ERA-Net Smart Energy Systems 2019 “Enerji Depolama Çözümleri” Çağrısı Açılmıştır - 25 09 2019

ERA-Net Smart Energy Systems ortak adıyla faaliyetleri yürütülen Era-Net Smart Grids Plus ve EN SGplusRegSys projeleri Horizon 2020 programı kapsamında desteklenen Era-Net co-fund projeleridir. ERA-Net Smart Energy Systems’in enerji depolama çözümleri konulu 2019 yılı çağrısı, bütünleşik enerji depolama sistemlerinin geliştirilmesine ve bu alandaki tanımlanmış zorluklara cevap veren çözümlere odaklanmıştır. Çağrı ile elektriksel, elektrokimyasal, malzeme, ısıl ve mekanik depolama gibi alanlarda kısa veya uzun süreli enerji depolama için sürdürülebilir, bütünleşik enerji depolama çözümlerinin geliştirilmesine katkı sağlayan projelerin desteklenmesi hedeflenmektedir. Çağrı konuları, çağrı kuralları, proje gereksinimleri ve projelerden beklenen diğer niteliklere ilişkin detaylı bilgilere web sitesinden ulaşabilirsiniz: https://www.eranet-smartenergysystems.eu/Calls/SG_Plus_Calls/SG_Joint_Call_2019

Çağrı Açılış ve Eşleştirme Etkinliği,  7-8 Ekim 2019 tarihlerinde Namur/Belçika’da düzenlenecek olup, etkinliğe ilişkin detay bilgi https://www.eranet-smartenergysystems.eu/Event/40/Joint-Programming-Platform---Smart-Energy-Systems-Conference-2019.html adresinde yer almaktadır. Bu çağrıya yönelik konsorsiyumlarda yer almak isteyen kuruluşların gerekli formu doldurup ncpenergy@tubitak.gov.tr adresine iletmeleri beklenmektedir.

 

Not: Çağrıya yönelik ağ kurmak ve konsorsiyum oluşturmak isteyenler çağrı özelinde yaratılan https://eranet-smartenergysystems-micall19.b2match.io/ sitesine kayıt olabilirler.App\Announcement Object ( [casts:protected] => Array ( [start] => datetime [end] => datetime ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 6990 [site_id] => 229 [title_tr] => ERA-Net Smart Energy Systems 2019 “Enerji Depolama Çözümleri” Çağrısı Açılmıştır [title_en] => [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

ERA-Net Smart Energy Systems ortak adıyla faaliyetleri yürütülen Era-Net Smart Grids Plus ve EN SGplusRegSys projeleri Horizon 2020 programı kapsamında desteklenen Era-Net co-fund projeleridir. ERA-Net Smart Energy Systems’in enerji depolama çözümleri konulu 2019 yılı çağrısı, bütünleşik enerji depolama sistemlerinin geliştirilmesine ve bu alandaki tanımlanmış zorluklara cevap veren çözümlere odaklanmıştır. Çağrı ile elektriksel, elektrokimyasal, malzeme, ısıl ve mekanik depolama gibi alanlarda kısa veya uzun süreli enerji depolama için sürdürülebilir, bütünleşik enerji depolama çözümlerinin geliştirilmesine katkı sağlayan projelerin desteklenmesi hedeflenmektedir. Çağrı konuları, çağrı kuralları, proje gereksinimleri ve projelerden beklenen diğer niteliklere ilişkin detaylı bilgilere web sitesinden ulaşabilirsiniz: https://www.eranet-smartenergysystems.eu/Calls/SG_Plus_Calls/SG_Joint_Call_2019

Çağrı Açılış ve Eşleştirme Etkinliği,  7-8 Ekim 2019 tarihlerinde Namur/Belçika’da düzenlenecek olup, etkinliğe ilişkin detay bilgi https://www.eranet-smartenergysystems.eu/Event/40/Joint-Programming-Platform---Smart-Energy-Systems-Conference-2019.html adresinde yer almaktadır. Bu çağrıya yönelik konsorsiyumlarda yer almak isteyen kuruluşların gerekli formu doldurup ncpenergy@tubitak.gov.tr adresine iletmeleri beklenmektedir.

 

Not: Çağrıya yönelik ağ kurmak ve konsorsiyum oluşturmak isteyenler çağrı özelinde yaratılan https://eranet-smartenergysystems-micall19.b2match.io/ sitesine kayıt olabilirler.

