ARGEDA - Teknoloji Transfer Ofisi Direktörlüğü - Duyurular

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen 2210-Yurt İçi Yüksek Lisans Burs Programları 2022 yılı 2. dönem çağrıları başvuruya açıldı. Başvurular, 11 Kasım 2022 saat 17:30’a kadar BİDEB Başvuru ve İzleme Sistemi üzerinden alınacak.

02.11.2022

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen 2211-Yurt İçi Doktora Burs Programları 2022 yılı 2. dönem çağrıları başvuruya açıldı. Başvurular, 11 Kasım 2022 saat 17:30’a kadar BİDEB Başvuru ve İzleme Sistemi üzerinden alınacak.

02.11.2022

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen 2205-Lisans Burs Programı 2022 yılı 2. dönem çağrısı başvuruya açıldı. Başvurular, 11 Kasım 2022 saat 17:30’a kadar BİDEB Başvuru ve İzleme Sistemi üzerinden alınacak.

02.11.2022

Dünyanın en büyük teknoloji yarışmalarının gerçekleştirileceği TEKNOFEST 2023’te bu yıl 41 farklı yarışma düzenlenecek. Uzay ve havacılıktan, sağlık ve yazılıma, ulaşım sistemlerinden tasarım ve eğitime, çevre ve tarım teknolojilerine kadar birbirinden çeşitli ve tamamı geleceğin odak alanlarında

26.10.2022

2209-B - Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Desteği Programı ile üniversitelerde öğrenim görmekte olan ön lisans/lisans öğrencilerinin, sanayiye yönelik projeler yoluyla araştırma yapmaya teşvik edilmesi amaçlanmaktadır. İlgili öğrenciler, sanayiye yönelik araştırma

17.10.2022

İlgili öğrenciler hazırladıkları araştırma projeleri ile 10 Ekim 2022 – 10 Kasım 2022 tarihleri arasında TÜBİTAK Yönetim Bilgi Sistemi (TYBS) (tybs.tubitak.gov.tr) üzerinden programa başvuru yapabileceklerdir.

17.10.2022

ARGEDA-TTO olarak içerisinde bulunduğumuz akademik yıldan itibaren "ARGEDA-TTO Seminerleri" başlıklı etkinlikler düzenlenecektir. Düzenlenecek etkinlikte hem akademiden hem de sektörden konuşmacılar yer alacak olup her etkinlik sonrasında üniversitemiz ve ülkemize dair Ar-Ge/Girişimcilik

11.10.2022

"Kutup Araştırmaları" ile ilgili bilimsel çalışmaların destekleneceği 2023 Yılı “Kutup-1001” ve “Kutup Yabancı Araştırma Üssü Katılım” proje çağrıları, TÜBİTAK-MAM KARE ile ARDEB tarafından belirlenen koşullar çerçevesinde 10 Ekim 2022 tarihinde açılmıştır.

11.10.2022

Program kapsamında araştırmacılara aylık 10.000 TL (tam) ve 2.925 TL (kısmi) burs verilmektedir. Araştırmalarını yürütmeleri için 90.000 TL’ye kadar araştırma desteği sağlanmaktadır. Araştırmacılar ayrıca “Yurt İçi ve Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılım Desteği” programlarının

07.10.2022

ATÜ-ÇAP ve BAD destek programlarının son başvuru tarihi  28.10.2022 olarak güncellenmiştir.

06.10.2022

Temiz Enerji Geçişi Ortaklığı (Clean Energy Transition Partnership-CETPartnership), Ufuk Avrupa Programının bileşenleri altında yer alan İklim, Enerji ve Mobilite Kümesi kapsamında desteklenmektedir. İlgili çağrı iki aşamalı olup bu kapsamda, Avrupa çapındaki temiz enerjiye geçiş sürecine

04.10.2022

Avrupa Su Güvenliği Ortaklığı (WATER4ALL) projesi, Ufuk Avrupa Programı Küme 6: Gıda, Biyoekonomi, Doğal Kaynaklar, Tarım ve Çevre bileşeni 2021 yılı çağrısı altında desteklenen bir projedir.

30.09.2022

BiodivERsA+ üyelerinin ortak öncelikleri gözetilerek biyoçeşitlilik kapsamında bir izleme ağı oluşturulması ve böylece ulusötesi biyoçeşitliliği teşvik etmek ve desteklemektir.

30.09.2022

2216B - TÜBİTAK-BİDEB ve UNESCO-TWAS iş birliği ile gerçekleştirilecek olan TÜBİTAK-TWAS Doktora Sırası ve Doktora Sonrası Araştırma Burs Programları başvuruya açıldı. Başvurular 15 Kasım 2022 saat 17:30'a kadar BİDEB Başvuru ve İzleme Sistemi (ebideb.tubitak.gov.tr) üzerinden alınacaktır.

23.09.2022

2224-C Uluslararası Anlaşmalar Çerçevesinde Yurt Dışındaki Bilimsel Etkinliklere Katılımı Destekleme Programı kapsamında “Tıp/Fizyoloji” alanında 25-30 Haziran 2023 tarihleri arasında düzenlenecek 72. Lindau Nobel Ödüllü Bilim İnsanları Toplantısı (72nd Lindau Nobel Laureate Meeting on Physiology

21.09.2022

Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından yürütülmekte olan 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı’nın 2022 yılı 2. dönem başvuru tarihi güncellenmiştir. Çevrimiçi başvurunun tamamlanması için son tarih 23 Eylül 2022 saat 23.59

15.09.2022

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği Programı ve 2237-B Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı 2022 yılı 3. dönem çağrıları başvuruya açılmıştır. Başvurular, 30 Eylül 2022 saat 17:30’a kadar BİDEB

12.09.2022

Temel amacı, uluslararası işbirlikleri yoluyla yeni ve gelişen teknolojiler alanında çığır açacak ileri araştırma projelerinin desteklenmesi olan çağrı programına tüm araştırma alanlarına başvurular kabul edilmektedir.

07.09.2022

TÜBİTAK ile Azerbaycan Ulusal Bilimler Akademisi (Azerbaijan National Academy of Sciences – ANAS) arasında 13 Kasım 2013 tarihinde imzalanan İşbirliği Protokolü doğrultusunda, Türk ve Azerbaycanlı bilim insanları arasında gerçekleştirilecek olan ortak akademik araştırma

26.08.2022

LAP projeleri destek üst limiti 25.000 TL olup son başvuru tarihi: 14.10.2022 BAD projeleri son başvuru tarihi: 07.10.2022 ATÜÇAP yeni destek programın proje destek üst limiti 150.000 TL. Proje başvuruları son başvuru tarihine kadar ARGEDA-TTO Direktörlüğüne ıslak imzalı bir kopya

26.08.2022