Water4All Ortaklığı 2022 Çok Uluslu Ortak Çağrısı Açılmıştır
30.09.2022

Avrupa Su Güvenliği Ortaklığı (WATER4ALL) projesi, Ufuk Avrupa Programı Küme 6: Gıda, Biyoekonomi, Doğal Kaynaklar, Tarım ve Çevre bileşeni 2021 yılı çağrısı altında desteklenen bir projedir.

•Hidroklimatik aşırı olaylara dayanıklılık, adaptasyon ve etki azaltma,
•Su yönetimi için araçlar - hidroklimatik aşırı olaylar bağlamında,
•Hidroklimatik aşırı olaylar ve uluslararası dinamikler bağlamında iyileştirilmiş su yönetimi

konularını içeren projelerin sunulması beklenilmektedir.

Başvuru son tarihi:31 Ekim 2022 15:00 (Orta Avrupa Saati)

Detaylı bilgi için; https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/water4all-ortakligi-2022-cok-uluslu-ortak-cagrisi