ERC Synergy Grant (SyG) Çağrısı Açılmıştır - 29 07 2019

European Council tarafından yeni tasarlanan Synergy Grant çağrılarında ile en az iki en fazla dört araştırmacının bir araya gelerek ve tamamlayıcı vasıflarını, bilgilerini ve kaynaklarını kullanarak iddialı bilimsel sorunlara çözüm bulabilmeleri amaçlanır. Synergy Grant’e başvuru yapan araştırmacıların aralarındaki sinerjiyi ve bir araştırmacının tek başına başaramayacağı fakat beraber başarılabilecek çığır açıcı buluşlarını ayrıntılı bir şekilde açıklamaları beklenmektedir. Projelerin süresi en fazla 6 yıldır ve proje başına öngörülen bütçe 10 Milyon EUR’ya kadar çıkmaktadır. Bu konuda daha fazla bilgi almak için https://ufuk2020.org.tr/tr/h2020/avrupa-arastirma-konseyi/erc-synergy-grant web sitesinde yer alan dokümanları inceleyebilirsiniz. Bu çağrıya başvuru yapılabilmesi için son tarih 5 Kasım 2019’dur. Ayrıca ERC-2020-SyG çağrısı için TÜBİTAK ERC Baş Araştırmacı Geliştirme Programı’na başvurmak isteyen araştırmacılar için son başvuru tarihi 21 Eylül 2019’dur.( https://ufuk2020.org.tr/tr/destekler/erc-bas-arastirmaci-gelistirme-programi)App\Announcement Object ( [casts:protected] => Array ( [start] => datetime [end] => datetime ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 6811 [site_id] => 229 [title_tr] => ERC Synergy Grant (SyG) Çağrısı Açılmıştır [title_en] => [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

European Council tarafından yeni tasarlanan Synergy Grant çağrılarında ile en az iki en fazla dört araştırmacının bir araya gelerek ve tamamlayıcı vasıflarını, bilgilerini ve kaynaklarını kullanarak iddialı bilimsel sorunlara çözüm bulabilmeleri amaçlanır. Synergy Grant’e başvuru yapan araştırmacıların aralarındaki sinerjiyi ve bir araştırmacının tek başına başaramayacağı fakat beraber başarılabilecek çığır açıcı buluşlarını ayrıntılı bir şekilde açıklamaları beklenmektedir. Projelerin süresi en fazla 6 yıldır ve proje başına öngörülen bütçe 10 Milyon EUR’ya kadar çıkmaktadır. Bu konuda daha fazla bilgi almak için https://ufuk2020.org.tr/tr/h2020/avrupa-arastirma-konseyi/erc-synergy-grant web sitesinde yer alan dokümanları inceleyebilirsiniz. Bu çağrıya başvuru yapılabilmesi için son tarih 5 Kasım 2019’dur. Ayrıca ERC-2020-SyG çağrısı için TÜBİTAK ERC Baş Araştırmacı Geliştirme Programı’na başvurmak isteyen araştırmacılar için son başvuru tarihi 21 Eylül 2019’dur.( https://ufuk2020.org.tr/tr/destekler/erc-bas-arastirmaci-gelistirme-programi)

) [content_en] => [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( [0] => /assets/img/duyurular.jpg ) [initialPreviewConfig] => Array ( [0] => stdClass Object *RECURSION* ) [target_url] => /assets/img/duyurular.jpg ) [start] => 2019-07-29 10:36:56 [end] => 2019-11-06 10:36:56 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [keywords_tr] => [keywords_en] => [keywords_ru] => [keywords_ar] => [created_at] => 2019-07-30 07:37:08 [updated_at] => 2019-07-30 07:37:08 [short_desc_tr] => ERC Synergy Grant (SyG) Çağrısı Açılmıştır [short_desc_en] => [short_desc_ru] => [short_desc_ar] => [status] => 1 [featured] => 1 [media_dir] => erc-synergy-grant-syg-cagrisi-acilmistir-1564472228 [old_url] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 239 [name_tr] => İdari Birimler [url] => idari-birimler [type] => ) [1] => Array ( [id] => 113 [name_tr] => Direktörlükler [url] => direktorlukler [type] => ) [2] => Array ( [id] => 229 [name_tr] => ARGEDA - Teknoloji Transfer Ofisi Direktörlüğü [url] => argeda-teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu [type] => ) ) ) [user] => [hide_side_menu] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 6811 [site_id] => 229 [title_tr] => ERC Synergy Grant (SyG) Çağrısı Açılmıştır [title_en] => [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"

