IRASME ve CORNET Uluslararası Proje Pazarı Etkinliği Düzenlenecektir - 01 11 2019

Küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ) yönelik işbirliği platformları olan IRA-SME ve CORNET ağları tarafından 27 Kasım 2019’da Namur/Belçika’da bir proje pazarı etkinliği düzenlenecektir. Platform ortağı ülkelerden çok sayıda akademi, sanayi, kamu kurumu ve şemsiye kuruluş temsilcisinin katılması beklenen etkinlikte birebir görüşmelere, kuruluş tanıtımlarına, proje fikirleri sunmaya yönelik oturumlar gerçekleştirilecektir. Etkinlikte proje fikri sunmak isteyen kurum temsilcilerinin uidb@tubitak.gov.tr adresine bilgi vermeleri gerekmektedir. Kayıt ve ayrıntılı bilgiler için: https://irasme-cornet-namur-2019.b2match.io/

IRASME ağı ile KOBİ’lerin inovasyon kapasitelerini artırmaya yönelik uluslararası araştırma, geliştirme ve yenilik projelerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Henüz ön duyurusu gerçekleştirilen ve 26 Mart 2020 tarihine kadar açık kalması beklenen IRASME ağının 25. çağrısı ile  Almanya, Belçika, Çekya, Lüksemburg ve Rusya ile ikili ve çok taraflı işbirliğine olanak tanınmaktadır. Çağrıya ülkemizden yapılacak proje önerilerinde sanayi-akademi işbirliği tercih nedeni olmakla beraber çağrı ortağı en az 2 ülkenin yer aldığı KOBİ-KOBİ işbirliği projeleri desteklenebilecektir. Ayrıntılı bilgi için: https://ira-sme.net

CORNET Programı ile KOBİ’lerin rekabet öncesi kapasitelerini artıracak ihtiyaçlarına yönelik projelerin desteklenmesi hedeflenmektedir. Uluslararası başvurularda her ülkeden üçer paydaşın yer alması gerekmektedir, bunlar; AR-GE ve inovasyon faaliyetlerini sürdürecek akademi ortağı, KOBİ şemsiye kuruluşu ve KOBİ’lerden oluşan bir Kullanıcı Grubu şeklinde olacaktır. Ayrıntılı bilgi için: https://www.cornet.online/App\Announcement Object ( [casts:protected] => Array ( [start] => datetime [end] => datetime ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 7136 [site_id] => 229 [title_tr] => IRASME ve CORNET Uluslararası Proje Pazarı Etkinliği Düzenlenecektir [title_en] => [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ) yönelik işbirliği platformları olan IRA-SME ve CORNET ağları tarafından 27 Kasım 2019’da Namur/Belçika’da bir proje pazarı etkinliği düzenlenecektir. Platform ortağı ülkelerden çok sayıda akademi, sanayi, kamu kurumu ve şemsiye kuruluş temsilcisinin katılması beklenen etkinlikte birebir görüşmelere, kuruluş tanıtımlarına, proje fikirleri sunmaya yönelik oturumlar gerçekleştirilecektir. Etkinlikte proje fikri sunmak isteyen kurum temsilcilerinin uidb@tubitak.gov.tr adresine bilgi vermeleri gerekmektedir. Kayıt ve ayrıntılı bilgiler için: https://irasme-cornet-namur-2019.b2match.io/

IRASME ağı ile KOBİ’lerin inovasyon kapasitelerini artırmaya yönelik uluslararası araştırma, geliştirme ve yenilik projelerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Henüz ön duyurusu gerçekleştirilen ve 26 Mart 2020 tarihine kadar açık kalması beklenen IRASME ağının 25. çağrısı ile  Almanya, Belçika, Çekya, Lüksemburg ve Rusya ile ikili ve çok taraflı işbirliğine olanak tanınmaktadır. Çağrıya ülkemizden yapılacak proje önerilerinde sanayi-akademi işbirliği tercih nedeni olmakla beraber çağrı ortağı en az 2 ülkenin yer aldığı KOBİ-KOBİ işbirliği projeleri desteklenebilecektir. Ayrıntılı bilgi için: https://ira-sme.net

