Nörodejeneratif Hastalık Araştırmaları Ortak Programı JPND 2023 Yılı Çağrısı Başvurulara Açıldı
27.01.2023

Nörodejeneratif Hastalık Araştırmaları Ortak Programı (EU Joint Programming Neurodegenerative Disease Research - JPND) kapsamında “Nörodejeneratif Hastalıklarda İlaç-Hedef Keşfine Yönelik Omik Verilerinin Büyük Ölçekli Analizi” başlığında araştırma projeleri desteklenecektir.

Başvuru için son tarih: 7 Mart 2023 

Araştırma alanları ve detaylar için; https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/norodejeneratif-hastalik-arastirmalari-ortak-programi-jpnd-2023-yili-cagrisi-basvurulara-acildi