TÜBİTAK ile Japonya Bilimi Destekleme Kurumu (JSPS) İkili İşbirliği Çağrısı - 14 06 2019

Sayın Akademisyenlerimiz,

 

TÜBİTAK ile Japonya Bilimi Destekleme Kurumu (JSPS) arasında ortak araştırma projeleri için çağrısı açılmıştır. Çağrıya;  fen, sosyal ve beşeri bilimler, mühendislik, tıp ve eczacılık alanlarından proje önerileri iletilebilecektir.

Projeler bilim insanı ve bilgi değişimi yoluyla uygulanmakta olup Türkiye ekibine TÜBİTAK tarafından ayrıca TÜBİTAK 1071 Programı mali esasları çerçevesinde araştırma desteği de verilmektedir. TÜBİTAK- JSPS İşbirliği Programı çerçevesinde ortak proje önermek isteyen Türk tarafının proje başvurularını, elektronik olarak 2544 kodlu programa (elektronik başvuru) http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr adresinden en geç 16 Eylül 2019 saat 17.30’a kadar yapmaları beklenmektedir. E-imza sürecinin ise en geç 19 Eylül 2019 tarihine kadar tamamlanması zorunludur.

 

Tek taraflı başvurular kabul edilmeyeceği için Japon proje ortaklarının da 21 Ağustos-4 Eylül 2019 tarihleri arasında JSPS'in belirlediği koşullarda JSPS'e başvuru yapmaları beklenmektedir. TÜBİTAK ve JSPS kendilerine iletilen proje önerilerini kendi bilimsel değerlendirme kriterlerine göre değerlendirmektedir.

 

Her iki kuruluş incelenen proje önerileri hakkındaki kararlarını birbirlerine bildirmekte, sadece iki tarafça da uygun bulunan projeler desteklenmektedir. Japonya tarafı maksimum 2 projeye destek verdiği için çağrı kapsamında desteklenecek proje sayısı 2 ile sınırlanmıştır.

 

Bilgilerinize sunarız.App\Announcement Object ( [casts:protected] => Array ( [start] => datetime [end] => datetime ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 6707 [site_id] => 229 [title_tr] => TÜBİTAK ile Japonya Bilimi Destekleme Kurumu (JSPS) İkili İşbirliği Çağrısı [title_en] => [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Sayın Akademisyenlerimiz,

 

TÜBİTAK ile Japonya Bilimi Destekleme Kurumu (JSPS) arasında ortak araştırma projeleri için çağrısı açılmıştır. Çağrıya;  fen, sosyal ve beşeri bilimler, mühendislik, tıp ve eczacılık alanlarından proje önerileri iletilebilecektir.

Projeler bilim insanı ve bilgi değişimi yoluyla uygulanmakta olup Türkiye ekibine TÜBİTAK tarafından ayrıca TÜBİTAK 1071 Programı mali esasları çerçevesinde araştırma desteği de verilmektedir. TÜBİTAK- JSPS İşbirliği Programı çerçevesinde ortak proje önermek isteyen Türk tarafının proje başvurularını, elektronik olarak 2544 kodlu programa (elektronik başvuru) http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr adresinden en geç 16 Eylül 2019 saat 17.30’a kadar yapmaları beklenmektedir. E-imza sürecinin ise en geç 19 Eylül 2019 tarihine kadar tamamlanması zorunludur.

 

Tek taraflı başvurular kabul edilmeyeceği için Japon proje ortaklarının da 21 Ağustos-4 Eylül 2019 tarihleri arasında JSPS'in belirlediği koşullarda JSPS'e başvuru yapmaları beklenmektedir. TÜBİTAK ve JSPS kendilerine iletilen proje önerilerini kendi bilimsel değerlendirme kriterlerine göre değerlendirmektedir.

 

Her iki kuruluş incelenen proje önerileri hakkındaki kararlarını birbirlerine bildirmekte, sadece iki tarafça da uygun bulunan projeler desteklenmektedir. Japonya tarafı maksimum 2 projeye destek verdiği için çağrı kapsamında desteklenecek proje sayısı 2 ile sınırlanmıştır.

 

Bilgilerinize sunarız.