CORNET Programı ile KOBİ’lerin rekabet öncesi kapasitelerini artıracak ihtiyaçlarına yönelik projelerin desteklenmesi hedeflenmektedir. Uluslararası başvurularda her ülkeden üçer paydaşın yer alması gerekmektedir, bunlar; AR-GE ve inovasyon faaliyetlerini sürdürecek akademi ortağı, KOBİ şemsiye kuruluşu ve KOBİ’lerden oluşan bir Kullanıcı Grubu şeklinde olacaktır. Ayrıntılı bilgi için: https://www.cornet.online/

) [content_en] => [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( [0] => /assets/img/duyurular.jpg ) [initialPreviewConfig] => Array ( [0] => stdClass Object *RECURSION* ) [target_url] => /assets/img/duyurular.jpg ) [start] => 2019-11-01 11:42:24 [end] => 2021-12-01 11:42:24 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [keywords_tr] => [keywords_en] => [keywords_ru] => [keywords_ar] => [created_at] => 2019-11-01 08:42:36 [updated_at] => 2019-11-01 08:42:36 [short_desc_tr] => Küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ) yönelik işbirliği platformları olan IRA-SME ve CORNET ağları tarafından 27 Kasım 2019’da Namur/Belçika’da bir proje pazarı etkinliği düzenlenecektir. [short_desc_en] => [short_desc_ru] => [short_desc_ar] => [status] => 1 [featured] => 1 [media_dir] => irasme-ve-cornet-uluslararasi-proje-pazari-etkinligi-duzenlenecektir-1572597756 [old_url] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 239 [name_tr] => İdari Birimler [url] => idari-birimler [type] => ) [1] => Array ( [id] => 113 [name_tr] => Direktörlükler [url] => direktorlukler [type] => ) [2] => Array ( [id] => 229 [name_tr] => ARGEDA - Teknoloji Transfer Ofisi Direktörlüğü [url] => argeda-teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu [type] => ) ) ) [user] => [hide_side_menu] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 7136 [site_id] => 229 [title_tr] => IRASME ve CORNET Uluslararası Proje Pazarı Etkinliği Düzenlenecektir [title_en] => [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"

Küçük ve orta ölçekli i\u015fletmelere (KOB\u0130) yönelik i\u015fbirli\u011fi platformlar\u0131 olan IRA-SME ve CORNET a\u011flar\u0131 taraf\u0131ndan 27 Kas\u0131m 2019’da Namur\/Belçika’da bir proje pazar\u0131 etkinli\u011fi düzenlenecektir. Platform orta\u011f\u0131 ülkelerden çok say\u0131da akademi,<\/strong> sanayi<\/strong>, kamu kurumu<\/strong> ve \u015femsiye kurulu\u015f<\/strong> temsilcisinin kat\u0131lmas\u0131 beklenen etkinlikte birebir görü\u015fmelere, kurulu\u015f tan\u0131t\u0131mlar\u0131na, proje fikirleri sunmaya yönelik oturumlar gerçekle\u015ftirilecektir. Etkinlikte proje fikri sunmak isteyen kurum temsilcilerinin uidb@tubitak.gov.tr<\/a> adresine bilgi vermeleri gerekmektedir. Kay\u0131t ve ayr\u0131nt\u0131l\u0131 bilgiler için: https:\/\/irasme-cornet-namur-2019.b2match.io\/<\/a><\/p>\n\n

