Concenrated Solar Power (CSP) ERANET Cofund Çağrısı Açılmıştır - 15 11 2019

CSP (Concentrated Solar Power) ERANET COFUND projesi Ufuk2020 Enerji Alanı'nda desteklenen bir projedir.  Çağrı, TÜBİTAK’ın da içinde yer aldığı İspanya, Almanya, Belçika, Yunanistan, İsviçre, İtalya, İsrail ve Portekiz'den 11 fonlayıcı kuruluş katılım sağlamaktadır. Oluşturulacak konsorsiyumların çağrıya katılan en az 3 farklı ülkeden 3 farklı kuruluştan ortaklardan oluşması gerekmektedir.  Söz konusu çağrı kapsamında ülkemizden sunulacak proje önerileri,  TÜBİTAK 1071 Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında desteklenecektir. Detaylı Bilgi için https://ufuk2020.org.tr/sites/default/files/u383/ek_csp_eranet_cofund_1071_ar-ge_ve_yenilik_projeleri_surec_dokumani.v2.pdf çağrı rehberi için https://csp-eranet.eu/calls linkleri ziyaret edebilirsiniz.

1. Aşama önerilerin Ortak Çağrı Sekretaryasına sunulması için (Konsorsiyum adına Koordinatör yapacaktır) son tarih: 10.01.2020

1. Aşama ulusal başvuru (TÜBİTAK PBS üzerinden (https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/ ) ) son tarihi : 15.01.2020App\Announcement Object ( [casts:protected] => Array ( [start] => datetime [end] => datetime ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 7172 [site_id] => 229 [title_tr] => Concenrated Solar Power (CSP) ERANET Cofund Çağrısı Açılmıştır [title_en] => [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

CSP (Concentrated Solar Power) ERANET COFUND projesi Ufuk2020 Enerji Alanı'nda desteklenen bir projedir.  Çağrı, TÜBİTAK’ın da içinde yer aldığı İspanya, Almanya, Belçika, Yunanistan, İsviçre, İtalya, İsrail ve Portekiz'den 11 fonlayıcı kuruluş katılım sağlamaktadır. Oluşturulacak konsorsiyumların çağrıya katılan en az 3 farklı ülkeden 3 farklı kuruluştan ortaklardan oluşması gerekmektedir.  Söz konusu çağrı kapsamında ülkemizden sunulacak proje önerileri,  TÜBİTAK 1071 Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında desteklenecektir. Detaylı Bilgi için https://ufuk2020.org.tr/sites/default/files/u383/ek_csp_eranet_cofund_1071_ar-ge_ve_yenilik_projeleri_surec_dokumani.v2.pdf çağrı rehberi için https://csp-eranet.eu/calls linkleri ziyaret edebilirsiniz.

1. Aşama önerilerin Ortak Çağrı Sekretaryasına sunulması için (Konsorsiyum adına Koordinatör yapacaktır) son tarih: 10.01.2020

1. Aşama ulusal başvuru (TÜBİTAK PBS üzerinden (https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/ ) ) son tarihi : 15.01.2020

) [content_en] => [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( [0] => /assets/img/duyurular.jpg ) [initialPreviewConfig] => Array ( [0] => stdClass Object *RECURSION* ) [target_url] => /assets/img/duyurular.jpg ) [start] => 2019-11-15 14:16:39 [end] => 2020-01-16 14:16:39 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [keywords_tr] => [keywords_en] => [keywords_ru] => [keywords_ar] => [created_at] => 2019-11-15 11:16:53 [updated_at] => 2019-11-15 11:16:53 [short_desc_tr] => Concenrated Solar Power (CSP) ERANET Cofund Çağrısı Açılmıştır [short_desc_en] => [short_desc_ru] => [short_desc_ar] => [status] => 1 [featured] => 1 [media_dir] => concenrated-solar-power-csp-eranet-cofund-cagrisi-acilmistir-1573816613 [old_url] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 239 [name_tr] => İdari Birimler [url] => idari-birimler [type] => ) [1] => Array ( [id] => 113 [name_tr] => Direktörlükler [url] => direktorlukler [type] => ) [2] => Array ( [id] => 229 [name_tr] => ARGEDA - Teknoloji Transfer Ofisi Direktörlüğü [url] => argeda-teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu [type] => ) ) ) [user] => [hide_side_menu] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 7172 [site_id] => 229 [title_tr] => Concenrated Solar Power (CSP) ERANET Cofund Çağrısı Açılmıştır [title_en] => [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"

