Ufuk2020 Marie Sklodowska Curie Yenilikçi Eğitim Ağları (Innovative Training Networks - ITN) Çağrısı Son Başvuru Tarihi 14 Ocak 2020 - 13 11 2019

Ufuk2020 Marie Sklodowska Curie Uluslararası Burs ve Dolaşım Destekleri kapsamında açılan Yenilikçi Eğitim Ağları (Innovative Training Networks - ITN) çağrısı için 14 Ocak 2020 tarihine kadar proje önerileri kabul edilmektedir. Detay için lütfen https://ufuk2020.org.tr/tr/h2020/marie-curie/itn tıklayınız. ITN çağrısı kapsamında henüz doktora derecesini almamış ya da 4 yıldan az araştırma deneyimi bulunan araştırmacılarımızın eğitimi için deneyimli/kıdemli araştırmacılar tarafından (üniversitede, araştırma kuruluşlarında ya da sanayi kuruluşlarında) proje önerisi yazılabilmektedir ve konu sınırlaması bulunmamaktadır.

TÜBİTAK’ın sunduğu “U2020 Koordinatörlüğü Destekleme Programı’ndan faydalanmak için https://ufuk2020.org.tr/tr/destekler/u2020-koordinatorlugu-destekleme-programi tıklayınız. Yazılmakta olan ITN projelerine ortak olmak isteyen kuruluşlar, Avrupa Komisyonu'na ait "Funding Tenders Portalı" üzerinden ITN proje önerilerine ortak arayan kuruluşların ilanlarına ulaşabilirler.

ITN projesi yazacak deneyimde olmayan, ancak ITN bursiyeri olabilecek kariyerinin başındaki araştırmacılara (doktora derecesini almamış ve 4 yıldan fazla araştırma deneyimi bulunmayan): EURAXESS Jobs Portalı (https://euraxess.ec.europa.eu/jobs) Bu portal üzerinden ülke ve araştırma konusu seçerek desteklenmiş ITN projelerinde (ve hatta COFUND projeleri ile ülkelere ait diğer ulusal burslar sunan projelerde) araştırmacı olarak başvurabileceğiniz ilanlara erişebilirsiniz.App\Announcement Object ( [casts:protected] => Array ( [start] => datetime [end] => datetime ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 7171 [site_id] => 229 [title_tr] => Ufuk2020 Marie Sklodowska Curie Yenilikçi Eğitim Ağları (Innovative Training Networks - ITN) Çağrısı Son Başvuru Tarihi 14 Ocak 2020 [title_en] => [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Ufuk2020 Marie Sklodowska Curie Uluslararası Burs ve Dolaşım Destekleri kapsamında açılan Yenilikçi Eğitim Ağları (Innovative Training Networks - ITN) çağrısı için 14 Ocak 2020 tarihine kadar proje önerileri kabul edilmektedir. Detay için lütfen https://ufuk2020.org.tr/tr/h2020/marie-curie/itn tıklayınız. ITN çağrısı kapsamında henüz doktora derecesini almamış ya da 4 yıldan az araştırma deneyimi bulunan araştırmacılarımızın eğitimi için deneyimli/kıdemli araştırmacılar tarafından (üniversitede, araştırma kuruluşlarında ya da sanayi kuruluşlarında) proje önerisi yazılabilmektedir ve konu sınırlaması bulunmamaktadır.

TÜBİTAK’ın sunduğu “U2020 Koordinatörlüğü Destekleme Programı’ndan faydalanmak için https://ufuk2020.org.tr/tr/destekler/u2020-koordinatorlugu-destekleme-programi tıklayınız. Yazılmakta olan ITN projelerine ortak olmak isteyen kuruluşlar, Avrupa Komisyonu'na ait "Funding Tenders Portalı" üzerinden ITN proje önerilerine ortak arayan kuruluşların ilanlarına ulaşabilirler.

ITN projesi yazacak deneyimde olmayan, ancak ITN bursiyeri olabilecek kariyerinin başındaki araştırmacılara (doktora derecesini almamış ve 4 yıldan fazla araştırma deneyimi bulunmayan): EURAXESS Jobs Portalı (https://euraxess.ec.europa.eu/jobs) Bu portal üzerinden ülke ve araştırma konusu seçerek desteklenmiş ITN projelerinde (ve hatta COFUND projeleri ile ülkelere ait diğer ulusal burslar sunan projelerde) araştırmacı olarak başvurabileceğiniz ilanlara erişebilirsiniz.

