EuroNanoMed- III 2020 Yılı Çağrısı Açılmıştır
19.11.2019

EuroNanoMed III (ERA-NET on NanoMedicine) projesi Ufuk 2020 alt alanlarından "Nanoteknoloji, İleri Malzemeler, İleri İmalat ve İşleme Teknolojileri" kapsamında desteklenmekte olan ve TÜBİTAK’ın da ortak olarak yer aldığı bir projedir. EuroNanoMed III projesine, farklı ülkelerden bölgesel veya ulusal bazda araştırmalara destek veren 28 farklı kuruluş katılmaktadır. 2020 yılı çağrı kapsamındaki projelerin multidisipliner yapıda oluşturulması ve translasyonel araştırmaları içermesi gerekmektedir. Oluşturulacak uluslararası konsorsiyumların çağrıya katılan en az 3 farklı ülkeden en az 3, en fazla 5 farklı ortaktan oluşması gerekmektedir. Bu sayı, çağrı kapsamında az temsil edilen ülkeleri içeren konsorsiyumlar için 7’ye çıkabilir. Proje başvuruları aşağıda belirtilen konulardan en az birisiyle ilgili alanları kapsamalıdır: Yenileyici tıp - Tanı bilim - Hedeflendirilmiş taşıma sistemleri 

 

Detaylı Bilgi için: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/euronanomed-iii-2020-yili-cagrisi-acildi  ve  http://euronanomed.net/joint-calls/11th-joint-call-2020/ web sayfaları ziyaret edilebilir.