Değerli Araştırmacılar,

01 Mart 2019 tarihli duyurumuzda da belirtildiği üzere; Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından yürütülmekte olan programlar çerçevesinde (1002-Hızlı Destek Programı hariç), Sosyal ve Beşeri Bilimler alanındaki projeler kapsamında yapılacak yurt dışı saha çalışmalarına destek verilecektir. İlgili programlara başvuru yapılırken doldurulması gereken Başvuru Formu’nun eki olan “EK-2 Bütçe ve Gerekçesi” dokümanı yurt dışı saha çalışmalarına ilişkin bütçe kalemini içerecek şekilde güncellenmiş olup, yapılacak başvurularda güncel formun kullanılması beklenmektedir.

 

Saygılarımızla,