2236 Uluslararası Deneyimli Araştırmacı Dolaşım Programı 2019 Yılı Çağrısı Açılmıştır - 05 08 2019

TÜBİTAK’ın 2236 Uluslararası Deneyimli Araştırmacı Dolaşım Programının (Co-Funded Brain Circulation Scheme2) ikinci çağrısı Avrupa Birliği Komisyonu Yürütme Ajansı ile yapılan sözleşme kapsamında açılmıştır. 

CoCirculation2 programı ile ülkemizin 2023 yılı hedefleri kapsamında alanında tecrübeli araştırmacıların araştırma projelerini Türkiye’nin önde gelen akademi veya sanayi kurum ve kuruluşlarında yürütmeleri, ülkemizin tecrübeli araştırmacılar için cazibe merkezi haline getirilmesi, yurda dönüş yapmak isteyen nitelikli araştırmacılara destek sağlanması, Ar-Ge insan kaynağı gelişimine katkıda bulunulması, uluslararası ve sektörler arası araştırmacı dolaşımı desteklenmesi hedeflenmektedir. 

Araştırmacılar projelerini Türkiye’de bir üniversite veya sanayi kurum/kuruluşlarında yürütmek üzere başvuru yapabilir. Mülteci statüsündeki araştırmacılar ve akademik olmayan (özel sektör veya kamu kurum/kuruluşları gibi) kuruluşlara gelmek üzere başvuru yapan araştırmacılar için esnetilmiş başvuru şartları bulunmaktadır. Araştırmacılar 6 aya kadar mevcut kuruluşlarından farklı bir kuruluşta görevlendirilebilecektirler. Ayrıca engelli araştırmacıların ek ihtiyaçları için de ek destek imkânı sağlanabilecektir.

Programın toplam bütçesi yaklaşık 14 milyon Avro olup, bu bütçenin %45’i Avrupa Komisyonu’nca karşılanacaktır. Desteklenecek araştırmacıların her birisine aylık brüt 5050 Avro maaş ve 800 Avro araştırma, eğitim ve ağ kurma bütçesinin yanı sıra ev sahibi kuruma aylık 130 Avro kurum hissesi verilecektir. 

Başvurular https://e-bideb.tubitak.gov.tr/basvuruacikprogramlar.htm adresinden 2 Ağustos 2019 tarihi itibarıyla yapılabilmektedir. Program hakkında detaylı bilgilere http://cocirc2.org.tr/ adresinden ulaşılabilmektedir. App\Announcement Object ( [casts:protected] => Array ( [start] => datetime [end] => datetime ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 6824 [site_id] => 229 [title_tr] => 2236 Uluslararası Deneyimli Araştırmacı Dolaşım Programı 2019 Yılı Çağrısı Açılmıştır [title_en] => [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

TÜBİTAK’ın 2236 Uluslararası Deneyimli Araştırmacı Dolaşım Programının (Co-Funded Brain Circulation Scheme2) ikinci çağrısı Avrupa Birliği Komisyonu Yürütme Ajansı ile yapılan sözleşme kapsamında açılmıştır. 

CoCirculation2 programı ile ülkemizin 2023 yılı hedefleri kapsamında alanında tecrübeli araştırmacıların araştırma projelerini Türkiye’nin önde gelen akademi veya sanayi kurum ve kuruluşlarında yürütmeleri, ülkemizin tecrübeli araştırmacılar için cazibe merkezi haline getirilmesi, yurda dönüş yapmak isteyen nitelikli araştırmacılara destek sağlanması, Ar-Ge insan kaynağı gelişimine katkıda bulunulması, uluslararası ve sektörler arası araştırmacı dolaşımı desteklenmesi hedeflenmektedir. 

Araştırmacılar projelerini Türkiye’de bir üniversite veya sanayi kurum/kuruluşlarında yürütmek üzere başvuru yapabilir. Mülteci statüsündeki araştırmacılar ve akademik olmayan (özel sektör veya kamu kurum/kuruluşları gibi) kuruluşlara gelmek üzere başvuru yapan araştırmacılar için esnetilmiş başvuru şartları bulunmaktadır. Araştırmacılar 6 aya kadar mevcut kuruluşlarından farklı bir kuruluşta görevlendirilebilecektirler. Ayrıca engelli araştırmacıların ek ihtiyaçları için de ek destek imkânı sağlanabilecektir.

