TÜBİTAK – BAS (Bulgaristan Bilimler Akademisi) İkili İşbirliği Çağrısı Yayınlanmıştır - 13 02 2019

TÜBİTAK ile Bulgaristan Bilimler Akademisi (BAS) arasındaki işbirliği çerçevesinde Türk ve Bulgar bilim insanları arasında ortak projeler desteklenmektir. TÜBİTAK-BAS işbirliği projelerine yurtdışı seyahat desteğinin yanı sıra Türk tarafına talep edilmesi durumunda TÜBİTAK tarafından ayrıca araştırma desteği de verilebilmektedir.

TÜBİTAK'a yapılacak proje başvurularının http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/ üzerinden yapılması gerekmektedir. Ortak araştırma projesi önerme ve destekleme koşulları aşağıda yer almaktadır:

 

Ortak araştırma projesi önermek isteyen Türk bilim insanlarının, projeyi birlikte gerçekleştirecekleri  BAS'a üye ve/veya bağlı bir araştırma kuruluşunda çalışan Bulgar araştırmacı(lar) ile "proje ortağı" olarak anlaşmaları gerekmektedir.

 

Türkiye'deki proje ortaklarının proje başvurularını http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/ üzerinden incelenmek üzere TÜBİTAK'a, Bulgar proje ortaklarının ise Bulgaristan Bilimler Akademisi’nden temin edecekleri proje öneri formlarını doldurarak Bulgaristan Bilimler Akademisi’ne teslim etmeleri gerekmektedir. Tek taraflı başvurular kabul edilmemektedir.

 

Projeler bilim insanı ve bilgi değişimi yoluyla uygulanmaktadır. Proje öneri formu doldurulurken proje kapsamında karşılıklı talep edilen araştırmacı değişimi süre ve sayısının ayrıntılı ve gerekçeli olarak belirtilmesi gerekmektedir.

Projeler kapsamında yapılan bilim insanı değişimlerinde Kabul Eden Taraf konaklama ve yeme-içme masraflarını üstlenmekte, Gönderen Taraf ise uluslararası seyahat masraflarını karşılamaktadır. Bu miktar Program uyarınca,

Türkiye’ye gelen Bulgar araştırmacılar için:

Bir üniversite misafirhanesinde veya eşdeğerinde konaklama masrafları ve ayrıca 20 EUR/gün (Türk Lirası karşılığı)

 

Bulgaristan’a giden Türk araştırmacılar için:

Kısa süreli ziyaretlerde (25 güne kadar) 20 Leva/gün

Konaklama : 22 USD Dolarına kadar/gün (Leva karşılığı)

Uzun süreli ziyaretlerde (3 aya kadar) 365 Leva/ay

Konaklama : 22 USD Dolarına kadar/gün (Leva karşılığı)

 

Söz konusu işbirliği çerçevesinde TÜBİTAK’a proje önermek isteyenler başvurularını http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/ üzerinden yapabilirler.

Çağrı detaylarına http://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/ikili-proje-destekleri/2502/icerik-2502-bulgaristan-bilimler-akademisi-bas-ile-ikili-isbirligi-programi linkinden ulaşabilirsiniz.