ARGEDA - Teknoloji Transfer Ofisi Direktörlüğü - Duyurular

Duyurular

Haber Başlığı

Üniversitelerde, araştırma kurumlarında ve teknoloji geliştirme bölgelerinde geliştirilen patentli teknolojilerin sanayiye aktarılması amaçlanan çağrı kapsamında müşteri kuruluş ve en az bir teknoloji Sağlayıcı kuruluşun ortak başvuruları kabul edilecektir....

Devamını Oku
16.04.2021
Haber Başlığı

Tersine beyin göçüne yönelik programlar ile birlikte ülkemiz sınırları içerisinde ikamet eden yetkin bilim insanlarının nitelikli projelerine katkı sağlamak üzere 2247-A Ulusal Lider Araştırmacılar Programı ve 2247- D Ulusal Genç Araştırmacılar Programı çağrıları açılmıştır....

Devamını Oku
14.04.2021
Haber Başlığı

JTC2021 çağrısının konusu "Yeni nesil kanser immünoterapisi: tümör mikroçevresini hedeflemek (Next generation cancer immunotherapy: targeting the tumour microenvironment)" olarak belirlenmiştir....

Devamını Oku
09.04.2021
Haber Başlığı

Tüm alanlara açık olan çağrı kapsamında; başarılı bulunan projelerde yer alan Türkiye'deki araştırma ekibi için TÜBİTAK tarafından, seyahat, yayılım ve bursiyer giderlerini karşılamak üzere proje süresi boyunca maksimum 350.000 TL araştırma desteği verilecektir....

Devamını Oku
08.04.2021
Haber Başlığı

Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) bünyesinde yürütülen “TÜBİTAK 1071-Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Artırılmasına Yönelik Destek...

Devamını Oku
08.04.2021
Haber Başlığı

15 Nisan 2021 günü saat 14:00’da başlayacak olan eğitimde, EIC Çalışma Programı kapsamında yer alan, Kılavuz ve Geçiş Programlarına; diğer bir ifadeyle “Pathfinder Open”, “Pathfinder Challenges”, “Transition Open” ve “Transition Challenges” çağrılarına ağrılık verilecektir....

Devamını Oku
30.03.2021
Haber Başlığı

Ağırlıklı olarak malzeme mühendisliğine yönelik konuların amaçlandığı çağrıya başvuruların sunulması için son tarih : 15.06.2021 (Brüksel saati ile öğlen 12.00)...

Devamını Oku
26.03.2021
Haber Başlığı

Çağrının temel amacı, uluslararası işbirlikleri yoluyla Yeni ve Gelişmekte Olan Teknolojiler alanında desteklenen Kuantum Amiral Gemisi Projesini tamamlayacak araştırma projelerinin desteklenmesidir....

Devamını Oku
26.03.2021
Haber Başlığı

Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında desteklenen “Ufuk 2020’de Türkiye Faz-II” teknik destek projesi dahilinde gerçekleştirilecek olan eğitim, Ufuk Avrupa Programı’ndaki ‘Küresel Sorunlar ve Endüstriyel Rekabet’ bileşenin...

Devamını Oku
26.03.2021
Haber Başlığı

European Research Council   tarafından Bilimsel Yönetim Departmanı Başkanı Angela LIBERATORE ve Bilimsel Konsey Destek Birimi Başkanı Jose LABASTIDAERC’ın katılacağı web semineri düzenlenecektir. Seminer ERC çağrılarına başvurmak üzere hazırlık yapan araştırmacılara yönelik olacaktır....

Devamını Oku
25.03.2021
Haber Başlığı

EIT Urban Mobility (Kentsel Ulaşım) 2022-2024 yılları iş planı çağrıları; Akademi (Academy), İş Geliştirme (Business Creation),  İnovasyon (Innovation), Vatandaş Katılımı (Citizen Engagement)...

Devamını Oku
25.03.2021
Haber Başlığı

Güney Kore Bilim ve Teknoloji Enstitüsü’nde (KIST) yüksek lisans veya doktora eğitimi almak isteyen öğrencilere bir hazırlık niteliğinde olan KIST Staj Programı (KIST - Korea Institute of Science and Technology - School Internship Program) 19 Mart 2021 tarihinde başvurulara açılmıştır....

Devamını Oku
22.03.2021