FOSC (Food Systems and Climate) ERA-NET Cofund projesi Çağrısı Ön Duyurusu Yayınlandı
11.11.2019

FOSC (Food Systems and Climate) ERA-NET Cofund projesinin temel amacı, iklim değişikliğinin yarattığı etkilere dirençli ve sürdürülebilir olan gıda değer zincirinin geliştirilmesini hedeflemektedir. İlgili çağrı kapsamında, iklim değişikliği ile karşı karşıya kalan gıda sistemlerinin riskleri ve zayıf yönleri değerlendirilecektir. Tedarik zincirlerinde beklenen etkiler de dahil olmak üzere, dirençliliği ve sürdürülebilirliği arttırmak için düşük karbon ayak izine sahip çözümler (teknolojik ve/veya teknolojik olmayan) sunulması beklenmektedir.

FOSC projesinin 2019 yılı çağrısının 02.12.2019 tarihi itibariyle açılması planlanmaktadır.

 

Çağrı kapsamındaki projelerin multidisipliner yapıda oluşturulması ve kıtalararası araştırmaları içermesi gerekmektedir. 

Oluşturulacak konsorsiyumlarda, en az 2 kıtadan (Avrupa, Afrika, Latin Amerika) en az 4 ülke yer almalıdır.

Konsorsiyumlarda yer alan 4 ülkeden en az 2’si Avrupa ülkelerinden ve diğer 2’si ya Afrika ya Latin Amerika veya her ikisinden de bir ülke olacak şekilde hazırlanmalıdır.

 

Çağrı ön duyurusu ile ilgili detaylı bilgi edinmek ve proje ortağı bulmak için: https://www.foscera.net/en/www.foscera.net.htm