TÜBİTAK – MAS (Moğolistan Bilimler Akademisi) İkili İşbirliği Çağrısı Yayınlanmıştır
13.02.2019

TÜBİTAK ile Moğolistan Bilimler Akademisi (Mongolian Academy of Sciences – MAS) arasındaki işbirliği çerçevesinde ortak araştırma ve geliştirme projeleri desteklenecektir. Ortak proje önerme ve destekleme koşulları aşağıda yer almaktadır:

Ortak araştırma projesi önermek isteyen Türk bilim insanlarının projeyi birlikte gerçekleştirecekleri Moğolistan’dan araştırmacı(lar) ile “proje ortağı” olarak anlaşmaları gerekmektedir.

Türkiye'deki proje ortaklarının proje başvurularını  http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/ üzerinden incelenmek üzere TÜBİTAK'a, Moğolistan’daki proje ortakları ise, MAS ’tan temin edecekleri proje öneri formunu doldurarak MAS ’a eşzamanlı olarak teslim etmelidir. Tek taraflı başvurular kabul edilmemektedir.

 

TÜBİTAK ve MAS kendilerine iletilen proje önerilerini kendi iç prosedürlerine göre incelemekte ve değerlendirmektedirler. Değerlendirme bilimsel yeterlilik esasına göre yapılmaktadır. Her iki kuruluş incelenen projeler hakkındaki kararlarını birbirlerine iletmekte, her iki tarafın da uygun bulduğu proje önerileri, ortak proje olarak yürürlüğe girmektedir.

Ortak projeler 3 en fazla yıl süreyle devam edecektir, bilim insanı ve bilgi değişimi yoluyla uygulanmaktadır. Proje öneri formu doldurulurken proje kapsamında yapılacak çalışma ziyaretlerinin sayı ve süresinin ayrıntılı ve gerekçeli olarak belirtilmesi gerekmektedir.

Projeler kapsamında yapılacak araştırmacı değişimlerinde, kabul eden taraf konaklama, yeme-içme ve yerel seyahat masraflarını üstlenmekte, gönderen taraf ise uluslararası seyahat masraflarını karşılamaktadır. Masraflar konusunda taraflarca sağlanacak miktarlar aşağıda yer almaktadır:

Türkiye’ye gelen Moğol araştırmacılar için;

Bir üniversitenin misafirhanesinde veya buna eşdeğer bir yerdeki konaklama masrafları, ayrıca,

20 EURO/gün (Türk Lirası karşılığı)

 

Moğolistan’a giden Türk araştırmacılar için:

Bir üniversitenin misafirhanesinde veya buna eşdeğer bir yerdeki konaklama masrafları,

Ayrıca,

  • Kısa süreli ziyaretlerde (14 güne kadar)                   7000 Tugrik /gün
  • Uzun süreli ziyaretlerde (2 aya kadar)                      5000 Tugrik /gün

 

İkili işbirliği projelerinde yurt dışı seyahat desteğinin yanı sıra, TÜBİTAK, Türk tarafına ayrıca araştırma desteği de verilebilmektedir.

Söz konusu işbirliği çerçevesinde TÜBİTAK’a proje önermek isteyenler başvurularını http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/ üzerinden yapabilirler.

 

Çağrı detaylarına http://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/ikili-proje-destekleri/2526/icerik-2526-mogolistan-bilimler-akademisi-mas-ile-ikili-isbirligi-programi linkinden ulaşabilirsiniz.