TÜBİTAK-ARDEB 1001 Program 2019 YILI 2. Dönem Başvurularına İlişkin Hatırlatma - 13 11 2019

‘’Değerli Araştırmacılarımız,

 

Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından yürütülmekte olan "1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programına 2019 yılı 2. döneminde başvuru yapmak isteyen araştırmacılarımıza, daha önceki duyurularımızda da belirtmiş olduğumuz bazı hususların hatırlatılmasında yarar görülmüştür.

 

•             Çevrimiçi başvurunun ve  e-imza sürecinin tamamlanması için  son tarih 15 Kasım 2019’dur. Proje başvurusunun, Proje Başvuru Sistemi (PBS) üzerinden ve e-imza ile yapılması gerekmektedir. E-imza süreci dâhil 15 Kasım 2019 günü saat 23:59’a kadar tamamlanmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

•             Başvurunun değerlendirmeye alınabilmesi için mutlaka, http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/1001/icerik-basvuru-formlari adresinde yer alan güncel "Başvuru Formu” ve eklerinin doldurularak PBS’ye yüklenmesi gerekmektedir.

•             “TÜBİTAK-ARDEB Projesi Fikri Ürünleri Üzerinde Fikri Mülkiyet Hak Sahipliği Protokolü”,   projenin yürütüleceği kurum/kuruluş yetkilisi ve proje ekibi tarafından imzalandıktan sonra PBS’ye yüklenmelidir.

 

PBS'ye http://ardeb-pbs.tubitak.gov.tr adresinden, e-imza sürecine ilişkin ayrıntılı bilgiye ise   https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/281/ardeb_e-imza_yardim_dokumani.pdf adresinden ulaşılabilmesi mümkündür.

 

Bilgilerinize saygılarımızla sunarız.’’App\Announcement Object ( [casts:protected] => Array ( [start] => datetime [end] => datetime ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 7168 [site_id] => 229 [title_tr] => TÜBİTAK-ARDEB 1001 Program 2019 YILI 2. Dönem Başvurularına İlişkin Hatırlatma [title_en] => [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

‘’Değerli Araştırmacılarımız,

 

Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından yürütülmekte olan "1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programına 2019 yılı 2. döneminde başvuru yapmak isteyen araştırmacılarımıza, daha önceki duyurularımızda da belirtmiş olduğumuz bazı hususların hatırlatılmasında yarar görülmüştür.

 

•             Çevrimiçi başvurunun ve  e-imza sürecinin tamamlanması için  son tarih 15 Kasım 2019’dur. Proje başvurusunun, Proje Başvuru Sistemi (PBS) üzerinden ve e-imza ile yapılması gerekmektedir. E-imza süreci dâhil 15 Kasım 2019 günü saat 23:59’a kadar tamamlanmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

•             Başvurunun değerlendirmeye alınabilmesi için mutlaka, http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/1001/icerik-basvuru-formlari adresinde yer alan güncel "Başvuru Formu” ve eklerinin doldurularak PBS’ye yüklenmesi gerekmektedir.

•             “TÜBİTAK-ARDEB Projesi Fikri Ürünleri Üzerinde Fikri Mülkiyet Hak Sahipliği Protokolü”,   projenin yürütüleceği kurum/kuruluş yetkilisi ve proje ekibi tarafından imzalandıktan sonra PBS’ye yüklenmelidir.

 

PBS'ye http://ardeb-pbs.tubitak.gov.tr adresinden, e-imza sürecine ilişkin ayrıntılı bilgiye ise   https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/281/ardeb_e-imza_yardim_dokumani.pdf adresinden ulaşılabilmesi mümkündür.

 

Bilgilerinize saygılarımızla sunarız.’’

) [content_en] => [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( [0] => /assets/img/duyurular.jpg ) [initialPreviewConfig] => Array ( [0] => stdClass Object *RECURSION* ) [target_url] => /assets/img/duyurular.jpg ) [start] => 2019-11-13 11:29:49 [end] => 2019-11-16 11:29:49 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [keywords_tr] => [keywords_en] => [keywords_ru] => [keywords_ar] => [created_at] => 2019-11-13 08:30:22 [updated_at] => 2019-11-13 08:30:22 [short_desc_tr] => TÜBİTAK-ARDEB 1001 Program 2019 YILI 2. Dönem Başvurularına İlişkin Hatırlatma [short_desc_en] => [short_desc_ru] => [short_desc_ar] => [status] => 1 [featured] => 1 [media_dir] => tubitak-ardeb-1001-program--2019-yili--2--donem-basvurularina-iliskin-hatirlatma-1573633822 [old_url] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 239 [name_tr] => İdari Birimler [url] => idari-birimler [type] => ) [1] => Array ( [id] => 113 [name_tr] => Direktörlükler [url] => direktorlukler [type] => ) [2] => Array ( [id] => 229 [name_tr] => ARGEDA - Teknoloji Transfer Ofisi Direktörlüğü [url] => argeda-teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu [type] => ) ) ) [user] => [hide_side_menu] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 7168 [site_id] => 229 [title_tr] => TÜBİTAK-ARDEB 1001 Program 2019 YILI 2. Dönem Başvurularına İlişkin Hatırlatma [title_en] => [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"