) [content_en] => [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( [0] => /assets/img/duyurular.jpg ) [initialPreviewConfig] => Array ( [0] => stdClass Object *RECURSION* ) [target_url] => /assets/img/duyurular.jpg ) [start] => 2019-06-14 10:33:30 [end] => 2019-09-17 10:33:30 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [keywords_tr] => [keywords_en] => [keywords_ru] => [keywords_ar] => [created_at] => 2019-06-14 07:33:41 [updated_at] => 2019-06-14 07:33:41 [short_desc_tr] => TÜBİTAK ile Japonya Bilimi Destekleme Kurumu (JSPS) arasında ortak araştırma projeleri için çağrısı açılmıştır. Çağrıya;  fen, sosyal ve beşeri bilimler, mühendislik, tıp ve eczacılık alanlarından proje önerileri iletilebilecektir. [short_desc_en] => [short_desc_ru] => [short_desc_ar] => [status] => 1 [featured] => 1 [media_dir] => tubitak-ile-japonya-bilimi-destekleme-kurumu-jsps-ikili-isbirligi-cagrisi-1560497621 [old_url] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 239 [name_tr] => İdari Birimler [url] => idari-birimler [type] => ) [1] => Array ( [id] => 113 [name_tr] => Direktörlükler [url] => direktorlukler [type] => ) [2] => Array ( [id] => 229 [name_tr] => ARGEDA - Teknoloji Transfer Ofisi Direktörlüğü [url] => argeda-teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu [type] => ) ) ) [user] => [hide_side_menu] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 6707 [site_id] => 229 [title_tr] => TÜBİTAK ile Japonya Bilimi Destekleme Kurumu (JSPS) İkili İşbirliği Çağrısı [title_en] => [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"

Say\u0131n Akademisyenlerimiz,<\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

TÜB\u0130TAK ile Japonya Bilimi Destekleme Kurumu (JSPS) aras\u0131nda ortak ara\u015ft\u0131rma projeleri için ça\u011fr\u0131s\u0131 aç\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r. Ça\u011fr\u0131ya;  fen, sosyal ve be\u015feri bilimler, mühendislik, t\u0131p ve eczac\u0131l\u0131k<\/em> alanlar\u0131ndan proje önerileri iletilebilecektir.<\/p>\n\n

Projeler bilim insan\u0131 ve bilgi de\u011fi\u015fimi yoluyla uygulanmakta olup Türkiye ekibine TÜB\u0130TAK taraf\u0131ndan ayr\u0131ca TÜB\u0130TAK 1071 Program\u0131 mali esaslar\u0131 çerçevesinde ara\u015ft\u0131rma deste\u011fi de verilmektedir. TÜB\u0130TAK- JSPS \u0130\u015fbirli\u011fi Program\u0131 çerçevesinde ortak proje önermek isteyen Türk taraf\u0131n\u0131n proje ba\u015fvurular\u0131n\u0131, elektronik olarak 2544 kodlu programa (elektronik ba\u015fvuru) http:\/\/uidb-pbs.tubitak.gov.tr<\/a> adresinden en geç 16 Eylül 2019 saat 17.30’a <\/strong>kadar yapmalar\u0131 beklenmektedir. E-imza sürecinin ise en geç 19 Eylül 2019<\/strong> tarihine kadar tamamlanmas\u0131 zorunludur.<\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

Tek tarafl\u0131 ba\u015fvurular kabul edilmeyece\u011fi için Japon proje ortaklar\u0131n\u0131n da 21 A\u011fustos-4 Eylül 2019<\/strong> tarihleri aras\u0131nda JSPS'in belirledi\u011fi ko\u015fullarda JSPS'e ba\u015fvuru yapmalar\u0131 beklenmektedir. TÜB\u0130TAK ve JSPS kendilerine iletilen proje önerilerini kendi bilimsel de\u011ferlendirme kriterlerine göre de\u011ferlendirmektedir.<\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

Her iki kurulu\u015f incelenen proje önerileri hakk\u0131ndaki kararlar\u0131n\u0131 birbirlerine bildirmekte, sadece iki tarafça da uygun bulunan projeler desteklenmektedir. Japonya taraf\u0131 maksimum 2 projeye destek verdi\u011fi için ça\u011fr\u0131 kapsam\u0131nda desteklenecek proje say\u0131s\u0131 2 ile s\u0131n\u0131rlanm\u0131\u015ft\u0131r.<\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