CSP (Concentrated Solar Power) ERANET COFUND projesi Ufuk2020 Enerji Alan\u0131'nda desteklenen bir projedir.  Ça\u011fr\u0131, TÜB\u0130TAK’\u0131n da içinde yer ald\u0131\u011f\u0131 \u0130spanya, Almanya, Belçika, Yunanistan, \u0130sviçre, \u0130talya, \u0130srail ve Portekiz'den 11 fonlay\u0131c\u0131 kurulu\u015f kat\u0131l\u0131m sa\u011flamaktad\u0131r. Olu\u015fturulacak konsorsiyumlar\u0131n ça\u011fr\u0131ya kat\u0131lan en az 3 farkl\u0131 ülkeden 3 farkl\u0131 kurulu\u015ftan ortaklardan olu\u015fmas\u0131 gerekmektedir.  <\/strong>Söz konusu ça\u011fr\u0131 kapsam\u0131nda ülkemizden sunulacak proje önerileri,  TÜB\u0130TAK 1071 Uluslararas\u0131 Ara\u015ft\u0131rma Fonlar\u0131ndan Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararas\u0131 Ar-Ge \u0130\u015fbirliklerine Kat\u0131l\u0131m\u0131n Art\u0131r\u0131lmas\u0131na Yönelik Destek Program\u0131<\/strong> kapsam\u0131nda desteklenecektir. Detayl\u0131 Bilgi için https:\/\/ufuk2020.org.tr\/sites\/default\/files\/u383\/ek_csp_eranet_cofund_1071_ar-ge_ve_yenilik_projeleri_surec_dokumani.v2.pdf<\/a> ça\u011fr\u0131 rehberi için https:\/\/csp-eranet.eu\/calls<\/a> linkleri ziyaret edebilirsiniz.<\/p>\n\n

1. A\u015fama önerilerin Ortak Ça\u011fr\u0131 Sekretaryas\u0131na sunulmas\u0131 için (Konsorsiyum ad\u0131na Koordinatör yapacakt\u0131r) son tarih: 10.01.2020<\/strong><\/p>\n\n

