TechAnkara Mentorluk Programları 2019 Açıldı - 22 04 2019

Ankara'nın girişimcilik ekosisteminin uluslararası ölçekte dinamizm kazanmasına destek ve genç istihdamının artırılmasına katkı sağlamak üzere Ankara Kalkınma Ajansı bünyesinde kurulan TechAnkara Girişimcilik Merkezi faaliyetlerine devam etmektedir.

Bu kapsamda, Ankara'da, başta teknoloji odaklı olmak üzere girişimcilerin ihtiyaçlarına yönelik olarak mevcut "mentor havuzu"nun genişletilmesi ve girişimlere destek sağlanması amacıyla; 2018 yılında “kadın girişimcilik” ve “teknoloji ticarileştirme” başlıklarında mentorluk programları oluşturulmuş, programlar başarıyla uygulanmıştır. Edinilen tecrübeler doğrultusunda 2019 yılında da “TechAnkara Kadın Girişimcilik Mentorluk Programı” ve “TechAnkara Teknoloji Ticarileştirme Mentorluk Programı” uygulanacaktır.

Programa başvurular TechAnkara Girişimcilik Portalı üzerinden gerçekleştirilecektir. (www.girisimci.ankaraka.org.tr). 1 Temmuz 2019 – 29 Kasım 2019 tarihleri arasında mentor ile her biri 4 saatlik toplam 6 seansın gerçekleşmesinin beklendiği programlara katılım ücretsiz olup kontenjanla sınırlıdır.

Mentorluk Programları için son başvuru tarihi 14 Haziran 2019 saat 23:59 olarak belirlenmiştir.

Takvim

  • Başvuru: 18 Nisan – 14 Haziran 2019 (23.59)
  • Eşleştirme: 15 Haziran – 28 Haziran 2019
  • Mentor-Girişimci Görüşmeleri: 1 Temmuz – 29 Kasım 2019

Ayrıntılı bilgi için: https://www.ankaraka.org.tr/tr/techankara-mentorluk-programlari-2019-acildi_4459.htmlApp\Announcement Object ( [casts:protected] => Array ( [start] => datetime [end] => datetime ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 6577 [site_id] => 229 [title_tr] => TechAnkara Mentorluk Programları 2019 Açıldı [title_en] => [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Ankara'nın girişimcilik ekosisteminin uluslararası ölçekte dinamizm kazanmasına destek ve genç istihdamının artırılmasına katkı sağlamak üzere Ankara Kalkınma Ajansı bünyesinde kurulan TechAnkara Girişimcilik Merkezi faaliyetlerine devam etmektedir.

Bu kapsamda, Ankara'da, başta teknoloji odaklı olmak üzere girişimcilerin ihtiyaçlarına yönelik olarak mevcut "mentor havuzu"nun genişletilmesi ve girişimlere destek sağlanması amacıyla; 2018 yılında “kadın girişimcilik” ve “teknoloji ticarileştirme” başlıklarında mentorluk programları oluşturulmuş, programlar başarıyla uygulanmıştır. Edinilen tecrübeler doğrultusunda 2019 yılında da “TechAnkara Kadın Girişimcilik Mentorluk Programı” ve “TechAnkara Teknoloji Ticarileştirme Mentorluk Programı” uygulanacaktır.

Programa başvurular TechAnkara Girişimcilik Portalı üzerinden gerçekleştirilecektir. (www.girisimci.ankaraka.org.tr). 1 Temmuz 2019 – 29 Kasım 2019 tarihleri arasında mentor ile her biri 4 saatlik toplam 6 seansın gerçekleşmesinin beklendiği programlara katılım ücretsiz olup kontenjanla sınırlıdır.

Mentorluk Programları için son başvuru tarihi 14 Haziran 2019 saat 23:59 olarak belirlenmiştir.

