Belmont Forum- Hızlı Küresel Değişim Çağında İnsan Göçüne ve Hareketliliğine Yönelik Bütünleşik Yaklaşımlar Çağrısı Açılmıştır
21.04.2022

Çağrı kapsamında sunulacak proje önerilerinin; çevre ve iklim değişikliği, demografik değişimler ve tüketim kalıpları gibi küresel değişim süreçleriyle ilgili göç belirleyicilerini aydınlatmaya odaklanması beklenmektedir. Başvurularda üç farklı çağrı ortağı ülkeden en az 3 kuruluşun yer alması gerekmektedir.

İlk aşama başvuruları için son tarih: 29 Temmuz 2022

 

Detaylı bilgi için;

https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/belmont-forum-hizli-kuresel-degisim-caginda-insan-gocune-ve-hareketliligine-yonelik-butunlesik