1. A\u015fama ulusal ba\u015fvuru (TÜB\u0130TAK PBS üzerinden (<\/strong>https:\/\/uidb-pbs.tubitak.gov.tr\/<\/a> <\/strong>) ) son tarihi :<\/strong> 15.01.2020<\/strong><\/p>"} [content_en] => [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {"initialPreview":["\/uploads\/announcements\/concenrated-solar-power-csp-eranet-cofund-cagrisi-acilmistir-1573816613\/1573816596-thumbnail-b.png"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":602306,"extra":{"file":"\/uploads\/announcements\/concenrated-solar-power-csp-eranet-cofund-cagrisi-acilmistir-1573816613\/1573816596-thumbnail-b.png"},"caption":"1573816596-thumbnail-b.png","width":"2560px","height":"1707px","key":0,"target_url":"\/uploads\/announcements\/concenrated-solar-power-csp-eranet-cofund-cagrisi-acilmistir-1573816613\/1573816596-thumbnail-b.png"}]} [start] => 2019-11-15 14:16:39 [end] => 2020-01-16 14:16:39 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [keywords_tr] => [keywords_en] => [keywords_ru] => [keywords_ar] => [created_at] => 2019-11-15 11:16:53 [updated_at] => 2019-11-15 11:16:53 [short_desc_tr] => Concenrated Solar Power (CSP) ERANET Cofund Çağrısı Açılmıştır [short_desc_en] => [short_desc_ru] => [short_desc_ar] => [status] => 1 [featured] => 1 [media_dir] => concenrated-solar-power-csp-eranet-cofund-cagrisi-acilmistir-1573816613 [old_url] => ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 229 [name_tr] => ARGEDA - Teknoloji Transfer Ofisi Direktörlüğü [name_en] => Directorate of ARGEDA Technology Transfer Office [name_ru] => [name_ar] => [slug_tr] => argeda-teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu [slug_en] => directorate-of-argeda-technology-transfer-office [slug_ru] => [slug_ar] => [sort] => 0 [images] => {"head":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/argeda---teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu\/1519302419-argeda.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":102813,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/argeda---teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu\/1519302419-argeda.jpg"},"caption":"1519302419-argeda.jpg","width":"1960px","height":"500px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/argeda---teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu\/1519302419-argeda.jpg"}]},"card":{"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]}} [active] => 1 [created_at] => 2017-11-23 11:02:00 [updated_at] => 2019-03-18 10:39:20 [type_id] => 16 [google] => [default_lang] => tr [langs] => ["tr","en"] [parent_id] => 113 [lft] => 216 [rgt] => 217 [depth] => 3 [color] => [url] => argeda-teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu [home_page_id] => 1309 [atacs_id] => [parent] => 0 [master_id] => [doctorate_id] => [socials] => {"facebook":null,"twitter":null,"linkedin":null,"instagram":null,"vimeo":null,"youtube":null,"google-plus":null} [list_type] => card [site_admin] => Doç.Dr. Yılser Devrim [admin_phone] => +90 (312) 586 88 92 [admin_email] => yilser.devrim@atilim.edu.tr [show_leaves] => 0 [external_link] => [hide_events] => 0 [hide_announcements] => 0 [hide_news] => 0 [not_program] => 0 [old_id] => [old_cat_id] => [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [scripts] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 229 [name_tr] => ARGEDA - Teknoloji Transfer Ofisi Direktörlüğü [name_en] => Directorate of ARGEDA Technology Transfer Office [name_ru] => [name_ar] => [slug_tr] => argeda-teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu [slug_en] => directorate-of-argeda-technology-transfer-office [slug_ru] => [slug_ar] => [sort] => 0 [images] => {"head":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/argeda---teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu\/1519302419-argeda.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":102813,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/argeda---teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu\/1519302419-argeda.jpg"},"caption":"1519302419-argeda.jpg","width":"1960px","height":"500px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/argeda---teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu\/1519302419-argeda.jpg"}]},"card":{"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]}} [active] => 1 [created_at] => 2017-11-23 11:02:00 [updated_at] => 2019-03-18 10:39:20 [type_id] => 16 [google] => [default_lang] => tr [langs] => ["tr","en"] [parent_id] => 113 [lft] => 216 [rgt] => 217 [depth] => 3 [color] => [url] => argeda-teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu [home_page_id] => 1309 [atacs_id] => [parent] => 0 [master_id] => [doctorate_id] => [socials] => {"facebook":null,"twitter":null,"linkedin":null,"instagram":null,"vimeo":null,"youtube":null,"google-plus":null} [list_type] => card [site_admin] => Doç.Dr. Yılser Devrim [admin_phone] => +90 (312) 586 88 92 [admin_email] => yilser.devrim@atilim.edu.tr [show_leaves] => 0 [external_link] => [hide_events] => 0 [hide_announcements] => 0 [hide_news] => 0 [not_program] => 0 [old_id] => [old_cat_id] => [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [scripts] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [type] => App\SiteType Object ( [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 16 [title] => Direktörlükler [slug] => direktorlukler [created_at] => 2017-10-14 14:56:17 [updated_at] => 2018-07-27 08:42:18 [label_tr] => Direktörlükler [label_en] => Directorates [label_ru] => [label_ar] => [dep_label_tr] => Personeller [dep_label_en] => [dep_label_ru] => [dep_label_ar] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 16 [title] => Direktörlükler [slug] => direktorlukler [created_at] => 2017-10-14 14:56:17 [updated_at] => 2018-07-27 08:42:18 [label_tr] => Direktörlükler [label_en] => Directorates [label_ru] => [label_ar] => [dep_label_tr] => Personeller [dep_label_en] => [dep_label_ru] => [dep_label_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) 1