TEYDEB tarafından yürütülen destek programlarından; 1501-Sanayi Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı Uygulama Esasları, 1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı Uygulama Esasları, 1509-Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Uygulama Esasları ve 1511-Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı Uygulama Esaslarının bazı maddelerinde düzenlemeler yapıldı.


Yeni düzenlemeler şu şekildedir:

  • Ön ödeme değişikliği: TEYDEB destek programları kapsamında kuruluşlar tarafından düzenlenen senetler de teminat olarak kabul edilecek ve kuruluşlara senet karşılığı proje bazında bir defaya mahsus 150.000 TL ön ödeme yapılabilecektir. Birden fazla projesi olan kuruluşlara, ön ödeme işlemi tamamlandıktan sonra diğer projesi için de senet karşılığı ön ödeme yapılabilecektir. Düzenleme, 1 Temmuz 2019 tarihinden sonra destek kararı verilen projelerde uygulanmaya başlanacak ve 1501, 1507, 1509 ve 1511 Programlarının tamamı için geçerli olacaktır.

 

  • Destek oranı değişikliği: Firmalara, projeleri kapsamında kullanacakları alet, teçhizat ve yazılımların yerli malı belgesine sahip olması durumunda, %15 oranında ek destek verilecektir. 1501, 1507 ve 1511 Programlarının tamamı için geçerli olan bu düzenleme, 1 Ekim 2019 tarihinden sonra TÜBİTAK’a sunulan dönem raporlarından başlayarak uygulanacaktır.

 

  • Ön kayıt değişikliği: Her bir proje başvurusu için ön kayıt zorunluluğu kaldırılarak, Kuruluş Bazlı Ön Kayıt Sistemi’ne geçilecektir. Kuruluşlar, TÜBİTAK’a kayıt olduktan sonra kuruluş bilgilerinde değişiklik olmadığı sürece proje başvurusu yapabileceklerdir. Kuruluş bilgilerinde değişiklik olması halinde sadece bu değişiklikler TÜBİTAK’a bildirilecektir. Bu uygulama 1501, 1507, 1509 ve 1511 Programlarının tamamı için geçerli olacak ve 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

 

  • Dönem raporu değişikliği: Yapılan değişiklikle ortaklı projelerde dönem raporu her ortak tarafından ayrı ayrı gönderilmeyecek, dönem raporu sadece muhatap kuruluş tarafından gönderilecektir. Bu uygulama 1 Ekim 2019 tarihinden sonra TÜBİTAK’a sunulan dönem raporlarından başlayarak uygulanacaktır.

 

  • Ekonomik fizibilite raporu değişikliği: Kuruluşların, detaylı pazar araştırması, pazar ve rakip analizleri, müşteri ihtiyaçları vb. hususlarını içeren ekonomik fizibilite raporunu proje önerisi ekinde sunmaları halinde, ekonomik fizibilite raporunun hazırlanması için alınan hizmet 20.000 TL’ye kadar destek kapsamına alınabilecektir. 1501 ve 1511 kodlu destek programlarında, proje bütçesinin 5.000.000 TL ve üzeri olması halinde ekonomik fizibilite raporunun hazırlanması zorunlu olacaktır. Belge tarihi, proje destek başlangıç tarihinden en fazla üç ay öncesine kadar olan ekonomik fizibilite raporuna ait maliyetler desteklenecektir. 1501, 1507, 1509 ve 1511 Programlarının tamamı için geçerli olan bu düzenleme, 1 Temmuz 2019 tarihinden sonra yapılan proje başvurularından başlayarak uygulanacaktır.