ARGEDA - Teknoloji Transfer Ofisi Direktörlüğü - Duyurular

LAP projeleri destek üst limiti 25.000 TL olup son başvuru tarihi: 14.10.2022 BAD projeleri son başvuru tarihi: 07.10.2022 ATÜÇAP yeni destek programın proje destek üst limiti 150.000 TL. Proje başvuruları son başvuru tarihine kadar ARGEDA-TTO Direktörlüğüne ıslak imzalı bir kopya

26.08.2022

Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından yürütülmekte olan «1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı’nın» 2022 yılı 2. dönem başvuruları 5 Ağustos 2022 tarihi itibariyle alınmaya başlanmıştır.

08.08.2022

Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından yürütülen «1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı’na» ilişkin proje destek üst limiti %75 oranında artırılarak 720 bin TL’den 1 milyon 250 bin TL’ye yükseltildi.

03.08.2022

Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) ve Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) tarafından yürütülen programlar kapsamında desteklenen projelerde görev alan lisans, yüksek lisans, doktora ve doktora sonrası araştırmacılara proje bütçesinden

03.08.2022

ARGEDA-TTO Hızlandırıcı Programı Eğitimleri Başlıyor!

26.07.2022

Proje çağrısı kapsamında iki ülkenin bilim insanlarının gerçekleştirilecekleri ortak akademik-sanayi iş birliği projelerinin destekleneceği belirtilmiştir. 2022 yılı ikili iş birliği çağrısının son başvuru tarihinin 31 Ağustos 2022

20.07.2022

ARDEB tarafından yürütülen “3501-Kariyer Geliştirme Programı” ve “1005-Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı” kapsamında uygulanmakta olan proje destek üst limitlerinde güncelleme yapıldı. Bu kapsamda;“3501-Kariyer Geliştirme Programı” destek

30.06.2022

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ölçeğindeki kuruluşların proje esaslı araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) tarafından yürütülen, 1501-Sanayi

22.06.2022

Türkiye'de tarımsal Ar-Ge ve yenilik ekosistemine sunulan imkânların çıktı odaklı ve bütüncül olarak yönetilmesi amacıyla, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM)

17.06.2022

Ufuk Avrupa Programı kapsamında desteklenen bir ortak girişim olan Anahtar Dijital Teknolojiler (Key Digital Technologies - KDT) Ortak Girişimi’nin 2022 yılı çağrısı açılmıştır. Uluslararası proje önerilerin sunulması için son tarih 21 Eylül 2022’dir.

16.06.2022

Doktora derecesine sahip olup herhangi bir kurum/kuruluşta tam zamanlı/kadrolu çalışmayan doktora sonrası araştırmacılara; projenin yürütüleceği kurum/kuruluş üst düzey yetkilisi tarafından projede görev alabileceklerine dair onay verilmesi şartıyla,

16.06.2022

«1002-A HIZLI DESTEK MODÜLÜ» ve «1002-B ACİL DESTEK MODÜLÜ » olmak üzere iki ayrı modül altında başvuru alınacaktır. Başvuru Başlangıç Tarihi: 16 Haziran 2022

16.06.2022

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından yürütülen 2209-B Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Desteği Programı ve 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı 2022 Yılı 1. Dönem Çağrısı

16.06.2022

Doktora/tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta, veteriner hekimlikte uzmanlık/sanatta yeterlik öğrenimine devam eden doktora öğrencileri; Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından desteklenmekte olan bir projede bursiyer iken aynı anda,

14.06.2022

BİGG-Atılım programında girişimcilere eğitim ve mentorluk hizmetleri ile iş fikirlerini geliştirme ve TÜBİTAK’tan 450.000 TL hibe alarak kendi şirketlerini kurma konusunda destek verilmektedir. Yeni çağrıda 31 Temmuz 2022 tarihine kadar www.bigg-atilim.com

10.06.2022

İklim değişikliği ile mücadele kapsamında, Türkiye ekonomisi ve sanayisinin yeşil dönüşümüne katkı sağlamak amacıyla 2022-2 BiGG Yeşil Büyüme Çağrısı açıldı

09.06.2022

22-23 Haziran 2022 tarihlerinde Portekiz/Estoril’de düzenlenecek olan “Eureka Küresel İnovasyon Zirvesi 2022”  etkinliğine katılım için TÜBİTAK tarafından seyahat desteği verilecektir. Seyahat desteği, EUREKA çağrılarına sunulacak projelerde yer almak isteyen

08.06.2022

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından yürütülen “2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı ve 2209-B Sanayiye Yönelik Lisans Araştırma Projeleri Desteği Programı” kapsamında 10.06.2022 tarihi saat 15:30’

07.06.2022

1707 Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı (1707 Sipariş Ar-Ge 2022-1) ve 1707 BİGG Ortaklı Sipariş Ar-Ge 2022-1 (1707 Sipariş Ar-Ge-b 2022-1) çağrılarının kuruluş bazlı ön kayıt ve proje son başvuru tarihleri uzatılmıştır.

06.06.2022

70 yeni COST Aksiyonu, 27 Mayıs 2022 tarihli COST Üst Düzey Temsilciler Komitesi (Committee of Senior Officials-CSO) kararı ile onaylandı.Söz konusu Aksiyonlarla ilgili detaylar ve Aksiyon Mutabakat Zaptları (Memorandum of Understanding)

03.06.2022