2019 Yılı Kutuplarla İlgili Bilimsel Çalışmalara Yönelik Proje Çağrısı - 05 08 2019

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜBİTAK arasında imzalanan protokol çerçevesinde; Ulusal Kutup Bilim Programıyla belirlenmiş öncelikli araştırma temalarına ilgi duyan ve bu alanlarda çalışmaları olan araştırmacıların bilimsel araştırmalarının desteklenmesi, aynı zamanda ülkemizin Kutuplarla ilgili bilimsel çalışmalarda daha hızlı yol alabilmesi amaçlanmıştır. KUTUP 1001 ve KUTUP İkili İşbirliği Çağrıları, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenen koşullar çerçevesinde Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından açılmıştır. Çağrılara ilişkin detaylı bilgiye https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/2019-yili-kutup-cagrilari , Kutup 1001 Proje Çağrısına https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/1001/icerik-kutup-1001sayfasından ulaşılabilir. 

 

Ulusal Kutup Bilim Programı 2018-2022 yıllarını kapsamaktadır. Anılan dönem sonrasında bilim programına yönelik güncellemeler yapılarak, 5 yıllık dönemler halinde yayınlanması planlanmaktadır.

Ulusal Kutup Bilim Programı’nın izleme ve değerlendirme süreci Bakanlık tarafından yürütülecek ve İzleme ve Değerlendirme Raporu altı ayda bir yayımlanacaktır.

 

Ulusal Kutup Bilim Programı, 4 ana başlıktan oluşmaktadır:

 

• Fiziki Bilimler

• Yer Bilimleri

• Canlı Bilimleri

• Sosyal ve Beşeri Bilimler

 

Öncelikli çalışma alanlarının detaylarına http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/2204/bstb_btgm_ukbp_kitapcik_195x265_final.pdf dokümanından ulaşılabilmektedir.App\Announcement Object ( [casts:protected] => Array ( [start] => datetime [end] => datetime ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 6825 [site_id] => 229 [title_tr] => 2019 Yılı Kutuplarla İlgili Bilimsel Çalışmalara Yönelik Proje Çağrısı [title_en] => [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜBİTAK arasında imzalanan protokol çerçevesinde; Ulusal Kutup Bilim Programıyla belirlenmiş öncelikli araştırma temalarına ilgi duyan ve bu alanlarda çalışmaları olan araştırmacıların bilimsel araştırmalarının desteklenmesi, aynı zamanda ülkemizin Kutuplarla ilgili bilimsel çalışmalarda daha hızlı yol alabilmesi amaçlanmıştır. KUTUP 1001 ve KUTUP İkili İşbirliği Çağrıları, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenen koşullar çerçevesinde Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından açılmıştır. Çağrılara ilişkin detaylı bilgiye https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/2019-yili-kutup-cagrilari , Kutup 1001 Proje Çağrısına https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/1001/icerik-kutup-1001sayfasından ulaşılabilir. 

 

Ulusal Kutup Bilim Programı 2018-2022 yıllarını kapsamaktadır. Anılan dönem sonrasında bilim programına yönelik güncellemeler yapılarak, 5 yıllık dönemler halinde yayınlanması planlanmaktadır.

Ulusal Kutup Bilim Programı’nın izleme ve değerlendirme süreci Bakanlık tarafından yürütülecek ve İzleme ve Değerlendirme Raporu altı ayda bir yayımlanacaktır.

 

Ulusal Kutup Bilim Programı, 4 ana başlıktan oluşmaktadır:

 

• Fiziki Bilimler

• Yer Bilimleri

• Canlı Bilimleri

• Sosyal ve Beşeri Bilimler

 

Öncelikli çalışma alanlarının detaylarına http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/2204/bstb_btgm_ukbp_kitapcik_195x265_final.pdf dokümanından ulaşılabilmektedir.