Programın toplam bütçesi yaklaşık 14 milyon Avro olup, bu bütçenin %45’i Avrupa Komisyonu’nca karşılanacaktır. Desteklenecek araştırmacıların her birisine aylık brüt 5050 Avro maaş ve 800 Avro araştırma, eğitim ve ağ kurma bütçesinin yanı sıra ev sahibi kuruma aylık 130 Avro kurum hissesi verilecektir. 

Başvurular https://e-bideb.tubitak.gov.tr/basvuruacikprogramlar.htm adresinden 2 Ağustos 2019 tarihi itibarıyla yapılabilmektedir. Program hakkında detaylı bilgilere http://cocirc2.org.tr/ adresinden ulaşılabilmektedir. 

) [content_en] => [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( [0] => /assets/img/duyurular.jpg ) [initialPreviewConfig] => Array ( [0] => stdClass Object *RECURSION* ) [target_url] => /assets/img/duyurular.jpg ) [start] => 2019-08-05 11:45:37 [end] => 2021-01-01 11:45:37 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [keywords_tr] => [keywords_en] => [keywords_ru] => [keywords_ar] => [created_at] => 2019-08-05 08:45:48 [updated_at] => 2019-08-05 08:45:48 [short_desc_tr] => TÜBİTAK’ın 2236 Uluslararası Deneyimli Araştırmacı Dolaşım Programının (Co-Funded Brain Circulation Scheme2) ikinci çağrısı Avrupa Birliği Komisyonu Yürütme Ajansı ile yapılan sözleşme kapsamında açılmıştır.  [short_desc_en] => [short_desc_ru] => [short_desc_ar] => [status] => 1 [featured] => 1 [media_dir] => 2236-uluslararasi-deneyimli-arastirmaci-dolasim-programi-2019-yili-cagrisi-acilmistir-1564994748 [old_url] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 239 [name_tr] => İdari Birimler [url] => idari-birimler [type] => ) [1] => Array ( [id] => 113 [name_tr] => Direktörlükler [url] => direktorlukler [type] => ) [2] => Array ( [id] => 229 [name_tr] => ARGEDA - Teknoloji Transfer Ofisi Direktörlüğü [url] => argeda-teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu [type] => ) ) ) [user] => [hide_side_menu] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 6824 [site_id] => 229 [title_tr] => 2236 Uluslararası Deneyimli Araştırmacı Dolaşım Programı 2019 Yılı Çağrısı Açılmıştır [title_en] => [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"

TÜB\u0130TAK’\u0131n 2236 Uluslararas\u0131 Deneyimli Ara\u015ft\u0131rmac\u0131 Dola\u015f\u0131m Program\u0131n\u0131n (Co-Funded Brain Circulation Scheme2) ikinci ça\u011fr\u0131s\u0131 Avrupa Birli\u011fi Komisyonu Yürütme Ajans\u0131 ile yap\u0131lan sözle\u015fme kapsam\u0131nda aç\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r. <\/p>\n\n

CoCirculation2 program\u0131 ile ülkemizin 2023 y\u0131l\u0131 hedefleri kapsam\u0131nda alan\u0131nda tecrübeli ara\u015ft\u0131rmac\u0131lar\u0131n ara\u015ft\u0131rma projelerini Türkiye’nin önde gelen akademi veya sanayi kurum ve kurulu\u015flar\u0131nda yürütmeleri, ülkemizin tecrübeli ara\u015ft\u0131rmac\u0131lar için cazibe merkezi haline getirilmesi, yurda dönü\u015f yapmak isteyen nitelikli ara\u015ft\u0131rmac\u0131lara destek sa\u011flanmas\u0131, Ar-Ge insan kayna\u011f\u0131 geli\u015fimine katk\u0131da bulunulmas\u0131, uluslararas\u0131 ve sektörler aras\u0131 ara\u015ft\u0131rmac\u0131 dola\u015f\u0131m\u0131 desteklenmesi hedeflenmektedir. <\/p>\n\n