European Council taraf\u0131ndan yeni tasarlanan Synergy Grant ça\u011fr\u0131lar\u0131nda ile en az iki en fazla dört ara\u015ft\u0131rmac\u0131n\u0131n bir araya gelerek ve tamamlay\u0131c\u0131 vas\u0131flar\u0131n\u0131, bilgilerini ve kaynaklar\u0131n\u0131 kullanarak iddial\u0131 bilimsel sorunlara çözüm bulabilmeleri amaçlan\u0131r. Synergy Grant’e ba\u015fvuru yapan ara\u015ft\u0131rmac\u0131lar\u0131n aralar\u0131ndaki sinerjiyi ve bir ara\u015ft\u0131rmac\u0131n\u0131n tek ba\u015f\u0131na ba\u015faramayaca\u011f\u0131 fakat beraber ba\u015far\u0131labilecek ç\u0131\u011f\u0131r aç\u0131c\u0131 bulu\u015flar\u0131n\u0131 ayr\u0131nt\u0131l\u0131 bir \u015fekilde aç\u0131klamalar\u0131 beklenmektedir. Projelerin süresi en fazla 6 y\u0131ld\u0131r ve proje ba\u015f\u0131na öngörülen bütçe 10 Milyon EUR’ya kadar ç\u0131kmaktad\u0131r. Bu konuda daha fazla bilgi almak için https:\/\/ufuk2020.org.tr\/tr\/h2020\/avrupa-arastirma-konseyi\/erc-synergy-grant<\/a> web sitesinde yer alan dokümanlar\u0131 inceleyebilirsiniz. Bu ça\u011fr\u0131ya ba\u015fvuru yap\u0131labilmesi için son tarih 5 Kas\u0131m 2019’dur. <\/strong>Ayr\u0131ca ERC-2020-SyG ça\u011fr\u0131s\u0131 için TÜB\u0130TAK ERC Ba\u015f Ara\u015ft\u0131rmac\u0131 Geli\u015ftirme Program\u0131’na ba\u015fvurmak isteyen ara\u015ft\u0131rmac\u0131lar için son ba\u015fvuru tarihi 21 Eylül 2019’dur<\/strong>.( https:\/\/ufuk2020.org.tr\/tr\/destekler\/erc-bas-arastirmaci-gelistirme-programi<\/a>)<\/p>"} [content_en] => [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {"initialPreview":["\/uploads\/announcements\/erc-synergy-grant-syg-cagrisi-acilmistir-1564472228\/1564472211-thumbnail.png"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":186436,"extra":{"file":"\/uploads\/announcements\/erc-synergy-grant-syg-cagrisi-acilmistir-1564472228\/1564472211-thumbnail.png"},"caption":"1564472211-thumbnail.png","width":"900px","height":"600px","key":0,"target_url":"\/uploads\/announcements\/erc-synergy-grant-syg-cagrisi-acilmistir-1564472228\/1564472211-thumbnail.png"}]} [start] => 2019-07-29 10:36:56 [end] => 2019-11-06 10:36:56 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [keywords_tr] => [keywords_en] => [keywords_ru] => [keywords_ar] => [created_at] => 2019-07-30 07:37:08 [updated_at] => 2019-07-30 07:37:08 [short_desc_tr] => ERC Synergy Grant (SyG) Çağrısı Açılmıştır [short_desc_en] => [short_desc_ru] => [short_desc_ar] => [status] => 1 [featured] => 1 [media_dir] => erc-synergy-grant-syg-cagrisi-acilmistir-1564472228 [old_url] => ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 229 [name_tr] => ARGEDA - Teknoloji Transfer Ofisi Direktörlüğü [name_en] => Directorate of ARGEDA Technology Transfer Office [name_ru] => [name_ar] => [slug_tr] => argeda-teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu [slug_en] => directorate-of-argeda-technology-transfer-office [slug_ru] => [slug_ar] => [sort] => 0 [images] => {"head":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/argeda---teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu\/1519302419-argeda.