T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında “Yaratıcı Endüstriler” ve “Araştırma ve Geliştirme” çağrılarına son başvuru 29 Mayıs 2019! - 17 04 2019

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulanan, Avrupa Birliği ve ülkemiz eş-finansmanıyla oluşturulan  Rekabetçi Sektörler Programı (RSP) kapsamında “Yaratıcı Endüstriler” ve “Araştırma ve Geliştirme” başlıkları ile Türkiye’nin 81 ilini de kapsayan yeni bir proje teklif çağrısına çıkılmıştır.

2014 – 2020 yıllarını kapsayan ikinci dönemde Türkiye’nin tamamında uygulanan “Rekabetçilik ve Yenilik Operasyonel Programı” için yaklaşık 300 milyon Avro bütçe ayrıldı. Yeni Program kapsamında 230 milyon Avro bütçeli 33 projelik bir portföy oluşturuldu.

Programın yeni döneminde, ülkemizin sanayi üretiminde verimliliğinin artırılması, KOBİ’lerin girdi maliyetlerinin düşürülmesi ve cari açığın azaltılmasına katkı sağlanması hedeflemektedir. Program kapsamında finanse edilmesi muhtemel projelerin öncelikle bu üç temel hedefe hizmet etmesi beklenecektir.

Yeni dönem, aşağıda belirtilen dört ana faaliyet alanını kapsamaktadır.

• İmalat Sanayii

• Hizmetler ve Yaratıcı Endüstriler

• Araştırma ve Geliştirme

• Teknoloji Transferi ve Ticarileştirme

“Yaratıcı Endüstriler” ve “Araştırma ve Geliştirme” başlıklarında çıkılan ve toplam bütçeleri sırasıyla 20 ve 30 milyon Avro olan çağrıya başvurular 1 Nisan – 29 Mayıs 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.

 

Detaylı bilgi için: https://rekabetcisektorler.sanayi.gov.tr/tr/projecagri/ App\Announcement Object ( [casts:protected] => Array ( [start] => datetime [end] => datetime ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 6572 [site_id] => 229 [title_tr] => T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında “Yaratıcı Endüstriler” ve “Araştırma ve Geliştirme” çağrılarına son başvuru 29 Mayıs 2019! [title_en] => [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulanan, Avrupa Birliği ve ülkemiz eş-finansmanıyla oluşturulan  Rekabetçi Sektörler Programı (RSP) kapsamında “Yaratıcı Endüstriler” ve “Araştırma ve Geliştirme” başlıkları ile Türkiye’nin 81 ilini de kapsayan yeni bir proje teklif çağrısına çıkılmıştır.

2014 – 2020 yıllarını kapsayan ikinci dönemde Türkiye’nin tamamında uygulanan “Rekabetçilik ve Yenilik Operasyonel Programı” için yaklaşık 300 milyon Avro bütçe ayrıldı. Yeni Program kapsamında 230 milyon Avro bütçeli 33 projelik bir portföy oluşturuldu.

Programın yeni döneminde, ülkemizin sanayi üretiminde verimliliğinin artırılması, KOBİ’lerin girdi maliyetlerinin düşürülmesi ve cari açığın azaltılmasına katkı sağlanması hedeflemektedir. Program kapsamında finanse edilmesi muhtemel projelerin öncelikle bu üç temel hedefe hizmet etmesi beklenecektir.

Yeni dönem, aşağıda belirtilen dört ana faaliyet alanını kapsamaktadır.

• İmalat Sanayii

• Hizmetler ve Yaratıcı Endüstriler

• Araştırma ve Geliştirme

• Teknoloji Transferi ve Ticarileştirme

“Yaratıcı Endüstriler” ve “Araştırma ve Geliştirme” başlıklarında çıkılan ve toplam bütçeleri sırasıyla 20 ve 30 milyon Avro olan çağrıya başvurular 1 Nisan – 29 Mayıs 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.

 

Detaylı bilgi için: https://rekabetcisektorler.sanayi.gov.tr/tr/projecagri/ 

) [content_en] => [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( [0] => /assets/img/duyurular.jpg ) [initialPreviewConfig] => Array ( [0] => stdClass Object *RECURSION* ) [target_url] => /assets/img/duyurular.jpg ) [start] => 2019-04-17 17:02:24 [end] => 2019-05-30 17:02:24 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [keywords_tr] => [keywords_en] => [keywords_ru] => [keywords_ar] => [created_at] => 2019-04-17 14:02:32 [updated_at] => 2019-04-17 14:03:26 [short_desc_tr] => Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulanan, Avrupa Birliği ve ülkemiz eş-finansmanıyla oluşturulan  Rekabetçi Sektörler Programı (RSP) kapsamında “Yaratıcı Endüstriler” ve “Araştırma ve Geliştirme” başlıkları ile Türkiye’nin 81 ilini de kapsayan yeni bir proje teklif çağrısına çıkılmıştır. [short_desc_en] => [short_desc_ru] => [short_desc_ar] => [status] => 1 [featured] => 1 [media_dir] => t-c--sanayi-ve-teknoloji-bakanligi,-rekabetci-sektorler-programi-kapsaminda-“yaratici-endustriler”-ve-“arastirma-ve-gelistirme”-cagrilarina-son-basvuru-29-mayis-2019!-1555509752 [old_url] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 239 [name_tr] => İdari Birimler [url] => idari-birimler [type] => ) [1] => Array ( [id] => 113 [name_tr] => Direktörlükler [url] => direktorlukler [type] => ) [2] => Array ( [id] => 229 [name_tr] => ARGEDA - Teknoloji Transfer Ofisi Direktörlüğü [url] => argeda-teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu [type] => ) ) ) [user] => [hide_side_menu] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 6572 [site_id] => 229 [title_tr] => T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında “Yaratıcı Endüstriler” ve “Araştırma ve Geliştirme” çağrılarına son başvuru 29 Mayıs 2019! [title_en] => [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"

