TÜBİTAK – NRF/MSIT (Güney Kore) Araştırma ve İnovasyon Programları Çağrıya Açıldı - 14 06 2019

Sayın Akademisyenlerimiz,

TÜBİTAK ile Güney Kore Ulusal Araştırma Vakfı (NRF) ve Güney Kore Bilim ve Bilişim ve Teknolojileri Bakanlığı (MSIT) arasında yürütülen mevcut işbirliği çerçevesinde 2516-İnovasyon ve 2516 Araştırma başlıkları altında iki program şeklinde TÜBİTAK-NRF/MSIT Ortak Proje Çağrılarının açılacaktır ve araştırma projeleri yalnızca dijital sağlık ,bilişim ve iletişim teknolojileri tematik alanlarında desteklenecektir. İnovasyon projeleri ise çağrı için belirlenen tüm tematik alanlarda (dijital sağlık, bilişim ve iletişim teknolojileri, enerji ve akıllı şehirler) desteklenecektir.

Son Başvuru Tarihi; 2 Ağustos 2019 olarak belirlenmiştir. Başarılı bulunan projelerde yer alan Türkiye'deki araştırma ekibi için TÜBİTAK tarafından proje süresi boyunca maksimum 720.000 TL araştırma desteği, Kore’deki araştırmacılar içinse NRF tarafından proje süresi boyunca 150,000,000 KRW destek sağlanacağı, proje süresinin ise en fazla 36 ay belirtilmiştir.

Çağrı dokümanına  https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/3125/tubitak_nrf_msit_calltext-.pdf linkinden ulaşabilirsiniz.App\Announcement Object ( [casts:protected] => Array ( [start] => datetime [end] => datetime ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 6706 [site_id] => 229 [title_tr] => TÜBİTAK – NRF/MSIT (Güney Kore) Araştırma ve İnovasyon Programları Çağrıya Açıldı [title_en] => [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Sayın Akademisyenlerimiz,

TÜBİTAK ile Güney Kore Ulusal Araştırma Vakfı (NRF) ve Güney Kore Bilim ve Bilişim ve Teknolojileri Bakanlığı (MSIT) arasında yürütülen mevcut işbirliği çerçevesinde 2516-İnovasyon ve 2516 Araştırma başlıkları altında iki program şeklinde TÜBİTAK-NRF/MSIT Ortak Proje Çağrılarının açılacaktır ve araştırma projeleri yalnızca dijital sağlık ,bilişim ve iletişim teknolojileri tematik alanlarında desteklenecektir. İnovasyon projeleri ise çağrı için belirlenen tüm tematik alanlarda (dijital sağlık, bilişim ve iletişim teknolojileri, enerji ve akıllı şehirler) desteklenecektir.

Son Başvuru Tarihi; 2 Ağustos 2019 olarak belirlenmiştir. Başarılı bulunan projelerde yer alan Türkiye'deki araştırma ekibi için TÜBİTAK tarafından proje süresi boyunca maksimum 720.000 TL araştırma desteği, Kore’deki araştırmacılar içinse NRF tarafından proje süresi boyunca 150,000,000 KRW destek sağlanacağı, proje süresinin ise en fazla 36 ay belirtilmiştir.

Çağrı dokümanına  https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/3125/tubitak_nrf_msit_calltext-.pdf linkinden ulaşabilirsiniz.

) [content_en] => [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( [0] => /assets/img/duyurular.jpg ) [initialPreviewConfig] => Array ( [0] => stdClass Object *RECURSION* ) [target_url] => /assets/img/duyurular.jpg ) [start] => 2019-06-14 10:29:39 [end] => 2019-08-03 10:29:39 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [keywords_tr] => [keywords_en] => [keywords_ru] => [keywords_ar] => [created_at] => 2019-06-14 07:30:24 [updated_at] => 2019-06-14 07:30:24 [short_desc_tr] => TÜBİTAK ile Güney Kore Ulusal Araştırma Vakfı (NRF) ve Güney Kore Bilim ve Bilişim ve Teknolojileri Bakanlığı (MSIT) arasında yürütülen mevcut işbirliği çerçevesinde 2516-İnovasyon ve 2516 Araştırma başlıkları altında iki program şeklinde TÜBİTAK-NRF/MSIT Ortak Proje Çağrılarının açılacaktır [short_desc_en] => [short_desc_ru] => [short_desc_ar] => [status] => 1 [featured] => 1 [media_dir] => tubitak-–-nrf-msit-guney-kore-arastirma-ve-inovasyon-programlari-cagriya-acildi-1560497424 [old_url] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 239 [name_tr] => İdari Birimler [url] => idari-birimler [type] => ) [1] => Array ( [id] => 113 [name_tr] => Direktörlükler [url] => direktorlukler [type] => ) [2] => Array ( [id] => 229 [name_tr] => ARGEDA - Teknoloji Transfer Ofisi Direktörlüğü [url] => argeda-teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu [type] => ) ) ) [user] => [hide_side_menu] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 6706 [site_id] => 229 [title_tr] => TÜBİTAK – NRF/MSIT (Güney Kore) Araştırma ve İnovasyon Programları Çağrıya Açıldı [title_en] => [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"