Ara\u015ft\u0131rmac\u0131lar projelerini Türkiye’de bir üniversite veya sanayi kurum\/kurulu\u015flar\u0131nda yürütmek üzere ba\u015fvuru yapabilir. Mülteci statüsündeki ara\u015ft\u0131rmac\u0131lar ve akademik olmayan (özel sektör veya kamu kurum\/kurulu\u015flar\u0131 gibi) kurulu\u015flara gelmek üzere ba\u015fvuru yapan ara\u015ft\u0131rmac\u0131lar için esnetilmi\u015f ba\u015fvuru \u015fartlar\u0131 bulunmaktad\u0131r. Ara\u015ft\u0131rmac\u0131lar 6 aya kadar mevcut kurulu\u015flar\u0131ndan farkl\u0131 bir kurulu\u015fta görevlendirilebilecektirler. Ayr\u0131ca engelli ara\u015ft\u0131rmac\u0131lar\u0131n ek ihtiyaçlar\u0131 için de ek destek imkân\u0131 sa\u011flanabilecektir.<\/p>\n\n

Program\u0131n toplam bütçesi yakla\u015f\u0131k 14 milyon Avro olup, bu bütçenin %45’i Avrupa Komisyonu’nca kar\u015f\u0131lanacakt\u0131r. Desteklenecek ara\u015ft\u0131rmac\u0131lar\u0131n her birisine ayl\u0131k brüt 5050 Avro maa\u015f ve 800 Avro ara\u015ft\u0131rma, e\u011fitim ve a\u011f kurma bütçesinin yan\u0131 s\u0131ra ev sahibi kuruma ayl\u0131k 130 Avro kurum hissesi verilecektir. <\/p>\n\n

