Türkiye-İskandinavya EUROSTARS Çağrısı Açıldı
23.07.2019

EUREKA'nın destek mekanizmalarından bir tanesi olan Eurostars, Avrupa Komisyonu ve Eurostars üye ülkelerinin Avrupa’daki KOBİ’lerin rekabetçiliğinin arttırılması için yürüttükleri KOBİ’lere özel, hızlı ve etkin bir destek programıdır. Eurostars kapsamında herhangi bir teknoloji alanı ve sektör ayrımı yapmaksızın Ar-Ge odaklı faaliyetler yürüten KOBİ’lerin ve büyük ölçekli işletmelerin uluslararası Ar-Ge projeleri desteklenmektedir. Türkiye ve İskandinav ülkeleri (Danimarka, İsveç ve Norveç) arasındaki işbirliği kapsamında Eurostars Çağrısı açılmıştır. Bu kapsamda, en az bir Türk ve bir İskandinav ülkesinden birer kuruluşun katılımıyla, pazara yönelik, yenilikçi ürün ve süreçlerin geliştirilmesi amacı taşıyan ortak uluslararası Ar-Ge projeleri desteklenecektir. Proje konsorsiyumlarında en az bir KOBİ’nin ortak olarak yer alması gerekmektedir. Ayrıca, ortak proje önermek isteyen Türk firmaların, projeyi birlikte gerçekleştirecekleri İskandinav paydaş ile proje ortağı olarak anlaşmaları gerekmektedir. Çağrı için son başvuru tarihi 12 Eylül 2019’dur. Başvurular Eurostars https://www.eurostars-eureka.eu/ alınacaktır. Uluslararası değerlendirme süreci tamamlandıktan sonra kabul alan firmaların TÜBİTAK'a ulusal başvuru yapmaları gerekmektedir. Çağrı metni ve başvuru süreci için lütfen http://www.eureka.org.tr/sites/default/files/promotionalcalltext_final.pdf linkini ziyaret ediniz.

İlgili İskandinav firmaları ile iletişime geçmek ve ortak bulmak için için oluşturulan https://www.linkedin.com/m/login/ sayfasına kayıt olabilirsiniz.