) [content_en] => [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( [0] => /assets/img/duyurular.jpg ) [initialPreviewConfig] => Array ( [0] => stdClass Object *RECURSION* ) [target_url] => /assets/img/duyurular.jpg ) [start] => 2019-08-05 13:17:25 [end] => 2022-01-01 13:17:25 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [keywords_tr] => [keywords_en] => [keywords_ru] => [keywords_ar] => [created_at] => 2019-08-05 10:19:37 [updated_at] => 2019-08-08 13:27:58 [short_desc_tr] => 2019 Yılı Kutuplarla İlgili Bilimsel Çalışmalara Yönelik Proje Çağrısı [short_desc_en] => [short_desc_ru] => [short_desc_ar] => [status] => 1 [featured] => 1 [media_dir] => 2019-yili-kutuplarla-ilgili-bilimsel-calismalara-yonelik-proje-cagrisi-1565000377 [old_url] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 239 [name_tr] => İdari Birimler [url] => idari-birimler [type] => ) [1] => Array ( [id] => 113 [name_tr] => Direktörlükler [url] => direktorlukler [type] => ) [2] => Array ( [id] => 229 [name_tr] => ARGEDA - Teknoloji Transfer Ofisi Direktörlüğü [url] => argeda-teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu [type] => ) ) ) [user] => [hide_side_menu] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 6825 [site_id] => 229 [title_tr] => 2019 Yılı Kutuplarla İlgili Bilimsel Çalışmalara Yönelik Proje Çağrısı [title_en] => [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanl\u0131\u011f\u0131 ile TÜB\u0130TAK aras\u0131nda imzalanan protokol çerçevesinde; Ulusal Kutup Bilim Program\u0131yla belirlenmi\u015f öncelikli ara\u015ft\u0131rma temalar\u0131na ilgi duyan ve bu alanlarda çal\u0131\u015fmalar\u0131 olan ara\u015ft\u0131rmac\u0131lar\u0131n bilimsel ara\u015ft\u0131rmalar\u0131n\u0131n desteklenmesi, ayn\u0131 zamanda ülkemizin Kutuplarla ilgili bilimsel çal\u0131\u015fmalarda daha h\u0131zl\u0131 yol alabilmesi amaçlanm\u0131\u015ft\u0131r. KUTUP 1001 ve KUTUP \u0130kili \u0130\u015fbirli\u011fi Ça\u011fr\u0131lar\u0131, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanl\u0131\u011f\u0131 taraf\u0131ndan belirlenen ko\u015fullar çerçevesinde Ara\u015ft\u0131rma Destek Programlar\u0131 Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 (ARDEB) taraf\u0131ndan aç\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r. Ça\u011fr\u0131lara ili\u015fkin detayl\u0131 bilgiye https:\/\/www.tubitak.gov.tr\/tr\/duyuru\/2019-yili-kutup-cagrilari<\/a> , Kutup 1001 Proje Ça\u011fr\u0131s\u0131na https:\/\/www.tubitak.gov.tr\/tr\/destekler\/akademik\/ulusal-destek-programlari\/1001\/icerik-kutup-1001<\/a>sayfas\u0131ndan ula\u015f\u0131labilir. <\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

Ulusal Kutup Bilim Program\u0131 2018-2022 y\u0131llar\u0131n\u0131 kapsamaktad\u0131r. An\u0131lan dönem sonras\u0131nda bilim program\u0131na yönelik güncellemeler yap\u0131larak, 5 y\u0131ll\u0131k dönemler halinde yay\u0131nlanmas\u0131 planlanmaktad\u0131r.<\/p>\n\n

Ulusal Kutup Bilim Program\u0131’n\u0131n izleme ve de\u011ferlendirme süreci Bakanl\u0131k taraf\u0131ndan yürütülecek ve \u0130zleme ve De\u011ferlendirme Raporu alt\u0131 ayda bir yay\u0131mlanacakt\u0131r.<\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

Ulusal Kutup Bilim Program\u0131, 4 ana ba\u015fl\u0131ktan olu\u015fmaktad\u0131r:<\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

• Fiziki Bilimler<\/p>\n\n

• Yer Bilimleri<\/p>\n\n

• Canl\u0131 Bilimleri<\/p>\n\n

• Sosyal ve Be\u015feri Bilimler<\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

