Fikrinle İz Bırak İş Fikri Yarışması 2022 Başvuruları Uzatıldı!
30.03.2022

Girişimci Adayları;

Atılım Üniversitesi ve TÜGİAD Ankara Şubesi ile düzenlenecek olan Fikrinle İz Bırak İş Fikri Yarışması ile yenilikçi/teknoloji tabanlı iş fikri olan girişimci adaylarını ödüllendirme yolu ile teşvik ederek desteklemek ve iş fikirlerinin ticari değere dönüştürülmesi sürecinde eğitim, mentörlük, danışmanlık hizmetlerinin verilmesi amaçlanmaktadır.

Atılım Üniversitesi vereceği eğitimler ve akademisyenleriyle, TÜGİAD Ankara Şubesi ise tüm üye ve yatırımcıları ile birlikte sadece yarışma süresince değil yaşam boyu destek sağlayacaktır. 

Ankara TEKMER girişimcilere proje süreçleri boyunca ön kuluçka desteği sağlayacaktır.

Birincilik Ödülü 50.000 TL olan iş fikri yarışmasında; İkinci ve Üçüncü olan adaylara sırasıyla 30.000 TL ve 20.000 TL ödül verilecektir.

Başvuru Koşulları;

• İş Fikri Yarışması kapsamında desteklenecek girişimcilerin uygulanabilir iş fikirleri ile ilgili AR-GE ve/veya ÜR-GE çalışmalarını yapabilecek yetenek ve kapasitede olmaları gerekir.

• Girişimci üniversite öğrencisi ya da üniversite mezunu olmalıdır.

• Girişimci tarafından başvuruda bulunulan iş fikri ile ilgili tüzel kişilik kurulmamış olması gerekir.

• İş fikrinin, teknoloji olgunluk seviyesinin minimum TRL 3 (Konseptin deneysel kanıtlanması) seviyesinde olması gerekir.

• Bireysel veya ekip olarak başvuru yapılabilmektedir. Ekipler en az iki en fazla beş kişiden oluşabilir. Ekipten ayrılan üyeler olursa ekipler minimum iki kişi olmak şartıyla devam edebilirler.

• Her bir girişimci veya ekip üyeleri sadece bir iş fikriyle başvurabilir. Aksi bir uygulama tespit edildiği durumda yarışmadan elemeye gidilecektir.

 

Son Başvuru tarihi : 07 Nisan 2022! 

İş fikri yarışmasının usul ve esasları hakkında detaylı bilgi için https://www.atilim.edu.tr/fikrinleizbirak/  linkini inceleyebilirsiniz.