EuroNanoMed III 2020 Yılı Çağrısı Ön Duyurusu Yayınlanmıştır - 01 11 2019

EuroNanoMed III (ERA-NET on NanoMedicine) projesi Ufuk 2020 alt alanlarından "Nanoteknoloji, İleri Malzemeler, İleri İmalat ve İşleme Teknolojileri" kapsamında desteklenmekte olan ve TÜBİTAK’ın da ortak olarak yer aldığı bir projedir. Bu kapsamda, EuroNanoMed III projesinin 2020 yılı çağrısının 14.11.2019 tarihi itibariyle açılması planlanmaktadır, ayrıntılı bilgiye https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/euronanomed-iii-2020-yili-cagrisi-on-duyurusu adresinden ulaşabilirsiniz. 2020 yılı çağrı kapsamındaki projelerin multidisipliner yapıda oluşturulması ve translasyonel araştırmaları içermesi gerekmektedir. Proje başvuruları aşağıda belirtilen konulardan en az birisiyle ilgili alanları kapsamalıdır:  

  • Yenileyici tıp 
  • Tanı bilim 
  • Hedeflendirilmiş taşıma sistemleri 

 

Proje başvurularının değerlendirilmesinde Teknoloji Hazırlık Seviyesi (THS), inovasyon derecesi ve ürünün pazara girebileceği tahmini süre göz önünde tutulacaktır. Dolayısıyla projelerin en az THS 3 ya da 4 en çok THS 5 ya da 6 seviyelerinde planlanması beklenmektedir. Çağrı ön duyurusu ile ilgili detaylı bilgi edinmek ve proje ortağı bulmak için http://euronanomed.net/joint-calls/11th-joint-call-2020/ adresini ziyaret edebilirsiniz.