Öncelikli çal\u0131\u015fma alanlar\u0131n\u0131n detaylar\u0131na http:\/\/www.tubitak.gov.tr\/sites\/default\/files\/2204\/bstb_btgm_ukbp_kitapcik_195x265_final.pdf<\/a> doküman\u0131ndan ula\u015f\u0131labilmektedir.<\/p>"} [content_en] => [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {"initialPreview":["\/uploads\/announcements\/2019-yili-kutuplarla-ilgili-bilimsel-calismalara-yonelik-proje-cagrisi-1565000377\/1565000242-thumbnail.png"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":186436,"extra":{"file":"\/uploads\/announcements\/2019-yili-kutuplarla-ilgili-bilimsel-calismalara-yonelik-proje-cagrisi-1565000377\/1565000242-thumbnail.png"},"caption":"1565000242-thumbnail.png","width":"900px","height":"600px","key":0,"target_url":"\/uploads\/announcements\/2019-yili-kutuplarla-ilgili-bilimsel-calismalara-yonelik-proje-cagrisi-1565000377\/1565000242-thumbnail.png"}]} [start] => 2019-08-05 13:17:25 [end] => 2022-01-01 13:17:25 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [keywords_tr] => [keywords_en] => [keywords_ru] => [keywords_ar] => [created_at] => 2019-08-05 10:19:37 [updated_at] => 2019-08-08 13:27:58 [short_desc_tr] => 2019 Yılı Kutuplarla İlgili Bilimsel Çalışmalara Yönelik Proje Çağrısı [short_desc_en] => [short_desc_ru] => [short_desc_ar] => [status] => 1 [featured] => 1 [media_dir] => 2019-yili-kutuplarla-ilgili-bilimsel-calismalara-yonelik-proje-cagrisi-1565000377 [old_url] => ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 229 [name_tr] => ARGEDA - Teknoloji Transfer Ofisi Direktörlüğü [name_en] => Directorate of ARGEDA Technology Transfer Office [name_ru] => [name_ar] => [slug_tr] => argeda-teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu [slug_en] => directorate-of-argeda-technology-transfer-office [slug_ru] => [slug_ar] => [sort] => 0 [images] => {"head":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/argeda---teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu\/1519302419-argeda.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":102813,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/argeda---teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu\/1519302419-argeda.jpg"},"caption":"1519302419-argeda.jpg","width":"1960px","height":"500px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/argeda---teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu\/1519302419-argeda.jpg"}]},"card":{"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]}} [active] => 1 [created_at] => 2017-11-23 11:02:00 [updated_at] => 2019-03-18 10:39:20 [type_id] => 16 [google] => [default_lang] => tr [langs] => ["tr","en"] [parent_id] => 113 [lft] => 216 [rgt] => 217 [depth] => 3 [color] => [url] => argeda-teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu [home_page_id] => 1309 [atacs_id] => [parent] => 0 [master_id] => [doctorate_id] => [socials] => {"facebook":null,"twitter":null,"linkedin":null,"instagram":null,"vimeo":null,"youtube":null,"google-plus":null} [list_type] => card [site_admin] => Doç.Dr. Yılser Devrim [admin_phone] => +90 (312) 586 88 92 [admin_email] => yilser.devrim@atilim.edu.tr [show_leaves] => 0 [external_link] => [hide_events] => 0 [hide_announcements] => 0 [hide_news] => 0 [not_program] => 0 [old_id] => [old_cat_id] => [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [scripts] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 229 [name_tr] => ARGEDA - Teknoloji Transfer Ofisi Direktörlüğü [name_en] => Directorate of ARGEDA Technology Transfer Office [name_ru] => [name_ar] => [slug_tr] => argeda-teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu [slug_en] => directorate-of-argeda-technology-transfer-office [slug_ru] => [slug_ar] => [sort] => 0 [images] => {"head":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/argeda---teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu\/1519302419-argeda.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":102813,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/argeda---teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu\/1519302419-argeda.jpg"},"caption":"1519302419-argeda.jpg","width":"1960px","height":"500px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/argeda---teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu\/1519302419-argeda.jpg"}]},"card":{"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]}} [active] => 1 [created_at] => 2017-11-23 11:02:00 [updated_at] => 2019-03-18 10:39:20 [type_id] => 16 [google] => [default_lang] => tr [langs] => ["tr","en"] [parent_id] => 113 [lft] => 216 [rgt] => 217 [depth] => 3 [color] => [url] => argeda-teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu [home_page_id] => 1309 [atacs_id] => [parent] => 0 [master_id] => [doctorate_id] => [socials] => {"facebook":null,"twitter":null,"linkedin":null,"instagram":null,"vimeo":null,"youtube":null,"google-plus":null} [list_type] => card [site_admin] => Doç.Dr. Yılser Devrim [admin_phone] => +90 (312) 586 88 92 [admin_email] => yilser.devrim@atilim.edu.tr [show_leaves] => 0 [external_link] => [hide_events] => 0 [hide_announcements] => 0 [hide_news] => 0 [not_program] => 0 [old_id] => [old_cat_id] => [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [scripts] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [type] => App\SiteType Object ( [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 16 [title] => Direktörlükler [slug] => direktorlukler [created_at] => 2017-10-14 14:56:17 [updated_at] => 2018-07-27 08:42:18 [label_tr] => Direktörlükler [label_en] => Directorates [label_ru] => [label_ar] => [dep_label_tr] => Personeller [dep_label_en] => [dep_label_ru] => [dep_label_ar] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 16 [title] => Direktörlükler [slug] => direktorlukler [created_at] => 2017-10-14 14:56:17 [updated_at] => 2018-07-27 08:42:18 [label_tr] => Direktörlükler [label_en] => Directorates [label_ru] => [label_ar] => [dep_label_tr] => Personeller [dep_label_en] => [dep_label_ru] => [dep_label_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) 1