IRASME<\/strong> a\u011f\u0131 ile <\/strong>KOB\u0130’lerin inovasyon kapasitelerini art\u0131rmaya yönelik uluslararas\u0131 ara\u015ft\u0131rma, geli\u015ftirme ve yenilik projelerinin<\/strong> <\/strong>desteklenmesi amaçlanmaktad\u0131r. Henüz ön duyurusu gerçekle\u015ftirilen ve 26 Mart 2020 tarihine kadar aç\u0131k kalmas\u0131 beklenen IRASME a\u011f\u0131n\u0131n 25. ça\u011fr\u0131s\u0131 ile  Almanya, Belçika, Çekya, Lüksemburg <\/strong>ve <\/strong>Rusya<\/strong> ile ikili ve çok tarafl\u0131 i\u015fbirli\u011fine olanak tan\u0131nmaktad\u0131r. Ça\u011fr\u0131ya ülkemizden yap\u0131lacak proje önerilerinde sanayi-akademi i\u015fbirli\u011fi tercih nedeni<\/strong> olmakla beraber ça\u011fr\u0131 orta\u011f\u0131 en az 2 ülkenin yer ald\u0131\u011f\u0131 KOB\u0130-KOB\u0130 i\u015fbirli\u011fi<\/strong> projeleri desteklenebilecektir. Ayr\u0131nt\u0131l\u0131 bilgi için: https:\/\/ira-sme.net<\/a><\/p>\n\n

