Ufuk Avrupa Programı Ep Permed Ortaklığı 2024 Çağrısı Açıldı
23.01.2024

Ufuk Avrupa Programı kapsamında desteklenen Kişiselleştirilmiş Tıp için Avrupa Ortaklığı (European Partnership for Personalised Medicine-EP PerMed), kişiselleştirilmiş tıp alanındaki araştırmalara, yenilikçi yaklaşımlara destek verilmesini ve araştırma sonuçlarının klinik uygulamaya daha hızlı ve etkili aktarılmasını sağlayarak, sürdürülebilir sağlık sisteminin güçlendirilmesini amaçlamaktadır.

Çok ortaklı uluslararası konsorsiyumlar tarafından sunulacak proje önerilerinin destekleneceği EP PerMed JTC2024 Çağrısı iki aşamalı bir başvuru sürecine sahiptir.

 1. aşama uluslararası proje önerilerinin Çağrı Sekretaryasına sunulması için son tarih: 5 Mart 2024 (17:00 CET).

Türkiye’den ortakların yer alacağı projeler için hem çağrı sekretaryasına hem de TÜBİTAK’a başvuru yapılması zorunludur. Projede yer alan Türk kurum/kuruluşlar tarafından 1. aşama proje önerilerinin TÜBİTAK’a sunulması için son tarih: 12 Mart 2024 (23:59 TSİ).

Detaylı bilgi için;

https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/ufuk-avrupa-programi-ep-permed-ortakligi-2024-cagrisi-acildi