"Newton International Fellowship” (NIF) Çağrısı Açılmıştır - 04 02 2019

Royal Society tarafından kariyerlerinin başındaki araştırmacıların Birleşik Krallıktaki bir üniversitede iki sene boyunca tam zamanlı olarak çalışabilmesini destekleyen “Newton International Fellowship” (NIF) çağrısı açılmıştır.

  • Adayların doktora sürecinin sonlarında olması veya derecesine sahip olması ve postdoc sürecinde 7 seneyi tamamlamamış olması gerekmektedir.
  • Adayların Birleşik Krallık vatandaşlığı olmaması ve Birleşik Krallıkta çalışmıyor olması gerekmektedir.

Destek suresi iki yıldır.

Bütçe :  £24,000: Harcırah giderleri, £8,000: Araştırma giderleri, £3,000: Taşınma giderleri (bir sefere mahsus), Toplam bütçenin yarısı: Sizi ağırlayan üniversiteye yatırılacak olan kurum hissesi.