CORNET <\/strong>Program\u0131 ile <\/strong>KOB\u0130’lerin rekabet öncesi kapasitelerini art\u0131racak ihtiyaçlar\u0131na yönelik projelerin desteklenmesi<\/strong> <\/strong>hedeflenmektedir. Uluslararas\u0131 ba\u015fvurularda her ülkeden üçer payda\u015f\u0131n yer almas\u0131 gerekmektedir, bunlar; AR-GE ve inovasyon faaliyetlerini sürdürecek akademi orta\u011f\u0131, KOB\u0130 \u015femsiye kurulu\u015fu ve KOB\u0130’lerden<\/strong> olu\u015fan bir Kullan\u0131c\u0131 Grubu <\/strong>\u015feklinde olacakt\u0131r.<\/strong> <\/strong>Ayr\u0131nt\u0131l\u0131 bilgi için: https:\/\/www.cornet.online\/<\/a><\/p>"} [content_en] => [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {"initialPreview":["\/uploads\/announcements\/irasme-ve-cornet-uluslararasi-proje-pazari-etkinligi-duzenlenecektir-1572597756\/1572597741-thumbnail-b.png"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":602306,"extra":{"file":"\/uploads\/announcements\/irasme-ve-cornet-uluslararasi-proje-pazari-etkinligi-duzenlenecektir-1572597756\/1572597741-thumbnail-b.png"},"caption":"1572597741-thumbnail-b.png","width":"2560px","height":"1707px","key":0,"target_url":"\/uploads\/announcements\/irasme-ve-cornet-uluslararasi-proje-pazari-etkinligi-duzenlenecektir-1572597756\/1572597741-thumbnail-b.png"}]} [start] => 2019-11-01 11:42:24 [end] => 2021-12-01 11:42:24 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [keywords_tr] => [keywords_en] => [keywords_ru] => [keywords_ar] => [created_at] => 2019-11-01 08:42:36 [updated_at] => 2019-11-01 08:42:36 [short_desc_tr] => Küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ) yönelik işbirliği platformları olan IRA-SME ve CORNET ağları tarafından 27 Kasım 2019’da Namur/Belçika’da bir proje pazarı etkinliği düzenlenecektir. [short_desc_en] => [short_desc_ru] => [short_desc_ar] => [status] => 1 [featured] => 1 [media_dir] => irasme-ve-cornet-uluslararasi-proje-pazari-etkinligi-duzenlenecektir-1572597756 [old_url] => ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 229 [name_tr] => ARGEDA - Teknoloji Transfer Ofisi Direktörlüğü [name_en] => Directorate of ARGEDA Technology Transfer Office [name_ru] => [name_ar] => [slug_tr] => argeda-teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu [slug_en] => directorate-of-argeda-technology-transfer-office [slug_ru] => [slug_ar] => [sort] => 0 [images] => {"head":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/argeda---teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu\/1519302419-argeda.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":102813,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/argeda---teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu\/1519302419-argeda.jpg"},"caption":"1519302419-argeda.jpg","width":"1960px","height":"500px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/argeda---teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu\/1519302419-argeda.jpg"}]},"card":{"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]}} [active] => 1 [created_at] => 2017-11-23 11:02:00 [updated_at] => 2019-03-18 10:39:20 [type_id] => 16 [google] => [default_lang] => tr [langs] => ["tr","en"] [parent_id] => 113 [lft] => 216 [rgt] => 217 [depth] => 3 [color] => [url] => argeda-teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu [home_page_id] => 1309 [atacs_id] => [parent] => 0 [master_id] => [doctorate_id] => [socials] => {"facebook":null,"twitter":null,"linkedin":null,"instagram":null,"vimeo":null,"youtube":null,"google-plus":null} [list_type] => card [site_admin] => Doç.Dr. Yılser Devrim [admin_phone] => +90 (312) 586 88 92 [admin_email] => yilser.devrim@atilim.edu.tr [show_leaves] => 0 [external_link] => [hide_events] => 0 [hide_announcements] => 0 [hide_news] => 0 [not_program] => 0 [old_id] => [old_cat_id] => [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [scripts] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 229 [name_tr] => ARGEDA - Teknoloji Transfer Ofisi Direktörlüğü [name_en] => Directorate of ARGEDA Technology Transfer Office [name_ru] => [name_ar] => [slug_tr] => argeda-teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu [slug_en] => directorate-of-argeda-technology-transfer-office [slug_ru] => [slug_ar] => [sort] => 0 [images] => {"head":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/argeda---teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu\/1519302419-argeda.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":102813,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/argeda---teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu\/1519302419-argeda.jpg"},"caption":"1519302419-argeda.jpg","width":"1960px","height":"500px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/argeda---teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu\/1519302419-argeda.jpg"}]},"card":{"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]}} [active] => 1 [created_at] => 2017-11-23 11:02:00 [updated_at] => 2019-03-18 10:39:20 [type_id] => 16 [google] => [default_lang] => tr [langs] => ["tr","en"] [parent_id] => 113 [lft] => 216 [rgt] => 217 [depth] => 3 [color] => [url] => argeda-teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu [home_page_id] => 1309 [atacs_id] => [parent] => 0 [master_id] => [doctorate_id] => [socials] => {"facebook":null,"twitter":null,"linkedin":null,"instagram":null,"vimeo":null,"youtube":null,"google-plus":null} [list_type] => card [site_admin] => Doç.Dr. Yılser Devrim [admin_phone] => +90 (312) 586 88 92 [admin_email] => yilser.devrim@atilim.edu.tr [show_leaves] => 0 [external_link] => [hide_events] => 0 [hide_announcements] => 0 [hide_news] => 0 [not_program] => 0 [old_id] => [old_cat_id] => [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [scripts] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [type] => App\SiteType Object ( [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 16 [title] => Direktörlükler [slug] => direktorlukler [created_at] => 2017-10-14 14:56:17 [updated_at] => 2018-07-27 08:42:18 [label_tr] => Direktörlükler [label_en] => Directorates [label_ru] => [label_ar] => [dep_label_tr] => Personeller [dep_label_en] => [dep_label_ru] => [dep_label_ar] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 16 [title] => Direktörlükler [slug] => direktorlukler [created_at] => 2017-10-14 14:56:17 [updated_at] => 2018-07-27 08:42:18 [label_tr] => Direktörlükler [label_en] => Directorates [label_ru] => [label_ar] => [dep_label_tr] => Personeller [dep_label_en] => [dep_label_ru] => [dep_label_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) 1