Sanayi ve Teknoloji Bakanl\u0131\u011f\u0131 taraf\u0131ndan uygulanan, Avrupa Birli\u011fi ve ülkemiz e\u015f-finansman\u0131yla olu\u015fturulan  Rekabetçi Sektörler Program\u0131 (RSP) kapsam\u0131nda “Yarat\u0131c\u0131 Endüstriler” ve “Ara\u015ft\u0131rma ve Geli\u015ftirme” ba\u015fl\u0131klar\u0131 ile Türkiye’nin 81 ilini de kapsayan yeni bir proje teklif ça\u011fr\u0131s\u0131na ç\u0131k\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r.<\/p>\n\n

2014 – 2020 y\u0131llar\u0131n\u0131 kapsayan ikinci dönemde Türkiye’nin tamam\u0131nda uygulanan “Rekabetçilik ve Yenilik Operasyonel Program\u0131” için yakla\u015f\u0131k 300 milyon Avro bütçe ayr\u0131ld\u0131. Yeni Program kapsam\u0131nda 230 milyon Avro bütçeli 33 projelik bir portföy olu\u015fturuldu.<\/p>\n\n

Program\u0131n yeni döneminde, ülkemizin sanayi üretiminde verimlili\u011finin art\u0131r\u0131lmas\u0131, KOB\u0130’lerin girdi maliyetlerinin dü\u015fürülmesi ve cari aç\u0131\u011f\u0131n azalt\u0131lmas\u0131na katk\u0131 sa\u011flanmas\u0131 hedeflemektedir. Program kapsam\u0131nda finanse edilmesi muhtemel projelerin öncelikle bu üç temel hedefe hizmet etmesi beklenecektir.<\/p>\n\n

Yeni dönem, a\u015fa\u011f\u0131da belirtilen dört ana faaliyet alan\u0131n\u0131 kapsamaktad\u0131r.<\/p>\n\n

• \u0130malat Sanayii<\/p>\n\n

• Hizmetler ve Yarat\u0131c\u0131 Endüstriler<\/p>\n\n

• Ara\u015ft\u0131rma ve Geli\u015ftirme<\/p>\n\n

• Teknoloji Transferi ve Ticarile\u015ftirme<\/p>\n\n

“Yarat\u0131c\u0131 Endüstriler” ve “Ara\u015ft\u0131rma ve Geli\u015ftirme” ba\u015fl\u0131klar\u0131nda ç\u0131k\u0131lan ve toplam bütçeleri s\u0131ras\u0131yla 20 ve 30 milyon Avro olan ça\u011fr\u0131ya ba\u015fvurular 1 Nisan – 29 May\u0131s 2019<\/strong> tarihleri aras\u0131nda yap\u0131lacakt\u0131r.<\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