Ba\u015fvurular https:\/\/e-bideb.tubitak.gov.tr\/basvuruacikprogramlar.htm<\/a><\/strong> adresinden 2 A\u011fustos 2019 tarihi itibar\u0131yla yap\u0131labilmektedir. Program hakk\u0131nda detayl\u0131 bilgilere http:\/\/cocirc2.org.tr\/<\/a><\/strong> adresinden ula\u015f\u0131labilmektedir. <\/p>"} [content_en] => [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {"initialPreview":["\/uploads\/announcements\/2236-uluslararasi-deneyimli-arastirmaci-dolasim-programi-2019-yili-cagrisi-acilmistir-1564994748\/1564994729-thumbnail.png"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":186436,"extra":{"file":"\/uploads\/announcements\/2236-uluslararasi-deneyimli-arastirmaci-dolasim-programi-2019-yili-cagrisi-acilmistir-1564994748\/1564994729-thumbnail.png"},"caption":"1564994729-thumbnail.png","width":"900px","height":"600px","key":0,"target_url":"\/uploads\/announcements\/2236-uluslararasi-deneyimli-arastirmaci-dolasim-programi-2019-yili-cagrisi-acilmistir-1564994748\/1564994729-thumbnail.png"}]} [start] => 2019-08-05 11:45:37 [end] => 2021-01-01 11:45:37 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [keywords_tr] => [keywords_en] => [keywords_ru] => [keywords_ar] => [created_at] => 2019-08-05 08:45:48 [updated_at] => 2019-08-05 08:45:48 [short_desc_tr] => TÜBİTAK’ın 2236 Uluslararası Deneyimli Araştırmacı Dolaşım Programının (Co-Funded Brain Circulation Scheme2) ikinci çağrısı Avrupa Birliği Komisyonu Yürütme Ajansı ile yapılan sözleşme kapsamında açılmıştır.  [short_desc_en] => [short_desc_ru] => [short_desc_ar] => [status] => 1 [featured] => 1 [media_dir] => 2236-uluslararasi-deneyimli-arastirmaci-dolasim-programi-2019-yili-cagrisi-acilmistir-1564994748 [old_url] => ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 229 [name_tr] => ARGEDA - Teknoloji Transfer Ofisi Direktörlüğü [name_en] => Directorate of ARGEDA Technology Transfer Office [name_ru] => [name_ar] => [slug_tr] => argeda-teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu [slug_en] => directorate-of-argeda-technology-transfer-office [slug_ru] => [slug_ar] => [sort] => 0 [images] => {"head":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/argeda---teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu\/1519302419-argeda.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":102813,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/argeda---teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu\/1519302419-argeda.jpg"},"caption":"1519302419-argeda.jpg","width":"1960px","height":"500px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/argeda---teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu\/1519302419-argeda.jpg"}]},"card":{"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]}} [active] => 1 [created_at] => 2017-11-23 11:02:00 [updated_at] => 2019-03-18 10:39:20 [type_id] => 16 [google] => [default_lang] => tr [langs] => ["tr","en"] [parent_id] => 113 [lft] => 216 [rgt] => 217 [depth] => 3 [color] => [url] => argeda-teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu [home_page_id] => 1309 [atacs_id] => [parent] => 0 [master_id] => [doctorate_id] => [socials] => {"facebook":null,"twitter":null,"linkedin":null,"instagram":null,"vimeo":null,"youtube":null,"google-plus":null} [list_type] => card [site_admin] => Doç.Dr. Yılser Devrim [admin_phone] => +90 (312) 586 88 92 [admin_email] => yilser.devrim@atilim.edu.tr [show_leaves] => 0 [external_link] => [hide_events] => 0 [hide_announcements] => 0 [hide_news] => 0 [not_program] => 0 [old_id] => [old_cat_id] => [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [scripts] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 229 [name_tr] => ARGEDA - Teknoloji Transfer Ofisi Direktörlüğü [name_en] => Directorate of ARGEDA Technology Transfer Office [name_ru] => [name_ar] => [slug_tr] => argeda-teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu [slug_en] => directorate-of-argeda-technology-transfer-office [slug_ru] => [slug_ar] => [sort] => 0 [images] => {"head":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/argeda---teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu\/1519302419-argeda.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":102813,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/argeda---teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu\/1519302419-argeda.jpg"},"caption":"1519302419-argeda.jpg","width":"1960px","height":"500px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/argeda---teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu\/1519302419-argeda.jpg"}]},"card":{"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]}} [active] => 1 [created_at] => 2017-11-23 11:02:00 [updated_at] => 2019-03-18 10:39:20 [type_id] => 16 [google] => [default_lang] => tr [langs] => ["tr","en"] [parent_id] => 113 [lft] => 216 [rgt] => 217 [depth] => 3 [color] => [url] => argeda-teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu [home_page_id] => 1309 [atacs_id] => [parent] => 0 [master_id] => [doctorate_id] => [socials] => {"facebook":null,"twitter":null,"linkedin":null,"instagram":null,"vimeo":null,"youtube":null,"google-plus":null} [list_type] => card [site_admin] => Doç.Dr. Yılser Devrim [admin_phone] => +90 (312) 586 88 92 [admin_email] => yilser.devrim@atilim.edu.tr [show_leaves] => 0 [external_link] => [hide_events] => 0 [hide_announcements] => 0 [hide_news] => 0 [not_program] => 0 [old_id] => [old_cat_id] => [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [scripts] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [type] => App\SiteType Object ( [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 16 [title] => Direktörlükler [slug] => direktorlukler [created_at] => 2017-10-14 14:56:17 [updated_at] => 2018-07-27 08:42:18 [label_tr] => Direktörlükler [label_en] => Directorates [label_ru] => [label_ar] => [dep_label_tr] => Personeller [dep_label_en] => [dep_label_ru] => [dep_label_ar] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 16 [title] => Direktörlükler [slug] => direktorlukler [created_at] => 2017-10-14 14:56:17 [updated_at] => 2018-07-27 08:42:18 [label_tr] => Direktörlükler [label_en] => Directorates [label_ru] => [label_ar] => [dep_label_tr] => Personeller [dep_label_en] => [dep_label_ru] => [dep_label_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) 1