2237-Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı
05.03.2019

Sayın Araştırmacı,

16-17 Mayıs 2019 tarihlerinde Atılım Üniversitesi Kadriye Zaim Toplantı Salonunda TÜBİTAK-BİDEB bünyesindeki “2237-Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı” desteği ile düzenlenecek olan eğitimin amacı; yeterliliğini almış ve tez önerisi kabul edilmiş doktora öğrencileri ile herhangi bir kurumda çalışan doktora derecesine sahip araştırmacıların TÜBİTAK ARDEB ve Uluslararası İkili İşbirliği Programlarında proje hazırlama konusunda eğitiminin düzenlenmesidir. Bu amaçla, önerilen eğitim programı ile araştırmacıların proje yazma konusunda bilgilendirilmeleri, çalışma dökümanlarının tanıtımı, proje konsorsiyumlarına katılımı, proje fikri oluşturma ve proje sunma kapasitesinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. 

Etkinliğin Kapsamı:

TÜBİTAK-BİDEB bünyesindeki "2237-Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı" katkısı ile gerçekleştirilecek olan “TÜBİTAK - ARDEB ve Uluslararası İkili İşbirliği Programları Eğitimi” ülkemizin tüm üniversitelerindeki öğretim üyelerini ve doktora yeterlilik aşamasını geçmiş doktora öğrencilerini kapsamaktadır ve 45 katılımcının başvurular arasından seçilmesi planlanmaktadır.

Etkinliğin Yeri:

Atılım Üniversitesi Kadriye Zaim Toplantı Salonu;

Adres: Atılım Üniversitesi, Kızılcaşar Mahallesi, 06830 İncek - Ankara - Türkiye 

Başvuru:

Katılımcılar başvurularını aşağıda bulunan word dökümanını doldurarak CV’leri ile birlikte argedatto@atilim.edu.tr adresine 10 Mayıs 2019 Tarihi mesai bitimine (17:00) kadar göndererek gerçekleştireceklerdir.

Etkinlik için katılımcı seçiminde TÜBİTAK tarafından belirlenen kriterler dikkate alınacaktır. Adayların seçiminde başvuru formundaki bilgiler ve ekte gönderecekleri özgeçmiş ve yayınlar listesi dikkate alınacaktır.

16-17 Mayıs 2019 tarihleri arasında düzenlenecek olan “TÜBİTAK ARDEB ve Uluslararası İkili İşbirliği Programları Eğitimi”  ne katılmak isteyen ve aşağıdaki şartları sağlayan araştırmacılar başvuru formunu doldurarak  argedatto@atilim.edu.tr adresine mail atması halinde başvuruları değerlendirmeye alınacaktır.

 

Katılımcılarda aranan koşullar ;

a. Yeterliliğini almış ve tez önerisi kabul edilmiş doktora öğrencileri ile herhangi bir kurumda çalışan doktora derecesi veya tıpta/diş hekimliğinde uzmanlık derecesine sahip araştırmacı olması,

b. Etkinliğe bir proje önerisi ile katılıyor olması,

c. Yukarıda belirtilen araştırma projelerinden herhangi birini yürütmüyor/yürütmemiş olması, (Tercihen, sunduğu TÜBİTAK Araştırma Projesi önerisi olumsuz sonuçlanmış olması.)

ç. Daha önce bu program kapsamında desteklenen bir eğitim etkinliğine katılmamış olması,

d. Seçilecek katılımcıların tercihen dengeli dağılımlı (farklı okul/kurum/şehirlere göre) olması,

e. Katılımcıların TÜBİTAK-Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) Veri Tabanına kayıtlı olması.

 

Etkinlik Koordinatörü:

Doç.Dr. Yılser Devrim

ARGEDA-TTO Direktörü

Tel: 0312 586 88 92

e-mail:  yilser.devrim@atilim.edu.tr

 

İrtibat:

ARGEDA-TTO 

Tuğba Toker

e-mail: tugba.toker@atilim.edu.tr

Tel: 0312 586 88 04

Nihan Gökcan

e-mail: nihan.ertuzun@atilim.edu.tr

Tel: 0312 586 88 06

 

Ayrıntılı bilgi için: https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/3835/2237-b_2019_yili_cagri_duyurusu.pdf