KOBİ’lere Yönelik Sanayi-Akademi İşbirliğine Olanak Tanıyan IRASME Çağrısı Açıldı - 14 06 2019

IRASME ağının 24. çağrısı ile küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) inovasyon kapasitelerini artırmaya yönelik uluslararası araştırma, geliştirme ve yenilik projelerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Ülkemizin ilk kez yer aldığı ve 25 Eylül 2019 tarihine kadar açık kalacak olan çağrı ile  Almanya, Belçika, Çekya, Lüksemburg ve Rusya ile ikili ve çok taraflı işbirliğine olanak tanınmaktadır. Çağrıya ülkemizden yapılacak projelerde sanayi-akademi işbirliği tercih nedeni olmakla beraber çağrı ortağı en az 2 ülkenin yer aldığı KOBİ-KOBİ işbirliği projeleri desteklenebilecektir. 

Başarılı bulunan projelerde yer alan Türkiye'deki araştırma ekibi için TÜBİTAK tarafından proje süresi boyunca maksimum 1.000.000 TL (PTİ ve kurum hissesi hariç) araştırma desteği sağlanabilecektir. Maksimum proje süresi 36 ay olabilmektedir. Başvurularda her ülkeden en az 1 KOBİ’nin yer alması gerekmektedir ve toplam proje bütçesinin en az %50’si özel sektör ortaklarına ayrılmalıdır. 

Uluslararası çağrı metnine IRA-SME çağrı sayfasından, detaylı bilgilere ise çağrı sayfasından ve ulusal süreçler dokümanınından ulaşılabilir. 

Bilgi için;https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/kobilere-yonelik-sanayi-akademi-isbirligine-olanak-taniyan-irasme-cagrisi-acildiApp\Announcement Object ( [casts:protected] => Array ( [start] => datetime [end] => datetime ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 6705 [site_id] => 229 [title_tr] => KOBİ’lere Yönelik Sanayi-Akademi İşbirliğine Olanak Tanıyan IRASME Çağrısı Açıldı [title_en] => [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

IRASME ağının 24. çağrısı ile küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) inovasyon kapasitelerini artırmaya yönelik uluslararası araştırma, geliştirme ve yenilik projelerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Ülkemizin ilk kez yer aldığı ve 25 Eylül 2019 tarihine kadar açık kalacak olan çağrı ile  Almanya, Belçika, Çekya, Lüksemburg ve Rusya ile ikili ve çok taraflı işbirliğine olanak tanınmaktadır. Çağrıya ülkemizden yapılacak projelerde sanayi-akademi işbirliği tercih nedeni olmakla beraber çağrı ortağı en az 2 ülkenin yer aldığı KOBİ-KOBİ işbirliği projeleri desteklenebilecektir. 

Başarılı bulunan projelerde yer alan Türkiye'deki araştırma ekibi için TÜBİTAK tarafından proje süresi boyunca maksimum 1.000.000 TL (PTİ ve kurum hissesi hariç) araştırma desteği sağlanabilecektir. Maksimum proje süresi 36 ay olabilmektedir. Başvurularda her ülkeden en az 1 KOBİ’nin yer alması gerekmektedir ve toplam proje bütçesinin en az %50’si özel sektör ortaklarına ayrılmalıdır. 

Uluslararası çağrı metnine IRA-SME çağrı sayfasından, detaylı bilgilere ise çağrı sayfasından ve ulusal süreçler dokümanınından ulaşılabilir. 

Bilgi için;https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/kobilere-yonelik-sanayi-akademi-isbirligine-olanak-taniyan-irasme-cagrisi-acildi

) [content_en] => [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( [0] => /assets/img/duyurular.jpg ) [initialPreviewConfig] => Array ( [0] => stdClass Object *RECURSION* ) [target_url] => /assets/img/duyurular.jpg ) [start] => 2019-06-14 10:09:31 [end] => 2019-09-26 10:09:31 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [keywords_tr] => [keywords_en] => [keywords_ru] => [keywords_ar] => [created_at] => 2019-06-14 07:09:45 [updated_at] => 2019-06-14 07:09:45 [short_desc_tr] => IRASME ağının 24. çağrısı ile küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) inovasyon kapasitelerini artırmaya yönelik uluslararası araştırma, geliştirme ve yenilik projelerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır. [short_desc_en] => [short_desc_ru] => [short_desc_ar] => [status] => 1 [featured] => 1 [media_dir] => kobi’lere-yonelik-sanayi-akademi-isbirligine-olanak-taniyan-irasme-cagrisi-acildi-1560496185 [old_url] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 239 [name_tr] => İdari Birimler [url] => idari-birimler [type] => ) [1] => Array ( [id] => 113 [name_tr] => Direktörlükler [url] => direktorlukler [type] => ) [2] => Array ( [id] => 229 [name_tr] => ARGEDA - Teknoloji Transfer Ofisi Direktörlüğü [url] => argeda-teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu [type] => ) ) ) [user] => [hide_side_menu] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 6705 [site_id] => 229 [title_tr] => KOBİ’lere Yönelik Sanayi-Akademi İşbirliğine Olanak Tanıyan IRASME Çağrısı Açıldı [title_en] => [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"