) [content_en] => [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( [0] => /assets/img/duyurular.jpg ) [initialPreviewConfig] => Array ( [0] => stdClass Object *RECURSION* ) [target_url] => /assets/img/duyurular.jpg ) [start] => 2019-09-25 14:32:04 [end] => 2019-10-10 14:32:04 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [keywords_tr] => [keywords_en] => [keywords_ru] => [keywords_ar] => [created_at] => 2019-09-25 11:32:23 [updated_at] => 2019-09-25 11:32:23 [short_desc_tr] => ERA-Net Smart Energy Systems ortak adıyla faaliyetleri yürütülen Era-Net Smart Grids Plus ve EN SGplusRegSys projeleri Horizon 2020 programı kapsamında desteklenen Era-Net co-fund projeleridir. [short_desc_en] => [short_desc_ru] => [short_desc_ar] => [status] => 1 [featured] => 1 [media_dir] => era-net-smart-energy-systems-2019-“enerji-depolama-cozumleri”-cagrisi-acilmistir-1569411143 [old_url] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 239 [name_tr] => İdari Birimler [url] => idari-birimler [type] => ) [1] => Array ( [id] => 113 [name_tr] => Direktörlükler [url] => direktorlukler [type] => ) [2] => Array ( [id] => 229 [name_tr] => ARGEDA - Teknoloji Transfer Ofisi Direktörlüğü [url] => argeda-teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu [type] => ) ) ) [user] => [hide_side_menu] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 6990 [site_id] => 229 [title_tr] => ERA-Net Smart Energy Systems 2019 “Enerji Depolama Çözümleri” Çağrısı Açılmıştır [title_en] => [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"

ERA-Net Smart Energy Systems ortak ad\u0131yla faaliyetleri yürütülen Era-Net Smart Grids Plus ve EN SGplusRegSys projeleri Horizon 2020 program\u0131 kapsam\u0131nda desteklenen Era-Net co-fund projeleridir. ERA-Net Smart Energy Systems’in enerji depolama çözümleri<\/strong><\/em> konulu 2019 y\u0131l\u0131 ça\u011fr\u0131s\u0131, bütünle\u015fik enerji depolama sistemlerinin geli\u015ftirilmesine ve bu alandaki tan\u0131mlanm\u0131\u015f zorluklara cevap veren çözümlere odaklanm\u0131\u015ft\u0131r. Ça\u011fr\u0131 ile elektriksel, elektrokimyasal, malzeme, \u0131s\u0131l ve mekanik depolama gibi alanlarda k\u0131sa veya uzun süreli enerji depolama için sürdürülebilir, bütünle\u015fik enerji depolama çözümlerinin geli\u015ftirilmesine katk\u0131 sa\u011flayan projelerin desteklenmesi hedeflenmektedir. Ça\u011fr\u0131 konular\u0131, ça\u011fr\u0131 kurallar\u0131, proje gereksinimleri ve projelerden beklenen di\u011fer niteliklere ili\u015fkin detayl\u0131 bilgilere web sitesinden ula\u015fabilirsiniz: https:\/\/www.eranet-smartenergysystems.eu\/Calls\/SG_Plus_Calls\/SG_Joint_Call_2019<\/a><\/p>\n\n

Ça\u011fr\u0131 Aç\u0131l\u0131\u015f ve E\u015fle\u015ftirme Etkinli\u011fi,  7-8 Ekim 2019 tarihlerinde Namur\/Belçika’da düzenlenecek olup, etkinli\u011fe ili\u015fkin detay bilgi https:\/\/www.eranet-smartenergysystems.eu\/Event\/40\/Joint-Programming-Platform---Smart-Energy-Systems-Conference-2019.html<\/a> adresinde yer almaktad\u0131r. Bu ça\u011fr\u0131ya yönelik konsorsiyumlarda yer almak isteyen kurulu\u015flar\u0131n gerekli formu doldurup ncpenergy@tubitak.gov.tr<\/a> adresine iletmeleri beklenmektedir.<\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

