Ufuk Avrupa Programı CETPartnership 2023 Ortak Çağrısı Açıldı
29.09.2023

Temiz Enerji Geçişi Ortaklığı (Clean Energy Transition Partnership-CETPartnership), Ufuk Avrupa Programının bileşenleri altında yer alan İklim, Enerji ve Mobilite Kümesi kapsamında desteklenen bir Co-funded Partnership (Ortak Fonlama Ortaklığı) projesidir. CETPartnership aracılığıyla, Avrupa çapındaki temiz enerjiye geçiş sürecine hizmet sağlayacak ARGE ve Yenilik projelerinin hayata geçirilmesi amaçlanmaktadır.

 

Çağrı kapsamında, proje sunacak uluslararası konsorsiyumun, başvurulacak CETPartnership çağrı modülüne katıldığını beyan eden en az üç farklı ülkeden (en az ikisi AB üyesi veya Ufuk Avrupa Asosiye ülkeden olmak üzere) ortaktan oluşması gerekmektedir.

 

Çağrı Takvimi:

Uluslararası ön-proje önerilerin Ortak Çağrı Sekretaryasına sunulması için son tarih: 22.11.2023 (14:00 CET)
Ulusal ön başvurunun TÜBİTAK Proje Başvuru Sistemi (PBS) üzerinden onaylanması için son tarih: 01.12.2023 (17:30 TSİ)
Ulusal ön başvurunun TÜBİTAK PBS üzerinden elektronik olarak imzalanması için son tarih: 01.12.2023 (17:30 TSİ)