ARGEDA - Teknoloji Transfer Ofisi Direktörlüğü - Duyurular

Bilgi ve İletişim Teknolojileri (ICT), Enerji, Sağlık, Çevre ve Gıda alanlarından projelerin kabul edileceği çağrıya, Türkiye’de yerleşik firmalar ve bu özel kuruluşlarla birlikte başvuruda bulunacak yükseköğretim kurumları, kamu kurum ve kuruluşları desteklenecektir.

27.10.2021

Güney Kore Bilim ve Teknoloji Enstitüsü’nde (KIST) yüksek lisans veya doktora eğitimi almak isteyen öğrencilere hazırlık niteliğinde olan KIST Staj Programı (KIST - Korea Institute of Science and Technology - School Internship Program) başvurulara açıldı.

16.09.2021

Yenilikçi KOBİ’lerin liderliğinde oluşturulan uluslararası işbirliği projelerinin desteklendiği Eurostars-3 Programı’nın ilk çağrısı kapsamında, en az bir Türk ve Eurostars üye ülkesinden bir ortağın katılımıyla,

16.09.2021

İklim değişikliği ile mücadele kapsamında, Türkiye ekonomisi ve sanayisinin yeşil dönüşümüne katkı sağlamak amacıyla BiGG Yeşil Büyüme Çağrısı açılmıştır.

02.09.2021

TÜBİTAK bünyesinde yürütülen 2236 Uluslararası Deneyimli Araştırmacı Dolaşım Programının (Co-Funded Brain Circulation Scheme) dördüncü çağrısı 15.11.2021 tarihine kadar başvuruya açık olacaktır.

02.09.2021

Women TechEU çağrısına derin Teknoloji alanında faaliyet gösteren ve yönetici pozisyonunda kadın yenilikçilerin yer aldığı start-up ve KOBİ’ler başvurabilecektir.

11.08.2021

Türkiye ve Azerbaycan'daki sanayi kuruluşları arasında gerçekleştirilecek olan ortak araştırma, geliştirme ve yenilik projeleri desteklenecektir. Çağrı, bilimsel ve teknolojik alanların tamamını kapsamaktadır.

11.08.2021

Güneşe Dayalı Kimya girişimi tarafından karbondioksit, su, nitrojen gibi küçük moleküllerin güneş radyasyonu yoluyla değerli, depolanabilir kimyasallara dönüştürülmesiyle ilgili

11.08.2021

Ülkemizde sosyal ve beşeri bilimlerde toplumsal fayda sağlanması amacıyla;

04.08.2021

Üniversitelerde, araştırma kurumlarında ve teknoloji geliştirme bölgelerinde geliştirilen patentli teknolojilerin sanayiye aktarılması amaçlanan çağrı kapsamında müşteri kuruluş ve en az bir teknoloji Sağlayıcı kuruluşun ortak başvuruları kabul edilecektir.

29.07.2021

Çağrı kapsamında belirlenen tematik alanlar...

28.07.2021

TÜBİTAK, Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) bünyesinde yürütülmekte olan “1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programının 2021 Yılı 1. Dönem proje değerlendirme süreci ve sonuçlarını paylaşmak; “gelecek odaklı süreç iyileştirmeye” yönelik olarak,

26.07.2021

TEYDEB 1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı ve 1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı 2021 yılı 2. dönem başvuruları 01.07.2021 tarihi itibariyle

02.07.2021

İklim,enerji (Hidrojen Stratejisi, Avrupa için yenileme dalgası, Enerji Sistemi Entegrasyonu için AB Stratejisi, Açık deniz yenilenebilir enerji), mobilite (Sürdürülebilir ve Akıllı Mobilite Stratejisi) ile

25.06.2021

Çağrı kapsamında; araştırma, geliştirme, demonstrasyon ve yenilik yoluyla iklim-nötr ısıtma ve soğutma çözümlerine geçişin hızlandırılması amaçlanmakta

25.06.2021

Yürürlüğe giren Aksiyonlarla ilgili özet bilgilere Aksiyon Kitapçığı’ndan ulaşılabilir. Aksiyon atamalarının 23 Haziran 2021 tarihinden itibaren gerçekleştirileceği ve

15.06.2021

İlki 2020 yılında düzenlenen Atılım Üniversitesi Lisans Öğrencileri İş Fikri Yarışması’nda 22 Mayıs 2021 tarihinde yapılan nihai değerlendirme ile bu yılın ilk 3’e kalan finalistleri belirlendi.

15.06.2021

GEOTHERMICA ve EN SGplusRegSys (JPP SES) 2021 yılı ortak çağrısı kapsamında araştırma, geliştirme, demonstrasyon ve yenilik yoluyla iklim-nötr ısıtma ve soğutma çözümlerine geçişe etkisi olacak projelerin desteklenmesi hedeflenmektedir.

09.06.2021

EIG CONCERT Japan Platformu kapsamında, Japonya, Türkiye, Litvanya, Polonya, Almanya, Slovakya, Çekya, Macaristan, Norveç, İsviçre, İspanya, Bulgaristan ve Fransa'dan fonlayıcı kuruluşların katılımıyla

17.05.2021

Royal Society tarafından International Exchange Scheme kapsamında Birleşik Krallıkta yaşayan bilim insanları ile uluslararası düzeyde bilim insanlarının işbirliği ziyaretleri ve bilimsel çalışmalarının fonlanması amaçlanmaktadır. Araştırma konuları doğa bilimlerini kapsamaktadır.

07.05.2021