Takvim

  • Başvuru: 18 Nisan – 14 Haziran 2019 (23.59)
  • Eşleştirme: 15 Haziran – 28 Haziran 2019
  • Mentor-Girişimci Görüşmeleri: 1 Temmuz – 29 Kasım 2019

Ayrıntılı bilgi için: https://www.ankaraka.org.tr/tr/techankara-mentorluk-programlari-2019-acildi_4459.html

) [content_en] => [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( [0] => /assets/img/duyurular.jpg ) [initialPreviewConfig] => Array ( [0] => stdClass Object *RECURSION* ) [target_url] => /assets/img/duyurular.jpg ) [start] => 2019-04-22 11:17:50 [end] => 2020-01-01 11:17:50 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [keywords_tr] => [keywords_en] => [keywords_ru] => [keywords_ar] => [created_at] => 2019-04-22 08:18:24 [updated_at] => 2019-04-22 08:18:24 [short_desc_tr] => “TechAnkara Kadın Girişimcilik Mentorluk Programı” ve “TechAnkara Teknoloji Ticarileştirme Mentorluk Programı” [short_desc_en] => [short_desc_ru] => [short_desc_ar] => [status] => 1 [featured] => 1 [media_dir] => techankara-mentorluk-programlari-2019-acildi-1555921104 [old_url] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 239 [name_tr] => İdari Birimler [url] => idari-birimler [type] => ) [1] => Array ( [id] => 113 [name_tr] => Direktörlükler [url] => direktorlukler [type] => ) [2] => Array ( [id] => 229 [name_tr] => ARGEDA - Teknoloji Transfer Ofisi Direktörlüğü [url] => argeda-teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu [type] => ) ) ) [user] => [hide_side_menu] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 6577 [site_id] => 229 [title_tr] => TechAnkara Mentorluk Programları 2019 Açıldı [title_en] => [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"

Ankara'n\u0131n giri\u015fimcilik ekosisteminin uluslararas\u0131 ölçekte dinamizm kazanmas\u0131na destek ve genç istihdam\u0131n\u0131n art\u0131r\u0131lmas\u0131na katk\u0131 sa\u011flamak üzere Ankara Kalk\u0131nma Ajans\u0131 bünyesinde kurulan TechAnkara Giri\u015fimcilik Merkezi faaliyetlerine devam etmektedir.<\/p>\n\n

Bu kapsamda, Ankara'da, ba\u015fta teknoloji odakl\u0131 olmak üzere giri\u015fimcilerin ihtiyaçlar\u0131na yönelik olarak mevcut "mentor havuzu"nun geni\u015fletilmesi ve giri\u015fimlere destek sa\u011flanmas\u0131 amac\u0131yla; 2018 y\u0131l\u0131nda “kad\u0131n giri\u015fimcilik” ve “teknoloji ticarile\u015ftirme” ba\u015fl\u0131klar\u0131nda mentorluk programlar\u0131 olu\u015fturulmu\u015f, programlar ba\u015far\u0131yla uygulanm\u0131\u015ft\u0131r. Edinilen tecrübeler do\u011frultusunda 2019 y\u0131l\u0131nda da “TechAnkara<\/strong> Kad\u0131n Giri\u015fimcilik Mentorluk Program\u0131<\/strong>” ve “TechAnkara<\/strong> Teknoloji Ticarile\u015ftirme Mentorluk Program\u0131<\/strong>” uygulanacakt\u0131r.<\/p>\n\n

Programa ba\u015fvurular TechAnkara Giri\u015fimcilik Portal\u0131 üzerinden gerçekle\u015ftirilecektir. (www.girisimci.ankaraka.org.tr<\/a>). 1 Temmuz 2019 – 29 Kas\u0131m 2019 tarihleri aras\u0131nda mentor ile her biri 4 saatlik toplam 6 seans\u0131n gerçekle\u015fmesinin beklendi\u011fi programlara kat\u0131l\u0131m ücretsiz olup kontenjanla s\u0131n\u0131rl\u0131d\u0131r.<\/p>\n\n

Mentorluk Programlar\u0131 için son ba\u015fvuru tarihi 14 Haziran 2019<\/strong> saat 23:59<\/strong> olarak belirlenmi\u015ftir.<\/p>\n\n

Takvim<\/strong><\/h2>\n\n