ARGEDA - Teknoloji Transfer Ofisi Direktörlüğü - Duyurular

EIG CONCERT Japan Platformu kapsamında, Japonya, Türkiye, Litvanya, Polonya, Almanya, Slovakya, Çekya, Macaristan, Norveç, İsviçre, İspanya, Bulgaristan ve Fransa'dan fonlayıcı kuruluşların katılımıyla

17.05.2021

Royal Society tarafından International Exchange Scheme kapsamında Birleşik Krallıkta yaşayan bilim insanları ile uluslararası düzeyde bilim insanlarının işbirliği ziyaretleri ve bilimsel çalışmalarının fonlanması amaçlanmaktadır. Araştırma konuları doğa bilimlerini kapsamaktadır.

07.05.2021

2021 yılı birinci çağrı döneminden itibaren daha geniş bir girişimci kitlesine ulaşmak amacıyla açık ve örgün öğrenim veren üniversitelerin ön lisans ve lisans öğrencilerinin BiGG’e başvuru yapabilmesi, teknoloji tabanlı iş fikirlerini hayata geçirebilmesi mümkün olacaktır.

07.05.2021

 Türkiye’nin de üye olduğu, Avrupa Moleküler Biyoloji Organizasyonu’na (European Molecular Biology Organization - EMBO)’nun üye ülkelerin bilim insanlarına, doktora öğrencileri ve doktora sonrası araştırmacılara sağladığı çeşitli burs programları ve destekler bulunmaktadır.

03.05.2021

 Türk ve Katarlı araştırmacılarla sanayicileri bir araya getiren ‘Akademi-Sanayi İşbirliği’  2021 yılı Ortak Çağrısı açıldı. Çağrının konusu “Otonom Sistemler” olarak belirlenmiştir.

03.05.2021

Avrupa Komisyonu, yeni koronavirüs varyantları ile mücadele kapsamında; aşıların adaptasyonunu, üretimini ve araştırma verilerinin paylaşımını desteklemek amacıyla Ufuk Avrupa Sağlık Kümesi ve Araştırma Altyapıları alanları kapsamında acil aksiyon çağrılarına çıkmıştır.

16.04.2021

Üniversitelerde, araştırma kurumlarında ve teknoloji geliştirme bölgelerinde geliştirilen patentli teknolojilerin sanayiye aktarılması amaçlanan çağrı kapsamında müşteri kuruluş ve en az bir teknoloji Sağlayıcı kuruluşun ortak başvuruları kabul edilecektir.

16.04.2021

Tersine beyin göçüne yönelik programlar ile birlikte ülkemiz sınırları içerisinde ikamet eden yetkin bilim insanlarının nitelikli projelerine katkı sağlamak üzere 2247-A Ulusal Lider Araştırmacılar Programı ve 2247- D Ulusal Genç Araştırmacılar Programı çağrıları açılmıştır.

14.04.2021

JTC2021 çağrısının konusu "Yeni nesil kanser immünoterapisi: tümör mikroçevresini hedeflemek (Next generation cancer immunotherapy: targeting the tumour microenvironment)" olarak belirlenmiştir.

09.04.2021

Tüm alanlara açık olan çağrı kapsamında; başarılı bulunan projelerde yer alan Türkiye'deki araştırma ekibi için TÜBİTAK tarafından, seyahat, yayılım ve bursiyer giderlerini karşılamak üzere proje süresi boyunca maksimum 350.000 TL araştırma desteği verilecektir.

08.04.2021

Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) bünyesinde yürütülen “TÜBİTAK 1071-Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Artırılmasına Yönelik Destek

08.04.2021

15 Nisan 2021 günü saat 14:00’da başlayacak olan eğitimde, EIC Çalışma Programı kapsamında yer alan, Kılavuz ve Geçiş Programlarına; diğer bir ifadeyle “Pathfinder Open”, “Pathfinder Challenges”, “Transition Open” ve “Transition Challenges” çağrılarına ağrılık verilecektir.

30.03.2021

Ağırlıklı olarak malzeme mühendisliğine yönelik konuların amaçlandığı çağrıya başvuruların sunulması için son tarih : 15.06.2021 (Brüksel saati ile öğlen 12.00)

26.03.2021

Çağrının temel amacı, uluslararası işbirlikleri yoluyla Yeni ve Gelişmekte Olan Teknolojiler alanında desteklenen Kuantum Amiral Gemisi Projesini tamamlayacak araştırma projelerinin desteklenmesidir.

26.03.2021

Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında desteklenen “Ufuk 2020’de Türkiye Faz-II” teknik destek projesi dahilinde gerçekleştirilecek olan eğitim, Ufuk Avrupa Programı’ndaki ‘Küresel Sorunlar ve Endüstriyel Rekabet’ bileşenin

26.03.2021

European Research Council   tarafından Bilimsel Yönetim Departmanı Başkanı Angela LIBERATORE ve Bilimsel Konsey Destek Birimi Başkanı Jose LABASTIDAERC’ın katılacağı web semineri düzenlenecektir. Seminer ERC çağrılarına başvurmak üzere hazırlık yapan araştırmacılara yönelik olacaktır.

25.03.2021

EIT Urban Mobility (Kentsel Ulaşım) 2022-2024 yılları iş planı çağrıları; Akademi (Academy), İş Geliştirme (Business Creation),  İnovasyon (Innovation), Vatandaş Katılımı (Citizen Engagement)

25.03.2021

Güney Kore Bilim ve Teknoloji Enstitüsü’nde (KIST) yüksek lisans veya doktora eğitimi almak isteyen öğrencilere bir hazırlık niteliğinde olan KIST Staj Programı (KIST - Korea Institute of Science and Technology - School Internship Program) 19 Mart 2021 tarihinde başvurulara açılmıştır.

22.03.2021

Üniversite öğrencileri arasında araştırma ve proje kültürünün yaygınlaştırılmasının amaçlandığı 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları TÜBİTAK tarafından dokuzuncu kez gerçekleştirilecektir.

19.03.2021

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, 24 Mart 2021 tarihinde "Ufuk Avrupa (Horizon Europe) Programında başarılı proje teklifi nasıl hazırlanır" konulu bir çevrimiçi toplantı düzenleyecektir.

18.03.2021