Say\u0131n Akademisyenlerimiz,<\/p>\n\n

TÜB\u0130TAK ile Güney Kore Ulusal Ara\u015ft\u0131rma Vakf\u0131 (NRF) ve Güney Kore Bilim ve Bili\u015fim ve Teknolojileri Bakanl\u0131\u011f\u0131 (MSIT) aras\u0131nda yürütülen mevcut i\u015fbirli\u011fi çerçevesinde 2516-\u0130novasyon<\/em> ve 2516 Ara\u015ft\u0131rma<\/em> ba\u015fl\u0131klar\u0131 alt\u0131nda iki program \u015feklinde TÜB\u0130TAK-NRF\/MSIT Ortak Proje Ça\u011fr\u0131lar\u0131n\u0131n aç\u0131lacakt\u0131r ve ara\u015ft\u0131rma projeleri yaln\u0131zca dijital sa\u011fl\u0131k<\/em><\/strong> ,bili\u015fim ve ileti\u015fim teknolojileri<\/em><\/strong> tematik alanlar\u0131nda desteklenecektir. \u0130novasyon projeleri ise ça\u011fr\u0131 için belirlenen tüm tematik alanlarda (dijital sa\u011fl\u0131k, bili\u015fim ve ileti\u015fim teknolojileri, enerji ve ak\u0131ll\u0131 \u015fehirler<\/em><\/strong>) desteklenecektir.<\/p>\n\n

Son Ba\u015fvuru Tarihi;<\/strong> 2 A\u011fustos 2019 olarak belirlenmi\u015ftir. Ba\u015far\u0131l\u0131 bulunan projelerde yer alan Türkiye'deki ara\u015ft\u0131rma ekibi için TÜB\u0130TAK taraf\u0131ndan proje süresi boyunca maksimum 720.000 TL<\/strong> ara\u015ft\u0131rma deste\u011fi, Kore’deki ara\u015ft\u0131rmac\u0131lar içinse NRF taraf\u0131ndan proje süresi boyunca 150,000,000 KRW<\/strong> destek sa\u011flanaca\u011f\u0131, proje süresinin ise en fazla 36<\/strong> ay belirtilmi\u015ftir.<\/p>\n\n