Not:<\/strong> Ça\u011fr\u0131ya yönelik a\u011f kurmak ve konsorsiyum olu\u015fturmak isteyenler ça\u011fr\u0131 özelinde yarat\u0131lan https:\/\/eranet-smartenergysystems-micall19.b2match.io\/<\/a> sitesine kay\u0131t olabilirler.<\/p>"} [content_en] => [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {"initialPreview":["\/uploads\/announcements\/era-net-smart-energy-systems-2019-\u201cenerji-depolama-cozumleri\u201d-cagrisi-acilmistir-1569411143\/1569410526-thumbnail.png"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":186436,"extra":{"file":"\/uploads\/announcements\/era-net-smart-energy-systems-2019-\u201cenerji-depolama-cozumleri\u201d-cagrisi-acilmistir-1569411143\/1569410526-thumbnail.png"},"caption":"1569410526-thumbnail.png","width":"900px","height":"600px","key":0,"target_url":"\/uploads\/announcements\/era-net-smart-energy-systems-2019-\u201cenerji-depolama-cozumleri\u201d-cagrisi-acilmistir-1569411143\/1569410526-thumbnail.png"}]} [start] => 2019-09-25 14:32:04 [end] => 2019-10-10 14:32:04 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [keywords_tr] => [keywords_en] => [keywords_ru] => [keywords_ar] => [created_at] => 2019-09-25 11:32:23 [updated_at] => 2019-09-25 11:32:23 [short_desc_tr] => ERA-Net Smart Energy Systems ortak adıyla faaliyetleri yürütülen Era-Net Smart Grids Plus ve EN SGplusRegSys projeleri Horizon 2020 programı kapsamında desteklenen Era-Net co-fund projeleridir. [short_desc_en] => [short_desc_ru] => [short_desc_ar] => [status] => 1 [featured] => 1 [media_dir] => era-net-smart-energy-systems-2019-“enerji-depolama-cozumleri”-cagrisi-acilmistir-1569411143 [old_url] => ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 229 [name_tr] => ARGEDA - Teknoloji Transfer Ofisi Direktörlüğü [name_en] => Directorate of ARGEDA Technology Transfer Office [name_ru] => [name_ar] => [slug_tr] => argeda-teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu [slug_en] => directorate-of-argeda-technology-transfer-office [slug_ru] => [slug_ar] => [sort] => 0 [images] => {"head":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/argeda---teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu\/1519302419-argeda.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":102813,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/argeda---teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu\/1519302419-argeda.jpg"},"caption":"1519302419-argeda.jpg","width":"1960px","height":"500px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/argeda---teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu\/1519302419-argeda.jpg"}]},"card":{"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]}} [active] => 1 [created_at] => 2017-11-23 11:02:00 [updated_at] => 2019-03-18 10:39:20 [type_id] => 16 [google] => [default_lang] => tr [langs] => ["tr","en"] [parent_id] => 113 [lft] => 216 [rgt] => 217 [depth] => 3 [color] => [url] => argeda-teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu [home_page_id] => 1309 [atacs_id] => [parent] => 0 [master_id] => [doctorate_id] => [socials] => {"facebook":null,"twitter":null,"linkedin":null,"instagram":null,"vimeo":null,"youtube":null,"google-plus":null} [list_type] => card [site_admin] => Doç.Dr. Yılser Devrim [admin_phone] => +90 (312) 586 88 92 [admin_email] => yilser.devrim@atilim.edu.tr [show_leaves] => 0 [external_link] => [hide_events] => 0 [hide_announcements] => 0 [hide_news] => 0 [not_program] => 0 [old_id] => [old_cat_id] => [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [scripts] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 229 [name_tr] => ARGEDA - Teknoloji Transfer Ofisi Direktörlüğü [name_en] => Directorate of ARGEDA Technology Transfer Office [name_ru] => [name_ar] => [slug_tr] => argeda-teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu [slug_en] => directorate-of-argeda-technology-transfer-office [slug_ru] => [slug_ar] => [sort] => 0 [images] => {"head":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/argeda---teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu\/1519302419-argeda.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":102813,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/argeda---teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu\/1519302419-argeda.jpg"},"caption":"1519302419-argeda.jpg","width":"1960px","height":"500px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/argeda---teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu\/1519302419-argeda.jpg"}]},"card":{"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]}} [active] => 1 [created_at] => 2017-11-23 11:02:00 [updated_at] => 2019-03-18 10:39:20 [type_id] => 16 [google] => [default_lang] => tr [langs] => ["tr","en"] [parent_id] => 113 [lft] => 216 [rgt] => 217 [depth] => 3 [color] => [url] => argeda-teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu [home_page_id] => 1309 [atacs_id] => [parent] => 0 [master_id] => [doctorate_id] => [socials] => {"facebook":null,"twitter":null,"linkedin":null,"instagram":null,"vimeo":null,"youtube":null,"google-plus":null} [list_type] => card [site_admin] => Doç.Dr. Yılser Devrim [admin_phone] => +90 (312) 586 88 92 [admin_email] => yilser.devrim@atilim.edu.tr [show_leaves] => 0 [external_link] => [hide_events] => 0 [hide_announcements] => 0 [hide_news] => 0 [not_program] => 0 [old_id] => [old_cat_id] => [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [scripts] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [type] => App\SiteType Object ( [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 16 [title] => Direktörlükler [slug] => direktorlukler [created_at] => 2017-10-14 14:56:17 [updated_at] => 2018-07-27 08:42:18 [label_tr] => Direktörlükler [label_en] => Directorates [label_ru] => [label_ar] => [dep_label_tr] => Personeller [dep_label_en] => [dep_label_ru] => [dep_label_ar] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 16 [title] => Direktörlükler [slug] => direktorlukler [created_at] => 2017-10-14 14:56:17 [updated_at] => 2018-07-27 08:42:18 [label_tr] => Direktörlükler [label_en] => Directorates [label_ru] => [label_ar] => [dep_label_tr] => Personeller [dep_label_en] => [dep_label_ru] => [dep_label_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) 1