IRASME ve CORNET Uluslararası Proje Pazarı Etkinliği Düzenlenecektir - 01 11 2019

Küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ) yönelik işbirliği platformları olan IRA-SME ve CORNET ağları tarafından 27 Kasım 2019’da Namur/Belçika’da bir proje pazarı etkinliği düzenlenecektir. Platform ortağı ülkelerden çok sayıda akademi, sanayi, kamu kurumu ve şemsiye kuruluş temsilcisinin katılması beklenen etkinlikte birebir görüşmelere, kuruluş tanıtımlarına, proje fikirleri sunmaya yönelik oturumlar gerçekleştirilecektir. Etkinlikte proje fikri sunmak isteyen kurum temsilcilerinin uidb@tubitak.gov.tr adresine bilgi vermeleri gerekmektedir. Kayıt ve ayrıntılı bilgiler için: https://irasme-cornet-namur-2019.b2match.io/

IRASME ağı ile KOBİ’lerin inovasyon kapasitelerini artırmaya yönelik uluslararası araştırma, geliştirme ve yenilik projelerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Henüz ön duyurusu gerçekleştirilen ve 26 Mart 2020 tarihine kadar açık kalması beklenen IRASME ağının 25. çağrısı ile  Almanya, Belçika, Çekya, Lüksemburg ve Rusya ile ikili ve çok taraflı işbirliğine olanak tanınmaktadır. Çağrıya ülkemizden yapılacak proje önerilerinde sanayi-akademi işbirliği tercih nedeni olmakla beraber çağrı ortağı en az 2 ülkenin yer aldığı KOBİ-KOBİ işbirliği projeleri desteklenebilecektir. Ayrıntılı bilgi için: https://ira-sme.net

CORNET Programı ile KOBİ’lerin rekabet öncesi kapasitelerini artıracak ihtiyaçlarına yönelik projelerin desteklenmesi hedeflenmektedir. Uluslararası başvurularda her ülkeden üçer paydaşın yer alması gerekmektedir, bunlar; AR-GE ve inovasyon faaliyetlerini sürdürecek akademi ortağı, KOBİ şemsiye kuruluşu ve KOBİ’lerden oluşan bir Kullanıcı Grubu şeklinde olacaktır. Ayrıntılı bilgi için: https://www.cornet.online/