Concenrated Solar Power (CSP) ERANET Cofund Çağrısı Açılmıştır
15.11.2019

CSP (Concentrated Solar Power) ERANET COFUND projesi Ufuk2020 Enerji Alanı'nda desteklenen bir projedir.  Çağrı, TÜBİTAK’ın da içinde yer aldığı İspanya, Almanya, Belçika, Yunanistan, İsviçre, İtalya, İsrail ve Portekiz'den 11 fonlayıcı kuruluş katılım sağlamaktadır. Oluşturulacak konsorsiyumların çağrıya katılan en az 3 farklı ülkeden 3 farklı kuruluştan ortaklardan oluşması gerekmektedir.  Söz konusu çağrı kapsamında ülkemizden sunulacak proje önerileri,  TÜBİTAK 1071 Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında desteklenecektir. Detaylı Bilgi için https://ufuk2020.org.tr/sites/default/files/u383/ek_csp_eranet_cofund_1071_ar-ge_ve_yenilik_projeleri_surec_dokumani.v2.pdf çağrı rehberi için https://csp-eranet.eu/calls linkleri ziyaret edebilirsiniz.

1. Aşama önerilerin Ortak Çağrı Sekretaryasına sunulması için (Konsorsiyum adına Koordinatör yapacaktır) son tarih: 10.01.2020

1. Aşama ulusal başvuru (TÜBİTAK PBS üzerinden (https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/ ) ) son tarihi : 15.01.2020