TÜBİTAK ARDEB Kapsamında Önemli İyileştirmeler - 21 10 2019

‘’Değerli Araştırmacılarımız,

 

TÜBİTAK’ın 12 Ekim 2019 tarihinde yapılan Yönetim Kurulunda alınan karar doğrultusunda, Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından yürütülmekte olan programlar (1007 ve 1004 programları hariç) kapsamında önemli iyileştirmeler yapıldı. Bundan böyle;

•             Doktora öğrencileri; 1002-Hızlı Destek projelerinde, projenin yürütüleceği kurum/kuruluşta kadrolu personel olma şartı aranmaksızın proje yürütücüsü olarak görev alabilecek,

•             Yürürlükte olan projeler kapsamında yapılacak yurt içi/yurt dışı bilimsel toplantılara katılım/çalışma ziyaretleri için Grup onayı alınmayacak ancak, seyahate ilişkin bilgilere izleyen Gelişme/Sonuç Raporunda yer verilecek ve

•             Bir projede aynı anda dört lisans öğrencisi bursiyer olarak yer alabilecektir.

Süreçlerimizi sizlerden gelen görüş ve öneriler doğrultusunda geliştirmeye devam edeceğiz.

Bilgilerinize saygılarımızla sunarız.

 

ARGEDA-TTO Direktörlüğü’’App\Announcement Object ( [casts:protected] => Array ( [start] => datetime [end] => datetime ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 7100 [site_id] => 229 [title_tr] => TÜBİTAK ARDEB Kapsamında Önemli İyileştirmeler [title_en] => [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

‘’Değerli Araştırmacılarımız,

 

TÜBİTAK’ın 12 Ekim 2019 tarihinde yapılan Yönetim Kurulunda alınan karar doğrultusunda, Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından yürütülmekte olan programlar (1007 ve 1004 programları hariç) kapsamında önemli iyileştirmeler yapıldı. Bundan böyle;

•             Doktora öğrencileri; 1002-Hızlı Destek projelerinde, projenin yürütüleceği kurum/kuruluşta kadrolu personel olma şartı aranmaksızın proje yürütücüsü olarak görev alabilecek,

•             Yürürlükte olan projeler kapsamında yapılacak yurt içi/yurt dışı bilimsel toplantılara katılım/çalışma ziyaretleri için Grup onayı alınmayacak ancak, seyahate ilişkin bilgilere izleyen Gelişme/Sonuç Raporunda yer verilecek ve

•             Bir projede aynı anda dört lisans öğrencisi bursiyer olarak yer alabilecektir.

Süreçlerimizi sizlerden gelen görüş ve öneriler doğrultusunda geliştirmeye devam edeceğiz.

Bilgilerinize saygılarımızla sunarız.

 

ARGEDA-TTO Direktörlüğü’’

) [content_en] => [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( [0] => /assets/img/duyurular.jpg ) [initialPreviewConfig] => Array ( [0] => stdClass Object *RECURSION* ) [target_url] => /assets/img/duyurular.jpg ) [start] => 2019-10-21 14:27:56 [end] => 2021-06-01 14:27:56 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [keywords_tr] => [keywords_en] => [keywords_ru] => [keywords_ar] => [created_at] => 2019-10-21 11:28:19 [updated_at] => 2019-10-21 11:28:19 [short_desc_tr] => TÜBİTAK’ın 12 Ekim 2019 tarihinde yapılan Yönetim Kurulunda alınan karar doğrultusunda, Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından yürütülmekte olan programlar (1007 ve 1004 programları hariç) kapsamında önemli iyileştirmeler yapıldı [short_desc_en] => [short_desc_ru] => [short_desc_ar] => [status] => 1 [featured] => 1 [media_dir] => tubitak-ardeb-kapsaminda-onemli-iyilestirmeler-1571657299 [old_url] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 239 [name_tr] => İdari Birimler [url] => idari-birimler [type] => ) [1] => Array ( [id] => 113 [name_tr] => Direktörlükler [url] => direktorlukler [type] => ) [2] => Array ( [id] => 229 [name_tr] => ARGEDA - Teknoloji Transfer Ofisi Direktörlüğü [url] => argeda-teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu [type] => ) ) ) [user] => [hide_side_menu] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 7100 [site_id] => 229 [title_tr] => TÜBİTAK ARDEB Kapsamında Önemli İyileştirmeler [title_en] => [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"

