"Newton International Fellowship” (NIF) Çağrısı Açılmıştır
04.02.2019

Royal Society tarafından kariyerlerinin başındaki araştırmacıların Birleşik Krallıktaki bir üniversitede iki sene boyunca tam zamanlı olarak çalışabilmesini destekleyen “Newton International Fellowship” (NIF) çağrısı açılmıştır.

  • Adayların doktora sürecinin sonlarında olması veya derecesine sahip olması ve postdoc sürecinde 7 seneyi tamamlamamış olması gerekmektedir.
  • Adayların Birleşik Krallık vatandaşlığı olmaması ve Birleşik Krallıkta çalışmıyor olması gerekmektedir.

Destek suresi iki yıldır.

Bütçe :  £24,000: Harcırah giderleri, £8,000: Araştırma giderleri, £3,000: Taşınma giderleri (bir sefere mahsus), Toplam bütçenin yarısı: Sizi ağırlayan üniversiteye yatırılacak olan kurum hissesi.