TÜBİTAK – NRF/MSIT (Güney Kore) Araştırma ve İnovasyon Programları Çağrıya Açıldı
14.06.2019

Sayın Akademisyenlerimiz,

TÜBİTAK ile Güney Kore Ulusal Araştırma Vakfı (NRF) ve Güney Kore Bilim ve Bilişim ve Teknolojileri Bakanlığı (MSIT) arasında yürütülen mevcut işbirliği çerçevesinde 2516-İnovasyon ve 2516 Araştırma başlıkları altında iki program şeklinde TÜBİTAK-NRF/MSIT Ortak Proje Çağrılarının açılacaktır ve araştırma projeleri yalnızca dijital sağlık ,bilişim ve iletişim teknolojileri tematik alanlarında desteklenecektir. İnovasyon projeleri ise çağrı için belirlenen tüm tematik alanlarda (dijital sağlık, bilişim ve iletişim teknolojileri, enerji ve akıllı şehirler) desteklenecektir.

Son Başvuru Tarihi; 2 Ağustos 2019 olarak belirlenmiştir. Başarılı bulunan projelerde yer alan Türkiye'deki araştırma ekibi için TÜBİTAK tarafından proje süresi boyunca maksimum 720.000 TL araştırma desteği, Kore’deki araştırmacılar içinse NRF tarafından proje süresi boyunca 150,000,000 KRW destek sağlanacağı, proje süresinin ise en fazla 36 ay belirtilmiştir.

Çağrı dokümanına  https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/3125/tubitak_nrf_msit_calltext-.pdf linkinden ulaşabilirsiniz.