TÜBİTAK – SAS (Slovakya Bilimler Akademisi) İkili İşbirliği Çağrısı Yayınlanmıştır - 13 02 2019

TÜBİTAK ile Slovakya Bilimler Akademisi (SAS) arasındaki işbirliği çerçevesinde Türk ve Slovak bilim insanları arasında ortak projeler desteklenmektir. TÜBİTAK-SAS işbirliği projelerine yurtdışı seyahat desteğinin yanı sıra Türk tarafına talep edilmesi durumunda TÜBİTAK tarafından ayrıca araştırma desteği de verilebilmektedir. Ortak proje önerme ve destekleme koşulları aşağıda yer almaktadır:

Ortak araştırma projesi önermek isteyen Türk bilim insanlarının projeyi birlikte gerçekleştirecekleri bir Slovak araştırma kuruluşunda çalışan araştırmacı(lar) ile “proje ortağı” olarak anlaşmaları gerekmektedir.

Türkiye'deki proje ortaklarının proje başvurularını http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/ üzerinden incelenmek üzere TÜBİTAK'a, Slovak proje ortaklarının ise Slovak Bilimler Akademisi’nden temin edecekleri proje öneri formunu doldurarak Slovak Bilimler Akademisi’ne eşzamanlı olarak teslim etmeleri gerekmektedir. Tek taraflı başvurular kabul edilmemektedir.

 

Ortak projeler 3 yılı aşmayacak şekilde olmakta, projeler bilim insanı ve bilgi değişimi yoluyla uygulanmaktadır. Proje öneri formu doldurulurken proje kapsamında yapılacak çalışma ziyaretlerinin sayı ve süresinin ayrıntılı ve gerekçeli olarak belirtilmesi gerekmektedir.

Projeler kapsamında yapılacak araştırmacı değişimlerinde, Kabul Eden Taraf konaklama, yeme-içme ve yerel seyahat masraflarını üstlenmekte, Gönderen Taraf ise uluslararası seyahat masraflarını karşılamaktadır. Bu miktar yukarıda anılan Uygulama Programı uyarınca,

Türkiye’ye gelen Slovak araştırmacılar için:

  • Bir üniversite misafirhanesinde veya eşdeğerinde ücretsiz konaklama, 20 EUR/gün (Türk Lirası karşılığı)

Slovakya’ya giden Türk araştırmacılar için:

  • Akademi misafirhanesinde veya eşdeğer otelde ücretsiz konaklama,
  • Kısa süreli ziyaretlerde (14 güne kadar)                 551 Sk
  • Uzun süreli ziyaretlerde                                            8 500 Sk                    

 

İkili işbirliği projelerine yurt dışı seyahat desteğinin yanı sıra Türk tarafına TÜBİTAK tarafından ayrıca araştırma desteği de verilmektedir.

Çağrı detaylarına http://www.tubitak.gov.tr/tr/icerik-2540-slovak-bilimler-akademisi-sas-ile-tematik-isbirligi-programi linkinden ulaşabilirsiniz.

Söz konusu işbirliği çerçevesinde TÜBİTAK’a proje önermek isteyenler başvurularını http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/ üzerinden 2513 kodlu programın başvuru sürecini takip ederek yapabilirler.