) [content_en] => [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( [0] => /assets/img/duyurular.jpg ) [initialPreviewConfig] => Array ( [0] => stdClass Object *RECURSION* ) [target_url] => /assets/img/duyurular.jpg ) [start] => 2019-11-13 17:20:46 [end] => 2019-11-14 10:20:46 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [keywords_tr] => [keywords_en] => [keywords_ru] => [keywords_ar] => [created_at] => 2019-11-14 07:20:53 [updated_at] => 2019-11-14 07:21:40 [short_desc_tr] => Ufuk2020 Marie Sklodowska Curie Yenilikçi Eğitim Ağları (Innovative Training Networks - ITN) Çağrısı Son Başvuru Tarihi 14 Ocak 2020 [short_desc_en] => [short_desc_ru] => [short_desc_ar] => [status] => 1 [featured] => 1 [media_dir] => ufuk2020-marie-sklodowska-curie-yenilikci-egitim-aglari-innovative-training-networks---itn-cagrisi-son-basvuru-tarihi-14-ocak-2020-1573716053 [old_url] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 239 [name_tr] => İdari Birimler [url] => idari-birimler [type] => ) [1] => Array ( [id] => 113 [name_tr] => Direktörlükler [url] => direktorlukler [type] => ) [2] => Array ( [id] => 229 [name_tr] => ARGEDA - Teknoloji Transfer Ofisi Direktörlüğü [url] => argeda-teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu [type] => ) ) ) [user] => [hide_side_menu] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 7171 [site_id] => 229 [title_tr] => Ufuk2020 Marie Sklodowska Curie Yenilikçi Eğitim Ağları (Innovative Training Networks - ITN) Çağrısı Son Başvuru Tarihi 14 Ocak 2020 [title_en] => [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"

Ufuk2020 Marie Sklodowska Curie Uluslararas\u0131 Burs ve Dola\u015f\u0131m Destekleri<\/strong> <\/strong>kapsam\u0131nda aç\u0131lan Yenilikçi E\u011fitim A\u011flar\u0131 (Innovative Training Networks - ITN) <\/strong><\/a><\/strong>ça\u011fr\u0131s\u0131 için 14 Ocak 2020<\/strong> tarihine kadar proje önerileri kabul edilmektedir. Detay için lütfen https:\/\/ufuk2020.org.tr\/tr\/h2020\/marie-curie\/itn<\/a> t\u0131klay\u0131n\u0131z. ITN ça\u011fr\u0131s\u0131 <\/strong>kapsam\u0131nda henüz doktora derecesini almam\u0131\u015f ya da 4 y\u0131ldan az ara\u015ft\u0131rma deneyimi bulunan ara\u015ft\u0131rmac\u0131lar\u0131m\u0131z\u0131n e\u011fitimi için deneyimli\/k\u0131demli ara\u015ft\u0131rmac\u0131lar taraf\u0131ndan (üniversitede, ara\u015ft\u0131rma kurulu\u015flar\u0131nda ya da sanayi kurulu\u015flar\u0131nda) proje önerisi yaz\u0131labilmektedir ve konu s\u0131n\u0131rlamas\u0131 bulunmamaktad\u0131r.<\/p>\n\n

TÜB\u0130TAK’\u0131n sundu\u011fu “U2020 Koordinatörlü\u011fü Destekleme Program\u0131’ndan faydalanmak için https:\/\/ufuk2020.org.tr\/tr\/destekler\/u2020-koordinatorlugu-destekleme-programi<\/a> t\u0131klay\u0131n\u0131z. Yaz\u0131lmakta olan ITN projelerine ortak olmak isteyen kurulu\u015flar, Avrupa Komisyonu'na ait "Funding Tenders Portal\u0131" üzerinden ITN proje önerilerine ortak arayan kurulu\u015flar\u0131n ilanlar\u0131na ula\u015fabilirler.<\/p>\n\n

