlerinin ticari değere dönüştürülmesi sürecinde eğitim, mentörlük,

30.03.2022

2022 yılı çağrısı kapsamında Türkiye ve Çin’deki bilim insanları arasında gerçekleştirilecek olan ortak araştırma projeleri desteklenecektir. “Havacılık-Uzay Bilimleri” ve “Nanoteknoloji” işbirliği araştırma alanları olarak belirlenmiştir.

29.03.2022