Nadir Hastalıklarda Avrupa Ortak Programı EJP RD 2023 Yılı Çağrısı Başvurulara Açıldı
13.01.2023

Avrupa nadir hastalıklar araştırma alanında ihtiyaç duyulan acil, akılcı stratejileri oluşturarak yenilikçi klinik çalışmalarla hızlı ve düşük maliyette ilaçların keşfi ve hastaların yaşam kalitesini arttıracak özel bakım yöntemlerinin geliştirilmesi kapsamında, “Nadir Hastalıkların Karşılanmayan (İyi Tanımlanmamış) Gereksinimlerinin Belirlenmesine Yönelik Doğal Seyir Çalışmaları - Natural History studies addressing unmet needs in Rare Diseases” başlığı altında araştırma projeleri desteklenecektir.

 

Başvuru için son tarih : 15 Şubat 2023

Tematik alanlar ve detaylar için; https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/nadir-hastaliklarda-avrupa-ortak-programi-ejp-rd-2023-yili-cagrisi-basvurulara-acildi