‘’De\u011ferli Ara\u015ft\u0131rmac\u0131lar\u0131m\u0131z,<\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

Ara\u015ft\u0131rma Destek Programlar\u0131 Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 (ARDEB) taraf\u0131ndan yürütülmekte olan "1001-Bilimsel ve Teknolojik Ara\u015ft\u0131rma Projelerini Destekleme Program\u0131na 2019 y\u0131l\u0131 2. döneminde ba\u015fvuru yapmak isteyen ara\u015ft\u0131rmac\u0131lar\u0131m\u0131za, daha önceki duyurular\u0131m\u0131zda da belirtmi\u015f oldu\u011fumuz baz\u0131 hususlar\u0131n hat\u0131rlat\u0131lmas\u0131nda yarar görülmü\u015ftür.<\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

•             Çevrimiçi ba\u015fvurunun ve  e-imza sürecinin tamamlanmas\u0131 için  son tarih 15 Kas\u0131m 2019’dur. Proje ba\u015fvurusunun, Proje Ba\u015fvuru Sistemi (PBS) üzerinden ve e-imza ile yap\u0131lmas\u0131 gerekmektedir. E-imza süreci dâhil 15 Kas\u0131m 2019 günü saat 23:59’a kadar tamamlanmayan ba\u015fvurular de\u011ferlendirmeye al\u0131nmayacakt\u0131r.<\/strong><\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

•             Ba\u015fvurunun de\u011ferlendirmeye al\u0131nabilmesi için mutlaka, http:\/\/www.tubitak.gov.tr\/tr\/destekler\/akademik\/ulusal-destek-programlari\/1001\/icerik-basvuru-formlari<\/a> adresinde yer alan güncel "Ba\u015fvuru Formu”<\/strong> ve eklerinin doldurularak PBS’ye yüklenmesi gerekmektedir.<\/p>\n\n

•             “TÜB\u0130TAK-ARDEB Projesi Fikri Ürünleri Üzerinde Fikri Mülkiyet Hak Sahipli\u011fi Protokolü<\/strong>”,   projenin yürütülece\u011fi kurum\/kurulu\u015f yetkilisi ve proje ekibi taraf\u0131ndan imzaland\u0131ktan sonra PBS’ye yüklenmelidir.<\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

PBS'ye http:\/\/ardeb-pbs.tubitak.gov.tr<\/a> adresinden, e-imza sürecine ili\u015fkin ayr\u0131nt\u0131l\u0131 bilgiye ise   https:\/\/www.tubitak.gov.tr\/sites\/default\/files\/281\/ardeb_e-imza_yardim_dokumani.pdf<\/a> adresinden ula\u015f\u0131labilmesi mümkündür.<\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