Detayl\u0131 bilgi için: https:\/\/rekabetcisektorler.sanayi.gov.tr\/tr\/projecagri\/ <\/a><\/p>"} [content_en] => [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {"initialPreview":["\/uploads\/announcements\/t-c--sanayi-ve-teknoloji-bakanligi,-rekabetci-sektorler-programi-kapsaminda-\u201cyaratici-endustriler\u201d-ve-\u201carastirma-ve-gelistirme\u201d-cagrilarina-son-basvuru-29-mayis-2019!-1555509752\/1555509731-D3IJM9wXkAAyQNQ.JPG"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":132224,"extra":{"file":"\/uploads\/announcements\/t-c--sanayi-ve-teknoloji-bakanligi,-rekabetci-sektorler-programi-kapsaminda-\u201cyaratici-endustriler\u201d-ve-\u201carastirma-ve-gelistirme\u201d-cagrilarina-son-basvuru-29-mayis-2019!-1555509752\/1555509731-D3IJM9wXkAAyQNQ.JPG"},"caption":"1555509731-D3IJM9wXkAAyQNQ.JPG","width":"857px","height":"1200px","key":0,"target_url":"\/uploads\/announcements\/t-c--sanayi-ve-teknoloji-bakanligi,-rekabetci-sektorler-programi-kapsaminda-\u201cyaratici-endustriler\u201d-ve-\u201carastirma-ve-gelistirme\u201d-cagrilarina-son-basvuru-29-mayis-2019!-1555509752\/1555509731-D3IJM9wXkAAyQNQ.JPG"}]} [start] => 2019-04-17 17:02:24 [end] => 2019-05-30 17:02:24 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [keywords_tr] => [keywords_en] => [keywords_ru] => [keywords_ar] => [created_at] => 2019-04-17 14:02:32 [updated_at] => 2019-04-17 14:03:26 [short_desc_tr] => Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulanan, Avrupa Birliği ve ülkemiz eş-finansmanıyla oluşturulan  Rekabetçi Sektörler Programı (RSP) kapsamında “Yaratıcı Endüstriler” ve “Araştırma ve Geliştirme” başlıkları ile Türkiye’nin 81 ilini de kapsayan yeni bir proje teklif çağrısına çıkılmıştır. [short_desc_en] => [short_desc_ru] => [short_desc_ar] => [status] => 1 [featured] => 1 [media_dir] => t-c--sanayi-ve-teknoloji-bakanligi,-rekabetci-sektorler-programi-kapsaminda-“yaratici-endustriler”-ve-“arastirma-ve-gelistirme”-cagrilarina-son-basvuru-29-mayis-2019!-1555509752 [old_url] => ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 229 [name_tr] => ARGEDA - Teknoloji Transfer Ofisi Direktörlüğü [name_en] => Directorate of ARGEDA Technology Transfer Office [name_ru] => [name_ar] => [slug_tr] => argeda-teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu [slug_en] => directorate-of-argeda-technology-transfer-office [slug_ru] => [slug_ar] => [sort] => 0 [images] => {"head":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/argeda---teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu\/1519302419-argeda.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":102813,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/argeda---teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu\/1519302419-argeda.jpg"},"caption":"1519302419-argeda.jpg","width":"1960px","height":"500px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/argeda---teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu\/1519302419-argeda.jpg"}]},"card":{"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]}} [active] => 1 [created_at] => 2017-11-23 11:02:00 [updated_at] => 2019-03-18 10:39:20 [type_id] => 16 [google] => [default_lang] => tr [langs] => ["tr","en"] [parent_id] => 113 [lft] => 216 [rgt] => 217 [depth] => 3 [color] => [url] => argeda-teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu [home_page_id] => 1309 [atacs_id] => [parent] => 0 [master_id] => [doctorate_id] => [socials] => {"facebook":null,"twitter":null,"linkedin":null,"instagram":null,"vimeo":null,"youtube":null,"google-plus":null} [list_type] => card [site_admin] => Doç.Dr. Yılser Devrim [admin_phone] => +90 (312) 586 88 92 [admin_email] => yilser.devrim@atilim.edu.tr [show_leaves] => 0 [external_link] => [hide_events] => 0 [hide_announcements] => 0 [hide_news] => 0 [not_program] => 0 [old_id] => [old_cat_id] => [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [scripts] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 229 [name_tr] => ARGEDA - Teknoloji Transfer Ofisi Direktörlüğü [name_en] => Directorate of ARGEDA Technology Transfer Office [name_ru] => [name_ar] => [slug_tr] => argeda-teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu [slug_en] => directorate-of-argeda-technology-transfer-office [slug_ru] => [slug_ar] => [sort] => 0 [images] => {"head":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/argeda---teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu\/1519302419-argeda.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":102813,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/argeda---teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu\/1519302419-argeda.jpg"},"caption":"1519302419-argeda.jpg","width":"1960px","height":"500px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/argeda---teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu\/1519302419-argeda.jpg"}]},"card":{"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]}} [active] => 1 [created_at] => 2017-11-23 11:02:00 [updated_at] => 2019-03-18 10:39:20 [type_id] => 16 [google] => [default_lang] => tr [langs] => ["tr","en"] [parent_id] => 113 [lft] => 216 [rgt] => 217 [depth] => 3 [color] => [url] => argeda-teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu [home_page_id] => 1309 [atacs_id] => [parent] => 0 [master_id] => [doctorate_id] => [socials] => {"facebook":null,"twitter":null,"linkedin":null,"instagram":null,"vimeo":null,"youtube":null,"google-plus":null} [list_type] => card [site_admin] => Doç.Dr. Yılser Devrim [admin_phone] => +90 (312) 586 88 92 [admin_email] => yilser.devrim@atilim.edu.tr [show_leaves] => 0 [external_link] => [hide_events] => 0 [hide_announcements] => 0 [hide_news] => 0 [not_program] => 0 [old_id] => [old_cat_id] => [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [scripts] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [type] => App\SiteType Object ( [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 16 [title] => Direktörlükler [slug] => direktorlukler [created_at] => 2017-10-14 14:56:17 [updated_at] => 2018-07-27 08:42:18 [label_tr] => Direktörlükler [label_en] => Directorates [label_ru] => [label_ar] => [dep_label_tr] => Personeller [dep_label_en] => [dep_label_ru] => [dep_label_ar] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 16 [title] => Direktörlükler [slug] => direktorlukler [created_at] => 2017-10-14 14:56:17 [updated_at] => 2018-07-27 08:42:18 [label_tr] => Direktörlükler [label_en] => Directorates [label_ru] => [label_ar] => [dep_label_tr] => Personeller [dep_label_en] => [dep_label_ru] => [dep_label_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) 1