ITN projesi yazacak deneyimde olmayan, ancak ITN bursiyeri olabilecek kariyerinin ba\u015f\u0131ndaki ara\u015ft\u0131rmac\u0131lara (doktora derecesini almam\u0131\u015f ve 4 y\u0131ldan fazla ara\u015ft\u0131rma deneyimi bulunmayan):<\/strong><\/em> <\/strong><\/em>EURAXESS Jobs Portal\u0131 <\/strong>(https:\/\/euraxess.ec.europa.eu\/jobs<\/a>) Bu portal üzerinden ülke ve ara\u015ft\u0131rma konusu seçerek desteklenmi\u015f ITN projelerinde (ve hatta COFUND projeleri ile ülkelere ait di\u011fer ulusal burslar sunan projelerde) ara\u015ft\u0131rmac\u0131 olarak ba\u015fvurabilece\u011finiz ilanlara eri\u015febilirsiniz.<\/p>"} [content_en] => [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {"initialPreview":["\/uploads\/announcements\/ufuk2020-marie-sklodowska-curie-yenilikci-egitim-aglari-innovative-training-networks---itn-cagrisi-son-basvuru-tarihi-14-ocak-2020-1573716053\/1573716036-thumbnail-b.png"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":602306,"extra":{"file":"\/uploads\/announcements\/ufuk2020-marie-sklodowska-curie-yenilikci-egitim-aglari-innovative-training-networks---itn-cagrisi-son-basvuru-tarihi-14-ocak-2020-1573716053\/1573716036-thumbnail-b.png"},"caption":"1573716036-thumbnail-b.png","width":"2560px","height":"1707px","key":0,"target_url":"\/uploads\/announcements\/ufuk2020-marie-sklodowska-curie-yenilikci-egitim-aglari-innovative-training-networks---itn-cagrisi-son-basvuru-tarihi-14-ocak-2020-1573716053\/1573716036-thumbnail-b.png"}]} [start] => 2019-11-13 17:20:46 [end] => 2019-11-14 10:20:46 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [keywords_tr] => [keywords_en] => [keywords_ru] => [keywords_ar] => [created_at] => 2019-11-14 07:20:53 [updated_at] => 2019-11-14 07:21:40 [short_desc_tr] => Ufuk2020 Marie Sklodowska Curie Yenilikçi Eğitim Ağları (Innovative Training Networks - ITN) Çağrısı Son Başvuru Tarihi 14 Ocak 2020 [short_desc_en] => [short_desc_ru] => [short_desc_ar] => [status] => 1 [featured] => 1 [media_dir] => ufuk2020-marie-sklodowska-curie-yenilikci-egitim-aglari-innovative-training-networks---itn-cagrisi-son-basvuru-tarihi-14-ocak-2020-1573716053 [old_url] => ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 229 [name_tr] => ARGEDA - Teknoloji Transfer Ofisi Direktörlüğü [name_en] => Directorate of ARGEDA Technology Transfer Office [name_ru] => [name_ar] => [slug_tr] => argeda-teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu [slug_en] => directorate-of-argeda-technology-transfer-office [slug_ru] => [slug_ar] => [sort] => 0 [images] => {"head":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/argeda---teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu\/1519302419-argeda.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":102813,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/argeda---teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu\/1519302419-argeda.jpg"},"caption":"1519302419-argeda.jpg","width":"1960px","height":"500px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/argeda---teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu\/1519302419-argeda.jpg"}]},"card":{"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]}} [active] => 1 [created_at] => 2017-11-23 11:02:00 [updated_at] => 2019-03-18 10:39:20 [type_id] => 16 [google] => [default_lang] => tr [langs] => ["tr","en"] [parent_id] => 113 [lft] => 216 [rgt] => 217 [depth] => 3 [color] => [url] => argeda-teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu [home_page_id] => 1309 [atacs_id] => [parent] => 0 [master_id] => [doctorate_id] => [socials] => {"facebook":null,"twitter":null,"linkedin":null,"instagram":null,"vimeo":null,"youtube":null,"google-plus":null} [list_type] => card [site_admin] => Doç.Dr. Yılser Devrim [admin_phone] => +90 (312) 586 88 92 [admin_email] => yilser.devrim@atilim.edu.tr [show_leaves] => 0 [external_link] => [hide_events] => 0 [hide_announcements] => 0 [hide_news] => 0 [not_program] => 0 [old_id] => [old_cat_id] => [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [scripts] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 229 [name_tr] => ARGEDA - Teknoloji Transfer Ofisi Direktörlüğü [name_en] => Directorate of ARGEDA Technology Transfer Office [name_ru] => [name_ar] => [slug_tr] => argeda-teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu [slug_en] => directorate-of-argeda-technology-transfer-office [slug_ru] => [slug_ar] => [sort] => 0 [images] => {"head":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/argeda---teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu\/1519302419-argeda.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":102813,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/argeda---teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu\/1519302419-argeda.jpg"},"caption":"1519302419-argeda.jpg","width":"1960px","height":"500px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/argeda---teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu\/1519302419-argeda.jpg"}]},"card":{"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]}} [active] => 1 [created_at] => 2017-11-23 11:02:00 [updated_at] => 2019-03-18 10:39:20 [type_id] => 16 [google] => [default_lang] => tr [langs] => ["tr","en"] [parent_id] => 113 [lft] => 216 [rgt] => 217 [depth] => 3 [color] => [url] => argeda-teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu [home_page_id] => 1309 [atacs_id] => [parent] => 0 [master_id] => [doctorate_id] => [socials] => {"facebook":null,"twitter":null,"linkedin":null,"instagram":null,"vimeo":null,"youtube":null,"google-plus":null} [list_type] => card [site_admin] => Doç.Dr. Yılser Devrim [admin_phone] => +90 (312) 586 88 92 [admin_email] => yilser.devrim@atilim.edu.tr [show_leaves] => 0 [external_link] => [hide_events] => 0 [hide_announcements] => 0 [hide_news] => 0 [not_program] => 0 [old_id] => [old_cat_id] => [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [scripts] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [type] => App\SiteType Object ( [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 16 [title] => Direktörlükler [slug] => direktorlukler [created_at] => 2017-10-14 14:56:17 [updated_at] => 2018-07-27 08:42:18 [label_tr] => Direktörlükler [label_en] => Directorates [label_ru] => [label_ar] => [dep_label_tr] => Personeller [dep_label_en] => [dep_label_ru] => [dep_label_ar] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 16 [title] => Direktörlükler [slug] => direktorlukler [created_at] => 2017-10-14 14:56:17 [updated_at] => 2018-07-27 08:42:18 [label_tr] => Direktörlükler [label_en] => Directorates [label_ru] => [label_ar] => [dep_label_tr] => Personeller [dep_label_en] => [dep_label_ru] => [dep_label_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) 1