Bilgilerinize sunar\u0131z.<\/p>"} [content_en] => [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {"initialPreview":["\/uploads\/announcements\/tubitak-ile-japonya-bilimi-destekleme-kurumu-jsps-ikili-isbirligi-cagrisi-1560497621\/1560497581-thumbnail.png"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":186436,"extra":{"file":"\/uploads\/announcements\/tubitak-ile-japonya-bilimi-destekleme-kurumu-jsps-ikili-isbirligi-cagrisi-1560497621\/1560497581-thumbnail.png"},"caption":"1560497581-thumbnail.png","width":"900px","height":"600px","key":0,"target_url":"\/uploads\/announcements\/tubitak-ile-japonya-bilimi-destekleme-kurumu-jsps-ikili-isbirligi-cagrisi-1560497621\/1560497581-thumbnail.png"}]} [start] => 2019-06-14 10:33:30 [end] => 2019-09-17 10:33:30 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [keywords_tr] => [keywords_en] => [keywords_ru] => [keywords_ar] => [created_at] => 2019-06-14 07:33:41 [updated_at] => 2019-06-14 07:33:41 [short_desc_tr] => TÜBİTAK ile Japonya Bilimi Destekleme Kurumu (JSPS) arasında ortak araştırma projeleri için çağrısı açılmıştır. Çağrıya;  fen, sosyal ve beşeri bilimler, mühendislik, tıp ve eczacılık alanlarından proje önerileri iletilebilecektir. [short_desc_en] => [short_desc_ru] => [short_desc_ar] => [status] => 1 [featured] => 1 [media_dir] => tubitak-ile-japonya-bilimi-destekleme-kurumu-jsps-ikili-isbirligi-cagrisi-1560497621 [old_url] => ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 229 [name_tr] => ARGEDA - Teknoloji Transfer Ofisi Direktörlüğü [name_en] => Directorate of ARGEDA Technology Transfer Office [name_ru] => [name_ar] => [slug_tr] => argeda-teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu [slug_en] => directorate-of-argeda-technology-transfer-office [slug_ru] => [slug_ar] => [sort] => 0 [images] => {"head":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/argeda---teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu\/1519302419-argeda.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":102813,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/argeda---teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu\/1519302419-argeda.jpg"},"caption":"1519302419-argeda.jpg","width":"1960px","height":"500px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/argeda---teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu\/1519302419-argeda.jpg"}]},"card":{"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]}} [active] => 1 [created_at] => 2017-11-23 11:02:00 [updated_at] => 2019-03-18 10:39:20 [type_id] => 16 [google] => [default_lang] => tr [langs] => ["tr","en"] [parent_id] => 113 [lft] => 216 [rgt] => 217 [depth] => 3 [color] => [url] => argeda-teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu [home_page_id] => 1309 [atacs_id] => [parent] => 0 [master_id] => [doctorate_id] => [socials] => {"facebook":null,"twitter":null,"linkedin":null,"instagram":null,"vimeo":null,"youtube":null,"google-plus":null} [list_type] => card [site_admin] => Doç.Dr. Yılser Devrim [admin_phone] => +90 (312) 586 88 92 [admin_email] => yilser.devrim@atilim.edu.tr [show_leaves] => 0 [external_link] => [hide_events] => 0 [hide_announcements] => 0 [hide_news] => 0 [not_program] => 0 [old_id] => [old_cat_id] => [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [scripts] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 229 [name_tr] => ARGEDA - Teknoloji Transfer Ofisi Direktörlüğü [name_en] => Directorate of ARGEDA Technology Transfer Office [name_ru] => [name_ar] => [slug_tr] => argeda-teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu [slug_en] => directorate-of-argeda-technology-transfer-office [slug_ru] => [slug_ar] => [sort] => 0 [images] => {"head":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/argeda---teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu\/1519302419-argeda.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":102813,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/argeda---teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu\/1519302419-argeda.jpg"},"caption":"1519302419-argeda.jpg","width":"1960px","height":"500px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/argeda---teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu\/1519302419-argeda.jpg"}]},"card":{"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]}} [active] => 1 [created_at] => 2017-11-23 11:02:00 [updated_at] => 2019-03-18 10:39:20 [type_id] => 16 [google] => [default_lang] => tr [langs] => ["tr","en"] [parent_id] => 113 [lft] => 216 [rgt] => 217 [depth] => 3 [color] => [url] => argeda-teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu [home_page_id] => 1309 [atacs_id] => [parent] => 0 [master_id] => [doctorate_id] => [socials] => {"facebook":null,"twitter":null,"linkedin":null,"instagram":null,"vimeo":null,"youtube":null,"google-plus":null} [list_type] => card [site_admin] => Doç.Dr. Yılser Devrim [admin_phone] => +90 (312) 586 88 92 [admin_email] => yilser.devrim@atilim.edu.tr [show_leaves] => 0 [external_link] => [hide_events] => 0 [hide_announcements] => 0 [hide_news] => 0 [not_program] => 0 [old_id] => [old_cat_id] => [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [scripts] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [type] => App\SiteType Object ( [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 16 [title] => Direktörlükler [slug] => direktorlukler [created_at] => 2017-10-14 14:56:17 [updated_at] => 2018-07-27 08:42:18 [label_tr] => Direktörlükler [label_en] => Directorates [label_ru] => [label_ar] => [dep_label_tr] => Personeller [dep_label_en] => [dep_label_ru] => [dep_label_ar] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 16 [title] => Direktörlükler [slug] => direktorlukler [created_at] => 2017-10-14 14:56:17 [updated_at] => 2018-07-27 08:42:18 [label_tr] => Direktörlükler [label_en] => Directorates [label_ru] => [label_ar] => [dep_label_tr] => Personeller [dep_label_en] => [dep_label_ru] => [dep_label_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) 1