Ça\u011fr\u0131 doküman\u0131na  https:\/\/www.tubitak.gov.tr\/sites\/default\/files\/3125\/tubitak_nrf_msit_calltext-.pdf<\/a> linkinden ula\u015fabilirsiniz.<\/p>"} [content_en] => [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {"initialPreview":["\/uploads\/announcements\/tubitak-\u2013-nrf-msit-guney-kore-arastirma-ve-inovasyon-programlari-cagriya-acildi-1560497424\/1560497350-thumbnail.png"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":186436,"extra":{"file":"\/uploads\/announcements\/tubitak-\u2013-nrf-msit-guney-kore-arastirma-ve-inovasyon-programlari-cagriya-acildi-1560497424\/1560497350-thumbnail.png"},"caption":"1560497350-thumbnail.png","width":"900px","height":"600px","key":0,"target_url":"\/uploads\/announcements\/tubitak-\u2013-nrf-msit-guney-kore-arastirma-ve-inovasyon-programlari-cagriya-acildi-1560497424\/1560497350-thumbnail.png"}]} [start] => 2019-06-14 10:29:39 [end] => 2019-08-03 10:29:39 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [keywords_tr] => [keywords_en] => [keywords_ru] => [keywords_ar] => [created_at] => 2019-06-14 07:30:24 [updated_at] => 2019-06-14 07:30:24 [short_desc_tr] => TÜBİTAK ile Güney Kore Ulusal Araştırma Vakfı (NRF) ve Güney Kore Bilim ve Bilişim ve Teknolojileri Bakanlığı (MSIT) arasında yürütülen mevcut işbirliği çerçevesinde 2516-İnovasyon ve 2516 Araştırma başlıkları altında iki program şeklinde TÜBİTAK-NRF/MSIT Ortak Proje Çağrılarının açılacaktır [short_desc_en] => [short_desc_ru] => [short_desc_ar] => [status] => 1 [featured] => 1 [media_dir] => tubitak-–-nrf-msit-guney-kore-arastirma-ve-inovasyon-programlari-cagriya-acildi-1560497424 [old_url] => ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 229 [name_tr] => ARGEDA - Teknoloji Transfer Ofisi Direktörlüğü [name_en] => Directorate of ARGEDA Technology Transfer Office [name_ru] => [name_ar] => [slug_tr] => argeda-teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu [slug_en] => directorate-of-argeda-technology-transfer-office [slug_ru] => [slug_ar] => [sort] => 0 [images] => {"head":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/argeda---teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu\/1519302419-argeda.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":102813,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/argeda---teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu\/1519302419-argeda.jpg"},"caption":"1519302419-argeda.jpg","width":"1960px","height":"500px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/argeda---teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu\/1519302419-argeda.jpg"}]},"card":{"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]}} [active] => 1 [created_at] => 2017-11-23 11:02:00 [updated_at] => 2019-03-18 10:39:20 [type_id] => 16 [google] => [default_lang] => tr [langs] => ["tr","en"] [parent_id] => 113 [lft] => 216 [rgt] => 217 [depth] => 3 [color] => [url] => argeda-teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu [home_page_id] => 1309 [atacs_id] => [parent] => 0 [master_id] => [doctorate_id] => [socials] => {"facebook":null,"twitter":null,"linkedin":null,"instagram":null,"vimeo":null,"youtube":null,"google-plus":null} [list_type] => card [site_admin] => Doç.Dr. Yılser Devrim [admin_phone] => +90 (312) 586 88 92 [admin_email] => yilser.devrim@atilim.edu.tr [show_leaves] => 0 [external_link] => [hide_events] => 0 [hide_announcements] => 0 [hide_news] => 0 [not_program] => 0 [old_id] => [old_cat_id] => [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [scripts] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 229 [name_tr] => ARGEDA - Teknoloji Transfer Ofisi Direktörlüğü [name_en] => Directorate of ARGEDA Technology Transfer Office [name_ru] => [name_ar] => [slug_tr] => argeda-teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu [slug_en] => directorate-of-argeda-technology-transfer-office [slug_ru] => [slug_ar] => [sort] => 0 [images] => {"head":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/argeda---teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu\/1519302419-argeda.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":102813,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/argeda---teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu\/1519302419-argeda.jpg"},"caption":"1519302419-argeda.jpg","width":"1960px","height":"500px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/argeda---teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu\/1519302419-argeda.jpg"}]},"card":{"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]}} [active] => 1 [created_at] => 2017-11-23 11:02:00 [updated_at] => 2019-03-18 10:39:20 [type_id] => 16 [google] => [default_lang] => tr [langs] => ["tr","en"] [parent_id] => 113 [lft] => 216 [rgt] => 217 [depth] => 3 [color] => [url] => argeda-teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu [home_page_id] => 1309 [atacs_id] => [parent] => 0 [master_id] => [doctorate_id] => [socials] => {"facebook":null,"twitter":null,"linkedin":null,"instagram":null,"vimeo":null,"youtube":null,"google-plus":null} [list_type] => card [site_admin] => Doç.Dr. Yılser Devrim [admin_phone] => +90 (312) 586 88 92 [admin_email] => yilser.devrim@atilim.edu.tr [show_leaves] => 0 [external_link] => [hide_events] => 0 [hide_announcements] => 0 [hide_news] => 0 [not_program] => 0 [old_id] => [old_cat_id] => [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [scripts] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [type] => App\SiteType Object ( [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 16 [title] => Direktörlükler [slug] => direktorlukler [created_at] => 2017-10-14 14:56:17 [updated_at] => 2018-07-27 08:42:18 [label_tr] => Direktörlükler [label_en] => Directorates [label_ru] => [label_ar] => [dep_label_tr] => Personeller [dep_label_en] => [dep_label_ru] => [dep_label_ar] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 16 [title] => Direktörlükler [slug] => direktorlukler [created_at] => 2017-10-14 14:56:17 [updated_at] => 2018-07-27 08:42:18 [label_tr] => Direktörlükler [label_en] => Directorates [label_ru] => [label_ar] => [dep_label_tr] => Personeller [dep_label_en] => [dep_label_ru] => [dep_label_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) 1