Belmont Forum İklim, Çevre ve Sağlık Ortak Araştırma Aksiyonu 2. Çağrısı Açıldı
02.05.2023

TÜBİTAK 1071 Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında desteklenecek çağrı kapsamında aşağıdaki üç temayı içermek zorundadır.

-Tema A: Çevresel davranış ve uygulamada karar bilimi (Decision-science of environmental behavior and implementation)

-Tema B: Gıda, Çevre ve Biyolojik Güvenlik (Food, Environment and Biological Security)

-Tema C: Ekosistemlere ve Popülasyonlara Yönelik İklim Riskleri (Climate Risks to Ecosystems & Populations)

Başvuru için son tarih : 15 Temmuz 2023

Detaylı bilgi için; https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/belmont-forum-iklim-cevre-ve-saglik-ortak-arastirma-aksiyonu-2-cagrisi-aciliyor