TÜBİTAK Fikri Mülkiyet Protokolü ve İlgili Doküman - 20 09 2019

TÜBİTAK Yönetim Kurulu tarafından; “Proje Teşvik ve Destekleme Esaslarına İlişkin Yönetmelik Uyarınca Desteklenen Projelerde Uygulanacak Fikri Haklar Esasları”nda yapılan değişiklik gereği, ARDEB projelerinde çalışma ekibinde yer alan kişilerin projenin yürütüleceği kurum/kuruluş ile yaptıkları protokole göre belirlenmiş olan gerçek/tüzel kişi(ler), projenin yürütülmesi esnasında veya sonucunda bir fikri ürünün ortaya çıkması durumunda bu fikri ürün üzerinde hak sahibi olacaktır. İşlemlerinizde kolaylık sağlamak amacıyla, TÜBİTAK-ARDEB Projesi Fikri Ürünleri Üzerinde Fikri Mülkiyet Hak Sahipliği Protokolü” başlıklı protokol taslağı ve “TÜBİTAK Fikri Ürün Bildirim Formu” başlıklı dokümanı eklenmiştir: