ICT-AGRI-FOOD (ICT-enabled agri-food systems) projesi Çağrısı Ön Duyurusu Yayınlandı - 11 11 2019

ICT-AGRI-FOOD (ICT-enabled agri-food systems) projesi Ufuk 2020 Programı kapsamında desteklenen bir Era-Net Cofund projesidir. Amaç, sürdürülebilir gıda üretimi amacıyla bilgi iletişim teknolojilerinin (BİT) gıda üretim zincirinde kullanımı konusunda bilgi paylaşımını desteklemektir. Sürdürülebilir, esnek ve şeffaf tarımsal-gıda sistemleri için dijital teknoloji çözümlerinin geliştirilmesi beklenmektedir. nesnelerin interneti (IoT), yapay zeka, büyük veri, sensörler, uzaktan algılama, robotik ve otomasyon vb. dijital çözümlerin ve veri odaklı BİT platformlarının geliştirilmesinin desteklemesi ve bu çözümlerin benimsenmesi önündeki engellerin kaldırılması hedeflemektedir. proje ekiplerinde tarım ve bilişim alanında araştırmacılar yanında sosyal bilimciler, politika araştırmacıları ve sosyo-ekonomi uzmanlarının da yer alabileceği değerlendirilmektedir. 

 

Oluşturulacak konsorsiyumlarda çağrıya katılan en az 3 ülkeden ortak yer alması gerekmektedir. 

 

Bu kapsamda, ICT-AGRI-FOOD Cofund çağrısının 1. aşama başvuruları için uluslararası başvuru sisteminin 27.11.2019 tarihi itibariyle açılması planlanmakta olup, sistem Ocak 2020 sonunda kapanacaktır. Eş zamanlı olarak TÜBİTAK proje başvuru sisteminden de başvuru yapılması gerekmektedir. Çağrıya katılım sağlayan ülkeler ve ön duyuru ile ilgili daha detaylı bilgi için: https://www.ictagrifood.eu/node/40158

 

 

Çağrı ve başvuru koşullarına ilişkin detaylı metin hazırlık aşamasında olup, tamamlanınca ortak çağrı sekretaryasının web sayfasında (https://www.ictagrifood.eu) ve TÜBİTAK web sayfasında yayınlanacaktır.App\Announcement Object ( [casts:protected] => Array ( [start] => datetime [end] => datetime ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 7164 [site_id] => 229 [title_tr] => ICT-AGRI-FOOD (ICT-enabled agri-food systems) projesi Çağrısı Ön Duyurusu Yayınlandı [title_en] => [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

ICT-AGRI-FOOD (ICT-enabled agri-food systems) projesi Ufuk 2020 Programı kapsamında desteklenen bir Era-Net Cofund projesidir. Amaç, sürdürülebilir gıda üretimi amacıyla bilgi iletişim teknolojilerinin (BİT) gıda üretim zincirinde kullanımı konusunda bilgi paylaşımını desteklemektir. Sürdürülebilir, esnek ve şeffaf tarımsal-gıda sistemleri için dijital teknoloji çözümlerinin geliştirilmesi beklenmektedir. nesnelerin interneti (IoT), yapay zeka, büyük veri, sensörler, uzaktan algılama, robotik ve otomasyon vb. dijital çözümlerin ve veri odaklı BİT platformlarının geliştirilmesinin desteklemesi ve bu çözümlerin benimsenmesi önündeki engellerin kaldırılması hedeflemektedir. proje ekiplerinde tarım ve bilişim alanında araştırmacılar yanında sosyal bilimciler, politika araştırmacıları ve sosyo-ekonomi uzmanlarının da yer alabileceği değerlendirilmektedir. 

 

Oluşturulacak konsorsiyumlarda çağrıya katılan en az 3 ülkeden ortak yer alması gerekmektedir. 

 

Bu kapsamda, ICT-AGRI-FOOD Cofund çağrısının 1. aşama başvuruları için uluslararası başvuru sisteminin 27.11.2019 tarihi itibariyle açılması planlanmakta olup, sistem Ocak 2020 sonunda kapanacaktır. Eş zamanlı olarak TÜBİTAK proje başvuru sisteminden de başvuru yapılması gerekmektedir. Çağrıya katılım sağlayan ülkeler ve ön duyuru ile ilgili daha detaylı bilgi için: https://www.ictagrifood.eu/node/40158

 

 

Çağrı ve başvuru koşullarına ilişkin detaylı metin hazırlık aşamasında olup, tamamlanınca ortak çağrı sekretaryasının web sayfasında (https://www.ictagrifood.eu) ve TÜBİTAK web sayfasında yayınlanacaktır.

