ICT-AGRI-FOOD (ICT-enabled agri-food systems) projesi Çağrısı Ön Duyurusu Yayınlandı
11.11.2019

ICT-AGRI-FOOD (ICT-enabled agri-food systems) projesi Ufuk 2020 Programı kapsamında desteklenen bir Era-Net Cofund projesidir. Amaç, sürdürülebilir gıda üretimi amacıyla bilgi iletişim teknolojilerinin (BİT) gıda üretim zincirinde kullanımı konusunda bilgi paylaşımını desteklemektir. Sürdürülebilir, esnek ve şeffaf tarımsal-gıda sistemleri için dijital teknoloji çözümlerinin geliştirilmesi beklenmektedir. nesnelerin interneti (IoT), yapay zeka, büyük veri, sensörler, uzaktan algılama, robotik ve otomasyon vb. dijital çözümlerin ve veri odaklı BİT platformlarının geliştirilmesinin desteklemesi ve bu çözümlerin benimsenmesi önündeki engellerin kaldırılması hedeflemektedir. proje ekiplerinde tarım ve bilişim alanında araştırmacılar yanında sosyal bilimciler, politika araştırmacıları ve sosyo-ekonomi uzmanlarının da yer alabileceği değerlendirilmektedir. 

 

Oluşturulacak konsorsiyumlarda çağrıya katılan en az 3 ülkeden ortak yer alması gerekmektedir. 

 

Bu kapsamda, ICT-AGRI-FOOD Cofund çağrısının 1. aşama başvuruları için uluslararası başvuru sisteminin 27.11.2019 tarihi itibariyle açılması planlanmakta olup, sistem Ocak 2020 sonunda kapanacaktır. Eş zamanlı olarak TÜBİTAK proje başvuru sisteminden de başvuru yapılması gerekmektedir. Çağrıya katılım sağlayan ülkeler ve ön duyuru ile ilgili daha detaylı bilgi için: https://www.ictagrifood.eu/node/40158

 

 

Çağrı ve başvuru koşullarına ilişkin detaylı metin hazırlık aşamasında olup, tamamlanınca ortak çağrı sekretaryasının web sayfasında (https://www.ictagrifood.eu) ve TÜBİTAK web sayfasında yayınlanacaktır.