‘’De\u011ferli Ara\u015ft\u0131rmac\u0131lar\u0131m\u0131z,<\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

TÜB\u0130TAK’\u0131n 12 Ekim 2019 tarihinde yap\u0131lan Yönetim Kurulunda al\u0131nan karar do\u011frultusunda, Ara\u015ft\u0131rma Destek Programlar\u0131 Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 (ARDEB) taraf\u0131ndan yürütülmekte olan programlar (1007 ve 1004 programlar\u0131 hariç) kapsam\u0131nda önemli iyile\u015ftirmeler yap\u0131ld\u0131. Bundan böyle;<\/p>\n\n

•             Doktora ö\u011frencileri; 1002-H\u0131zl\u0131 Destek projelerinde, projenin yürütülece\u011fi kurum\/kurulu\u015fta kadrolu personel olma \u015fart\u0131 aranmaks\u0131z\u0131n proje yürütücüsü olarak görev alabilecek,<\/p>\n\n

•             Yürürlükte olan projeler kapsam\u0131nda yap\u0131lacak yurt içi\/yurt d\u0131\u015f\u0131 bilimsel toplant\u0131lara kat\u0131l\u0131m\/çal\u0131\u015fma ziyaretleri için Grup onay\u0131 al\u0131nmayacak ancak, seyahate ili\u015fkin bilgilere izleyen Geli\u015fme\/Sonuç Raporunda yer verilecek ve<\/p>\n\n

•             Bir projede ayn\u0131 anda dört lisans ö\u011frencisi bursiyer olarak yer alabilecektir.<\/p>\n\n

Süreçlerimizi sizlerden gelen görü\u015f ve öneriler do\u011frultusunda geli\u015ftirmeye devam edece\u011fiz.<\/p>\n\n

Bilgilerinize sayg\u0131lar\u0131m\u0131zla sunar\u0131z.<\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