) [content_en] => [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( [0] => /assets/img/duyurular.jpg ) [initialPreviewConfig] => Array ( [0] => stdClass Object *RECURSION* ) [target_url] => /assets/img/duyurular.jpg ) [start] => 2019-11-11 09:16:00 [end] => 2022-05-01 09:16:00 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [keywords_tr] => [keywords_en] => [keywords_ru] => [keywords_ar] => [created_at] => 2019-11-12 06:16:18 [updated_at] => 2019-11-12 06:16:18 [short_desc_tr] => ICT-AGRI-FOOD (ICT-enabled agri-food systems) projesi Ufuk 2020 Programı kapsamında desteklenen bir Era-Net Cofund projesidir. [short_desc_en] => [short_desc_ru] => [short_desc_ar] => [status] => 1 [featured] => 1 [media_dir] => ict-agri-food-ict-enabled-agri-food-systems-projesi-cagrisi-on-duyurusu-yayinlandi-1573539378 [old_url] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 239 [name_tr] => İdari Birimler [url] => idari-birimler [type] => ) [1] => Array ( [id] => 113 [name_tr] => Direktörlükler [url] => direktorlukler [type] => ) [2] => Array ( [id] => 229 [name_tr] => ARGEDA - Teknoloji Transfer Ofisi Direktörlüğü [url] => argeda-teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu [type] => ) ) ) [user] => [hide_side_menu] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 7164 [site_id] => 229 [title_tr] => ICT-AGRI-FOOD (ICT-enabled agri-food systems) projesi Çağrısı Ön Duyurusu Yayınlandı [title_en] => [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"

ICT-AGRI-FOOD (ICT-enabled agri-food systems) projesi Ufuk 2020 Program\u0131 kapsam\u0131nda desteklenen bir Era-Net Cofund projesidir. Amaç, sürdürülebilir g\u0131da üretimi amac\u0131yla bilgi ileti\u015fim teknolojilerinin (B\u0130T) g\u0131da üretim zincirinde kullan\u0131m\u0131 konusunda bilgi payla\u015f\u0131m\u0131n\u0131 desteklemektir. Sürdürülebilir, esnek ve \u015feffaf tar\u0131msal-g\u0131da sistemleri için dijital teknoloji çözümlerinin geli\u015ftirilmesi<\/strong> beklenmektedir. nesnelerin interneti (IoT), yapay zeka, büyük veri, sensörler, uzaktan alg\u0131lama, robotik ve otomasyon vb. dijital çözümlerin ve veri odakl\u0131 B\u0130T platformlar\u0131n\u0131n geli\u015ftirilmesinin desteklemesi ve bu çözümlerin benimsenmesi önündeki engellerin kald\u0131r\u0131lmas\u0131<\/strong> hedeflemektedir. proje ekiplerinde tar\u0131m ve bili\u015fim alan\u0131nda ara\u015ft\u0131rmac\u0131lar yan\u0131nda sosyal bilimciler, politika ara\u015ft\u0131rmac\u0131lar\u0131 ve sosyo-ekonomi uzmanlar\u0131n\u0131n da yer alabilece\u011fi de\u011ferlendirilmektedir. <\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

Olu\u015fturulacak konsorsiyumlarda ça\u011fr\u0131ya kat\u0131lan en az 3 ülkeden ortak yer almas\u0131 gerekmektedir. <\/strong><\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

Bu kapsamda, ICT-AGRI-FOOD Cofund ça\u011fr\u0131s\u0131n\u0131n 1. a\u015fama ba\u015fvurular\u0131 için uluslararas\u0131 ba\u015fvuru sisteminin <\/strong>27.11.2019<\/strong> tarihi itibariyle aç\u0131lmas\u0131 planlanmakta olup, sistem Ocak 2020 sonunda kapanacakt\u0131r. E\u015f zamanl\u0131 olarak TÜB\u0130TAK proje ba\u015fvuru sisteminden de ba\u015fvuru yap\u0131lmas\u0131 gerekmektedir. Ça\u011fr\u0131ya kat\u0131l\u0131m sa\u011flayan ülkeler ve ön duyuru ile ilgili daha detayl\u0131 bilgi için: https:\/\/www.ictagrifood.eu\/node\/40158<\/a><\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