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":102813,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/argeda---teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu\/1519302419-argeda.jpg"},"caption":"1519302419-argeda.jpg","width":"1960px","height":"500px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/argeda---teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu\/1519302419-argeda.jpg"}]},"card":{"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]}} [active] => 1 [created_at] => 2017-11-23 11:02:00 [updated_at] => 2019-03-18 10:39:20 [type_id] => 16 [google] => [default_lang] => tr [langs] => ["tr","en"] [parent_id] => 113 [lft] => 216 [rgt] => 217 [depth] => 3 [color] => [url] => argeda-teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu [home_page_id] => 1309 [atacs_id] => [parent] => 0 [master_id] => [doctorate_id] => [socials] => {"facebook":null,"twitter":null,"linkedin":null,"instagram":null,"vimeo":null,"youtube":null,"google-plus":null} [list_type] => card [site_admin] => Doç.Dr. Yılser Devrim [admin_phone] => +90 (312) 586 88 92 [admin_email] => yilser.devrim@atilim.edu.tr [show_leaves] => 0 [external_link] => [hide_events] => 0 [hide_announcements] => 0 [hide_news] => 0 [not_program] => 0 [old_id] => [old_cat_id] => [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [scripts] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 229 [name_tr] => ARGEDA - Teknoloji Transfer Ofisi Direktörlüğü [name_en] => Directorate of ARGEDA Technology Transfer Office [name_ru] => [name_ar] => [slug_tr] => argeda-teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu [slug_en] => directorate-of-argeda-technology-transfer-office [slug_ru] => [slug_ar] => [sort] => 0 [images] => {"head":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/argeda---teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu\/1519302419-argeda.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":102813,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/argeda---teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu\/1519302419-argeda.jpg"},"caption":"1519302419-argeda.jpg","width":"1960px","height":"500px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/argeda---teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu\/1519302419-argeda.jpg"}]},"card":{"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]}} [active] => 1 [created_at] => 2017-11-23 11:02:00 [updated_at] => 2019-03-18 10:39:20 [type_id] => 16 [google] => [default_lang] => tr [langs] => ["tr","en"] [parent_id] => 113 [lft] => 216 [rgt] => 217 [depth] => 3 [color] => [url] => argeda-teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu [home_page_id] => 1309 [atacs_id] => [parent] => 0 [master_id] => [doctorate_id] => [socials] => {"facebook":null,"twitter":null,"linkedin":null,"instagram":null,"vimeo":null,"youtube":null,"google-plus":null} [list_type] => card [site_admin] => Doç.Dr. Yılser Devrim [admin_phone] => +90 (312) 586 88 92 [admin_email] => yilser.devrim@atilim.edu.tr [show_leaves] => 0 [external_link] => [hide_events] => 0 [hide_announcements] => 0 [hide_news] => 0 [not_program] => 0 [old_id] => [old_cat_id] => [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [scripts] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [type] => App\SiteType Object ( [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 16 [title] => Direktörlükler [slug] => direktorlukler [created_at] => 2017-10-14 14:56:17 [updated_at] => 2018-07-27 08:42:18 [label_tr] => Direktörlükler [label_en] => Directorates [label_ru] => [label_ar] => [dep_label_tr] => Personeller [dep_label_en] => [dep_label_ru] => [dep_label_ar] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 16 [title] => Direktörlükler [slug] => direktorlukler [created_at] => 2017-10-14 14:56:17 [updated_at] => 2018-07-27 08:42:18 [label_tr] => Direktörlükler [label_en] => Directorates [label_ru] => [label_ar] => [dep_label_tr] => Personeller [dep_label_en] => [dep_label_ru] => [dep_label_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) 1