IRASME a\u011f\u0131n\u0131n 24. ça\u011fr\u0131s\u0131 ile küçük ve orta ölçekli i\u015fletmelerin (KOB\u0130) inovasyon kapasitelerini art\u0131rmaya yönelik uluslararas\u0131 ara\u015ft\u0131rma, geli\u015ftirme ve yenilik projelerinin desteklenmesi amaçlanmaktad\u0131r.<\/p>\n\n

Ülkemizin ilk kez yer ald\u0131\u011f\u0131 ve 25 Eylül 2019 tarihine kadar aç\u0131k kalacak olan ça\u011fr\u0131 ile  Almanya, Belçika, Çekya, Lüksemburg ve Rusya ile ikili ve çok tarafl\u0131 i\u015fbirli\u011fine olanak tan\u0131nmaktad\u0131r. Ça\u011fr\u0131ya ülkemizden yap\u0131lacak projelerde sanayi-akademi i\u015fbirli\u011fi <\/strong>tercih nedeni olmakla beraber ça\u011fr\u0131 orta\u011f\u0131 en az 2 ülkenin yer ald\u0131\u011f\u0131 KOB\u0130-KOB\u0130 i\u015fbirli\u011fi projeleri desteklenebilecektir. <\/p>\n\n

Ba\u015far\u0131l\u0131 bulunan projelerde yer alan Türkiye'deki ara\u015ft\u0131rma ekibi için TÜB\u0130TAK taraf\u0131ndan proje süresi boyunca maksimum 1.000.000 TL (PT\u0130 ve kurum hissesi hariç) ara\u015ft\u0131rma deste\u011fi sa\u011flanabilecektir. Maksimum proje süresi 36 ay olabilmektedir. Ba\u015fvurularda her ülkeden en az 1 KOB\u0130’nin yer almas\u0131 gerekmektedir ve toplam proje bütçesinin en az %50’si özel sektör ortaklar\u0131na ayr\u0131lmal\u0131d\u0131r. <\/p>\n\n

Uluslararas\u0131 ça\u011fr\u0131 metnine IRA-SME ça\u011fr\u0131 sayfas\u0131<\/a>ndan, detayl\u0131 bilgilere ise ça\u011fr\u0131 sayfas\u0131<\/a>ndan ve ulusal süreçler doküman\u0131<\/a>n\u0131ndan ula\u015f\u0131labilir. <\/p>\n\n

