TRANSCAN-3 ERA-NET Cofund 2023 Yılı Çağrısı Açıldı
15.05.2023

TRANSCAN-3 projesi 2023 yılı Uluslararası Ortak Çağrısı (JTC2023) “Kanser Epigenetiği Üzerine Translasyonel Araştırmalar” olarak belirlenmiştir. Çağrının hedefi, kanser epigenetiğinin daha iyi anlaşılmasına dayalı yeni yaklaşımların geliştirilmesi yoluyla kanserlerin tespiti, teşhisi, prognozu ve tedavisinin etkinliğini artırmaktır. Çağrıya sunulacak olan projelerin, çağrı kapsamında belirlenen 2 ana hedef ve alt hedeflerden en az birini kapsaması beklenmektedir.

 

TRANSCAN-3 Projesi 2023 Yılı Çağrısına ülkemizden yapılan başvurularda, TÜBİTAK-1071 Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında desteklenecektir.

 

Başvuru için son tarih : 21 Temmuz 2023

Hedefler ve detaylı bilgi için; https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/transcan-3-era-net-cofund-2023-yili-cagrisi-acildi