T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında “Yaratıcı Endüstriler” ve “Araştırma ve Geliştirme” çağrılarına son başvuru 29 Mayıs 2019!
17.04.2019

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulanan, Avrupa Birliği ve ülkemiz eş-finansmanıyla oluşturulan  Rekabetçi Sektörler Programı (RSP) kapsamında “Yaratıcı Endüstriler” ve “Araştırma ve Geliştirme” başlıkları ile Türkiye’nin 81 ilini de kapsayan yeni bir proje teklif çağrısına çıkılmıştır.

2014 – 2020 yıllarını kapsayan ikinci dönemde Türkiye’nin tamamında uygulanan “Rekabetçilik ve Yenilik Operasyonel Programı” için yaklaşık 300 milyon Avro bütçe ayrıldı. Yeni Program kapsamında 230 milyon Avro bütçeli 33 projelik bir portföy oluşturuldu.

Programın yeni döneminde, ülkemizin sanayi üretiminde verimliliğinin artırılması, KOBİ’lerin girdi maliyetlerinin düşürülmesi ve cari açığın azaltılmasına katkı sağlanması hedeflemektedir. Program kapsamında finanse edilmesi muhtemel projelerin öncelikle bu üç temel hedefe hizmet etmesi beklenecektir.

Yeni dönem, aşağıda belirtilen dört ana faaliyet alanını kapsamaktadır.

• İmalat Sanayii

• Hizmetler ve Yaratıcı Endüstriler

• Araştırma ve Geliştirme

• Teknoloji Transferi ve Ticarileştirme

“Yaratıcı Endüstriler” ve “Araştırma ve Geliştirme” başlıklarında çıkılan ve toplam bütçeleri sırasıyla 20 ve 30 milyon Avro olan çağrıya başvurular 1 Nisan – 29 Mayıs 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.

 

Detaylı bilgi için: https://rekabetcisektorler.sanayi.gov.tr/tr/projecagri/