TÜBİTAK ile Japonya Bilimi Destekleme Kurumu (JSPS) İkili İşbirliği Çağrısı
14.06.2019

Sayın Akademisyenlerimiz,

 

TÜBİTAK ile Japonya Bilimi Destekleme Kurumu (JSPS) arasında ortak araştırma projeleri için çağrısı açılmıştır. Çağrıya;  fen, sosyal ve beşeri bilimler, mühendislik, tıp ve eczacılık alanlarından proje önerileri iletilebilecektir.

Projeler bilim insanı ve bilgi değişimi yoluyla uygulanmakta olup Türkiye ekibine TÜBİTAK tarafından ayrıca TÜBİTAK 1071 Programı mali esasları çerçevesinde araştırma desteği de verilmektedir. TÜBİTAK- JSPS İşbirliği Programı çerçevesinde ortak proje önermek isteyen Türk tarafının proje başvurularını, elektronik olarak 2544 kodlu programa (elektronik başvuru) http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr adresinden en geç 16 Eylül 2019 saat 17.30’a kadar yapmaları beklenmektedir. E-imza sürecinin ise en geç 19 Eylül 2019 tarihine kadar tamamlanması zorunludur.

 

Tek taraflı başvurular kabul edilmeyeceği için Japon proje ortaklarının da 21 Ağustos-4 Eylül 2019 tarihleri arasında JSPS'in belirlediği koşullarda JSPS'e başvuru yapmaları beklenmektedir. TÜBİTAK ve JSPS kendilerine iletilen proje önerilerini kendi bilimsel değerlendirme kriterlerine göre değerlendirmektedir.

 

Her iki kuruluş incelenen proje önerileri hakkındaki kararlarını birbirlerine bildirmekte, sadece iki tarafça da uygun bulunan projeler desteklenmektedir. Japonya tarafı maksimum 2 projeye destek verdiği için çağrı kapsamında desteklenecek proje sayısı 2 ile sınırlanmıştır.

 

Bilgilerinize sunarız.