Ça\u011fr\u0131 ve ba\u015fvuru ko\u015fullar\u0131na ili\u015fkin detayl\u0131 metin haz\u0131rl\u0131k a\u015famas\u0131nda olup, tamamlan\u0131nca ortak ça\u011fr\u0131 sekretaryas\u0131n\u0131n web sayfas\u0131nda (https:\/\/www.ictagrifood.eu<\/a>) ve TÜB\u0130TAK web sayfas\u0131nda yay\u0131nlanacakt\u0131r.<\/p>"} [content_en] => [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {"initialPreview":["\/uploads\/announcements\/ict-agri-food-ict-enabled-agri-food-systems-projesi-cagrisi-on-duyurusu-yayinlandi-1573539378\/1573539352-thumbnail-b.png"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":602306,"extra":{"file":"\/uploads\/announcements\/ict-agri-food-ict-enabled-agri-food-systems-projesi-cagrisi-on-duyurusu-yayinlandi-1573539378\/1573539352-thumbnail-b.png"},"caption":"1573539352-thumbnail-b.png","width":"2560px","height":"1707px","key":0,"target_url":"\/uploads\/announcements\/ict-agri-food-ict-enabled-agri-food-systems-projesi-cagrisi-on-duyurusu-yayinlandi-1573539378\/1573539352-thumbnail-b.png"}]} [start] => 2019-11-11 09:16:00 [end] => 2022-05-01 09:16:00 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [keywords_tr] => [keywords_en] => [keywords_ru] => [keywords_ar] => [created_at] => 2019-11-12 06:16:18 [updated_at] => 2019-11-12 06:16:18 [short_desc_tr] => ICT-AGRI-FOOD (ICT-enabled agri-food systems) projesi Ufuk 2020 Programı kapsamında desteklenen bir Era-Net Cofund projesidir. [short_desc_en] => [short_desc_ru] => [short_desc_ar] => [status] => 1 [featured] => 1 [media_dir] => ict-agri-food-ict-enabled-agri-food-systems-projesi-cagrisi-on-duyurusu-yayinlandi-1573539378 [old_url] => ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 229 [name_tr] => ARGEDA - Teknoloji Transfer Ofisi Direktörlüğü [name_en] => Directorate of ARGEDA Technology Transfer Office [name_ru] => [name_ar] => [slug_tr] => argeda-teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu [slug_en] => directorate-of-argeda-technology-transfer-office [slug_ru] => [slug_ar] => [sort] => 0 [images] => {"head":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/argeda---teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu\/1519302419-argeda.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":102813,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/argeda---teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu\/1519302419-argeda.jpg"},"caption":"1519302419-argeda.jpg","width":"1960px","height":"500px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/argeda---teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu\/1519302419-argeda.jpg"}]},"card":{"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]}} [active] => 1 [created_at] => 2017-11-23 11:02:00 [updated_at] => 2019-03-18 10:39:20 [type_id] => 16 [google] => [default_lang] => tr [langs] => ["tr","en"] [parent_id] => 113 [lft] => 216 [rgt] => 217 [depth] => 3 [color] => [url] => argeda-teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu [home_page_id] => 1309 [atacs_id] => [parent] => 0 [master_id] => [doctorate_id] => [socials] => {"facebook":null,"twitter":null,"linkedin":null,"instagram":null,"vimeo":null,"youtube":null,"google-plus":null} [list_type] => card [site_admin] => Doç.Dr. Yılser Devrim [admin_phone] => +90 (312) 586 88 92 [admin_email] => yilser.devrim@atilim.edu.tr [show_leaves] => 0 [external_link] => [hide_events] => 0 [hide_announcements] => 0 [hide_news] => 0 [not_program] => 0 [old_id] => [old_cat_id] => [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [scripts] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 229 [name_tr] => ARGEDA - Teknoloji Transfer Ofisi Direktörlüğü [name_en] => Directorate of ARGEDA Technology Transfer Office [name_ru] => [name_ar] => [slug_tr] => argeda-teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu [slug_en] => directorate-of-argeda-technology-transfer-office [slug_ru] => [slug_ar] => [sort] => 0 [images] => {"head":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/argeda---teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu\/1519302419-argeda.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":102813,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/argeda---teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu\/1519302419-argeda.jpg"},"caption":"1519302419-argeda.jpg","width":"1960px","height":"500px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/argeda---teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu\/1519302419-argeda.jpg"}]},"card":{"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]}} [active] => 1 [created_at] => 2017-11-23 11:02:00 [updated_at] => 2019-03-18 10:39:20 [type_id] => 16 [google] => [default_lang] => tr [langs] => ["tr","en"] [parent_id] => 113 [lft] => 216 [rgt] => 217 [depth] => 3 [color] => [url] => argeda-teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu [home_page_id] => 1309 [atacs_id] => [parent] => 0 [master_id] => [doctorate_id] => [socials] => {"facebook":null,"twitter":null,"linkedin":null,"instagram":null,"vimeo":null,"youtube":null,"google-plus":null} [list_type] => card [site_admin] => Doç.Dr. Yılser Devrim [admin_phone] => +90 (312) 586 88 92 [admin_email] => yilser.devrim@atilim.edu.tr [show_leaves] => 0 [external_link] => [hide_events] => 0 [hide_announcements] => 0 [hide_news] => 0 [not_program] => 0 [old_id] => [old_cat_id] => [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [scripts] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [type] => App\SiteType Object ( [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 16 [title] => Direktörlükler [slug] => direktorlukler [created_at] => 2017-10-14 14:56:17 [updated_at] => 2018-07-27 08:42:18 [label_tr] => Direktörlükler [label_en] => Directorates [label_ru] => [label_ar] => [dep_label_tr] => Personeller [dep_label_en] => [dep_label_ru] => [dep_label_ar] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 16 [title] => Direktörlükler [slug] => direktorlukler [created_at] => 2017-10-14 14:56:17 [updated_at] => 2018-07-27 08:42:18 [label_tr] => Direktörlükler [label_en] => Directorates [label_ru] => [label_ar] => [dep_label_tr] => Personeller [dep_label_en] => [dep_label_ru] => [dep_label_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) 1