FLAG-ERA ERA-Net 2023 Yılı Çağrısı Açıldı
08.05.2023

FLAG-ERA Projesi 2023 Yılı Çağrısında Türk araştırmacılar TÜBİTAK - 1071 Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında desteklenecektir.

 

FLAG-ERA 2023 Yılı çağrısına sunulacak proje önerileri için oluşturulan proje konsorsiyumunun;

-En az 3 farklı katılımcı ülkeden üye içermesi veya,

-En az 2 farklı katılımcı ülkeden üye içermesinin yanında bir üyenin Grafen ya da İnsan Beyni Amiral Gemisi projelerinde halihazırda fonlanıyor olması gerekmektedir.

 

Başvuru için son tarih : 1 Haziran 2023

Detaylı bilgi için; https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/flag-era-era-net-2023-yili-cagrisi-acildi