TÜBİTAK 2232 Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı Kapsamında Proje Başvurularının Kabulü İçin Son Tarih 15.02.2019’dur
03.01.2019

Ülkemiz açısından stratejik değer taşıyan alanlarda üst seviye bilimsel ve/veya teknolojik çalışmalarını sürdüren ve yurt dışında çalışma deneyimine sahip başta Türk bilim insanları olmak üzere nitelikli araştırmacıların yurtdışından Türkiye’ye gelmelerini teşvik etmek için destek verilecektir.

Burs/Destek Kapsamı bu program ile, 

• Proje Yürütücüsüne yönelik burs, 
• Proje yürütücüsünün varsa eş veya çocuğu için aile yaşam gideri bursu, 
• Araştırma başlangıç paketi ödeneği, 
• Araştırma projesi desteği, Araştırmacı ekibinin oluşturulması desteği (Türkiye’de yürüteceği araştırmaları için araştırma ekibinde yer vereceği 5 doktora öğrencisinin burs giderleri ), 
• Projede yer alacak araştırmacılara verilecek PTİ, 
• Ev sahibi kurum/kuruluşa Kurum Hissesi/Genel Gider, 
• Proje yürütücüsü ile eş ve çocukları için sağlık sigortası desteği, 
• Proje yürütücüsü ile eş ve çocukları için yol desteği, sağlanır

Destek süresi en az 24 ay, en fazla 36 aydır. Ayrıntılı bilgi için; https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/uluslararasi-lider-arastirmacilar-programi-basvuruya-acildi-0 linki ziyaret edebilirsiniz.