ARGEDA - Teknoloji Transfer Ofisi Direktörlüğü - Duyurular

Atılım Üniversitesi Lisans Öğrencileri İş Fikri Yarışması’nda 29 Nisan 2022 tarihinde yapılan nihai değerlendirme ile bu yılın ilk 3’e kalan finalistleri belirlendi. Yarışmaya katılan tüm öğrencilerimize teşekkür eder, finalistlerimizi tebrik ederiz.

18.05.2022

Üniversitemizin ‘Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi' veri sağlama çalışmaları kapsamında, Atılım Üniversitesi öğrencisi, mezun öğrencisi ve akademisyenlerinin; Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde/TEKMER/Kuluçka Merkezlerinde sahibi veya ortağı olduğu firmalara

06.05.2022

Çağrı kapsamında sunulacak proje önerilerinin; çevre ve iklim değişikliği, demografik değişimler ve tüketim kalıpları gibi küresel değişim süreçleriyle ilgili göç belirleyicilerini aydınlatmaya odaklanması beklenmektedir.

21.04.2022

2530 kodlu program kapsamında araştırma projelerinin destekleneceği açıklanmıştır. Söz konusu çağrı; Mühendislik ve Teknoloji, Tıp ve Sağlık Bilimleri, Tarım, Küresel Krizlerle ilgili Sosyal Bilimler Araştırmaları ve Çevre (Toprak, Su, İklim) tematik alanları başvurularına açıktır.

19.04.2022

M-Era.Net çağrısı aşağıda belirtilen alanlara yönelik olarak açılmıştır:Enerji Alanında Malzemeler,Yenilikçi Yüzeyler, Kaplamalar ve Arayüzeyler,Yüksek Performanslı Kompozitler,Fonksiyonel Malzemeler,Sağlık Uygulamaları için İleri Malzeme Tabanlı Teknolojilere Yönelik Yeni Stratejiler

08.04.2022

TÜBİTAK ile Güney Kore Ulusal Araştırma Vakfı (NRF) arasındaki mevcut işbirliği protokolü çerçevesinde ortak araştırma projeleri desteklenecektir. TÜBİTAK-NRF Ortak Proje Çağrısında proje başvurusu için herhangi bir konu sınırlaması bulunmamaktadır.

06.04.2022

2022 yılı çağrısı kapsamında araştırma projelerinin destekleneceği ve çağrının tüm tematik alanlara açık olduğu belirtilmiştir. Proje süreleri 24 ay ile sınırlandırılmıştır. Son Başvuru Tarihi: 6 Haziran 2022, saat 23:59

06.04.2022

ARGEDA-TTO Direktörlüğü ve Yazılım Mühendisliği Ana Bilim Dalı iş birliğiyle, Sayın Mehmet Ali İnceefe sunumuyla,13 Nisan tarihinde saat: 15:30’da Kemal Zaim Salonunda KVKK/GDPR Farkındalık Semineri düzenlenecektir.

05.04.2022

Atılım Üniversitesi ve TÜGİAD Ankara Şubesi ile düzenlenecek olan Fikrinle İz Bırak İş Fikri Yarışması ile yenilikçi/teknoloji tabanlı iş fikri olan girişimci adaylarını ödüllendirme yolu ile teşvik ederek desteklemek ve iş fikirlerinin ticari değere dönüştürülmesi sürecinde eğitim, mentörlük,

30.03.2022

2022 yılı çağrısı kapsamında Türkiye ve Çin’deki bilim insanları arasında gerçekleştirilecek olan ortak araştırma projeleri desteklenecektir. “Havacılık-Uzay Bilimleri” ve “Nanoteknoloji” işbirliği araştırma alanları olarak belirlenmiştir.

29.03.2022

Türk sanayisinin rekabet gücünü artırmak ve sanayimizde ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağının üniversite-sanayi işbirliğiyle yetiştirilmesini sağlamak amacıyla başlatılan 2244-Sanayi Doktora Programı başvuruları başlamıştır. Program, 365 gün başvuruya açık olacaktır.

29.03.2022

Atılım Üniversitesi ve TÜGİAD Ankara Şubesi ile düzenlenecek olan Fikrinle İz Bırak İş Fikri Yarışması ile yenilikçi/teknoloji tabanlı iş fikri olan girişimci adaylarını ödüllendirme yolu ile teşvik ederek desteklemek ve iş fikirlerinin ticari değere

11.03.2022

Sürdürülebilir tüketim ve üretim sistemleriyle yeşil ekonomilere geçiş, sürdürülebilir ve dayanıklı endüstrilere yönelik yönetişim sistemleri, sosyal eşitsizlik ve çevresel adalet ile yeni teknoloji, politika ve uygulamaların günlük hayata entegre edilmesi konularına yönelik disiplinlerarası

07.03.2022

Üniversitelerde, araştırma kurumlarında ve teknoloji geliştirme bölgelerinde geliştirilen patentli teknolojilerin sanayiye aktarılmasını sağlamak için açılan çağrı kapsamında müşteri kuruluş ve en az bir teknoloji Sağlayıcı kuruluşun (Üniversiteler, araştırma altyapıları, TGB şirketleri

04.03.2022

Proje çağrısının, sadece “su yönetimi”, “tarım sistemleri” ve “tarım-gıda değer zincirleri” alanlarına açık olacağı belirtilmiştir. 1 Mart 2022-16 Mayıs 2022 tarihleri arasında başvurular yapılabilecektir.

01.03.2022

Ortak araştırma projesi önermek isteyen Türkiye'deki araştırmacıların projeyi birlikte gerçekleştirecekleri Çin’deki araştırmacı(lar) ile "proje ortağı" olarak anlaşmaları gerekmektedir. İşbirliği araştırma alanları: “İleri Malzemeler” ve “Enerji”; alt alanlar örnek olarak; MEMS/NEMS

25.02.2022

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu ve L’Oreal Türkiye işbirliğiyle ülkemizdeki bilim kadınlarının bilimsel çalışmalarının teşvik edilmesi amacıyla; Yaşam Bilimleri ve Fiziki Bilimler ,Temel Bilimler (yaşam bilimleri hariç) ve Mühendislik alanlarında 2022 yılında burs verileceği duyurulmuştur.

23.02.2022

İki ülkenin bilim insanları arasında gerçekleştirilecek olan ortak akademik araştırma projeleri desteklenecektir.

23.02.2022

1707 Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı kapsamında 2022 yılı 1. Döneminde 2 adet çağrı açılmıştır: -1707 Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı 2022-1 (1707 Sipariş Ar-Ge 2022-1) -1707 BİGG Ortaklı Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ

08.02.2022

Atılım Üniversitesi 2. 3. veya 4. Sınıf lisans öğrencileri, Atılım Üniversitesi ARGEDA-TTO Direktörlüğü tarafından “Atılım Üniversitesi Lisans Öğrencileri İş Fikri Yarışması” düzenlenecektir. Son Başvuru Tarihi 01.03.20222’dir!

08.02.2022