Bilgilerinize sayg\u0131lar\u0131m\u0131zla sunar\u0131z.’’<\/p>"} [content_en] => [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {"initialPreview":["\/uploads\/announcements\/tubitak-ardeb-1001-program--2019-yili--2--donem-basvurularina-iliskin-hatirlatma-1573633822\/1573633783-thumbnail-b.png"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":602306,"extra":{"file":"\/uploads\/announcements\/tubitak-ardeb-1001-program--2019-yili--2--donem-basvurularina-iliskin-hatirlatma-1573633822\/1573633783-thumbnail-b.png"},"caption":"1573633783-thumbnail-b.png","width":"2560px","height":"1707px","key":0,"target_url":"\/uploads\/announcements\/tubitak-ardeb-1001-program--2019-yili--2--donem-basvurularina-iliskin-hatirlatma-1573633822\/1573633783-thumbnail-b.png"}]} [start] => 2019-11-13 11:29:49 [end] => 2019-11-16 11:29:49 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [keywords_tr] => [keywords_en] => [keywords_ru] => [keywords_ar] => [created_at] => 2019-11-13 08:30:22 [updated_at] => 2019-11-13 08:30:22 [short_desc_tr] => TÜBİTAK-ARDEB 1001 Program 2019 YILI 2. Dönem Başvurularına İlişkin Hatırlatma [short_desc_en] => [short_desc_ru] => [short_desc_ar] => [status] => 1 [featured] => 1 [media_dir] => tubitak-ardeb-1001-program--2019-yili--2--donem-basvurularina-iliskin-hatirlatma-1573633822 [old_url] => ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 229 [name_tr] => ARGEDA - Teknoloji Transfer Ofisi Direktörlüğü [name_en] => Directorate of ARGEDA Technology Transfer Office [name_ru] => [name_ar] => [slug_tr] => argeda-teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu [slug_en] => directorate-of-argeda-technology-transfer-office [slug_ru] => [slug_ar] => [sort] => 0 [images] => {"head":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/argeda---teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu\/1519302419-argeda.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":102813,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/argeda---teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu\/1519302419-argeda.jpg"},"caption":"1519302419-argeda.jpg","width":"1960px","height":"500px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/argeda---teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu\/1519302419-argeda.jpg"}]},"card":{"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]}} [active] => 1 [created_at] => 2017-11-23 11:02:00 [updated_at] => 2019-03-18 10:39:20 [type_id] => 16 [google] => [default_lang] => tr [langs] => ["tr","en"] [parent_id] => 113 [lft] => 216 [rgt] => 217 [depth] => 3 [color] => [url] => argeda-teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu [home_page_id] => 1309 [atacs_id] => [parent] => 0 [master_id] => [doctorate_id] => [socials] => {"facebook":null,"twitter":null,"linkedin":null,"instagram":null,"vimeo":null,"youtube":null,"google-plus":null} [list_type] => card [site_admin] => Doç.Dr. Yılser Devrim [admin_phone] => +90 (312) 586 88 92 [admin_email] => yilser.devrim@atilim.edu.tr [show_leaves] => 0 [external_link] => [hide_events] => 0 [hide_announcements] => 0 [hide_news] => 0 [not_program] => 0 [old_id] => [old_cat_id] => [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [scripts] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 229 [name_tr] => ARGEDA - Teknoloji Transfer Ofisi Direktörlüğü [name_en] => Directorate of ARGEDA Technology Transfer Office [name_ru] => [name_ar] => [slug_tr] => argeda-teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu [slug_en] => directorate-of-argeda-technology-transfer-office [slug_ru] => [slug_ar] => [sort] => 0 [images] => {"head":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/argeda---teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu\/1519302419-argeda.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":102813,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/argeda---teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu\/1519302419-argeda.jpg"},"caption":"1519302419-argeda.jpg","width":"1960px","height":"500px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/argeda---teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu\/1519302419-argeda.jpg"}]},"card":{"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]}} [active] => 1 [created_at] => 2017-11-23 11:02:00 [updated_at] => 2019-03-18 10:39:20 [type_id] => 16 [google] => [default_lang] => tr [langs] => ["tr","en"] [parent_id] => 113 [lft] => 216 [rgt] => 217 [depth] => 3 [color] => [url] => argeda-teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu [home_page_id] => 1309 [atacs_id] => [parent] => 0 [master_id] => [doctorate_id] => [socials] => {"facebook":null,"twitter":null,"linkedin":null,"instagram":null,"vimeo":null,"youtube":null,"google-plus":null} [list_type] => card [site_admin] => Doç.Dr. Yılser Devrim [admin_phone] => +90 (312) 586 88 92 [admin_email] => yilser.devrim@atilim.edu.tr [show_leaves] => 0 [external_link] => [hide_events] => 0 [hide_announcements] => 0 [hide_news] => 0 [not_program] => 0 [old_id] => [old_cat_id] => [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [scripts] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [type] => App\SiteType Object ( [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 16 [title] => Direktörlükler [slug] => direktorlukler [created_at] => 2017-10-14 14:56:17 [updated_at] => 2018-07-27 08:42:18 [label_tr] => Direktörlükler [label_en] => Directorates [label_ru] => [label_ar] => [dep_label_tr] => Personeller [dep_label_en] => [dep_label_ru] => [dep_label_ar] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 16 [title] => Direktörlükler [slug] => direktorlukler [created_at] => 2017-10-14 14:56:17 [updated_at] => 2018-07-27 08:42:18 [label_tr] => Direktörlükler [label_en] => Directorates [label_ru] => [label_ar] => [dep_label_tr] => Personeller [dep_label_en] => [dep_label_ru] => [dep_label_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) 1