Bilgi için;https:\/\/www.tubitak.gov.tr\/tr\/duyuru\/kobilere-yonelik-sanayi-akademi-isbirligine-olanak-taniyan-irasme-cagrisi-acildi<\/a><\/p>"} [content_en] => [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {"initialPreview":["\/uploads\/announcements\/kobi\u2019lere-yonelik-sanayi-akademi-isbirligine-olanak-taniyan-irasme-cagrisi-acildi-1560496185\/1560496166-thumbnail.png"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":186436,"extra":{"file":"\/uploads\/announcements\/kobi\u2019lere-yonelik-sanayi-akademi-isbirligine-olanak-taniyan-irasme-cagrisi-acildi-1560496185\/1560496166-thumbnail.png"},"caption":"1560496166-thumbnail.png","width":"900px","height":"600px","key":0,"target_url":"\/uploads\/announcements\/kobi\u2019lere-yonelik-sanayi-akademi-isbirligine-olanak-taniyan-irasme-cagrisi-acildi-1560496185\/1560496166-thumbnail.png"}]} [start] => 2019-06-14 10:09:31 [end] => 2019-09-26 10:09:31 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [keywords_tr] => [keywords_en] => [keywords_ru] => [keywords_ar] => [created_at] => 2019-06-14 07:09:45 [updated_at] => 2019-06-14 07:09:45 [short_desc_tr] => IRASME ağının 24. çağrısı ile küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) inovasyon kapasitelerini artırmaya yönelik uluslararası araştırma, geliştirme ve yenilik projelerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır. [short_desc_en] => [short_desc_ru] => [short_desc_ar] => [status] => 1 [featured] => 1 [media_dir] => kobi’lere-yonelik-sanayi-akademi-isbirligine-olanak-taniyan-irasme-cagrisi-acildi-1560496185 [old_url] => ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 229 [name_tr] => ARGEDA - Teknoloji Transfer Ofisi Direktörlüğü [name_en] => Directorate of ARGEDA Technology Transfer Office [name_ru] => [name_ar] => [slug_tr] => argeda-teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu [slug_en] => directorate-of-argeda-technology-transfer-office [slug_ru] => [slug_ar] => [sort] => 0 [images] => {"head":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/argeda---teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu\/1519302419-argeda.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":102813,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/argeda---teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu\/1519302419-argeda.jpg"},"caption":"1519302419-argeda.jpg","width":"1960px","height":"500px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/argeda---teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu\/1519302419-argeda.jpg"}]},"card":{"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]}} [active] => 1 [created_at] => 2017-11-23 11:02:00 [updated_at] => 2019-03-18 10:39:20 [type_id] => 16 [google] => [default_lang] => tr [langs] => ["tr","en"] [parent_id] => 113 [lft] => 216 [rgt] => 217 [depth] => 3 [color] => [url] => argeda-teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu [home_page_id] => 1309 [atacs_id] => [parent] => 0 [master_id] => [doctorate_id] => [socials] => {"facebook":null,"twitter":null,"linkedin":null,"instagram":null,"vimeo":null,"youtube":null,"google-plus":null} [list_type] => card [site_admin] => Doç.Dr. Yılser Devrim [admin_phone] => +90 (312) 586 88 92 [admin_email] => yilser.devrim@atilim.edu.tr [show_leaves] => 0 [external_link] => [hide_events] => 0 [hide_announcements] => 0 [hide_news] => 0 [not_program] => 0 [old_id] => [old_cat_id] => [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [scripts] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 229 [name_tr] => ARGEDA - Teknoloji Transfer Ofisi Direktörlüğü [name_en] => Directorate of ARGEDA Technology Transfer Office [name_ru] => [name_ar] => [slug_tr] => argeda-teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu [slug_en] => directorate-of-argeda-technology-transfer-office [slug_ru] => [slug_ar] => [sort] => 0 [images] => {"head":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/argeda---teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu\/1519302419-argeda.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":102813,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/argeda---teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu\/1519302419-argeda.jpg"},"caption":"1519302419-argeda.jpg","width":"1960px","height":"500px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/argeda---teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu\/1519302419-argeda.jpg"}]},"card":{"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]}} [active] => 1 [created_at] => 2017-11-23 11:02:00 [updated_at] => 2019-03-18 10:39:20 [type_id] => 16 [google] => [default_lang] => tr [langs] => ["tr","en"] [parent_id] => 113 [lft] => 216 [rgt] => 217 [depth] => 3 [color] => [url] => argeda-teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu [home_page_id] => 1309 [atacs_id] => [parent] => 0 [master_id] => [doctorate_id] => [socials] => {"facebook":null,"twitter":null,"linkedin":null,"instagram":null,"vimeo":null,"youtube":null,"google-plus":null} [list_type] => card [site_admin] => Doç.Dr. Yılser Devrim [admin_phone] => +90 (312) 586 88 92 [admin_email] => yilser.devrim@atilim.edu.tr [show_leaves] => 0 [external_link] => [hide_events] => 0 [hide_announcements] => 0 [hide_news] => 0 [not_program] => 0 [old_id] => [old_cat_id] => [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [scripts] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [type] => App\SiteType Object ( [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 16 [title] => Direktörlükler [slug] => direktorlukler [created_at] => 2017-10-14 14:56:17 [updated_at] => 2018-07-27 08:42:18 [label_tr] => Direktörlükler [label_en] => Directorates [label_ru] => [label_ar] => [dep_label_tr] => Personeller [dep_label_en] => [dep_label_ru] => [dep_label_ar] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 16 [title] => Direktörlükler [slug] => direktorlukler [created_at] => 2017-10-14 14:56:17 [updated_at] => 2018-07-27 08:42:18 [label_tr] => Direktörlükler [label_en] => Directorates [label_ru] => [label_ar] => [dep_label_tr] => Personeller [dep_label_en] => [dep_label_ru] => [dep_label_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) 1