ARGEDA-TTO Direktörlü\u011fü’’<\/p>"} [content_en] => [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {"initialPreview":["\/uploads\/announcements\/tubitak-ardeb-kapsaminda-onemli-iyilestirmeler-1571657299\/1571657265-thumbnail.png"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":186436,"extra":{"file":"\/uploads\/announcements\/tubitak-ardeb-kapsaminda-onemli-iyilestirmeler-1571657299\/1571657265-thumbnail.png"},"caption":"1571657265-thumbnail.png","width":"900px","height":"600px","key":0,"target_url":"\/uploads\/announcements\/tubitak-ardeb-kapsaminda-onemli-iyilestirmeler-1571657299\/1571657265-thumbnail.png"}]} [start] => 2019-10-21 14:27:56 [end] => 2021-06-01 14:27:56 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [keywords_tr] => [keywords_en] => [keywords_ru] => [keywords_ar] => [created_at] => 2019-10-21 11:28:19 [updated_at] => 2019-10-21 11:28:19 [short_desc_tr] => TÜBİTAK’ın 12 Ekim 2019 tarihinde yapılan Yönetim Kurulunda alınan karar doğrultusunda, Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından yürütülmekte olan programlar (1007 ve 1004 programları hariç) kapsamında önemli iyileştirmeler yapıldı [short_desc_en] => [short_desc_ru] => [short_desc_ar] => [status] => 1 [featured] => 1 [media_dir] => tubitak-ardeb-kapsaminda-onemli-iyilestirmeler-1571657299 [old_url] => ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 229 [name_tr] => ARGEDA - Teknoloji Transfer Ofisi Direktörlüğü [name_en] => Directorate of ARGEDA Technology Transfer Office [name_ru] => [name_ar] => [slug_tr] => argeda-teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu [slug_en] => directorate-of-argeda-technology-transfer-office [slug_ru] => [slug_ar] => [sort] => 0 [images] => {"head":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/argeda---teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu\/1519302419-argeda.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":102813,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/argeda---teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu\/1519302419-argeda.jpg"},"caption":"1519302419-argeda.jpg","width":"1960px","height":"500px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/argeda---teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu\/1519302419-argeda.jpg"}]},"card":{"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]}} [active] => 1 [created_at] => 2017-11-23 11:02:00 [updated_at] => 2019-03-18 10:39:20 [type_id] => 16 [google] => [default_lang] => tr [langs] => ["tr","en"] [parent_id] => 113 [lft] => 216 [rgt] => 217 [depth] => 3 [color] => [url] => argeda-teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu [home_page_id] => 1309 [atacs_id] => [parent] => 0 [master_id] => [doctorate_id] => [socials] => {"facebook":null,"twitter":null,"linkedin":null,"instagram":null,"vimeo":null,"youtube":null,"google-plus":null} [list_type] => card [site_admin] => Doç.Dr. Yılser Devrim [admin_phone] => +90 (312) 586 88 92 [admin_email] => yilser.devrim@atilim.edu.tr [show_leaves] => 0 [external_link] => [hide_events] => 0 [hide_announcements] => 0 [hide_news] => 0 [not_program] => 0 [old_id] => [old_cat_id] => [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [scripts] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 229 [name_tr] => ARGEDA - Teknoloji Transfer Ofisi Direktörlüğü [name_en] => Directorate of ARGEDA Technology Transfer Office [name_ru] => [name_ar] => [slug_tr] => argeda-teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu [slug_en] => directorate-of-argeda-technology-transfer-office [slug_ru] => [slug_ar] => [sort] => 0 [images] => {"head":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/argeda---teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu\/1519302419-argeda.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":102813,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/argeda---teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu\/1519302419-argeda.jpg"},"caption":"1519302419-argeda.jpg","width":"1960px","height":"500px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/argeda---teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu\/1519302419-argeda.jpg"}]},"card":{"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]}} [active] => 1 [created_at] => 2017-11-23 11:02:00 [updated_at] => 2019-03-18 10:39:20 [type_id] => 16 [google] => [default_lang] => tr [langs] => ["tr","en"] [parent_id] => 113 [lft] => 216 [rgt] => 217 [depth] => 3 [color] => [url] => argeda-teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu [home_page_id] => 1309 [atacs_id] => [parent] => 0 [master_id] => [doctorate_id] => [socials] => {"facebook":null,"twitter":null,"linkedin":null,"instagram":null,"vimeo":null,"youtube":null,"google-plus":null} [list_type] => card [site_admin] => Doç.Dr. Yılser Devrim [admin_phone] => +90 (312) 586 88 92 [admin_email] => yilser.devrim@atilim.edu.tr [show_leaves] => 0 [external_link] => [hide_events] => 0 [hide_announcements] => 0 [hide_news] => 0 [not_program] => 0 [old_id] => [old_cat_id] => [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [scripts] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [type] => App\SiteType Object ( [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 16 [title] => Direktörlükler [slug] => direktorlukler [created_at] => 2017-10-14 14:56:17 [updated_at] => 2018-07-27 08:42:18 [label_tr] => Direktörlükler [label_en] => Directorates [label_ru] => [label_ar] => [dep_label_tr] => Personeller [dep_label_en] => [dep_label_ru] => [dep_label_ar] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 16 [title] => Direktörlükler [slug] => direktorlukler [created_at] => 2017-10-14 14:56:17 [updated_at] => 2018-07-27 08:42:18 [label_tr] => Direktörlükler [label_en] => Directorates [label_ru] => [label_ar] => [dep_label_tr] => Personeller [dep_label_en] => [dep_label_ru] => [dep_label_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) 1