ARGEDA - Teknoloji Transfer Ofisi Direktörlüğü - Duyurular

2021 çağrısının temel amacı, uluslararası işbirlikleri yoluyla Yeni ve Gelişmekte Olan Teknolojiler alanlarında (başta Grafen ve İnsan Beyni olmak üzere) araştırma projelerinin desteklenmesidir.

29.01.2021

TÜBİTAK, BİGG programı ile genç ve yenilikçi girişimci adaylarının hayallerini gerçekleştirmeye devam ediyor.

26.01.2021

Amacı, nörolojik ve zihinsel bozuklukların nörogelişimsel doğası ile ilgili önemli sorularını ele alacak çok uluslu, ortak araştırma projelerini desteklemek olan  çağrı kapsamında

25.01.2021

ForestValue 2021 yılı çağrısı, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına, Avrupa Yeşil Mutabakatının (European Green Deal) hedeflerine ve yaklaşan

25.01.2021

TÜBİTAK hibe destek programlarından “TÜBİTAK 1505 Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı” tanıtımı çerçevesinde Atılım Üniversitesi, Çankaya Üniversitesi, Ostim Teknopark A.Ş. ve TÜBİTAK işbirliği içerisinde çevrimiçi bilgilendirme toplantısı düzenlenecektir.

22.01.2021

IRASME ağının 27. çağrısı ile küçük ve orta ölçekli işletmelerin dahil olduğu uluslararası araştırma, geliştirme projelerinin destekleneceği; Almanya, Avusturya, Belçika, Brezilya, Çek Cumhuriyeti,

22.12.2020

Türkiye ve Almanya’daki araştırmacılar arasındaki bilimsel ve teknolojik araştırmaların destekleneceği seyahat desteğine başvuru için son başvuru tarihi 21 Ocak 2021 olarak değiştirilmiştir. 

22.12.2020

EUREKA’nın destek mekanizmalarından biri olan Eurostars, Avrupa Komisyonu ve Eurostars üye ülkelerinin KOBİ’lere özel, hızlı ve etkin bir destek programıdır.

15.12.2020

Yabancı öğrencilerin Macaristan’daki eğitimlerinin desteklenmesi için Macar Hükümeti tarafından verilen “Stipendium Hungaricum” bursuna başvuruların başladığı bildirilmiştir.

09.12.2020

TÜBİTAK ile Malezya Sanayi-Hükümet Yüksek Teknoloji Grubu tarafından, iki ülkenin bilim insanlarınca gerçekleştirilecek akademi-sanayi işbirliği projeleri desteklenecektir.

26.11.2020

Atılım Üniversitesi ARGEDA-TTO Direktörlüğü tarafından “Atılım Üniversitesi Lisans Öğrencileri İş Fikri Yarışması”  düzenlenecektir.

17.11.2020

2020-2021 Akademik yılı Lisans Araştırma Proje( LAP) önerileri Mütevelli Heyeti tarafından onaylanmıştır. Desteklenen projeler aşağıda sunulmuştur. Projelerde görev almak isteyen öğrencilerin  Proje Yürütücüsü olan akademisyenlerimizle görüşmeleri gerekmektedir.

16.11.2020

TÜBİTAK ile Sırbistan ikili işbirliği kapsamında bilim insanları tarafından geliştirilecek akademik araştırma projelerinin destekleneceği çağrının son başvuru tarihinin 16 Kasım 2020 ’ye ertelendiği duyurulmuştur.

09.11.2020

2247-C Stajyer Araştırmacı Burs Programı  kapsamında TÜBİTAK Merkez ve  Enstitülerinde yürütülen veya TÜBİTAK  tarafından desteklenen bir araştırma  projesinde görev alacak lisans öğrencileri  aylık burs ile desteklenecektir.

04.11.2020

Proje çağrısı kapsamında iki ülkenin bilim insanlarının gerçekleştirilecekleri ortak akademik-sanayi iş birliği projelerinin destekleneceği belirtilmiştir. 

03.11.2020

TÜBİTAK, BİGG programı ile genç ve yenilikçi girişimci adaylarının hayallerini gerçekleştirmeye devam ediyor. 2012 yılında başlatılan Program kapsamında desteklenen 1384 girişimci, şirketlerini kurarak iş fikirlerini hayata geçirdi.

23.10.2020

TÜBİTAK - Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrısı Başvuru Tarihlerinde Değişiklik

18.08.2020

CORNET Programı 30.Çağrısı Açılmıştır

14.08.2020

2559 TÜBİTAK – MoESTD (Sırbistan) İkili İş Birliği Çağrısı Açılmıştır

13.08.2020

EuroHPC Ortak Girişimi 2020 Yılı Ortak Proje Çağrısı Açılmıştır

04.08.2020